Forum Krzyż

Disputatio => Poczekalnia => Wątek zaczęty przez: Hugues de Payns w Stycznia 13, 2024, 14:47:19 pm

Tytuł: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 13, 2024, 14:47:19 pm
Dwukrotne potępienie przez Kościół Katolicki herezyi sedeprywacyonizmu.

Herezyę tą wyznaie pan Rafał Trytek przebrany za księdza, co potwierdzaią teksty ze strony internetowey pana Trytka:

sedevacante.pl/teksty.php?li=62
sedevacante.pl/teksty.php?li=61 .

Między innymi nazwa strony internetowey p. Trytka "sedevacante.pl" wskazuie, iż iest to strona Sedewakantystyczna czyli Katolicka. p. Trytek podszywa się tedy pod Sedewakantyzm (Kościół Katolicki obecnie Sede Vacante).
Sedeprywacyonizm

"Sedes" z łaciny znaczy tron, stolica, „Privatio” z łaciny znaczy pozbawienie. Sedeprywacyonizm oznacza, że Stolica Rzymska iest obsadzona, ale Papież, pozbawiony iest wszelkiey władzy („papież iedynie materialnie, lepak nie formalnie”). To znaczy, iż Papież fizycznie, materialnie iest, ale nie ma żadney władzy, ponieważ iest heretykiem. Takie założenie iest sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego.


Bulla Papieża Pawła IV z 1559 r. Cum ex apostolatus

"Ieśli kiedykolwiek w iakimkolwiek to czasie okaże się, iż... Kapłan Rzymski odeydzie od Wiary Katolickiey, azali popadnie w iakąś herezyę przed przyięciem Papiestwa, przyięcie dokonane nawet przy iednomyślney zgodzie wszytkich kardynałów iest nieistnieiące, nieważne y brakuiące; ani nie może być powiedziane, że stanie się ono ważnym, abo nie może być traktowane w żaden sposób iako prawowite y aby nie myślano, iż daie ono takim (którzy przyięli "Urząd Papieski" – przyp. tłumacza) iakąś władzę administrowania abo to w sprawach duchowych abo to doczesnych lepak wszytko powiedziane, uczynione, administrowane przez nich, pozbawione iest wszelkiey mocy y nie nakłada absolutnie żadney władzy, czy prawa nad kimkolwiek. Y niechay tacy poprzez sam ten fakt (eo ypso) y bez wymaganego orzeczenia winni być pozbawieni wszelkiey godności, stanowiska, zaszczytów, władzy czy prawa nad kimkolwiek."Sobór Watykański (1870) – Sesya IV, Konstytucya Dogmatyczna PASTOR AETERNUS

"[24] Gdyby zatem ktoś mówił; (a) że Biskup Rzymu posiada tylko urząd nadzorowania lub kierowania, a nie pełną y naywyższą władzę iurysdykcyi w całym Kościele, nie iedno w sprawach Wiary y Moralności, ale także w sprawach dotyczących karności y rządzenia Kościołem rozproszonego po całym świecie; (b) abo że posiada on tylko większą część, a nie całą pełnię tey naywyższej władzy; (c) abo że ta iego władza nie iest zwyczayna y bezpośrednia, zarówno w odniesieniu do wszytkich y każdego z kościołów, iak również wobec wszytkich y każdego z pasterzy y wiernych – niech będzie wyklęty."

Iest to dogmat Wiary. Tym samym kłamstwem iest iak zuchwale utrzymuią sedeprywacyoniści iakoby powyższe potępienia były kwestią dyscypliny.

Iednocześnie iest to wykluczenie przez Kościół Katolicki sedeprywacyonizmu iako herezyi z definicyi "Sede Vacante".


