Forum Krzyż

Disputatio => Poczekalnia => Wątek zaczęty przez: Hugues de Payns w Października 21, 2023, 20:16:28 pm

Tytuł: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 21, 2023, 20:16:28 pm
Dziś (21 października) przypada Wspomnienie ŚŚ. Urszuli y Towarzyszek Dziewic y Męczennic.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_z_Kolonii

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-21b.php3


W powyższych źródłach uwagę zwracaią następuiące fragmenty.

"według legendy[2][3][4] męczennica chrześcijańska, dziewica, święta Kościoła katolickiego." - wg tego Kościół kanonizuie nieistnieiące, baśniowe postaci.

"Autentyczność legendy odrzucał już w XVI wieku Cezary Baroniusz[2]." - Kardynał, historyk y hagiograf Kościoła Świętego miałby odrzucać osoby kanonizowane przez tenże Kościół.

"Według jednej z legend była rzymsko-brytyjską księżniczką, która na prośbę swojego ojca, króla Donauta z Kornwalii, wyruszyła w podróż do swojego przyszłego męża, pogańskiego królewicza Conana Meriadoca z Armorici w Bretanii (według innego źródła - Eteriusza)[5]." - na brewiarz.pl iest, że Eteriusz to był ociec syna, którego miała poślubić Urszula.

"W czasie podróży tajemniczy sztorm zniósł ją do portu galijskiego nad Renem. Urszula ślubowała, że przed poślubieniem Conana wyruszy w pielgrzymkę do Rzymu. Jednak razem z dziesięcioma dziewicami została zamordowana przez Hunów w Kolonii, gdy odrzuciła zaloty Attyli[6]." - to wygląda jakby zniosło statki przed pielgrzymką do Rzymu, co stoi w sprzeczności z informacyą na brewiarz.pl

"W świetle dzisiejszej wiedzy towarzyszek Urszuli było 11, a nie 11 tysięcy. W herbie miasta Kolonii jest 11 płomieni. Są one wyryte także na wspomnianej płycie. Ponieważ były mocno zatarte, odczytano je nie jako 11, ale 11 000. Dlatego ku czci 11 000 dziewic powstawały kościoły w całej Europie, również w Polsce. Na wspomnianej tablicy doczytano się wreszcie po żmudnych badaniach następujących znaków: XI M V - co oznaczało "11 męczennic dziewic". Mylnie literę M wzięto za rzymską liczbę 1000, stąd zrodziła się pomyłka, gdy idzie o liczbę towarzyszek św. Urszuli."  -  czy to znaczy, że Kościół kanonizuiąc te Święte kierował się zatartymi promieniami na tablicy y dopiero dzisieysza wiedza y żmudne badania ukazuią coś zgoła inszego ? Y te wszytkie kościoły w Europie, w tym w Polsce, ich wezwanie, oparte były y są na kłamstwie ? To stoi w sprzeczności z informacyą na wikipedii:

"Z drugiej strony, istnienie Jedenastu Tysięcy Dziewic poświadczają średniowieczne przesłanki o licznych relikwiach z kobiecych kości i czaszek, które zostały wykopane na przedmieściach Kolonii na terenie dawnego cmentarza nazywanego Ager Ursulanus. Największa ich część znalazła się w pobliskim kościele Św. Urszuli (gdzie znajdują się do dziś), pozostałe zostały wykupione lub rozesłane do różnych ośrodków kultu religijnego w Europie."

Ale na tey samey stronie wikipedii w zdaniu powyżey czytamy "Tradycja mówi o jedenastu tysiącach dziewic - wynika to prawdopodobnie z pomyłki w tłumaczeniu łacińskiego skrótu XI M V, gdzie M tłumaczone było jako milia (tysiące), a nie martyres (męczennice), jak być powinno[2]." - czyż tedy Kościół to iest Papież, który iest nieomylny, Monarchowie koleynych wieków, Krzysztof Kolumb nadaiąc taką nazwę wyspom przez siebie odkrytym nie znali łaciny tak powszechney, będącey ięzykiem Kościoła, tudzież międzynarodowym y stąd niedopuszczali nazwy "Martyres" ? Y przypominam, według nich cała wiedza y Kanonizacya oparta była o zatartą tablicę.


"W 1493 r. Krzysztof Kolumb nazwał odkryte przez siebie na Morzu Karaibskim wyspy Archipelagiem Świętej Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. Dziś znane są one pod nazwą Wysp Dziewiczych." - w wikipedii iest coś zgoła inszego: "Krzysztof Kolumb nazwał odkryte przez siebie Wyspy Dziewicze na cześć św. Urszuli." Szczerze napiszę, że nazwa "Wyspy Dziewicze", którą słyszałem kiedyś kojarzyła mi się, że to taka nazwa wysp bo dopiero co odkryte, okrom śladu obecności człowieka, stąd dziewicze - czysto świecka nazwa (zeświedczona). Przez myśl mi nie przeszło, że taka iest ich prawdziwa nazwa y skąd się wzięła. Y tu iest pytanie - kto y kiedy "zmienił" (oczywiście  nazwa nadana im przez Krzysztofa Kolumba stale obowiązuie) tym wyspom nazwę ? Nawet nie "nazwali" "Wyspy Dziewic".

Proszę zauważyć iak ważnymi Świętymi są ŚŚ. Urszula Dziewica y jej 11 Tysięcy Towarzyszek Dziewic Męczennice. Proszę zwrócić uwagę gdzie idą pobożne Dziewice "Barbarzyńcy, jak głosi tradycja, pod wpływem wizji wstępujących do nieba zastępów dziewic odstąpili spod murów miasta.".


"W 1969 roku jej wspomnienie zostało obniżone do znaczenia lokalnego[3], ze względu na wątpliwości co do samego istnienia takiej osoby[4]." - to by znaczyło, że Kościół co do Kanonizacyi Świętych iest omylny. Tak przeto można poddać w wątpliwość istnienie wszytkich Świętych. Pozostaie ieszcze iedno pytanie: co tedy z Założycielką Zakonu Urszulanek Ś. Anielą Merici y samymi obecnie żyiącymi niewiastami uważaiącymi się za Urszulanki ? Czy przez wieki Kościół, w tym Urszulanki czcił fikcye ? Czy to aby nie brzmi iak ze "strefy 11" ? Kiedyś był taki program na tvn chyba, o ufo. Oczywiście sekta 1958 nie może niczego obniżać do znaczenia lokalnego.

"Kult św. Urszuli i towarzyszek był żywy w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych. Obecnie zmalał, nawet w swym tradycyjnym ośrodku - Kolonii[5]."

Skoro kult tych Świętych był taki żywy w Średniowieczu, tak wiele zostało zamotane, iak przedstawiono powyżey, skoro Krzysztof Kolumb nazwał nowo odkryty Archipelag nazwą tych Świętych Dziewic, skoro "Św. Urszula została wybrana patronką Kolonii, jak również Sorbony w Paryżu oraz uniwersytetów w Wiedniu i w Coimbrze." y "W Niemczech istniało Bractwo św. Urszuli, do którego należeli cesarze, magnaci i biskupi. Także w Polsce jej właśnie poświęcone było najstarsze założone w Krakowie w XIV w. bractwo dewocyjne." y "O popularności św. Urszuli i Towarzyszek może świadczyć także znaczna liczba kościołów pod ich wezwaniem (w Polsce ten tytuł nosi romański kościół z XII/XIII w. w Strońsku, a od XIV wieku aż do 1946 r. istniała parafia pod ich wezwaniem we Wrocławiu). ",

skoro zostały wytoczone tak wielkie działa, w obliczu takiego bluźnierstwa, takich oszczerstw, kłamstw, herezyi y dyabelstw

to biorąc powyższe pod uwagę proszę sobie odpowiedzieć na dwa pytania: Iak ważne są te Święte Dziewice y Męczennice ? Iak ważny iest stan y cnota Dziewictwa ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Października 21, 2023, 23:09:09 pm
Dziewictwo jest ważne. Ale nie ma takiej rzeczy dla której warto kłamać. Z tymi tysiącami to jest ewidentna exageracja.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 22, 2023, 09:25:12 am
Ja bym tego kultu nie ruszał, wiadomo, że orszak 11000 panien w tamtych czasach z punktu widzenia ówczesnych możliwości logistycznych jest trudno wyobrażalny ale jest to uświęcone wielowiekową tradycją. Z resztą cała deforma Kościoła podlewana była pseudo racjonalnym sosem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Października 22, 2023, 19:05:58 pm
Tak I właśnie dlatego trzeba usunąć przystawkę "pseudo".
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 22, 2023, 19:49:41 pm
Ś. Elżbieta z Schönau, takoż Ś. Elżbieta z Hesyi Dziewica, Benedyktynka, Mistyczka


W nagłówku "Visions"  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ursula

"Zanotowano, że Elżbieta z Schönau doświadczyła wizyi, która odsłoniła iey męczeństwo Urszuli y iey towarzyszek."


https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_z_Sch%C3%B6nau

"Wizje dotyczyły tajemnicy życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz wniebowzięcia Maryi, a także męczeństwa świętej Urszuli, co przyczyniło się do rozszerzenia kultu tej świętej."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 22, 2023, 20:11:44 pm
Nie tylko nazwa wysp odkrytych przez Krzysztofa Kolumba została "zmieniona".


W nagłówku "Places named after her companions"  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ursula

"Ferdynand Magellan opłynął Przylądek Virgenes 21 października 1520 roku y wpłynął do Cieśniny Magellana, nadaiąc przylądkowi imię dziewic Urszuli."


https://pl.wikipedia.org/wiki/Cabo_V%C3%ADrgenes

"Odkryty został przez wyprawę Ferdynanda Magellana, 21 października 1520 r., w dniu św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic, co dało początek nazwie tego obiektu[1]."


W nagłówku "Places named after her companions"  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ursula

"João Álvares Fagundes, portugalski odkrywca, nadał w 1521 roku nazwę "Jedenaście Tysięcy Dziewic" obszarowi znanemu obecnie iako Saint-Pierre y Miquelon."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Października 22, 2023, 21:50:46 pm
Boże jak to dobrze że zmieniono te okropne nazwy!
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 23, 2023, 13:03:39 pm
Dziewictwo jest ważne. Ale nie ma takiej rzeczy dla której warto kłamać. Z tymi tysiącami to jest ewidentna exageracja.

Boże jak to dobrze że zmieniono te okropne nazwy!

Syczysz iak wąż.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 23, 2023, 19:11:18 pm
"W świetle dzisiejszej wiedzy towarzyszek Urszuli było 11, a nie 11 tysięcy. W herbie miasta Kolonii jest 11 płomieni. Są one wyryte także na wspomnianej płycie. Ponieważ były mocno zatarte, odczytano je nie jako 11, ale 11 000. Dlatego ku czci 11 000 dziewic powstawały kościoły w całej Europie, również w Polsce. Na wspomnianej tablicy doczytano się wreszcie po żmudnych badaniach następujących znaków: XI M V - co oznaczało "11 męczennic dziewic". Mylnie literę M wzięto za rzymską liczbę 1000, stąd zrodziła się pomyłka, gdy idzie o liczbę towarzyszek św. Urszuli."  -  czy to znaczy, że Kościół kanonizuiąc te Święte kierował się zatartymi promieniami na tablicy y dopiero dzisieysza wiedza y żmudne badania ukazuią coś zgoła inszego ?

To tak iak z Marcinem Lutrem - "to dopiero on dostąpił poznania prawdy." Nie wiem czyli wy to poymuiecie ludzie. "Nikt inny, iedno on, w jego mniemaniu."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Major w Października 23, 2023, 19:41:36 pm
Co to za pisownia?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: stary kontra w Października 23, 2023, 20:15:24 pm
Ahmedowata z prysiudami.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 24, 2023, 10:48:21 am
Co to za pisownia?

Toć szczery ięzyk polski.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 24, 2023, 11:11:22 am
Stan y cnota Dziewictwa.

Zachęcam do zakupu szczerego, papierowego Pisma Świętego przekładu X. Jakuba Wujka z komentarzem X. Wujka y X. Menochiusza. Iak nie będzie internetu toć będzie iak znalazł. Tu iest Pismo Święte  https://sklep.antyk.org.pl/f/Biblia,t/szukanie,0,0,0,1.html


1 List do Koryntian [7:1], [7:25-29, 32-35]

Ewangelia podług Ś. Mateusza [13:1-9]

Apokalipsa Ś. Jana [14:4-5]
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 24, 2023, 11:18:00 am
Tu iest uzupełnienie tematu  https://www.suscipedomine.com/forum/index.php?topic=23608.0

Treść z linku proszę sobie przetłumaczyć (tłumaczenie mniey więcey, zaznaczać y kopiować całe części textu) tu https://translate.google.pl/?hl=pl#view=home&op=translate&sl=en&tl=pl
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 24, 2023, 17:39:29 pm
Dziś (24 października) przypada Święto Ś. Rafała Archanioła.

Pseudozmiana tworząca iedno "Święto" dla wszytkich trzech Archaniołów 29 września, dokonana przez sektę 1958, zmnieysza poświęconą uwagę dla każdego Archanioła.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Archanio%C5%82 - na uwagę treści tegoż linku zasługuie poniższe bluźnierstwo.

"Grzegorz Wielki pisał: „Powiedzieliśmy, iż jest dziewięć chórów anielskich, a mianowicie wiemy z Pisma Świętego, iż są aniołowie, archaniołowie, moce, potęgi, księstwa, panowania, trony, cherubini i serafini”[35]. Święty podał następujące imiona siedmiu archaniołów:

Michał
Gabriel
Rafał (Rafael)
Uriel (Fanuel)
Symiel
Orifiel
Zachariel."

Powyżey natomiast widoczne są poniższe dwa fragmenty:

"Zostali ekskomunikowani. Na synodzie w Laodycei (363–364) papież Zachariasz postanowił bowiem, że chrześcijanie nie powinni wymieniać w modlitwach innych imion aniołów jak tylko Michała, Gabriela i Rafała[34]. Było to możliwe, bo ich imiona pojawiają się w kanonie. Kanon 35 Soboru w Laodycei zakazywał kultu innych aniołów, nazywając go bałwochwalstwem. Postanowienie powtórzyły synody w Rzymie w 492 i 745[27]."

"W 745 heretycy Adalbert i Klemens wezwali po imieniu ośmiu archaniołów: Uriela, Raguela, Tubuela, Michała, Abnisa, Tubuę, Sabaotha i Simila. Zostali ekskomunikowani."

