Forum Krzyż

Disputatio => Sprawy ogólne => Wątek zaczęty przez: Aqeb w Luty 06, 2009, 12:39:19 pm

Tytuł: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Luty 06, 2009, 12:39:19 pm
Ostatnio zrobiło się też głośno, bo papież mainował "ultrakatolickiego" (nad znaczeniem tego określenia używanego przez media zastanawiał się w jednym z artykułów p. Terlikowski) księdza na biskupa pomocniczego w "ulubionej" diecezji Kroniki Nonus Ordo.
Takie w "medialnym duchu" wiadomości można poczytać tutaj:
http://wiadomosci.onet.pl/1908077,12,item.html (http://wiadomosci.onet.pl/1908077,12,item.html)
http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/kontrowersyjna-nominacja-benedykta-xvi,1252416,1252188 (http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/kontrowersyjna-nominacja-benedykta-xvi,1252416,1252188)
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Major w Luty 06, 2009, 13:01:09 pm
A jaki jest pogląd tego biskupa na Mszę w KRR?
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Andris krokodyl różańcowy w Luty 06, 2009, 13:34:49 pm
No, nareszcie ktoś tam może zrobić porządek. "Ultrakatolicki" - dziwne słowo, może lepsze byłoby "megakatolicki". Również dziwi słowo używane przez media "kontrowersyjny" na określenie nowego biskupa. Coś mi się jednak zdaje, że poprzednicy byli "kontrowersyjni", a ten jest wreszcie "normalny". Skoro jest taki kontro i ultra, to wydaje się, że i pogląd na KRR ma normalny.
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Richelieu w Luty 06, 2009, 13:41:01 pm
Co do tego, kto jest normalny a kto kontrowersyjny, to myślę, że zależy to przede wszystkim z jakiej pozycji (tradycyjnej czy modernistycznej) na to patrzymy.

A ,,ultrakatolicki" bardzo mi się podoba - przywodzi na myśl porównanie do ultramontańskiego. Współczesne mega- w tym kontekście jakoś nie pasuje ... ;-)
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Luty 06, 2009, 13:44:40 pm
Co do tego, kto jest normalny a kto kontrowersyjny, to myślę, że zależy to przede wszystkim z jakiej pozycji (tradycyjnej czy modernistycznej) na to patrzymy.

Eee, my akurat jesteśmy (w odróżnieniu od modernistów) obiektywni...  :D
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Maswerk w Luty 06, 2009, 13:47:00 pm
Tak samo kontrowersyjny jak pomnik Chrystusa Króla niedawno postawiony w jakimś mieście. Rozumiem, że te prawdziwe kontrowersje zaczynamy teraz nazywać normami? Zatem prosimy o więcej "kontrowersji"! :)
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Gregorius w Luty 06, 2009, 13:49:56 pm
Skoro jest taki kontro i ultra, to wydaje się, że i pogląd na KRR ma normalny.

Niebyłbym tego taki pewien, biorąc pod uwagę, że kard. Schönborn go chwali. Wiedeński kardynał jes przecież znany z opozycji do tradycjonalistów.
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: bogna w Luty 06, 2009, 14:11:19 pm
Po co linki do interii i innych badziewi?
Oto ładny link:

http://www.fronda.pl/news/czytaj/za_co_naprawde_jest_atakowany_benedykt_xvi_kazus_linzu

z powołaniem na KNO ;)
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: silvarerum w Luty 06, 2009, 15:19:06 pm
I znowu Linz - awangarda "postempu".

Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Luty 06, 2009, 20:31:39 pm
Cytuj
Po co linki do interii i innych badziewi?
Chodziło mi właśnie o to, że na tych wszystkich badziewiach jest napisane w podobny sposób: ciągle przewijają się słowa "kontrowersyjny" i "ultrakatolicki".
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Dono w Luty 07, 2009, 12:46:32 pm
Skoro jest taki kontro i ultra, to wydaje się, że i pogląd na KRR ma normalny.