*


Nieomylność Papieża (proszę nacisnąć "F3" y wpisać "infallib", tłumacz iest na samey górze tematu, proszę wkleiać mnieysze części textu, iżby lepiey tłumaczyło)  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.0.html

pan Rafał Trytek przebrany za księdza na swoiey stronie internetowey wyznaie herezię o omylności Papieża w Magisterium zwyczaynym sedevacante.pl/teksty.php?li=17

"- Ależ panie, to pan chyba nigdy nie czytał o dogmacie nieomylności papieża. Nikt przecie tego od papieża nie żąda.

Papież jest nieomylnym tylko w rzeczach wiary i obyczajów i to nie zawsze wtedy, kiedykolwiek o tych nawet sprawach mówi lub pisze, ale jedynie, gdy jako Pasterz całego Kościoła, najwyższą swą Apostolską powagą orzeka, że dane twierdzenie, dotyczące wiary i obyczajów jest prawdą objawioną, lub ściśle złączoną z objawionemi prawdami i dlatego każdy je przyjąć musi.

Tak więc papież nie jest bynajmniej nieomylnym w sprawach, tyczących jedynie nauk przyrodniczych, polityki i t. d., a nawet w rzeczach, tyczących wiary i obyczajów, gdy mówi jako zwyczajny ksiądz lub uczony."


O. Maxymilian Kolbe abo wyznawał tą powyższą herezię abo ten text został sfałszowany.


Przykłady fałszerstw:

Fałszerstwo Pisma Świętego (1 przykład)

Ewangelia według Ś. Łukasza [22:19]

W tzw. "Biblii Tysiąclecia", która iest fałszywym Pismem Świętym iest "(...) To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: (...)"

W prawdziwym Piśmie Świetym, to iest Biblii przekładu X. Jakuba Wujka iest "(...) To iest ciało moie, które się za was dawa: (...)"  https://sklep.antyk.org.pl/f/Biblia,t/szukanie,0,0,0,1.html

Pan Jezus wyrzekł te y te słowa, boć był też przed Swoią męką y śmiercią na krzyżu - komentarze X. Wujka y X. Menochiusza do tych słów tego wersu y następnego [22:20].


Tu są opisane insze fałszerstwa http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.0.html , y tu http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10210.0.html


To, że pan Rafał Trytek nie iest księdzem iest tu http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10642.0.html
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Richelieu w Stycznia 13, 2024, 16:14:33 pm
[...] pan Rafał Trytek przebrany za księdza, [...]

A kto jest w takim razie księdzem, nie "przebierańcem" - proszę o wskazanie przynajmniej jednego przykładu.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: szkielet w Stycznia 13, 2024, 21:18:32 pm
[...] pan Rafał Trytek przebrany za księdza, [...]

A kto jest w takim razie księdzem, nie "przebierańcem" - proszę o wskazanie przynajmniej jednego przykładu.
Wygląda na to, że nie ma ani jednego prawdziwego xiędza.
Co my teraz zrobimy???
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Filip S w Stycznia 13, 2024, 22:19:56 pm
Jak to co, trzeba w miejsce księży powołać katolickich nastawników analogicznie jak ma to miejsce u starowierców-bezpopowców. Można też odciąć prąd, wywalić cały sprzęt elektroniczny, współczesną medycynę i oczywiście ubrać obowiązkowo wszystkie niewiasty w mantylki.  ;)  ;D
(https://i.imgur.com/UPD9UpC.jpg)
(https://c8.alamy.com/comp/2J7D6MY/moscow-russia-8th-may-2022-believers-before-a-cross-procession-around-the-churches-of-rogozhskaya-old-rite-sloboda-during-the-feast-of-the-holy-myrrhbearers-in-moscow-russia-the-old-believers-are-a-dissident-community-of-russian-christians-who-refused-to-adapt-to-the-modernisation-efforts-of-tzar-peter-the-great-in-1741-which-led-to-a-schism-from-the-russian-orthodox-church-2J7D6MY.jpg)
(https://i.pinimg.com/originals/22/c7/99/22c79954a0900a3432aabac4e573899d.jpg)
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Stycznia 13, 2024, 22:44:01 pm
A Mężczyźni nie golić bród po skończeniu 33 lat
(https://www.foto.karta.org.pl/gfx/fotokarta/_thumbs/pl/kolekcjezdjec/ok_1336_taran_jaroslaw/taran_0370,llOUwmKbZlZY.jpg)
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: szkielet w Stycznia 16, 2024, 09:34:40 am
Szanowny panie założycielu tego wątku, czekamy na odpowiedź. Skoro jesteś pan taki wygadany, oświeć nas maluczkich KTO wg szanownego JEST XIĘDZEM w czasach obecnych, skoro nawet PAN TRYTEK nim nie jest.
Czekamy cierpliwie do jutra, potem zaś, jeśli nie uzyskamy odpowiedzi zrobi sobie pan wolne.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 16, 2024, 12:55:30 pm
Szanowny panie założycielu tego wątku, czekamy na odpowiedź. Skoro jesteś pan taki wygadany, oświeć nas maluczkich KTO wg szanownego JEST XIĘDZEM w czasach obecnych, skoro nawet PAN TRYTEK nim nie jest.
Czekamy cierpliwie do jutra, potem zaś, jeśli nie uzyskamy odpowiedzi zrobi sobie pan wolne.