Nie da się tego tak zmanipulować, iż Papież wymienił trzech Archaniołów y czterech upadłych (byłych) Archaniołów.

Ktemu w górney zakładce "Dyskusja" https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Archanio%C5%82 iest następuiące pytanie "Skąd wiadomo o imionach wg Grzegorza Wlk.?"


Tu natomiast  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_Rafa%C5%82 po prawey stronie widnieie obraz Williama Blake'a (https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Blake "(...) zaliczany czasem do grona poetów wyklętych[2] w literaturze angielskiej.") pt. "Archanioł Rafał z Adamem i Ewą, William Blake, 1808"

Acz Pan Bóg to Duch, y aniołowie to duchy to iedank Pan Bóg toć zawżdy On, a nie ona "Bozia" iak ludzie pokazuiąc na obrazy mówią dziatkom, y to nie iedno dziatkom (w powszechney mowie też) bluźniąc, na Matkę Bożą takoż mówią "Bozia", co iest bałwochwalstwem. Aniołowie to Oni Księga Rodzaju [19:10- ], [18:2]  https://www.gotquestions.org/Polski/Anioly-meskiej-zenskiej.html  Niewiasta została stworzona po Adamie. Niewiasty są słabsze fizycznie y duchowo w rozumieniu ogólnym, co nie przekreśla ich Świętości. Mi to wygląda na upodlenie, na genderyzm albo protogenderyzm iuż na początku XIX w. Oczywiście to ohydny obraz, z natchnienia dyabelskiego.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Października 24, 2023, 22:13:12 pm
Ostatni akapit to skończony kretyn i bezbożne ciele musiało napisać. Wystarczy odrobina włożonej pracy by wiedzieć że wbrew końcówce "-a" bozia NIE JEST rodzaju żeńskiego. To starodawne zdrobnienie, familiaryzm od słowa Bóg. W XIX wiecznej modzie byśmy rzekli bożątko. Bozia to takie zdrobnienie jak Jezusek. I pomodlić do Bozi NIE OZNACZA pomodlenia się do Maryi a właśnie do Pana Jezusa.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 25, 2023, 11:19:14 am
Ostatni akapit to skończony kretyn i bezbożne ciele musiało napisać. Wystarczy odrobina włożonej pracy by wiedzieć że wbrew końcówce "-a" bozia NIE JEST rodzaju żeńskiego. To starodawne zdrobnienie, familiaryzm od słowa Bóg. W XIX wiecznej modzie byśmy rzekli bożątko. Bozia to takie zdrobnienie jak Jezusek. I pomodlić do Bozi NIE OZNACZA pomodlenia się do Maryi a właśnie do Pana Jezusa.

Powinno bydź "niewiasta" miasto "kobieta", pozatym chyba wszytko iest ok w tym linku  https://salwowski.net/2020/02/08/bog-czy-bozia/

Ia traktuię "Bozię" iako demona.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 25, 2023, 13:03:28 pm
Tu natomiast  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_Rafa%C5%82 po prawey stronie widnieie obraz Williama Blake'a (https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Blake "(...) zaliczany czasem do grona poetów wyklętych[2] w literaturze angielskiej.") pt. "Archanioł Rafał z Adamem i Ewą, William Blake, 1808"

Acz Pan Bóg to Duch, y aniołowie to duchy to iedank Pan Bóg toć zawżdy On, a nie ona "Bozia" iak ludzie pokazuiąc na obrazy mówią dziatkom, y to nie iedno dziatkom (w powszechney mowie też) bluźniąc, na Matkę Bożą takoż mówią "Bozia", co iest bałwochwalstwem. Aniołowie to Oni Księga Rodzaju [19:10- ], [18:2]  https://www.gotquestions.org/Polski/Anioly-meskiej-zenskiej.html  Syn Boży iest Mężczyzną. Niewiasta została stworzona po Adamie. Niewiasty są słabsze fizycznie y duchowo w rozumieniu ogólnym, co nie przekreśla ich Świętości. Mi to wygląda na upodlenie, na genderyzm albo protogenderyzm iuż na początku XIX w. Oczywiście to ohydny obraz, z natchnienia dyabelskiego.

Proszę nacisnąć "F3" y wpisać "hermafrodytyzm" żeby nie czytać tych dyabelstw "Artysta był mocno zafascynowany zjawiskiem hermafrodytyzmu, co również znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości."  https://niezlasztuka.net/o-sztuce/artysta-wizjoner-i-mistyk-william-blake/

Męskie cechy rzekomego Ś. Rafała Archanioła na obrazie to imię y budowa ciała, żeńskie to głowa, twarz, włosy, diadem, suknia z wycięciem prześwituiąca na ramionach toć takoż erotyzm, kształt piersi.

Herafrodytyzm (oboynactwo) Blake'a w Midraszu  http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/czlowiek-jest-hermafrodyta-1.html

Ta satanistyczna obrzydliwość Williama Blake'a iest obecna w opisie (na zamieszczonym tam iego obrazie) Ś. Rafała Archanioła w wikipedii tu https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_Rafa%C5%82  y tu (tytuł obrazu to "Archanioł Rafał z Adamem i Ewą (Ilustracja do Utraconego Raju Miltona)" https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:William_Blake_-_The_Archangel_Raphael_with_Adam_and_Eve_(Illustration_to_Milton%27s_%22Paradise_Lost%22)_-_Google_Art_Project.jpg

Ktemu Księga Rodzaju [3:24] Pan Bóg postawił Cherubów (Aniołów w ludzkiey postaci iak czytamy w komentarzu X. Menochiusza, a nie Anioła), Ś. Rafał Archanioł nie iest Cherubem y iest ieden, w ludziey postaci to iest męskiey.

Co więcey Księga Rodzaju [3:21] Pan Bóg przyoblókł Adama y Ewę iescze przed wygnaniem ich z Raiu (oni są w bramie do Raiu) y iak czytamy w komentarzu X. Menochiusza "Przykrył ich skórami zwierzęcymi, iakby dla przypominania im, że przez grzech stali się podobni bydlętom.". Może dla tego żydzi nazywaią nieżydów bydłem. Takie przedstawienie postaci na tymże obrazie toć erotyzm.

Odnośnie hermafrodytyzmu y nie tylko, można sobie obeyrzeć okultystyczny Apokaliptyzm, Asconę, Asconę 2, Szkołę Lipską, poczytać o Szkole Frankfurckiey https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2923  https://www.prisonplanet.pl/?sid=&q=szko%C5%82a+frankfurcka  itd.  https://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl,p910491077  https://www.prisonplanet.pl/?sid=&q=Ascona 
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 25, 2023, 19:47:46 pm
Dziś (25 października) przypada Wspomnienie ŚŚ. Chryzanta y Darii Męczenników.

Proszę zwrócić uwagę, iż Wspomnienie to przypada tydzień (7 dni) przed Świętem Wszytkich Świętych y późniey Dniem Zadusznym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chryzant_i_Daria

"W Martyrologium rzymskim[5] pod datą 25 października znajduje się opis męczeństwa:

Dnia 25-go października w Rzymie męczeństwo św. Chryzanta i Darii, małżonków. Po wielu mękach, jakich doświadczali za stałość w wierze, cesarz Numerian polecił ich wrzucić do dołu i zasypać ziemią i kamieniami." - [5] to odnośnik do tey strony http://msza.net/i/martyrologium-1025.html  (na samym dole iest "Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r." to iest przez Kościół Katolicki, tak tedy to cesarz Numerian polecił ich wrzucić do dołu y zasypać ziemią y kamieniami, a nie cesarz Walens iak niżey pisze tzw. "Deon", żaden cesarz Walens nawet okresem panowania nie pasuie https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarze_rzymscy)

"Oboje zginęli śmiercią męczeńską za panowania cesarza Walensa[1] lub Numeriana[2][3]." - zwróćcie uwagę co ten tzw. "Deon" wypisuie  ([1] to odnośnik do tzw. "Deon" iako źródła informacyi.).
Podobnie było tu w nagłówku "Legenda"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_z_Kolonii#cite_ref-deon_5-0  "Według jednej z legend była rzymsko-brytyjską księżniczką, która na prośbę swojego ojca, króla Donauta z Kornwalii, wyruszyła w podróż do swojego przyszłego męża, pogańskiego królewicza Conana Meriadoca z Armorici w Bretanii (według innego źródła - Eteriusza)[5]." - [5] to odnośnik do tzw. "Deon" (porównay z początkiem wiadomości otwieraiącey wątek)

Biorąc powyższe pod uwagę nie znalazłem nic w internecie, że nazwa kwiatu "chryzantema" może pochodzić od imienia Ś. Chryzanta - bliskość Wspomnienia ŚŚ. Chryzanta y Darii Męczenników y Świąt Wszytkich Świętych y Dnia Zadusznego, rodzay śmierci y bydź może pochwycenie Świętych na Cmentarzu ieśli to prawda.

Powszechna iest natomiast iedno laicka (świecka), błędna etymologia słowa "chryzantema". Otóż "chrysos" z greckiego znaczy "złoto" (Ś. Jan Chryzostom nazywany iest też Ś. Janem Złotoustym ponieważ po grecku "chrysos" znaczy "złoto", a "stoma" znaczy "usta"). Tu natomiast mamy do czynienia z inszym słowem "chryzant" abo "chrysant" analogicznie (zmiana "z" na "s" iak przy "Chryzostom"), y nie ma znaczenia dalszego członu słowa "ema" abo "tema" w ięzyku greckim. Tu iest dorobione na siłę "os" do "chrys", a "anthemon" nie znaczy kwiat (poza tym to "ant(h)ema", a nie "anthemon"). Kwiat po grecku to "louloudi", tak przynaymniey znalazłem.

Iak widać, powszechnie panuiąca, laicka (świecka), błędna etymologia słowa "chryzantema" iest kłamstwem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 26, 2023, 13:12:11 pm
Dziś (26 października) przypada Wspomnienie Ś. Ewarysta Papieża y Męczennika.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewaryst_(papie%C5%BC)

"Według tradycji zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie za czasów panowania Trajana, w tym samym czasie co Ignacy Antiocheński. Obecnie podawane jest to w wątpliwość."

Tradycyi nie można poddawać w wątpliwość Katechizm Ś. Piusa X Papieża pytania 34, 35, 36  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10210.msg228712.html#msg228712


https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Evaristus#cite_ref-8

Ostatnie zdanie przedostatniego akapitu "Jednak w Martyrologium Rzymskim wymieniony jest bez tytułu męczennika, ze świętem przypadającym na 26 października[8]."

Oczywiście toć Pseudo-martyrologium Rzymskie wydane przez sektę 1958 w 2001 r.

Poniższe należy skorygować o czynności sekty 1958 r.


https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Martyrology

Nagłówek "Recent developments"

"Sobór Watykański II zadecydował: „Opisy męczeństwa lub życia świętych mają być zgodne z faktami historycznymi”[6]. Wymagało to lat studiów, po których wydano w pełni poprawioną łacińską edycję Martyrologium Rzymskiego. (zatytułowany Martyrologium Romanum) w 2001 r., a następnie w 2004 r. dokonano rewizji, która poprawiła pewne błędy typograficzne w wydaniu z 2001 r. i dodała 117 osób kanonizowanych lub beatyfikowanych w latach 2001–2004, a także znaczną liczbę starożytnych świętych nieuwzględnionych w poprzednim wydaniu . „Zaktualizowane Martyrologium zawiera listę 7 000 świętych i błogosławionych, obecnie czczonych przez Kościół, których kult jest oficjalnie uznany i proponowany wiernym jako wzorce godne naśladowania”."

Drugi akapit z  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes

"Ta chronologiczna lista papieży Kościoła katolickiego odpowiada tej podanej w Annuario Pontificio pod nagłówkiem „I Sommi Pontefici Romani” (Najwyżsi Papieże Rzymu), z wyłączeniem tych, którzy są wyraźnie wskazani jako antypapieże. Wydawany co roku przez Kurię Rzymską Annuario Pontificio nie podaje już papieży według numeru panowania, stwierdzając, że nie da się określić, który papież reprezentował legalną sukcesję w różnych momentach.[1] W wydaniu Annuario Pontificio z 2001 r. wprowadzono „prawie 200 poprawek do istniejących biografii papieży, od św. Piotra do Jana Pawła II”. Korekty dotyczyły dat, szczególnie w pierwszych dwóch stuleciach, miejsc urodzenia i nazwiska jednego papieża.[2]"
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: ahmed w Października 27, 2023, 16:29:10 pm
Co to za pisownia?

Zasadniczo współczesna z jedną archaizacją: wyrzucenié litery "j" z alphabetu.

Ad Hugonem: mógłby Pan się wysilić na rozróżnienié a i å ("rzeczownik gra, a czasownik grå"), albo, według dawnéj polskiéj orthographii, á i a ("rzeczownik grá, á czásownik gra"). Tak to Pan idzie na łatwiznę. Przy okazji, niech Pan spojrzy na paździérnik w jakichś porządnie starych xięgach (w Sakramentarzu Tynieckim (https://polona.pl/item-view/b2e025dd-f1d9-4a15-ba71-4c7f8f6bd65b?page=273) na przykład; ale także w sakramentarzach gelazjańskich) (https://archive.org/details/gelasiansacrame00gelagoog/page/n294/mode/2up?view=theater); ani w piérwszym pomiędzy Łukaszem Ewangelistą a apostołami Szymonem i Judą nie ma ani jednéj dziewicy (nie mówiąc już o tysiącach), ani w drukowanym wydaniu drugiégo nié ma w ogóle nic w drugiéj połowie paździérnika. Kult świętych (tych albo innych) był przez długié wieki sprawą lokalną.


Kwiat po grecku to "louloudi", tak przynaymniey znalazłem.

I tu zrezygnuję z "Pana".
Na tym krótkim odcinku textu zrobiłeś dwa błędy dyskwalifikującé błąd dyskwalifikujący Cię jako dyskutanta w thematach językoznawczych:
— pomyliłeś starogrecki i nowogrecki;
wykluczyłeś istnienié synonimów (edycja: pośpieszyłem się i pochopnie wyciągnąłem wniosek).
Wróć do xiążek, Młodzieńcze (mam nadzieję).
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 28, 2023, 12:46:43 pm
Przy okazji, niech Pan spojrzy na paździérnik w jakichś porządnie starych xięgach (w Sakramentarzu Tynieckim (https://polona.pl/item-view/b2e025dd-f1d9-4a15-ba71-4c7f8f6bd65b?page=273) na przykład; ale także w sakramentarzach gelazjańskich) (https://archive.org/details/gelasiansacrame00gelagoog/page/n294/mode/2up?view=theater); ani w piérwszym pomiędzy Łukaszem Ewangelistą a apostołami Szymonem i Judą nie ma ani jednéj dziewicy (nie mówiąc już o tysiącach), ani w drukowanym wydaniu drugiégo nié ma w ogóle nic w drugiéj połowie paździérnika. Kult świętych (tych albo innych) był przez długié wieki sprawą lokalną.

