Forum Krzyż

Disputatio => Poczekalnia => Wątek zaczęty przez: Wewiórka w Października 25, 2015, 21:38:30 pm

Tytuł: Kto nie wierzy, już został potępiony - Czy "dobry" ateista idzie do piekła?
Wiadomość wysłana przez: Wewiórka w Października 25, 2015, 21:38:30 pm
W nawiązaniu do wątku pt. Czy "dobry" ateista idzie do piekła zamieszczam ten fragment z Wykładu pacierza św. Tomasza z Akwinu, art. VIII Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Przy okazji art. 93 też wydaję sie ciekawy.


92. Można zaś, jak powiada św. Grzegorz, wskazać na cztery kryteria podziału wśród tych, co będą sądzeni.
Najpierw na dobrych i złych. Wśród złych jedni będą potępieni, choć nie będą sądzeni, i do nich należą niewierzący, do których odnoszą się słowa z Ewangelii św. Jana (3,18): „Kto nie wierzy, już został potępiony”. Inni będą potępieni i sądzeni, a należą do nich wierni, którzy zeszli ze świata w grzechu śmiertelnym. Do nich odnoszą się słowa z Listu do Rzymian (6,23): „Zapłatą za grzech jest śmierć”. A nie mogą uniknąć sądu ze względu na wiarę, którą dawniej mieli.

93. Gdy chodzi o dobrych, to również niektórzy będą zbawieni, chociaż nie będą sądzeni, mianowicie ubodzy duchem, ci bowiem z miłości do Boga innych będą sądzili, jak to czytamy w Ewangelii św. Mateusza (19,28): „Wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”. Nie dotyczy to tylko samych uczniów Chrystusa, ale także wszystkich ubogich, inaczej bowiem św. Paweł, który więcej od innych pracował, nie byłby zaliczony do ich grona. Należy więc mieć tu na myśli wszystkich, którzy poszli w ślady apostołów i mieli apostolskiego ducha. Mógł więc powiedzieć św. Paweł w 1 Liście do Koryntian (6,3): „Czy nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów?”. Podobnie czytamy u proroka Izajasza (3,14): „Pan wchodzi na rozprawę ze starszymi swego ludu i jego książętami”.