Napisałem o tym w wiadomości wstępney tego tematu na samym dole

To, że pan Rafał Trytek nie iest księdzem iest tu http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10642.0.html

Tam iest zdanie

The Gospel according to St. Matthew [26:56], the Gospel according to St. Mark [14:50], the Gospel according to St. John [19:38] Catholic Bishops and Priests have been hiding from jews.

Zastosowany iest czas present perfect continous https://www.speak-up.pl/czas-present-perfect-continuous

tłumaczenie:

"Ewangelia według św. Mateusza [26:56], Ewangelia według św. Marka [14:50], Ewangelia według św. Jana [19:38] Biskupi i Księża Katoliccy ukrywali się y nadal się ukrywaią przed żydami."


Ktemu są księża niekatoliccy wyświęceni przed pseudozmianą Święceń Kapłańskich y Konsekracyi Biskupich dokonaną przez sektę 1958 w 1968 r. Są to osobowy ochrzczone y wyświęcone (prawidłowa materia, forma y intencya (wewnętrzna y zewnętrzna, inaczey zamiar) wyświęcenia na księdza daney osoby przez ważnie konsekrowanego biskupa; intencya (wewnętrzna y zewnętrzna, inaczey zamiar) przyięcia przez wyświęcaną osobę Święceń Kapłańskich od ważnie konsekrowanego biskupa). Są to księża obecnie mniey więcey od 80-tego albo po 80-tym roku życia (wydaie mi się, że iest ich więcey niż 1), oczywiście y w innym wieku, ieśli iedno powyższe warunki zostały spełnione.

Ieśli idzie o księży niekatolickich to nie wolno się z nimi modlić, ani przyimować od nich Sakramentów, pozdrawiać ich, siadać z nimi do stołu, etc. Wszytko co odnosi się do heretyków w Prawie Bożym y kościelnym.

Heretyków nie wolno pozdrawiać (m.in. mówić im "Dzień dobry", boć to pozdrowienie Ewangelia według Ś. Marka [15:18] "(...): Witay (...)"; niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, itd.). Pocałunek to pozdrowienie Mat [26:48] y komentarz.

Z heretykami nie wolno siadać do stołu 2 List Ś. Jana Apostoła [10-11]. Można siadać z heretykami do stołu z zamiarem ich nawracania do Pana Boga y Iego kościoła wtedy przy stole, tak iak Pan Jezus u faryzeusza (faryzeusze to była sekta, iak iest w komentarzu gdzieś w Piśmie Ś.) Ewangelia według Ś. Łukasza [7:36] i komentarze do [7:40 y 7:43 chyba].

2 List Ś. Jana Apostoła [10-11], 2 List do Thessaloniczan [3:6, 14-15], 1 List do Koryntian [5:11-13], List do Rzymian [16:17] y komentarze do tych wszytkich mieysc.