Ale ia nigdy nie napisałem, że kult Świetych niebył lokalny, w tym przypadku ŚŚ. Urszuli y iey 11 Tysięcy Towarzyszek, Dziewic y Męczennic.

Wcześniey też napisałem

Ś. Elżbieta z Schönau, takoż Ś. Elżbieta z Hesyi Dziewica, Benedyktynka, Mistyczka


W nagłówku "Visions"  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ursula

"Zanotowano, że Elżbieta z Schönau doświadczyła wizyi, która odsłoniła iey męczeństwo Urszuli y iey towarzyszek."


https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_z_Sch%C3%B6nau

"Wizje dotyczyły tajemnicy życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz wniebowzięcia Maryi, a także męczeństwa świętej Urszuli, co przyczyniło się do rozszerzenia kultu tej świętej."

Tak tedy XII-wieczne wizye Ś. Elżbiety z Schönau miały wpływ na rozszerzenie tego kultu.

Toć Kościół Katolicki decyduie czyli kult iest lokalny czyli dotyczy całego Kościoła. Wskaż kiedy Kościół Katolicki obniżył to Wspomnienie do znaczenia lokalnego.



Kwiat po grecku to "louloudi", tak przynaymniey znalazłem.

I tu zrezygnuję z "Pana".
Na tym krótkim odcinku textu zrobiłeś dwa błędy dyskwalifikującé błąd dyskwalifikujący Cię jako dyskutanta w thematach językoznawczych:
— pomyliłeś starogrecki i nowogrecki;
wykluczyłeś istnienié synonimów (edycja: pośpieszyłem się i pochopnie wyciągnąłem wniosek).
Wróć do xiążek, Młodzieńcze (mam nadzieję).

Aleć ia nie uważam się za experta żadnego z ięzyków, y dodałem

(...), tak przynaymniey znalazłem.

boć nie wykluczyłem, że iest rzeczywiście takie tłumaczenie "kwiatu" iak podaią, iedno, iż go nie znalazłem.

Iak wiesz, to napisz źródło "starogreckiego" tłumaczące "anthemon" iako kwiat.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 28, 2023, 14:09:11 pm
Dziś (28 października) Święto ŚŚ. Szymona y Judy Apostołów.

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3

"Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie." - Skoro Ewangelia podług Ś. Mateusza [10:3], skoro Jakub syn Zebedeuszów toć Jakub Większy, a Jakub Alpheuszów toć Jakub Mnieyszy, Maria Alpheuszowa toć inaczey Maria Kleofasowa. Tak przeto Ś. Juda Apostoł to syn Marii Kleofasowey List Ś. Judy Apostoła [1:1], Dzieie Apostolskie [1:13] y komentarz X. Menochiusza, Mat [27:56] y komentarz X. Menochiusza. Nie wiem czyli to wynika z niewiedzy "brewiarz.pl" czyli to iest niewiara Pismu Świętemu y nauce Kościoła Świętego, to iest Panu Bogu, czyli celowość "brewiarz.pl".

"To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytal Jezusa: "Panie, cóż sie stalo, że nam się masz objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona Apostolów, kierował się na poczatku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery." - Toć potwarz

"Sa jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostol nie był krewnym Jezusa i jest osoba zupełnie inna od Szymona, biskupa Jerozolimy, który poniósł śmierć męczeńska za panowania cesarza Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim gosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie - i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Według tej tradycji obchodzi się ich świeto tego samego dnia. Równiez ikonografia chrześcijanska dość czesto przedstawia razem obu Apostolów." - co za dyabelstwo spod pióra "brewiarz.pl", iakby mogly istnieć dwie różne tradycye to iest dwie prawdy. Iedna wynikaiąca z Ewangelii, druga do niey przeciwna. Takie rzeczy umieszcza "brewiarz.pl"


https://pl.wikipedia.org/wiki/Juda_Tadeusz_Aposto%C5%82

"Chociaż określenie Jakubowy może znaczyć syn Jakuba, tradycja, przynajmniej zachodnia, utożsamia go z Judą, bratem Jakuba (por. Jud 1,1), który był synem Kleofasa. " - Tradycya nie może być przeciwna Pismu Świetemu Ewangelia podług  Ś. Mateusza [13:55]  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10210.msg228712.html#msg228712
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 29, 2023, 20:21:43 pm
Dziś (ostatnia Niedziela października) przypada Święto Pana Jezusa Chrystusa Króla.


Pseudozmiana poczyniona przez sektę 1958 "przeniosła" to bardzo ważne Święto na koniec Roku Liturgicznego (Niedziela w drugiey połowie listopada).

Umieyscowienie tegoż Święta w kalendarzu wiąże się z podkreśleniem, iż obchodzone 1 listopada Święto Wszytkich Świętych iest konsekwencyą społecznego królowania Pana Jezusa Chrystusa.


Encyklika Papieża Leona XIII "Diuturnum illud" z 29 czerwca 1881 r.

https://silesia.edu.pl/index.php/Papie%C5%BC_Leon_XIII_-_encyklika_Diuturnum_illud_z_29_XI_1881

"4. Jakkolwiek człowiek, pchany pychą i uporem, nieraz kusił się o zrzucenie więzów wszelkiej władzy, nigdy jednak nie zdołał stać się niezależnym od nikogo. Sama konieczność wymaga, aby ktoś stał na czele każdego zrzeszenia i współżycia ludzi ze sobą, inaczej społeczność, pozbawiona głowy, która nią kieruje, rozpadłaby się i nie osiągnęłaby celu, dla którego powstała i ukonstytuowała się. Nie mogąc wskutek tego doprowadzić do zniszczenia władzy państwowej, użyto wszelkich sposobów do osłabienia jej energii i pomniejszenia jej majestatu. Miało to miejsce zwłaszcza w XVI wieku, gdy tylu ludzi dało się pociągnąć zgubnemu prądowi nowych idei. Od tego czasu ludy nie tylko usiłowały zdobyć sobie więcej wolności, niż to byłoby godziwe, lecz próbowały stworzyć fikcyjną teorię powstania i zorganizowania się ludzkiego społeczeństwa.

5. Nie dość na tym, wielu współczesnych, idąc śladem tych, którzy w wieku zeszłym przybrali miano filozofów, twierdzi, iż wszelka władza pochodzi od ludu, że przeto ci, którzy rządzą, nie posiadają jej sami ze siebie, lecz jako powierzoną im przez lud i to z tym zastrzeżeniem, że wola ludu, nadawszy im władzę, ma zawsze prawo im ją odebrać. Z nimi nie zgadzają się katolicy, którzy prawo panowania odnoszą do Boga, jako do przyrodzonego i koniecznego źródła władzy.

6. Należy wszakże zaznaczyć w tym miejscu, że wybór tych, którzy mają rządzić państwem, może w pewnych wypadkach być pozostawiony woli i sądowi ludu, i że to bynajmniej nie sprzeciwia się ani nie narusza doktryny katolickiej. Albowiem podobny wybór wskazuje jedynie panującego, a prawa panowania mu nie nadaje: nie tworzy władzy zwierzchniej, a tylko stanowi, kto ją ma wykonywać."


Encyklika Papieża Piusa XI "Quas Primas" (o Panu Jezusie Chrystusie Królu)

http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/1925-12-11,_SS_Pius_XI,_Encyclica_'Quas_Primas',_PL.pdf


http://www.legitymizm.org/aktualnosci-modlitwa-swieto-chrystusa-krola

http://www.legitymizm.org/aktualnosci-chrystus-krol-akcja-apostolska

W nagłówku "Gorzkie owoce odstępstwa." iest taki fragment "(...) gdy władza nie od Boga, lecz od ludzi wywodzić się zaczęła, (...)". To odnośnie tzw. "Wyborów", a w istocie Pseudo-wyborów.


Proszę to porównać z pseudokonstytucją pseudo RP

https://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/i-rzeczpospolita

Art. 2 

"Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej."

y Art. 4 pkt 1.

"1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 30, 2023, 14:32:26 pm
Ten obraz iest powszechnie uważany za obraz Pana Jezusa Chrystusa Króla.  https://www.swietymarek.com/obrazy-swiete/jezus-chrystus/jezus-krol-wszechswiata-obraz-w-ramie,2959,1.html

Pan Jezus może być namalowany w standardowey koronie lub tiarze to iest potróyney koronie. Proszę się zastanowić dla czego to iest podwóyna korona y dla czego twarz rzekomego Pana Jezusa iest chyba iakby niewieścia, zniewieściała albo zdziecinniała.

Toć iest obraz ale napewno nie Pana Jezusa Chrystusa Króla y napewno iest on bluźnierczy.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Tiara

W nagłówku "Symbolika trzech koron" iest

"Najczęściej korony (diademy) na tiarze interpretuje się jako władzę papieża nad: niebem, ziemią i czyśćcem (lub też światem podziemnym); (...)" y " Może też oznaczać potrójną władzę papieża: duchową nad Kościołem, nad duszami pokutującymi za grzechy w czyśćcu i polityczną nad Państwem Kościelnym. [potrzebny przypis]" - Toć są herezye. Papież nie ma władzy nad Niebem y Czyśćcem, nad duszami pokutującymi za grzechy w Czyśćcu. Y ktoś zwrócił na to uwagę iuż w 2015 r. w zakładce "Dyskusja"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Tiara 

Ktemu (w nawiasie iest diadem) Toć diadem to całkiem co innego niźli korona y nie wiem czyli którykolwiek chrześcijański Monarcha go nosił. Mi się koiarzy z niewiastą.


Antypapież Paweł VI przedał przedmiot przypominaiący wyglądem tiarę (nie wiem czyli nią był).

Na samym dole "przerobione przeze mnie" (oczywiście czytaiąc cały artykuł należy wziąć stosowne poprawki na sektę 1958)  https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/694

Paweł VI manifestaciynie pokazał, że sekta 1958 odtąd nie chce iuż rządzić, nawracać, karać klątwą bluźnierców y heretyków, napominać "władzę świecką”, ale że zrzeka się tego na rzecz pomocy naiuboższym, na rzecz walki z głodem, o pokóy na świecie, kładąc tym samym szczególny nacisk na działalność doczesną. Czy iednak to iest celem istnienia Kościoła na ziemi ?




Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 30, 2023, 21:13:30 pm
Proszę, tu iest ieden z owoców, ogłoszony w Święto Pana Jezusa Chrystusa Króla (oczywiście to nie Francya)  https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/9334729,prawo-do-aborcji-wpisane-do-konstytucji-tak-francuskiej.html 

A toć iest kara  https://www.tvp.info/73760164/starcia-izraela-z-hamasem-trwa-operacja-ladowa  https://www.tvp.info/73770970/izrael-odpowiedzial-ostrzalem-na-atak-rakietowy-z-terytorium-syrii

Izali to przypadek ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 31, 2023, 10:48:08 am
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tiara

W nagłówku "Symbolika trzech koron" iest

"Najczęściej korony (diademy) na tiarze interpretuje się jako władzę papieża nad: niebem, ziemią i czyśćcem (lub też światem podziemnym); (...)" y " Może też oznaczać potrójną władzę papieża: duchową nad Kościołem, nad duszami pokutującymi za grzechy w czyśćcu i polityczną nad Państwem Kościelnym. [potrzebny przypis]" - Toć są herezye. Papież nie ma władzy nad Niebem y Czyśćcem, nad duszami pokutującymi za grzechy w Czyśćcu. Y ktoś zwrócił na to uwagę iuż w 2015 r. w zakładce "Dyskusja"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Tiara 

Ktemu (w nawiasie iest diadem) Toć diadem to całkiem co innego niźli korona y nie wiem czyli którykolwiek chrześcijański Monarcha go nosił. Mi się koiarzy z niewiastą.


Herezya iest natomiast słów Koronacyi Papieskiey nie ma: "Przyjmij tiarę ozdobioną trzema koronami y wiedz, że iesteś oycem książąt y królów, władcą świata, namiestnikiem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa na ziemi, któremu niech będzie wszelka cześć y chwała, świat bez końca na wieki wieków."
https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_coronation#Coronation
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 02, 2023, 20:05:12 pm
Dziś (2 listopada) przypada Dzień Zaduszny.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaduszki


W nagłówku "noc zaduszkowa":

"Nie zbliżano się zwłaszcza do kościoła, gdyż zmarli księża mieli odprawiać msze dla innych zmarłych. Tylko najbardziej pobożni i dobrzy ludzie mogli ponoć zobaczyć z ukrycia, jak o północy tłumy zmarłych podążają do kościoła. W wielu parafiach zostawiano na tę noc mszał na ołtarzu i otwarte drzwi świątyni[7]."  Tu zrobiono z Kościoła Katolickiego, który zawżdy zwalczał zabobony uczestnika tychże zabobonów. Świątynia ieśli była otwarta to może dla tego, iżby wierni mogli uzyskać Odpust, a Mszał na ołtarzu był zostawiony po to bo każdy z Kapłanów mógł odprawiać tego dnia trzy Msze Święte.


W nagłówku "Zwyczaje w innych krajach":

"W Ameryce Łacińskiej urządzano 2 listopada korowody, uczty i zabawy, które nadały Zaduszkom charakter radosnego święta."  W Dzień Zaduszny, który iest dniem modlitw za dusze zmarłych w Czysćcu cierpiące y śpiewów pieśni żałobnych robili sobie radosne imprezy. Od kiedy y gdzie dokładnie nie wspomniano , ieśli tak oczywiście było, bo to może być oszczerstwo.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Listopada 04, 2023, 00:29:36 am
W Dzień Zaduszny, który iest dniem modlitw za dusze zmarłych w Czysćcu cierpiące y śpiewów pieśni żałobnych robili sobie radosne imprezy. Od kiedy y gdzie dokładnie nie wspomniano , ieśli tak oczywiście było, bo to może być oszczerstwo.