Niebyłbym tego taki pewien, biorąc pod uwagę, że kard. Schönborn go chwali. Wiedeński kardynał jes przecież znany z opozycji do tradycjonalistów.

Niewykluczone jest, że sam kard. Schoenborn za niedługi czas dostanie od Ojca Świętego klasycznego "kopa w górę" ;-)
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Luty 07, 2009, 14:46:41 pm
Cytuj
Niebyłbym tego taki pewien, biorąc pod uwagę, że kard. Schönborn go chwali. Wiedeński kardynał jes przecież znany z opozycji do tradycjonalistów.
Te moliwe, ale raczej wątpię, żeby biskupi opozycyjni wobec tradycjonalistów oceniali inncyh księży wyłącznie przez ten pryzmat. Jak i odwrotnie: ktoś przychylny nie będzie chyba tylko przez to oceniał.
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Stanislao w Luty 08, 2009, 14:43:32 pm
Cytuj
Tak samo kontrowersyjny jak pomnik Chrystusa Króla niedawno postawiony w jakimś mieście.

No oczywiście  ;). Nie powinno się stawiać pomników Chrystusowi. Bardziej "odpowiednie" i "umiarkowane" jest budowanie meczetów  ;D
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Eochaid w Luty 09, 2009, 12:01:08 pm
Pytanka 2:

1) Jaka jest prawna sytuacja rad parafialnych w Kościele Katolickim, co one mogą a czego nie
2) jak to wygląda w Polsce?
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Major w Luty 11, 2009, 20:24:36 pm
A TP w wiadomościach wspomniał oczywiście dzisiaj o diecezji Linz.
Tytuł: Odp: Głośno o diecezji Linz
Wiadomość wysłana przez: Jarod w Luty 12, 2009, 09:43:50 am
Pytanka 2:

1) Jaka jest prawna sytuacja rad parafialnych w Kościele Katolickim, co one mogą a czego nie
2) jak to wygląda w Polsce?

Kan. 536 -

§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

Kan. 537 - W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrami zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532.

Kan. 532 - W załatwianiu wszystkich czynności prawnych proboszcz występuje w imieniu parafii, zgodnie z przepisami prawa. Ma również troszczyć się o to, by dobra parafii były administrowane według norm kan. 1281-1288.

----


Kan. 1281 -

§ 1. Przy zachowaniu przepisów statutów, zarządcy nieważnie wykonują czynności, które przekraczają granice i sposób zwyczajnego zarządzania, jeśli nie uzyskali wcześniej pisemnego upoważnienia od ordynariusza.


§ 2. W statutach winny być określone czynności przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania. Jeśli zaś statuty milczą w tej sprawie, biskup diecezjalny, wysłuchawszy zdania Rady do spraw ekonomicznych, powinien określić tego rodzaju czynności w odniesieniu do podległych mu osób.


§ 3. Osoba prawna nie jest zobowiązana odpowiadać za czynności nieważnie podjęte przez zarządców, chyba tylko wtedy i o tyle, o ile odniosła z nich korzyść. Będzie zaś odpowiadała osoba prawna za czynności, niezgodnie z prawem, ale ważnie przez administratorów podjęte, z zachowaniem prawa do skargi lub rekursu przeciw zarządcom, którzy wyrządzili jej szkody.


Kan. 1282 - Wszyscy, tak duchowni, jak świeccy, którzy na podstawie prawnego tytułu mają udział w zarządzie dobrami kościelnymi, obowiązani są wykonywać swoje funkcje w imieniu Kościoła, zgodnie z przepisami prawa.


Kan. 1283 - Zanim zarządcy obejmą swoje zadanie:

1° powinni wobec ordynariusza lub jego delegata złożyć przysięgę, że będą dobrze i sumiennie zarządzać;

2° należy sporządzić dokładny i szczegółowy inwentarz, który winni oni podpisać, rzeczy nieruchomych, rzeczy ruchomych czy to kosztownych, czy należących do dóbr kultury, czy też innych, z opisem ich wartości, a sporządzony należy zweryfikować;

3° jeden egzemplarz tego inwentarza powinien być przechowywany w archiwum zarządu, drugi zaś w archiwum kurii; w obydwu egzemplarzach trzeba odnotowywać każdą zmianę, jaka zachodzi w stanie majątkowym.