Fałszywa pobożność heretyków 2 List do Tymoteusza [3:5].

Wszytko co iest poza Kościołem Katolickim iest szatana 1 List do Tymoteusza [1:20] komentarz X. Wujka y X. Menochiusza.

Proszę się strzedz List do Kolossan [2:4].

Powyższe postępowanie wobec heretyków napewno ma zastosowanie co do osób, które uświadomiliśmy, a one odrzuciły Prawdę (rodziców, dziatki, krewnych, małżonków, przyiaciół, inne osoby, to stosuie się także do nieświadomych księży heretyków y całego heretyckiego tzw. "duchowieństwa"). Należy poinformować te osoby dla czego tak się wobec nich zachowuiemy y że czynimy to dla ich dobra, żeby się nawróciły y czyniły pokutę.


Można się wyspowiadać u księdza heretyka, ale tylko w niebezpieczeństwie śmierci, przy czym naylepiey starać się iak naylepiey wzbudzić żal doskonały, boć nigdy nic nie wiadomo, czy u takiego księdza Spowiedź będzie ważna - czy będzie miał wewnętrzną intencyę (zamiar) odpuścić nam grzechy. Forma y intencya zewnętrzna też czy będą zachowane.

Należy wzbudzić żal doskonały z grzechów z całego życia (ieśli się go nie wzbudza na bieżąco) y wyspowiadać w naybliższym możliwym czasie z grzechów z całego życia, które się pamięta, przy czym rachunek sumienia proszę zrobić solidnie.

Iak się spowiadać iest w Katechizmach (np. Kard. Gasparriego) https://sklep.antyk.org.pl/p,katechizm-katolicki,6693.html Heretyckie książki sekty 1958 y inszych sekt nie są Katechizmami.

Tu iest iak wzbudzić żal doskonały (oprócz podanych linków proszę się wystrzegać tey strony) https://katolikintegralny.wordpress.com/zal-doskonaly-i-mniej-doskonaly/ y tu https://katolikintegralny.wordpress.com/2014/11/06/zal-doskonaly-wazny-srodek-zbawienia-poznan-1915-rok/


Wskazane iest ich uświadomienie y nawrócenie, iako dobry uczynek z wielkim pożytkiem dla wszytkich, przy czym trzeba działać zgodnie ze słowem Bożym List do Tytusa [3:10-11] y komentarz X. Wujka y X. Menochiusza.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: szkielet w Stycznia 16, 2024, 13:03:45 pm
Zatem KTO wg Pana jest xiędzem obecnie. Imiona, nazwiska. Choć dwóch.
Tak brzmiało pytanie.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 16, 2024, 13:17:47 pm
Zatem KTO wg Pana jest xiędzem obecnie. Imiona, nazwiska. Choć dwóch.
Tak brzmiało pytanie.

Niekatolickim xiężmi (pod warunkiem, że przyięli Święcenia Kapłańskie sprzed pseudozmiany w 1968 r. y zostały spełnione wszytkie wymagania, o których wyżey napisałem) są np. x. Jan Andres y x. Brunon Franielczyk  https://dke.katowice.pl/nasz-dom/ksieza-emeryci
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Richelieu w Stycznia 16, 2024, 15:01:05 pm
A jakiś przykład katolickiego księdza ?  ???
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 16, 2024, 16:07:27 pm
A jakiś przykład katolickiego księdza ?  ???

Nawet iakbym wiedział to bym tu tego nie napisał ani wam nie powiedział.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 16, 2024, 18:02:44 pm
A jakiś przykład katolickiego księdza ?  ???