Tak jest dalej np. w Meksyku. Mam dość bliskie kontakty z Meksykanami i mogę potwierdzić, że Zaduszki są tam świętem radosnym (jak zresztą wszystkie święta, Meksykanie nie należą do ponuraków :-)
Dostałem wczoraj zdjęcia przedstawiające  zaduszkowe dekoracje plebanii w jednej z tradi-parafii w dużym meksykanskim mieście. Nie będę ich tu zamieszczał, bo wywołałbym zgorszenie. ;D

Dodam tylko, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem cmentarz w Meskyku, to byłem poniekąd w szoku. Groby to kolorowe domki, gdzie się imprezuje na cześć nieboszczyków. 
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Listopada 04, 2023, 11:47:56 am
Proszę zamieścić!
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 04, 2023, 21:19:01 pm
Dziś (4 listopada) przypada Święto Ś. Karola Boromeusza Biskupa y Wyznawcy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Boromeusz

W tabelce po prawey iest zły okres lat, powinno być "Administrator Archidiecezyi Mediolanu od 7 lutego 1560 r. - 12 Maia 1564 r." gdyż w nagłówku "Okres rzymski" iest "7 lutego 1560 został mianowany administratorem archidiecezji mediolańskiej z obowiązkiem pozostawania w Rzymie.", a w nagłówku "Arcybiskup Mediolanu" iest "(...) a 7 grudnia 1563 w Kaplicy Sykstyńskiej kardynał Giovanni Serbelloni konsekrował go na arcybiskupa Mediolanu." - konsekruie się na biskupa, a na Arcybiskupa daney Archidiecezyi dopiero późniey wyznacza Papież iak to było y tu. "Arcybiskup Mediolanu od 12 Maia 1564 - 3 listopada 1584 "


W nagłówku "Arcybiskup Mediolanu"

"I rzeczywiście, z żelazną konsekwencją zajął się reformą diecezji, która podupadła z powodu trwającej 80 lat nieobecności biskupa. Było to trudne zadanie, ponieważ była to wówczas największa we Włoszech z ponad 3 tysiącami duchownych i 800 tysiącami ludzi. Sprzedaż odpustów i stanowisk kościelnych była powszechnym obyczajem. Klasztory były w opłakanym stanie i „pełne nieporządku”, a duchowni „leniwi, niewykształceni i rozpustni”. Boromeusz przeprowadzał liczne wizytacje w celu przywrócenia ładu." - Toć ohydny atak na Kościół Katolicki w postaci potwarzy. Kto mógł coś takiego napisać okrom źródeł (w tym do cytatów) ? To dyabelstwo iest stąd w nagłówku "Reform in Milan"  https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Borromeo#cite_note-swetnam-9  Tam są przypisy nr [9] https://upcolorado.com/our-books/our-authors/item/649-susan-h-swetnam y [10]  https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=212

"W czasach królowej Elżbiety I wielu katolików w obawie przed prześladowaniami uciekło z Anglii do Włoch. Późniejszy święty, Edmund Campion, jezuita wysłany z misją do Anglii w 1580 w drodze odwiedził Boromeusza i przebywał u niego 8 dni, które spędzili na rozmowach." - Elżbieta I nigdy nie była królową Anglii (tam powinno być wszędzie "rzekoma królowa"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Regnans_in_Excelsis  Anglii takoż tedy nie było (heretyczka bez prawa do tronu y anglikanizm z prześladowaniem  Chrześcyian) Włoch też nie było (było Państwo Kościelne, Królestwo Neapolu, chyba Księstwa y Republika). X. Edmund Campion to późnieyszy Błogosławiony, nigdy nie został kanonizowany. A, że to był wizerunek późnieyszego Ś. Kard. Johna Fishera to nie ma napisane, a to całkowicie zmienia postać rzeczy (nosić wizerunek kogoś niebeatyfikowanego, niekanonizowanego).

"Był patronem chrzcielnym Karola Wojtyły[8]." (z nagłówka "Kult")

"„Surowy, poświęcony pracy, pozbawiony poczucia humoru i bezkompromisowy” – tak określał go oddany mu biograf."  Azali Karol Wojtyła naśladował swoiego Patrona z Chrztu Świętego ?

"Zajęty wdrażaniem reform trydenckich, Boromeusz stał się bezwzględny i z powodu swej nieustępliwości z tego powodu znalazł się w konflikcie z władzami świeckimi, kościelnymi, a nawet z papieżem. Władze prowincji, rody senatorów, arystokracja wysyłały wiele skarg na dwory w Rzymie i Madrycie. Wielokrotnie wchodził w kompetencje jurysdykcji świeckiej. Doprowadził do zakończenia kariery własnego spowiednika, jezuity Giovanniego Battisty Ribery, który z innymi członkami kolegiaty mediolańskiej został oskarżony o wykroczenia przeciwko naturze. To przyczyniło mu wielu wrogów wewnątrz Kościoła." Toć iest iedna wielka ohydna potwarz. Iak można wypisywać takie dyabelstwa okrom podania źródła. Poprzez to (przetłumaczcie y poczytaycie)  https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Charles_Borromeo#Ribera_slander?  y to  https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Charles_Borromeo#Tag_I_just_placed dotrzecie do tego  "Żywoty Świętych autorstwa Sabine Baring-Gould" (kliknyicie na link z pytaynikiem niżey po weyściu w następuiący link bo iest iakaś usterka) https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lives_of_the_Saints_(Baring-Gould)  y tego, że ten pan (autor) był "anglikańskim księdzem" (Papież Leon XIII ogłosił nieważność "Święceń Anglikańskich" w Bulli Apostolicae curae (13.09.1896))  https://en.wikipedia.org/wiki/Sabine_Baring-Gould  Proszę poczytać o Ś. Karolu Boromeuszu, że był iednym z Inkwizytorów Generalnych (iakie przeto miał nastawienie do heretyków (w tym anglikanów) ?) itd. Teraz wiadomo skąd ten żmyiowy ięzyk, ten iad. Proszę zauważyć, iż ani w wikipedii tzw. "polskoięzyczney" nie ma, ani w tzw. "angloiezyczney" chyba nie było, podanych źródeł. Dla czego ? Iak myślisz ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 05, 2023, 20:11:27 pm
W Dzień Zaduszny, który iest dniem modlitw za dusze zmarłych w Czysćcu cierpiące y śpiewów pieśni żałobnych robili sobie radosne imprezy. Od kiedy y gdzie dokładnie nie wspomniano , ieśli tak oczywiście było, bo to może być oszczerstwo.

Tak jest dalej np. w Meksyku. Mam dość bliskie kontakty z Meksykanami i mogę potwierdzić, że Zaduszki są tam świętem radosnym (jak zresztą wszystkie święta, Meksykanie nie należą do ponuraków :-)
Dostałem wczoraj zdjęcia przedstawiające  zaduszkowe dekoracje plebanii w jednej z tradi-parafii w dużym meksykanskim mieście. Nie będę ich tu zamieszczał, bo wywołałbym zgorszenie. ;D

Dodam tylko, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem cmentarz w Meskyku, to byłem poniekąd w szoku. Groby to kolorowe domki, gdzie się imprezuje na cześć nieboszczyków.

Dobrze, że to napisałeś. Ale od kiedy takie coś trwa ? To iest istotne.

W tym kontekście, po tych ponurakach to buźka powinna być smutna. Widać, iż to ani tradycya katolicka ani parafia katolicka.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 08, 2023, 12:57:20 pm
Dziś (8 listopada) przypada Wspomnienie ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników.

Na stronach rzekomo opisuiących żywoty Świętych powszechna iest informacya, iż dodatkowo było iescze pięciu Męczenników (rzeźbiarzy abo kamieniarzy) y w sumie to Wspomnienie dotyczy dziewięciu Męczenników, a argumentacye są iescze bardziey zamotane Mat [5:14-16]. To iest rozmycie Wspomnienia prawdziwych Męczenników tego dnia.


Biskupi we wczesnym Średniowieczu, a może y wcześniey rzekomo "kanonizowali". Oni nie mogą beatyfikować ani kanonizować boć nie są nieomylni. To wyiaśniałoby dla czego np. w rzekomym Sakramentarzu Galezyańskim  https://archive.org/details/gelasiansacrame00gelagoog/page/n294/mode/2up?view=theater  są dodatkowe imiona, co więcey są one inne niźli te podawane obecnie powszechnie y iest ich cztery, a nie pięć.

Inny aspekt to to, że rzekomy Sakramentarz Galezyański moze być sfałszowany (maszynopis w tzw. ięzyku angielskim) tak iak został sfałszowany Kodeks Prawa Kanonicznego y inne rzeczy, o czym tu  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.0.html 

Ieśli nawet ta dodatkowa Piątka była abo iest wspominana w tym dniu to (w nagłówku "Joint veneration") https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Crowned_Martyrs

"Łączono ich z pięcioma męczennikami Panonii w czysto zewnętrznym związku.[3]" to wyiaśnia dla czego nie są wpisani do Kalendarza Liturgicznego.


Zwraca natomiast uwagę wmieszanie w to wszytko masonerii (y nie idzie bynaymniey o kamieniarzy "mason"), w nagłówku "Veneration"  https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Crowned_Martyrs

"Z kolei ich powiązania z kamieniarstwem połączyły ich z masonami. Jedno z czasopism naukowych angielskich masonów nosi tytuł Ars Quatuor Coronatorum [5] i niemieccy kamieniarze przyjęli ich jako Świętych Patronów „kamieniarstwa albo masonerii operacyjnego/ej (moia uwaga - nie ma iuż wyraźnego rozróżnienia ięzykowego)”.

Tu  https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-08e.php3  zastanawia zdanie "Według przekazów byli oni kamieniarzami (lub rzeźbiarzami) z Sirmium.". Dla czego to właśnie kamieniarze są na pierwszym planie, a nie rzeźbiarze ?

Może idzie o to, iżby czcić masonów iako Świętych Męczenników ("są wkońcu tak bardzo prześladowani przez Kościół Katolicki (niesprawiedliwie)") y być może iżby rozmyć Wspomnienie ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników możliwe, że Świętych Patronów kamieniarzy (masonów), z nienawiści do Świętych.


Ale wróćmy do prawdy, a iest ona taka, że w Kalendarzu Liturgicznym widnieie Wspomnienie ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników, a nie Dziewięciu.

Na freskach Bazyliki pod wezwaniem tych Świętych w Rzymie  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Czterech_Koronat%C3%B3w#/media/Plik:Martyrdom_of_Four_Crowned_Saints_-_fresco_in_the_apse.jpg  przedstawione iest Męczeństwo Czterech Ukoronowanych Świętych, a nie Dziewięciu.

Na zewnętrznych ścianach kościoła San Michele we Florencji pomiędzy łukami arkad znajdują się posągi ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników, a nie Dziewięciu (a ieśli dodatkowa Piątka była kamieniarzami abo rzeźbiarzami to tym bardziey powinna być na posągach). Tytuł rzeźby to ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników, a pod posągami to zapewne rzeźbiarze z gildii, która ufundowała tę rzeźbę, którzy możliwe, iż byli Świętymi Patronami teyże gildii.

Mat [5:14-16] y 2 Tym [4:4].
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 09, 2023, 19:25:02 pm
Dziś (9 listopada) przypada Święto Dedykacyi (Poświęcenia Panu Bogu) Archibazyliki Nayświętszego Zbawiciela na Lateranie.

Obecnie znayduiemy się w 66-tym roku zaymowania (okupacyi) możliwe, że wszytkich świątyń Kościoła Katolickiego na całym świecie przez sektę 1958.

O tymże Święcie można sobie poczytać tu  https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-09a.php3
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 13:59:31 pm
Encyklika Papieża Leona XIII "Diuturnum illud" z 29 czerwca 1881 r.

https://silesia.edu.pl/index.php/Papie%C5%BC_Leon_XIII_-_encyklika_Diuturnum_illud_z_29_XI_1881

"4. Jakkolwiek człowiek, pchany pychą i uporem, nieraz kusił się o zrzucenie więzów wszelkiej władzy, nigdy jednak nie zdołał stać się niezależnym od nikogo. Sama konieczność wymaga, aby ktoś stał na czele każdego zrzeszenia i współżycia ludzi ze sobą, inaczej społeczność, pozbawiona głowy, która nią kieruje, rozpadłaby się i nie osiągnęłaby celu, dla którego powstała i ukonstytuowała się. Nie mogąc wskutek tego doprowadzić do zniszczenia władzy państwowej, użyto wszelkich sposobów do osłabienia jej energii i pomniejszenia jej majestatu. Miało to miejsce zwłaszcza w XVI wieku, gdy tylu ludzi dało się pociągnąć zgubnemu prądowi nowych idei. Od tego czasu ludy nie tylko usiłowały zdobyć sobie więcej wolności, niż to byłoby godziwe, lecz próbowały stworzyć fikcyjną teorię powstania i zorganizowania się ludzkiego społeczeństwa.

5. Nie dość na tym, wielu współczesnych, idąc śladem tych, którzy w wieku zeszłym przybrali miano filozofów, twierdzi, iż wszelka władza pochodzi od ludu, że przeto ci, którzy rządzą, nie posiadają jej sami ze siebie, lecz jako powierzoną im przez lud i to z tym zastrzeżeniem, że wola ludu, nadawszy im władzę, ma zawsze prawo im ją odebrać. Z nimi nie zgadzają się katolicy, którzy prawo panowania odnoszą do Boga, jako do przyrodzonego i koniecznego źródła władzy.

6. Należy wszakże zaznaczyć w tym miejscu, że wybór tych, którzy mają rządzić państwem, może w pewnych wypadkach być pozostawiony woli i sądowi ludu, i że to bynajmniej nie sprzeciwia się ani nie narusza doktryny katolickiej. Albowiem podobny wybór wskazuje jedynie panującego, a prawa panowania mu nie nadaje: nie tworzy władzy zwierzchniej, a tylko stanowi, kto ją ma wykonywać."


Encyklika Papieża Piusa XI "Quas Primas" (o Panu Jezusie Chrystusie Królu)

http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/1925-12-11,_SS_Pius_XI,_Encyclica_'Quas_Primas',_PL.pdf


http://www.legitymizm.org/aktualnosci-modlitwa-swieto-chrystusa-krola

http://www.legitymizm.org/aktualnosci-chrystus-krol-akcja-apostolska

W nagłówku "Gorzkie owoce odstępstwa." iest taki fragment "(...) gdy władza nie od Boga, lecz od ludzi wywodzić się zaczęła, (...)". To odnośnie tzw. "Wyborów", a w istocie Pseudo-wyborów.