Kan. 1284 -

§ 1. Wszyscy zarządcy mają wypełniać swoje zadanie ze starannością dobrego gospodarza.


§ 2. Powinni zatem:

1° czuwać, ażeby powierzone ich pieczy dobra nie przepadły lub nie doznały jakiejś szkody, zawierając w tym celu w razie potrzeby odpowiednie umowy ubezpieczające;

2° troszczyć się, żeby własność dóbr kościelnych była zabezpieczona środkami ważnymi według prawa państwowego;

3° przestrzegać przepisów zarówno prawa kanonicznego, jak i państwowego, albo wydanych przez fundatora, ofiarodawcę lub uprawnioną władzę, a zwłaszcza starać się, by Kościół nie poniósł szkody wskutek nie przestrzegania ustaw państwowych;

4° pobierać skrupulatnie i we właściwym czasie dochody z dóbr i należności, pobrane zaś przechowywać bezpiecznie i używać ich zgodnie z wolą fundatora albo z normami prawnymi;

5° wypłacać w ustalonych terminach procenty, należne z tytułu pożyczki lub zastawu, czuwając nad odpowiednim zwrotem głównej sumy długu;

6° pieniądze pozostałe po pokryciu wydatków, które mogą być korzystnie ulokowane, ulokować za zgodą ordynariusza na korzyść osoby prawnej;

7° mieć należycie prowadzone księgi przychodów oraz rozchodów;

8° pod koniec każdego roku sporządzić sprawozdanie z zarządu;

9° dokumenty i dowody, na których opierają się prawa Kościoła lub instytucji do majątku, należycie porządkować i przechowywać w odpowiednim archiwum oraz strzec ich; autentyczne zaś ich odpisy, gdy się to da łatwo uczynić, złożyć w archiwum kurii.


§ 3. Usilnie zaleca się, ażeby zarządcy co roku sporządzali zestawienia przewidywanych przychodów i wydatków. Natomiast prawo partykularne może je nakazać i określić dokładniej sposoby, jak mają być sporządzane.


Kan. 1285 - Jedynie w ramach zwyczajnej administracji mogą zarządcy z dóbr ruchomych, nie należących do stałego majątku, dawać ofiary na cele pobożności lub chrześcijańskiej miłości.


Kan. 1286 - Zarządcy dóbr:

1° w umowach o pracę powinni dokładnie przestrzegać również przepisów państwowych, dotyczących pracy i życia społecznego, zgodnie z zasadami podawanymi przez Kościół;

2° tym, którzy na podstawie umowy o najem podejmują pracę, mają wypłacać sprawiedliwe i słuszne wynagrodzenie, tak ażeby mogli odpowiednio zaspokoić potrzeby własne i swojej rodziny.

 

Kan. 1287 -

§ 1. Zarządcy, tak duchowni, jak i świeccy, jakichkolwiek dóbr kościelnych, które nie zostały zgodnie z prawem wyjęte spod władzy rządzenia biskupa diecezjalnego, obowiązani są przedkładać każdego roku sprawozdanie ordynariuszowi miejsca, który przesyła je Radzie do spraw ekonomicznych celem sprawdzenia. Zwyczaj przeciwny jest odrzucony.


§ 2. Z dóbr ofiarowanych przez wiernych na rzecz Kościoła, zarządcy powinni przedstawiać wiernym odpowiednie sprawozdania, według norm, które winno określić prawo partykularne.


Kan. 1288 - Zarządcy nie powinni w imieniu publicznej osoby prawnej ani wszczynać sprawy, ani zawiązywać sporu w sądzie państwowym, dopóki nie uzyskają pisemnego zezwolenia własnego ordynariusza.