Nawet iakbym wiedział to bym tu tego nie napisał ani wam nie powiedział.
Czemu ? Ukrywać osobę którą uznaję się na jedyną mogącą poprowadzić duszę do zbawienia która odprawia mszę i spowiedz i jest katolickim kapłanem  ?  To słabo ze strony Wielkiego Mistrza ...
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: szkielet w Stycznia 16, 2024, 18:32:59 pm
Czyli jak rozumiem Miszcz nie uczestniczy w żadnej celebrze Mszy Świętej, bo nie ma żadnego xiędza. No powiem GRUBO...
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 16, 2024, 21:18:49 pm
a jeśliby uczestniczył to i tak nie chce żeby inni uczestniczyli ...
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Stycznia 21, 2024, 01:27:23 am
Pan Hugon łże. Bezbożna zmiana święceń nie była w latach 60 a 50! Wówczas ten głuchy Włoch dokonał zamachu na największą świętość chrześcijańską i wbrew soborom xv wieku zniszczył sakrament porządkowania zmieniając kształt i materiał.

Powszechnie wiadomym jest że ten bezbożnik zarzucił wiarę od apostołów dana że niezbędnym jest podać naczynia aby dostąpić prezbiteratu. Ale co więcej ten łotr wyjął słowa konsultacyjne z prefacji święceń!


To tyle jeśli chodzi o święte oburzenie. Tyle było zmian przed otwarciem tego nieszczęsnego soboru że doprawdy te zmiany po jego zamknięciu wcale nie wydają się już takie wielkie.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Stycznia 21, 2024, 03:49:03 am
Bezbożna zmiana święceń nie była w latach 60 a 50!

A co takiego było w latach 50-tych? Chyba, że chodzi o Sacramentum Ordinis, ale to rok 1947, czyli lata 40-te.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Richelieu w Stycznia 21, 2024, 09:34:25 am
[...] sakrament porządkowania [...]
Proszę o wyjaśnienie tego pojęcia.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Teresa w Stycznia 22, 2024, 08:57:32 am
Mnie bardziej intryguje
niezbędnym jest podać naczynia aby dostąpić prezbiteratu.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Stycznia 22, 2024, 17:47:37 pm
Też mnie zaintrygowały mądrości Pana Kefasza, i postanowiłem rozwikłać, co też mogą znaczyć te wszystkie dziwaczne terminy jak "podać naczynia", albo "sakrament porządkowania", albo "słowa konsultacyjne". Przypuszczam, że to są określenia z google translate albo innej AI, ale mniej więcej można zgadnąć,  co znaczą.

Najwyraźniej chodzi tu o "traditio instrumentorum". Od X w. przyjęła się tradycja "przekazywania instrumentów" jako części ceremonii sakramentu kapłaństwa. Kandydatowi, prócz nałożenia rąk, przekazywano również "instrumenty", czyli kielich, patenę i ewangeliarz.

Potem wywiązała się kontrowersja, czy "traditio instrumentorum" jest konieczne do ważności sakramentu kapłaństwa (częściowo chyba wywołana  przez reformację). No bo jeżeli jest to konieczne, to co ze święceniami sprzed X w.? Albo co ze święceniami niektórych obrządków wschodnich, które "traditio instrumentorum" nie znają?

Pius XII w 1947 r. wydał encyklikę Sacramentum Ordinis i zakończył dyskusję. Używająć (jak sądzę) nieomylności papieskiej orzekł, że od tej pory do ważności sakramentu kapłaństwa konieczne będzie samo nałożenie rąk (plus oczywiście wypowiedzenie odpowiedniej formuły). Nie powiedział przy tym, czy przedtem "traditio instrumentorum" było konieczne , czy nie - tylko orzekł, że od tej pory nałożenie rąk wystarczy.

Tyle wyczytałem.  Czyli:  "podać naczynia=traditio instrumentorum, "sakrament porządkowania"=sacramentum ordinis   :)  Określenia "słowa konsultacyjne" nie udało mi się rozszyfrować, może zainteresowany nas oświeci.
Tytuł: Odp: Herezye pana Rafała Trytka przebranego za Xiędza. Herezya Sedeprywacyonizmu.
Wiadomość wysłana przez: szkielet w Stycznia 22, 2024, 18:37:17 pm
Ja myślę, że kluczem do rozwiązania powyższych dylematów jest godzina i promille.