Proszę to porównać z pseudokonstytucją pseudo RP

https://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/i-rzeczpospolita

Art. 2 

"Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej."

y Art. 4 pkt 1.

"1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu."

Pseudo-polska to nie jest kraj, to kraina geograficzna, to iluzya niczym z baśniowey, baykowej krainy 2 List do Tymoteusza [4:3-4].

Więcey na "suscipe Domine forum" w dziale "General news (...)" w temacie "Extinguishing (...)" na str. 1, albo daley.

Treść z linku proszę sobie przetłumaczyć (tłumaczenie mniey więcey, zaznaczać y kopiować całe części textu, mnieysza ilość textu iest lepiey tłumaczona) tu https://translate.google.pl/?hl=pl#view=home&op=translate&sl=en&tl=pl


Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 14:43:30 pm
demokracja już od Leona XIII jest uważana za dopuszczalną formę rządów ,chyba że Pan jest sedewatykantystą nie uznającym nawet Leona XIIIstego ,ale watpie bo wkleja Wielki Mistrz encyklike Piusa XI
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 16:48:22 pm
demokracja już od Leona XIII jest uważana za dopuszczalną formę rządów ,chyba że Pan jest sedewatykantystą nie uznającym nawet Leona XIIIstego ,ale watpie bo wkleja Wielki Mistrz encyklike Piusa XI

To bałwochwalcze bluźnierstwo iak iasno y wyraźnie nauczaią Papież Leon XIII y Papież Pius XI, y iako widać w zacytowanym przeze mnie powyżey texcie.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 17:19:21 pm
no nawet Leon XIII napisał encyklike o chrześcijańskiej demokracji

https://en.wikipedia.org/wiki/Graves_de_communi_re
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 17:21:27 pm
Tu Pan Mirosław Salwowski bardzo mądrze na ten temat pisze i daje cytaty z naucznania papieży których Wielki Mistrz uznaje

[...papież Leon XIII nauczał: “Należy wszakże w tym miejscu zaznaczyć, że, jeżeli chodzi o określenie tych, którzy powinni rządzić republiką, wyznaczenie ich, może, w pewnych wypadkach, być pozostawione wyborowi i preferencjom większości, i że nie sprzeciwia się to katolickiej doktrynie” (“Diuturnum illud“). W innym ze swych pism papież ten mówiąc o różnych formach rządu (w tym też o demokracji) deklarował zaś: „każda z nich jest dobra tak długo, jak długo uczciwie dąży do swojego celu, a mianowicie dobra wspólnego, dla którego władza społeczna jest ustanowiona” („Au milieu de solicitudes”)
]
https://salwowski.net/2016/04/26/czy-demokracja-jest-herezja-i-najgorszym-z-ustrojow/
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 17:58:18 pm
no nawet Leon XIII napisał encyklike o chrześcijańskiej demokracji

https://en.wikipedia.org/wiki/Graves_de_communi_re

Encykliki Papieża Leona XIII "Rerum novarum" y "Graves de communi" mówią o chrzescijańskiey demokracyi społeczney, która nie iest polityczna.

W zamieszczonym przez ciebie linku pisze o tym wyraźnie

"Graves de communi re to encyklika napisana przez papieża Leona XIII w 1901 roku na temat chrześcijańskiej demokracyi. Stanowi ona część większego zbioru pism znanych iako katolicka nauka społeczna, których korzenie sięgaią Rerum novarum wydanego przez papieża Leona XIII w 1891 r. Potwierdzaiąc sprzeciw Kościoła wobec indywidualistycznego liberalnego kapitalizmu, zaprzeczył także, iakoby nowe ideały Chrześcijańska Demokracja była wyrazem poparcia zasad demokratycznego ustroiu politycznego.[1] Leon atakuie także w swoim dziele socyalizm, nazywaiąc go „żniwem nieszczęścia”.[2]"
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 18:37:41 pm
Tu Pan Mirosław Salwowski bardzo mądrze na ten temat pisze i daje cytaty z naucznania papieży których Wielki Mistrz uznaje

[...papież Leon XIII nauczał: “Należy wszakże w tym miejscu zaznaczyć, że, jeżeli chodzi o określenie tych, którzy powinni rządzić republiką, wyznaczenie ich, może, w pewnych wypadkach, być pozostawione wyborowi i preferencjom większości, i że nie sprzeciwia się to katolickiej doktrynie” (“Diuturnum illud“). W innym ze swych pism papież ten mówiąc o różnych formach rządu (w tym też o demokracji) deklarował zaś: „każda z nich jest dobra tak długo, jak długo uczciwie dąży do swojego celu, a mianowicie dobra wspólnego, dla którego władza społeczna jest ustanowiona” („Au milieu de solicitudes”)
]
https://salwowski.net/2016/04/26/czy-demokracja-jest-herezja-i-najgorszym-z-ustrojow/

Wyżey p. Salwowski pisze "(...) ma więc zastępować demokratyczna herezja, iż „Każda władza pochodzi od ludu”. Tak pojmowana demokracja nie uznaje więc za prawowite, słuszne i dobre żadnych ustrojów, w których rządy nie są ustanawiane przez większość (a więc monarchii, arystokracji czy dyktatury). Co więcej, zwolennicy tak definiowanej demokracji mają nawet tendencję do moralnego usprawiedliwiania różnych obrzydliwości o ile tylko, owe zostaną przegłosowane przez większość. Mówią oni np. prawo zezwalające na legalność aborcji i rozwodów jest dobre, gdyż zostało ono demokratycznie uchwalone, itp.

Oczywiście, nie trzeba długich wywodów, by dowieść, iż tak pojmowana i definiowana demokracja jest herezją uderzającą nie tylko w podstawy tradycyjnego nauczania Kościoła o źródłach pochodzenia i moralnej prawowitości władzy, ale nawet w same podstawy moralności, w której kanony tego jest dobre, a co złe, z pewnością nie leżą w woli i decyzji większości."

Tu Pan Mirosław Salwowski bardzo mądrze na ten temat pisze i daje cytaty z naucznania papieży których Wielki Mistrz uznaje

[...papież Leon XIII nauczał: “Należy wszakże w tym miejscu zaznaczyć, że, jeżeli chodzi o określenie tych, którzy powinni rządzić republiką, wyznaczenie ich, może, w pewnych wypadkach, być pozostawione wyborowi i preferencjom większości, i że nie sprzeciwia się to katolickiej doktrynie” (“Diuturnum illud“). W innym ze swych pism papież ten mówiąc o różnych formach rządu (w tym też o demokracji) deklarował zaś: „każda z nich jest dobra tak długo, jak długo uczciwie dąży do swojego celu, a mianowicie dobra wspólnego, dla którego władza społeczna jest ustanowiona” („Au milieu de solicitudes”)
]
https://salwowski.net/2016/04/26/czy-demokracja-jest-herezja-i-najgorszym-z-ustrojow/

Tu nie ma nic o demokracyi, tylko o republice (pogrubione mieysca z przytoczonego przez ciebie cytatu od p. Salwowskiego) Encyklika Papieża Leona XIII "Au milieu des solicitudes" https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_16021892_au-milieu-des-sollicitudes.html

"14. W ciągu ostatniego stulecia we Francji następowały po sobie różne rządy polityczne, a każdy z nich miał swoią własną, charakterystyczną formę: Cesarstwo, Monarchia y Republika. Oddając się abstrakcyi, można by w końcu stwierdzić, która z tych form iest naylepsza sama w sobie; y w istocie można stwierdzić, że każde z nich iest dobre, pod warunkiem że prowadzi prosto do swoiego celu, czyli do dobra wspólnego, dla którego ukonstytuowana iest władza społeczna;"

Republika to nie demokracya. Co to iest Republika pisze Ś. Tomasz z Akwinu w swoim dziele "O władzy" (każdy to powinien przeczytać) https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

"Albowiem republice przeciwstawia się demokracja, (...)"

Tak przeto p. Salwowski tu pisze herezye, kłamstwa.


Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 18:39:43 pm
ale to nie znaczy że demokracja jest niedopuszczalna ,bo wg Kościoła dopuszczalna jest i demokracja i monarchia i jeszcze jeden ustrój
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 18:47:08 pm
ale to nie znaczy że demokracja jest niedopuszczalna ,bo wg Kościoła dopuszczalna jest i demokracja i monarchia i jeszcze jeden ustrój

W powyższym dziele Ś. Tomasza z Akwinu "O władzy" iest opisane, co iest dopuszczalne, a co nie. Demokracya iest zła.

A ty wymieszałeś demokracyę społeczną z polityczną.

Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 19:11:36 pm
No czyli nasz system jeśli prawa były sprawiedliwe byłby republika :P


"

Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką7 "
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 10, 2024, 14:09:40 pm
No czyli nasz system jeśli prawa były sprawiedliwe byłby republika :P


"

Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką7 "

Uciąłeś cytat

"Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką7, na przykład jeśli miastem albo krajem włada społeczność wojowników."

Na rządy sprawiedliwe składaią się trzy rodzaie rządów. Iednym z tych trzech rodzaiów iest republika, która polega na sprawowaniu rządów przez jakąś społeczność np. woiowników albo szlachty (magnateria to arystokracya) albo senatorów iak w Cesarstwie Rzymskim; a nie całego społeczeństwa, ludu, narodu iak to iest w demokracyi. Demokracya wchodzi w skład trzech rodzaiów rządów niesprawiedliwych.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Stycznia 11, 2024, 00:44:29 am
Jak czytam takiego prowokatora przebranego w szaty z serialu 1670 to mam ochotę zapytać czy problematyka rozwodu lub aborcji była kiedykolwiek udziałem tego pana.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Albertus w Stycznia 12, 2024, 00:02:07 am
Kwestia jest nazewnictwa, bo uściślijmy, według Arystotelesa, na którego powołuje się również św. Tomasz z Akwinu, są trzy typy ustrojów dobrych mające swoje trzy złe odpowiedniki:
najlepszym ustrojem ma być monarchia (rządy jednego) - najgorszym odpowiadająca jej tyrania;
następnym dobrym ustrojem jest arystokracja (rządy niewielu) - złym oligarchia;
w końcu najmniej dobrym, ale wciąż jednak dobrym politeja (rządy wielu - ale nie większości!) - najmniej złym ze złych zaś demokracja.

Różnica między dobrym a złym ustrojem nie jest więc w jego typie, ale w tym czy jest ukierunkowany na dobro wspólne.

Przy czym niektórzy autorzy zamiast politeja używają nazwy republika, z kolei inni na politeję mówią demokracja, a demokrację wtedy zastępują np. ochlokracją (rządami motłochu). Stąd czasami mogą być nieporozumienia.

Ale trzeba zaznaczyć, iż z tego co wiem Arystoteles stwierdzał, że nawet 100 tys. obywateli to już za dużo, aby politeja (demokracja) poprawnie działała. No i mimo, iż w teorii monarchia jest najlepsza, to w praktyce najrozsądniejszym byłby ustrój mieszany, czyli po trochu z każdego wyżej wymienionego - za przykład takiego można podać naszą I Rzeczpospolitą z królem (monarchia), senatem (arystokracja) i izbą poselską (politeja).

Oczywiście ta demokracja czy politeja Arystotelesa czy św. Tomasza nie ma nic wspólnego z dzisiejszą demokracją egalitarną czy też liberalną.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Filip S w Stycznia 12, 2024, 02:29:19 am
Ale trzeba zaznaczyć, iż z tego co wiem Arystoteles stwierdzał, że nawet 100 tys. obywateli to już za dużo, aby politeja (demokracja) poprawnie działała. No i mimo, iż w teorii monarchia jest najlepsza, to w praktyce najrozsądniejszym byłby ustrój mieszany, czyli po trochu z każdego wyżej wymienionego - za przykład takiego można podać naszą I Rzeczpospolitą z królem (monarchia), senatem (arystokracja) i izbą poselską (politeja).
Akurat IRP była raczej anty-przykładem dobrego ustroju państwowego.  ::)

Oczywiście ta demokracja czy politeja Arystotelesa czy św. Tomasza nie ma nic wspólnego z dzisiejszą demokracją egalitarną czy też liberalną.
Szczerze powiedziawszy nie odnoszę wrażenia że demokracja liberalna w jej typowej formie jest egalitarna, wręcz przeciwnie; służy interesom głównie najbogatszej mniejszości społeczeństwa a także międzynarodowym plutokratom, widać to szczególnie mocno w krajach anglosaskich. Często lubię powtarzać że demokracja ludowa tym różni się od liberalnej że w pierwszym przypadku u władzy znajduje się tylko jedna partia natomiast w drugim mamy dwie lub więcej konkurujących ze sobą partii które jednak w fundamentalnych kwestiach niczym nie różnią się od siebie.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Stycznia 12, 2024, 16:31:30 pm
Arystoteles - nadworny uczony Filipa, piastun Aleksandra, wychowawca i pomocnik tyranów. Zdrajca ojczyzny i sługa najeźdźcy. Tak, to jest wyśmienity autorytet. Właśnie takich należy się słuchać.

To nie był jakiś tam obiektywny uczony który siedział w lesie, myślał i pisał. To naczelny propagandysta macedonizmu i autor ideologii "zjednoczenia Hellady". Pod macedońskim butem. Jego Polityka jest peanem na cześć macedońskich zwycięzców.

No ale żeby to wiedzieć to trzeba czytać źródła i konteksty, a nie encykliki i kazania.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 13, 2024, 14:45:30 pm
Różnica między dobrym a złym ustrojem nie jest więc w jego typie, ale w tym czy jest ukierunkowany na dobro wspólne.

Toć iest herezya gdyż typ świadczy czyli ustróy iest ukierunkowany na dobro wspólne.


Przy czym niektórzy autorzy zamiast politeja używają nazwy republika,

Papież 

https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243756.html#msg243756

Tu nie ma nic o demokracyi, tylko o republice (pogrubione mieysca z przytoczonego przez ciebie cytatu od p. Salwowskiego) Encyklika Papieża Leona XIII "Au milieu des solicitudes" https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_16021892_au-milieu-des-sollicitudes.html

"14. W ciągu ostatniego stulecia we Francji następowały po sobie różne rządy polityczne, a każdy z nich miał swoią własną, charakterystyczną formę: Cesarstwo, Monarchia y Republika. Oddając się abstrakcyi, można by w końcu stwierdzić, która z tych form iest naylepsza sama w sobie; y w istocie można stwierdzić, że każde z nich iest dobre, pod warunkiem że prowadzi prosto do swoiego celu, czyli do dobra wspólnego, dla którego ukonstytuowana iest władza społeczna;"

Republika to nie demokracya. Co to iest Republika pisze Ś. Tomasz z Akwinu w swoim dziele "O władzy" (każdy to powinien przeczytać) https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

"Albowiem republice przeciwstawia się demokracja, (...)"


No i mimo, iż w teorii monarchia jest najlepsza,

To tak iak by powiedzieć, że Pan Bóg abo Wiara Katolicka iest naylepsza w teorii. Toć modernizm https://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_katolicki

"Prawdy wiary nie miały być odzwierciedleniem rzeczywistości (co najwyżej jej symbolami), ale normami postępowania. Według sławnego przykładu dogmat "Bóg jest osobą" miał w istocie oznaczać "traktuj Boga jako osobę". Tylko normy, a nie poglądy można bowiem nakazać[2]."

Toć się sprzeciwia nauce Kościoła Katolickiego, temu co Ś. Tomasz z Akwinu pisze w swoim dziele "O władzy"

https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

Pan Bóg (Pan Jezus Chrystus) iest Królem nieba y ziemi (Monarchą, okrom mieszanego ustroiu), Iego namiestnik na ziemi (Papież) Monarchą, a Kościół Katolicki Monarchią. Tak tedy Monarchia iest naylepsza (w rodzaiach rządów nie ma rozdziału na teorię y praktykę).


Encyklika Diuturnum illud Papieża Leona XIII z 29 czerwca 1881 r. "   
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061881_diuturnum.html

Dlatego też, dopóki sprawiedliwość będzie szanowana, nie będzie przeszkód, aby ludzie wybrali dla siebie taką formę rządów, która naylepiey odpowiada ich własnemu usposobieniu lub instytucyom y zwyczaiom ich przodków."


https://wsjp.pl/haslo/podglad/3258/usposobienie/3844579/charakter  https://wsjp.pl/haslo/podglad/3258/usposobienie/3844580/nastroj


Miedzy innymi w zależności od własnego usposobienia (to iest zespołu stałych cech psychicznych, którymi odznacza się dany człowiek, zespołu emocyi y wrażeń chwilowo odczuwanych przez kogoś w iakichś okolicznościach) ludzie wybieraią taki ustróy, który naylepiey im odpowiada w daney chwili w iakichś okolicznościach, co nie znaczy, iż on iest naylepszy.


To, że ludzie sobie wybieraią taki ustróy abo inszy świadczy o ich naylepszym własnym usposobieniu lub instytucyach y zwyczaiach ich przodków, tzn. świadczy o poziomie (m.in. usposobieniu) na iakim się znayduią ludzie którzy wybieraią taki, a nie inszy ustróy, znaydowali by się na wyższym byłby lepszy ustróy.



Encyklika Diuturnum illud Papieża Leona XIII z 29 czerwca 1881 r. "   
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061881_diuturnum.html

"7. (...) pod warunkiem, że będzie to sprawiedliwe y zmierza do wspólney korzyści. Dlatego też, dopóki sprawiedliwość będzie szanowana, (...)"


Powyższe kryterium wprost z Encykliki mówi iak długo Monarchia iest dobra, w przeciwnym razie stanie się tyranią to iest naygorszym ustroiem politycznym.



to w praktyce najrozsądniejszym byłby ustrój mieszany, czyli po trochu z każdego wyżej wymienionego - za przykład takiego można podać naszą I Rzeczpospolitą

Ś. Tomasz z Akwinu "O władzy"

https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

"Zatem niebezpieczeństwa zagrażają z dwóch stron: albo z obawy tyranii unika się najlepszych rządów królewskich, albo kiedy się ich pragnie, zmieniają się one w tyrańską przewrotność."

"Jednakże męczyły ich nieustanne niezgody, które urastały aż do wojen domowych. Podczas tych wojen wyrwano im wolność, o którą tak bardzo zabiegali, i znaleźli się pod władzą cesarzy, gdyż ci od początku nie chcieli się nazywać królami, tak nienawistna była u Rzymian ta nazwa. Otóż niektórzy z nich zgodnie z obyczajem królewskim wiernie troszczyli się o dobro wspólne i dzięki ich wysiłkom republika rzymska powiększała się i trwała. Jednak większość z nich była tyranami, wobec wrogów zaś zachowywała się leniwie i bezczynnie, tak że doprowadzili rzeczpospolitą rzymską do upadku.
Podobny proces miał miejsce u Hebrajczyków. Najpierw, kiedy rządzili nimi sędziowie, wrogowie szarpali ich ze wszystkich stron; każdy bowiem czynił, to co jemu wydawało się dobre. Na ich prośbę Bóg dał im królów. Jednakże wskutek zepsucia królów odeszli od czci jednego Boga i w końcu wprowadzono ich w niewolę."

X. Piotr Skarga gromiący Szlachtę za ich grzechy, zrywanie seymów przez Szlachtę (liberum veto - iuż nie zagłębiaiac się czyli było dobre czyli złe), rokosze (bunty) przeciwko królowi, woyny domowe o tron Polski, woyna konfederacyi barskiey z Senatorami y królem Stanisławem Augustem Poniatowskim 1768 -1772 r., aż wkońcu Polska znalazła się pod zaborami.

Rzeczypospolita (nie piszę "pierwsza (...)" boć drugiey y trzeciey nie było) dobitnie pokazała w praktyce to, co pisze Ś. Tomasz z Akwinu w swoim dziele "O władzy".


Kwestia jest nazewnictwa,

Różnica między dobrym a złym ustrojem nie jest więc w jego typie, ale w tym czy jest ukierunkowany na dobro wspólne.

Przy czym niektórzy autorzy zamiast politeja używają nazwy republika, z kolei inni na politeję mówią demokracja, a demokrację wtedy zastępują np. ochlokracją (rządami motłochu). Stąd czasami mogą być nieporozumienia.

aby politeja (demokracja) poprawnie działała.

Oczywiście ta demokracja czy politeja Arystotelesa czy św. Tomasza nie ma nic wspólnego z dzisiejszą demokracją egalitarną czy też liberalną.

Ewolucyonizm został potępiony przez Ś. Papieża Piusa X w Encyklice "Pascendi Dominici Gregis" z 8 września 1907 r. (nagłówek "Tematyka") https://pl.wikipedia.org/wiki/Pascendi_Dominici_gregis y nagłówek "Poglądy modernistów" z https://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_katolicki

Toć kłamstwo. Politeya to nie demokracya, dla tego Arystoteles używa słowa "Politeya".


Encyklika Papieża Leona XIII "Graves de communi" z 18 stycznia 1901 r.

https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18011901_graves-de-communi-re.html

"7. Co więcey, przestępstwem byłoby zniekształcanie nazwy Chrześcijańskiey Demokracyi w odniesieniu do polityki, gdyż choć demokracya, zarówno w iey znaczeniach filologicznych, iak y filozoficznych, implikuie rządy ludowe, to iednak w iey obecnym zastosowaniu należy się nią posługiwać bez żadnego znaczenia politycznego, aby nie mieć na myśli nic innego, iak tylko dobroczynne działanie chrześcijańskie na rzecz ludu."



Równanie demokracyi z republiką, biorąc pod uwagę to co wyżey zostało przeze mnie napisane, iest nad wyraz zuchwałą, wstrętną, obrzydliwą potwarzą wymierzoną w Anielskiego Doktora Kościoła Ś. Tomasza z Akwinu y w Arystotelesa.


Ludzie, nie daycie się tak zwodzić, że ktoś następny przydzie y będzie twierdził, że demokracya to też może być republika, albo, że było takie coś iak demokracya szlachecka, albo, iż Monarchia nie iest naylepsza (będą tak zwodzić boć Pan Jezus Chrystus iest Królem nieba y ziemi, Iego namiestnik na ziemi (Papież) Monarchą, a Kościół Katolicki Monarchią). Iest napisane czarno na białym, a oni bedą szli w zaparte.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Albertus w Stycznia 14, 2024, 21:45:04 pm
No przecież ja nie pisałem, że demokracja to to samo co republika.
Prawdą jest że monarchia jest najlepszym ustrojem - zgadzają się z tym i Arystoteles i Tomasz, zresztą wynika tak z logiki, ale jak ja to rozumiem, to że przez ludzką grzeszność rozsądne jest posiadanie pewnych zabezpieczeń, czy też wentylów bezpieczeństwa w postaci właśnie elementów arystokracji i politeji. Stąd mowa o ustroju mieszanym - regimen commixtum. Królestwo Francji również miało Stany Generalne. O ile Bóg jest doskonałym monarchą absolutnym, to w ludzkich królestwach - ze względu na upadłą naturę - niekoniecznie musi to zawsze działać.

O takiej demokracji zaś jaką mamy dzisiaj, gdzie wszyscy mieszkańcy danego państwa mają takie samo prawo głosu, to ani Arystoteles ani Akwinata nie pisali, to jest zupełna nowość.

Słowo republika również może być różnie rozumiane, np. w Średniowieczu słowo to bywało używane także jako po prostu synonim praworządnego państwa, i mogło być użyte również w stosunku do królestw. Dopiero później nabrało to słowo wydźwięku antymonarchicznego, gdy przeciwnicy monarchii siebie określali mianem republikanów.

Szczerze powiedziawszy nie odnoszę wrażenia że demokracja liberalna w jej typowej formie jest egalitarna, wręcz przeciwnie; służy interesom głównie najbogatszej mniejszości społeczeństwa a także międzynarodowym plutokratom, widać to szczególnie mocno w krajach anglosaskich.

No ale egalitaryzm ma za swoje sztandary, jest jej ideologiczną podstawą.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 14, 2024, 22:05:48 pm
No przecież ja nie pisałem, że demokracja to to samo co republika.
Prawdą jest że monarchia jest najlepszym ustrojem - zgadzają się z tym i Arystoteles i Tomasz, zresztą wynika tak z logiki, ale jak ja to rozumiem, to że przez ludzką grzeszność rozsądne jest posiadanie pewnych zabezpieczeń, czy też wentylów bezpieczeństwa w postaci właśnie elementów arystokracji i politeji. Stąd mowa o ustroju mieszanym - regimen commixtum. Królestwo Francji również miało Stany Generalne. O ile Bóg jest doskonałym monarchą absolutnym, to w ludzkich królestwach - ze względu na upadłą naturę - niekoniecznie musi to zawsze działać.

O takiej demokracji zaś jaką mamy dzisiaj, gdzie wszyscy mieszkańcy danego państwa mają takie samo prawo głosu, to ani Arystoteles ani Akwinata nie pisali, to jest zupełna nowość.

Słowo republika również może być różnie rozumiane, np. w Średniowieczu słowo to bywało używane także jako po prostu synonim praworządnego państwa, i mogło być użyte również w stosunku do królestw. Dopiero później nabrało to słowo wydźwięku antymonarchicznego, gdy przeciwnicy monarchii siebie określali mianem republikanów.

Szczerze powiedziawszy nie odnoszę wrażenia że demokracja liberalna w jej typowej formie jest egalitarna, wręcz przeciwnie; służy interesom głównie najbogatszej mniejszości społeczeństwa a także międzynarodowym plutokratom, widać to szczególnie mocno w krajach anglosaskich.

No ale egalitaryzm ma za swoje sztandary, jest jej ideologiczną podstawą.

Raczej w ludzkich królestwach jest prawie pewne że monarchia będzie tyrania ,a takie mam odczucia
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 16, 2024, 09:05:39 am
No przecież ja nie pisałem, że demokracja to to samo co republika.

Kpisz ? Naypierw zestawiasz politeję Arystotelesa, na którego powołuie się takoż św. Tomasz z Akwinu iako przeciwieństwo demokracyi, porównuiąc obydwa ustroie tak iak Ś. Tomasz z Akwinu republikę z demokracyią
w końcu najmniej dobrym, ale wciąż jednak dobrym politeja (rządy wielu - ale nie większości!) - najmniej złym ze złych zaś demokracja.
czyniąc tym samym z politeyi republikę, a późniey piszesz
aby politeja (demokracja) poprawnie działała.

We wcześnieyszym komentarzu piszesz:

Kwestia jest nazewnictwa
Różnica między dobrym a złym ustrojem nie jest więc w jego typie, ale w tym czy jest ukierunkowany na dobro wspólne.
Przy czym niektórzy autorzy zamiast politeja używają nazwy republika, z kolei inni na politeję mówią demokracja,
aby politeja (demokracja) poprawnie działała.
Oczywiście ta demokracja czy politeja Arystotelesa czy św. Tomasza

Naypierw piszesz, że kwestia iest nazewnictwa y piszesz:

w końcu najmniej dobrym, ale wciąż jednak dobrym politeja (rządy wielu - ale nie większości!) - najmniej złym ze złych zaś demokracja.

Politeya to nie demokracya, dla tego Arystoteles używa słowa "Politeya".


Późniey piszesz herezię gdyż typ świadczy czyli ustróy iest ukierunkowany na dobro wspólne.

Późniey umnieyszasz nieomylne nauczanie Papieża to iest całego Kościoła Katolickiego pisząc
niektórzy autorzy
zrównuiąc tym y następnymi słowami
z kolei inni na politeję mówią demokracja

Późniey piszesz wprost (zaznaczyłem pogrubionym drukiem)
politeja (demokracja)

Y na koniec piszesz o demokracyi iakby była inszą nazwą politeji to iest republiki, biorąc to co powyżey napisałem pod uwagę. Day spokóy zrobiłeś z politeyi republikę y demokracyę zrównuiąc tym samym republikę y demokracyę. Toć iest herezya. Biorąc pod uwagę twoią wcześnieyszą modernistyczną herezyę o tylko teorii, a nie praktyce, o czym we wcześnieyszym moim komentarzu, to
aby politeja (demokracja) poprawnie działała.
y to co wyżey w tym (y nie tylko w tym) komentarzu napisałem, zasadnym iest przyiąć możliwość stosowania przez ciebie modernistycznego podwóynego rozumienia znaczeń słów iako metoda zwodzenia (naywyżey powiemy, że nie o to chodzi, że nas się niesprawiedliwie oskarża, będąc w tym wszytkim pokrzywdzeni).

Prawdą jest że monarchia jest najlepszym ustrojem - zgadzają się z tym i Arystoteles i Tomasz, zresztą wynika tak z logiki

Y daley wyznaiesz modernistyczną herezię o teorii, a nie praktyce (pisałem iuż o tym we wcześnieyszym komentarzu), boć niżey piszesz o zabezpieczeniach y wentylach bezpieczeństwa.

ale jak ja to rozumiem, to że przez ludzką grzeszność rozsądne jest posiadanie pewnych zabezpieczeń, czy też wentylów bezpieczeństwa w postaci właśnie elementów arystokracji i politeji. Stąd mowa o ustroju mieszanym - regimen commixtum. Królestwo Francji również miało Stany Generalne. O ile Bóg jest doskonałym monarchą absolutnym, to w ludzkich królestwach - ze względu na upadłą naturę - niekoniecznie musi to zawsze działać.

Rozdział 5 do przeczytania, z powyższego dzieła Ś. Tomasza z Akwinu "O władzy".

To tak iakby powiedzieć, iż Ś. Tomasz pisząc to swoie dzieło nie wziął pod uwagę grzechu, upadłey natury ludzkiey. Proszę też nacisnąć "F3" y wpisać "grze" w tym dziele.

Toć iest przeciwieństwo zabezpieczeń, czy też wentylów bezpieczeństwa w postaci właśnie elementów arystokracji i politeji. Świadczy o tym dzieło Ś. Tomasza z Akwinu "O władzy", nauka Kościoła Katolickiego y praktyka w historii, o czym iuż pisałem we wcześnieyszym komentarzu.

Królestwo Francyi miało Stany Generalne, które były tylko organem doradczym Króla okrom żadney władzy - nie były republiką (politeją), ani arystokracyą, ani ustroiem mieszanym. Do tego zwoływane chyba można powiedzieć bardzo rzadko - 5 razy w ciągu prawie 500 lat. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Generalne_(Francja)

Iest tak iak pisze Ś. Tomasz z Akwinu w praktyce co zostało iuż dogłębnie przeze mnie pokazane y taka iest nauka Kościoła Katolickiego, a ty idziesz w zaparte na upadłego głosząc iawnie herezię.

"O takiej demokracji zaś jaką mamy dzisiaj, gdzie wszyscy mieszkańcy danego państwa mają takie samo prawo głosu, to ani Arystoteles ani Akwinata nie pisali, to jest zupełna nowość.

Toć kłamstwo. O demokracyi nie świadczą wybory, kto ma prawo głosu. A co świadczy, o tym poniżey.

Ś. Tomasz z Akwinu "O władzy" https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

"Jeśli z kolei niegodziwe rządy sprawowane są przez licznych, nazywa się to demokracją, czyli władzą ludu:"


Dzisiay wogóle nie ma demokracyi. Świat, w którym żyiemy to iluzya, matrix (proszę obeyrzeć pierwszą część tego filmu). Świat rządzony przez żydów, to znaczy dyabła. Te wszytkie pseudoustroie toć iedno fasada, pozór.

Słowo republika również może być różnie rozumiane, np. w Średniowieczu słowo to bywało używane także jako po prostu synonim praworządnego państwa, i mogło być użyte również w stosunku do królestw.

Toć herezya, kłamstwo.

Dopiero później nabrało to słowo wydźwięku antymonarchicznego, gdy przeciwnicy monarchii siebie określali mianem republikanów.

Gdyby republika od początku swoiego istnienia nie miała wydźwięku antymonarchicznego to mogłaby sie nazywać Monarchią parlamentarną albo szlachecką, a toć zupełnie inszy ustróy. Republika zawsze miała wydźwięk antymonarchiczny boć to inszy typ rządów (ustroiu), iak iest u Ś. Tomasz z Akwinu w dziele "O władzy", a nabrało to późniey wyrazu, kontrastu po krwawych rewolucyach, gdy walczono z Monarchią, Królami.


Proszę się strzedz Albertusa iak dyabła, nie patrzeć wogóle na iego komentarze, nawet niewiecie kiedy y w czym was może zwieść. Ia iuż nie będę ani patrzył co on mi pisze y ogólnie co pisze na forum, aż mnie ciarki od niego przechodzą List do Tytusa [3:10-11] y komentarz X. Wujka y X. Menochiusza.

Proszę sie strzedz strony "christianitas.org" iak dyabła. Głosi ona między innymi takie zuchwałe y wstrętne herezye

https://christianitas.org/news/kim-jest-papiez/

"W świecie pełnym i dziś „głów państw” papież nie jest taką właśnie „głową”, głową Kościoła. W dokumentach poświęconych tej kwestii papieże, jak Pius XII w Mystici corporis, wkładali nieraz dużo starania, by precyzyjnie opisać tę prawdę wiary: Kościół nie ma dwóch głów, jedyną jego Głową jest Chrystus w niebie – reprezentowany na ziemi przez papieża, swego Wikariusza."

"Albowiem – o czym była mowa na początku – papież jest zastępcą, a nie głową;"


Papież iest widzialną głową Kościoła, Katechizm Kard. Gasparriego str. 72 Pytanie 129.

Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 18, 2024, 07:55:06 am
O Świętych y Uroczystościach proszę czytać z "pseudo-Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku" X. Piotra Skargi, Oyca Prokopa Leszczyńskiego y Oyca Otto Bitschnau z 1910 r. (pseudo bo  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg244291.html#msg244291  ; zachęcam do zakupu papierowey wersyi - gdy nie będzie internetu będzie iak znalazł). Stąd proszę pobrać (pod obrazkiem proszę kliknąć na "Original file") y proszę sobie ściągnąć program do przeglądania tego typu plików "WinDjView" z internetu  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PL_%C5%BBywoty_%C5%9Bw._Pa%C5%84skich_na_wszyst._dnie_roku.djvu 
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 20, 2024, 12:47:08 pm
Tu widzimy przeciwieństwo wychowania, młodości y życia Ś. Tomasza Becketa Biskupa y Męczennika. Proszę sobie przeczytać początek żywota Ś. Tomasza Becketa z książki w linku wcześnieyszego moiego komentarza (iego Święto przypada 29 grudnia), y zestawić go z początkiem filmu "Becket.1964"  https://www.cda.pl/video/1571515759

Niektórzy mówią, że filmów po 2000 roku nie da się oglądać, albo, że tych nowych nie da się oglądać. Niektórzy mówią, że w latach 60-tych były filmy historyczne, tak iakby można było im zaufać, iż są prawdziwe, wiarygodne, może sobie też myślą, iż świat nie był iescze aż tak bardzo przesiąknięty tą całą zgnilizną kłamstwa, herezyi, zgnilizną niemoralności. Film ten iest z roku 1964 y wpisuie się w tą całą bezkrwawą rewolucyę sekty 1958, lat 60-tych.

Iak widać na powyższym przykładzie filmom nie powinno się ufać. Iuż nie raz słyszałem - "To iest film" albo "To iest tylko film". Ieśli ktoś chce być oszukiwany y udawać, iż to nie ślina ale deszcz na niego leci, aleć nie iedno na niego bo y na Świętych, a tym samym na Pana Boga w Tróycy Świętey Iedynego, to to świadczy o tym kimś.


Tenże film toć odrażaiąca potwarz Świętego.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 30, 2024, 10:35:14 am
Dziś Święto Ś. Martyny Dziewicy y Męczennicy, Patronki Rzymu

Gorąco polecam przeczytanie iey żywotu stąd  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243812.html#msg243812

Żywot tey Świetey toć nie legenda, iak utrzymuie sekta 1958, ale prawda.

Sekta 1958 dokonała pseudo-usunięcia iey Święta  https://pl.wikipedia.org/wiki/Martyna_z_Rzymu   
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 07, 2024, 13:27:31 pm
O pseudo-zmianach dat Świąt pisałem iuż w tym temacie. Oprócz tego są to m.in. pseudo-zmiana dat następuiących Świąt:

Nayświętszego Imienia Jezus, Świętey Rodziny, Wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, Katedry Ś. Piotra w Rzymie (nastąpiło pseudo-połączenie z Świętem Katedry Ś. Piotra w Antiochi 22 lutego), Ś. Macieja Apostoła, pseudozniesienie Wspomnienia Matki Bożey Bolesney w piątek przed Niedzielą Palmową (NMP od Siedmiu Boleści we wrześniu to insze Święto), ŚŚ. Apostołów Filipa y Jakóba, Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Pan Jezus wstąpił do Nieba 40-tego dnia po Swoim Zmartwychwstaniu, w czwartek - w dzień tygodnia ustanowienia Nowego Przymierza (Nowego Testamentu) y Nayświętszego Sakramentu Ciała y Krwi Swoiey. Iakby chciał powiedzieć: Co prawda wstępuię do Nieba, ale będę z wami, zstęuiąc z niego, w Przenayświętszym Ciele Pańskim y Krwi Przenaydroższey Jan [6:33].), Ś. Piotra w Okowach, pseudo-przeniesienie Święta NMP Królowey, Naydroższey Krwi Pana Jezusa na Boże Ciało, Nawiedzenia NMP,  Niepokalanego Serca NMP, Pana Jezusa Chrystusa Króla y inszych Świętych abo pseudo-usunięcie ich Świąt abo Wspomnień.

Ktemu pseudo-zniesienie Świąt Obowiązkowych:

Niepokalanego Poczęcia NMP, Ś. Józefa Oblubieńca NMP, Wniebowstąpienia Pana Jezusa, ŚŚ. Apostołów Piotra y Pawła


Encyklika "Mediator Dei" Papieża Piusa XII z 20 listopada 1947 r.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mediator_dei_20111947

"Kościół jest oczywiście żywym organizmem członków, a przeto również w zakresie spraw świętej liturgii, rozrasta się, porządkuje i rozwija się oraz urządza i przystosowuje się według potrzeb i okoliczności, jakie z biegiem czasu zachodzą, strzegąc wszakże przy tym pilnie nienaruszalnej czystości swojej nauki. Jednakże całkowicie potępić należy zuchwałe usiłowania tych, którzy z rozmysłem wprowadzają nowe zwyczaje liturgiczne lub też żądają wskrzeszenia obrzędów przeżytych, niezgodnych z obowiązującymi dziś przepisami i rubrykami. Nie bez wielkiego zaś żalu dowiedzieliśmy się, Czcigodni Bracia, że się takie rzeczy dzieją i to nie tylko w sprawach małej wagi, ale i w donioślejszych. Trafiają się tacy, którzy używają języka potocznego przy odprawianiu Przenajświętszej Ofiary, którzy niektóre święta, dla przyczyn głęboko przemyślanych zarządzone i ustalone, przenoszą na inny czas - tacy wreszcie, którzy z urzędowych ksiąg modlitw publicznych wykreślają pisma Starego Testamentu, uważając, że rzekomo nie odpowiadają one duchowi dzisiejszych czasów i są rzekomo kłopotliwe."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Lutego 07, 2024, 19:55:56 pm
Pan mi wyjaśni dlaczego pan z wątku o propagandzie sanktorału robi pan wątek do narzekania o wszystkim?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 08, 2024, 13:43:09 pm
Pan mi wyjaśni dlaczego pan z wątku o propagandzie sanktorału robi pan wątek do narzekania o wszystkim?

Powyższy móy komentarz iest związany z woyną ze Świętymi boć te pseudo-zmiany abo pseudo-zniesienia są w nich wymierzone.

To pokazanie prawdy.


Musi pan popracować nad rozumowaniem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 09, 2024, 12:08:35 pm
Dziś Święto Ś. Cyryla Aleksandryjskiego Biskupa, Wyznawcy, Oyca y Doktora Kościoła

Sekta 1958 dokonała pseudo-przeniesienia (z redukcyą do pseudo-Wspomnienia) na 27 czerwca. Wydaię mi się, iż to iest uzasadnienie daty Święta - 9 lutego:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyryl_z_Aleksandrii

"Na podstawie raportów, Cyryl formułował zalecenia doktrynalne i organizacyjne w formie listu. Zalecenia te znane było jako Listy świąteczne (Heortastikoi logoi), gdyż zawierały ustalone przez biskupa Aleksandrii daty początku wielkiego postu oraz Wielkanocy. Cyryl wysyłał takie listy nie tylko do podległych sobie biskupów i klasztorów, ale także do wybranych biskupów z innych prowincji Cesarstwa, między innymi Rzymu."


pseudo-Redukcya (nie pseudo-zniesienie chyba boć Święty za wysokiey rangi na takie działanie) możliwe, że z poniższych powodów


"Monoteistyczną teologię i filozofię odrzucającą naukę o trzech hipostazach Boga, zwłaszcza ariańską, uważał biskup Aleksandrii nie za naukę chrześcijańską, ale żydowską[172]."

y proszę przeczytać nagłówek "Wygnanie żydów"
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 09, 2024, 12:11:16 pm
Dziś Wspomnienie Ś. Apolonii z Aleksandrii Dziewicy y Męczennicy

Gorąco polecam przeczytać iey żywot. 


https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243812.html#msg243812
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 14, 2024, 10:43:17 am
Dziś Wspomnienie Ś. Walentego Prezbitera (inaczey Księdza) y Męczennika

Iego żywot proszę sobie przeczytać z źródła w powyższym moim komentarzu, a późniey porównać z dyabelskimi bzdurami na wikipedii y "brewiarz.pl".

Iak widać Ś. Walenty z zakochanymi nie ma nic wspólnego. Koleyne zeświecczone kłamstwa, podobnie iak w przypadku pochodzenia nazwy kwiatu "chryzantema", o czym iuż pisałem w tym temacie.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 15, 2024, 18:37:18 pm
Dziś Wspomnienie ŚŚ. Faustyna Prezbitera (inaczey Xiędza) y Jowita Dyakona (braci z krwi) Męczenników

Piszę o tym Wspomnieniu, iżby nie było nieporozumień co do płci Ś. Jowita, gdyż iest on pisany iako "Wspomnienie ŚŚ. (...) y Jowity", co błędem nie iest, ale dla, być może, przytłaczaiącey większości może być odczytany iako niewiasta.

Tu iest żywot tych Świętych  https://salveregina.pl/zywot-swietych-faustyna-i-jowity-meczennikow/
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 15, 2024, 18:37:32 pm
Przestrzegam przed stroną "sanctamissa.pl". Na teyże stronie znayduie się:

- obraźliwe słowo "kobieta", o którym iuż wielokrotnie pisałem, temat w polecanych na stronie główney po prawey stronie "kobieta w Kościele Katolickim"

- błędny kalendarz liturgiczny

- herezya chrześcijaństwa heretyków (protestantów y prawosławnych
https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.0.html ) y herezya Nie-iedności Kościoła Chrześcijańskiego - obydwie herezye przypisane Papieżowi (potwarz) w iednym zdaniu poniżey   https://www.sanctamissa.pl/kosciol-katolicki/papiez-achille-ambrogio-damiano-ratti-aka-pius-xi/

"W 1928 potępił fałszywie pojmowany ekumenizm w encyklice „Mortalium animos”, gdzie stanowczo potępił jedność Kościoła Katolickiego z kościołami chrześcijańskimi, które nie pozostawały z nim w łączności doktrynalnej."


Encyklika "Mystici Corporis Christi" Papieża Piusa XII z 29 czerwca 1943 r.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mystici_corporis_29061943.html#m0-2

"5. (...) gdy oczy zwrócą na Kościół i rozważą tę Jego jedność, daną Mu od Boga, przez którą wszyscy ludzie, jakiegokolwiek są pochodzenia, węzłem braterskim z Chrystusem są złączeni, wtedy zaiste zmuszeni są podziwiać taką społeczność miłującą się nawzajem i czują się za natchnieniem i pomocą łaski Bożej, pobudzeni do tego, aby móc uczestniczyć w takiej jedności i miłości."

"7. (...) W ogóle mówiąc, stwierdzamy jako fakt nie tylko przedziwną jedność społeczności chrześcijańskiej, (...)"

Y wogóle proszę wcisnąć "F3" y wpisać "jedność" y "jeden", a naylepiey przeczytać całą tą Encyklikę.


Tu w pseudo-Kanonie pseudo-Mszy Świętey iest miasto "gromadzić" - "jednoczyć"
https://www.officium.sanctamissa.pl/cgi-bin/missa/missa.pl

Tu w pseudo-Wielkopiątkowey pseudo-"Części Drugiey: Uroczyste Modły zwane "Modlitwą Wiernych"" miasto "V. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży, aby Bóg i Pan nasz raczył go darzyć pokojem, gromadzić i strzec (...)" iest "V. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży, aby Bóg i Pan nasz raczył go darzyć pokojem i jednością i strzec go (...)".
Proszę ustawić datę na 3-29-2024  https://www.officium.sanctamissa.pl/cgi-bin/missa/missa.pl

A tu (proszę ustawić datę na 3-29-2024)  https://www.officium.sanctamissa.pl/cgi-bin/missa/missa.pl  nie ma słowa "wiarołomnych" w modlitwie za wiarołomnych żydów w Wielki Piątek, iak u antypapieża Jana XXIII (on zniósł to słowo), a jego pseudo-Mszału z 1962 r. używaią lefebryści (pseudo-Bractwo Ś. Piusa X).

Y tu  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.msg243994.html#msg243994

Możliwe, że dobry kalendarz liturgiczny iest w pseudo-Mszale, wydanie z 1956 r. o. G. Lefebvre  https://www.ultramontes.pl/o_g_lefebvre_osb_mszal_rzymski_1956.htm

Y w tym pseudo-Mszale, wydanie z 1956 r. o. G. Lefebvre takoż iest "jednoczyć" (źle przetłumaczone [1], w oryginale Mszału z 1955 r. iest dobrze), przeto herezya o Nie-iedności Kościoła, str. 893 (447 na pasku). Ktemu po lewey stronie iakiś straszny (upiorny !) obrazek, toć nie Pan Jezus ale iakaś straszna (upiorna !) maszkara, ani krzyż, ani Aniołowie, wydaie mi się, iż niekatolicki, modernistyczny. Na str. 452 Pan Jezus z odkrytą głową, a mężczyźni przyjmuiący Komunię z nakrytą głową ? 1 List do Koryntian [11:4] y komentarz X. Menochiusza y [11:7]. Na str. 572 (287 na pasku) Fałszywy Pan Jezus fałszywie zmartwychwstały, z koroną cierniową na głowie y przebitym lewym bokiem miasto prawego; dla mnie te "szaty" y ten obrazek są upiorne.  https://www.ultramontes.pl/o_g_lefebvre_osb_mszal_rzymski_1956.htm


Katechizm większy Ś. Piusa X Papieża str. 38 Pytania "Co znaczy słowo Kościół ?" y "Kto nas zwołał czyli powołał do Kościoła Chrystusowego ?", str. 39 Pytanie "Czy te trzy części Kościoła stanowią jeden tylko Kościół ?", str. 41 Pytanie "Dlaczego prawdziwy Kościół nazywa się jednym ?".


[1] tłumaczenia:

z łacińskiego - proszę rozwinąć pasek "Zobacz komputerowo wygenerowane tłumaczenia" y tam iest "gromadzić, zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-%C5%82aci%C5%84sko-polski/adunare

"aduno" - "zbieram"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-%C5%82aci%C5%84sko-polski/aduno

Z ięzyka łacińskiego wywodzą się ięzyki romańskie (poniższe)  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_roma%C5%84skie

z hiszpańskiego "zgromadzić" https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-hiszpa%C5%84sko-polski/adunare

z portugalskiego "zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-portugalsko-polski/adunare

z włoskiego "gromadzić, zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-w%C5%82osko-polski/adunare

z rumuńskiego "zgromadzenie"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-rumu%C5%84sko-polski/adunare   
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 03, 2024, 19:09:46 pm
Przypominam o obowiązku poranney y wieczorney modlitwy. Nie odmówienie modlitwy rano abo wieczorem to grzech lekki (powszedni), to iest obraza Pana Boga.

Trzeba mieć ciągle kontakt z Panem Bogiem. Tak iak każdy potrzebuie powietrza y pokarmu by żyć, tak modlitwa iest tym powietrzem y pokarmem okrom którego umieramy duchowo.

Ewangelia według Ś. Mateusza [22:37], [26:41] y komentarze, Ewangelia według Ś. Łukasza [21:36], 1 List do Thessaloniczan [5:17] y komentarz X. Menochiusza, Apokalipsa Ś. Jana [3:15-16] y komentarz X. Menochiusza do [3:16], y punkt 5  https://www.ultramontes.pl/stolz_rady_i_przestrogi_dla_mlodziezy_meskiej.htm


Proszę przeczytać z  Żywotów Świętych Pańskich str. 207 (236 na pasku) "Intencya na miesiąc Marzec. Modlitwy poranne i wieczorne w rodzinach."  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243812.html#msg243812
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 06, 2024, 20:12:12 pm
Dziś (6 marca) przypada Święto ŚŚ. Perpetuy y Felicyty Męczennic.

Te Święte Męczennice były młodymi matkami w chwili ich poymania, iak można przeczytać w powyższych Żywotach Świętych Pańskich. Ś. Felicyta od 7 miesięcy była w stanie błogosławionym, a Ś. Perpetua miała dziecię przy piersi.

Azali to przypadek akurat dziś ?   https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-tabletka-dzien-po-senat-zdecydowal,nId,7373538

22 lutego 2024 r. "została uchwalona ustawa tabletki "dzień po" przez pseudo-Sejm". Iakie to Święto ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 07, 2024, 10:33:52 am
Dziś (7 marca) Święto Ś. Tomasza z Akwinu Wyznawcy, Anielskiego Nauczyciela (Doktora) Kościoła, Dominikanina, Patrona wszytkich szkół katolickich.

Proszę poczytać o tym Świętym w powyższych Żywotach, iak cała chyba rodzina była przeciwko Zakonnemu życiu takiego Świętego iakim był Ś. Tomasz z Akwinu. Życie zakonne iest poświęcone Panu Bogu, Panu Jezusowi, miłości bliźniego, iest dużo lepsze tu na ziemi, y późniey po śmierci na wyższą nagrodę zasługuie, o czym iest na pierwszey stronie tego tematu.

Do tego trzeba iednak mieć powołanie. Powołanie wszakże iest częstokroć zagłuszane nie tylko przez samą rodzinę, niepobożne wychowanie przez rodziców, indoktrynuiące szkoły, ale przez sam zły przykład sekty 1958, w którey się dana osoba znayduie. Takoż przez cały wachlarz przyiemności, rozrywek tego świata List Ś. Jakóba Apostoła [4:4].

Powołanie iest zagłuszane przez przywiązanie do grzechu, człowiek iest niewolnikiem przyjemności np. smakowych, erotycznych y rozrywek tego świata, iest niewolnikiem grzechu, dyabła. Trzeba się modlić o pomoc Bożą ponieważ człowiek sam iest słaby y niemożliwym iest, iżby o własnych siłach wyszedł z tey niewoli Jan [15:5] "(...) bo bezemnie nic czynić nie możecie.".  Proszę się modlić, pościć, zawżdy dawać hoyne iałmużny, iak mawiał oyciec do Tobiasza w Starym Zakonie (oczywiście w stosunku do tego ile sie posiada y na sprawdzony cel, żeby to nie poszło w dzisieyszych czasach do cwaniaków np. żydomasońskich), spełniać dobre uczynki.

Iest to ze szkodą dla takiey osoby, iak y dla całego Kościoła Katolickiego.

Ieśli ktoś iest zainteresowany to polecam Encyklikę "Sacra Virginitas (Święte Dziewictwo)" Papieża Piusa XII z 25 marca 1954 r.  https://uwielbieniamaryi.wordpress.com/2016/09/14/pius-xii-encyklika-sacra-virginitas-o-swietym-dziewictwie/
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 10, 2024, 10:43:11 am
Dziś (10 marca) Święto ŚŚ. 40-stu Męczenników z Sebasty w Armenii, Legionistów (w tym Oficerów).

Gorąco polecam ich Żywot z nauką moralną poniżey oczywiście. Uzupełnienie (nie insza wersya) ich Żywotu iest w Pamiątkach innych Świętych, pod modlitwą, dzień wcześniey (9 marca).
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 12, 2024, 20:28:19 pm
Dziś (12 marca) Święto Ś. Grzegorza I Wielkiego, Papieża, Wyznawcy, Oyca y Doktora Kościoła, Benedyktyna, Apostoła Anglii.

Gorąco polecam iego Żywot.

Ten piękny symbolizm (piękny iest symbolizm, figury w Piśmie Świętym y iak widać w dzieiach Kościoła) nad grobem cesarzy y iednocześnie nawiązanie do Apokalipsy.

Wielkie owoce tego "sługi sług Bożych".

Y nauka moralna.

Ludzie zaymijcie się rzeczami Bożymi, nie światem, a z pożytkiem z tego płynącym róbcie wszytko na Chwałę Bożą, z miłości do Pana Boga, nie przez wzgląd na nagrodę za dobre uczynki.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Marca 13, 2024, 08:21:16 am
Z całą pewnością nie był benedyktynem.
Owszem, spędził czas pewien w domowej wspólnocie. Ale to było przed upowszechnieniem reguły i w ogóle idei zakonów takich jak je obecnie znamy.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 18, 2024, 08:57:05 am
Ludzie niewiedzą przeto piszę.

Komentarz X. Wujka do Jan [1:63]

"(...) A iż takież Chrześcijanie dziatkom swoim maią dawać imiona nie pogańskie, ale świętych ludzi: aby żywota y cnót ich naśladowali. Iako święte Concylium Trydeńskie napomina. (...)."

Kościół Katolicki nie iest pewien czyli Błogosławieni są w Niebie (z tego powodu nazywani są Błogosławionymi, a nie Świętymi
https://www.ultramontes.pl/Nieomylnosc_kanonizacji.htm ), dla tego Kościół w akcie beatyfikacyi zezwala na publiczny kult takiey osoby y to tylko w skali lokalney np. diecezyi lub ograniczoney do pewney grupy wiernych, np. zakonu.

Iak widać, nie nakazuie na kult publiczny w całym Kościele (nie ograniczony do np. diecezyi abo zakonu) iak to iest w przypadku Świętych, tedy nakazuie nadawać dziatkom imiona Świętych, a ieśli to niemożliwe to drugim imieniem musi być imię Świętego, Świętey (nie Błogosławionego, Błogosławioney) Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. Kanon 761 (punkt 604, na pasku 514)  https://archive.org/details/newcanonlaw00woywuoft/page/156/mode/2up?view=theater


Przeto takie imiona Błogosławionych iak np. Czesław, Bronisława, Diana, Kinga, Ewa, etc. nie mogą być nadawane na Chrzcie Świętym.

Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Marca 18, 2024, 15:23:24 pm
[1] tłumaczenia:
z łacińskiego - proszę rozwinąć pasek "Zobacz komputerowo wygenerowane tłumaczenia" y tam iest "gromadzić, zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-%C5%82aci%C5%84sko-polski/adunare

"aduno" - "zbieram"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-%C5%82aci%C5%84sko-polski/aduno

Z ięzyka łacińskiego wywodzą się ięzyki romańskie (poniższe)  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_roma%C5%84skie

z hiszpańskiego "zgromadzić" https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-hiszpa%C5%84sko-polski/adunare

z portugalskiego "zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-portugalsko-polski/adunare

z włoskiego "gromadzić, zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-w%C5%82osko-polski/adunare

z rumuńskiego "zgromadzenie"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-rumu%C5%84sko-polski/adunare   

Rozbawił mnie Pan Mistrz. Problem teologiczny rozstrzygamy komputerowym tłumaczeniem z łaciny? Serio?;D

Niechże Pan sobie kupi porządny słownik i tam sprawdzi.  O "aduno" dyskutowaliśmy już kiedyś tutaj (https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,8402.msg183660.html#msg183660).
Problem jest taki, że w łacinie klasycznej było to słowo rzadkie, i w zasadzie tylko u Justyniana się pojawia w znaczeniu  "colligere, in unum cogere". Ale potem w łacinie kościelnej zaczęto używać także z znaczeniu bardziej abstrakcyjnym (jednoczyć duchowo, niekoniecznie w jednym miejscu). Słowniki tak podają:

aduno - zjednoczyć, połączyć, zgromadzić (Słownik kościelny łacińsko-polski, ks. A Jougan, 1958)
aduno  - to make one, to unite (in Just. several times, elsewhere rare, except in the Chr. fathers) (Latin dictionary,  Lewis & Short,1879)
aduno - unite, gather together (L. Stelten, Dictionary of Ecclesiastical Latin, 1995)
adunare -Colligere, in unum cogere (Du Cange et al., Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. 1883).

Przy okazji: Lewi& Short jest tu https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3Daduno (https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3Daduno)
Du Cange tu: http://ducange.enc.sorbonne.fr/adunatio?clear=1 (http://ducange.enc.sorbonne.fr/adunatio?clear=1)

Zawsze lepiej tam sprawdzić niż w jakimś glosbe.com, gdzie każdy "internauta" i jego pies może wstawić co mu się żywnie podoba.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 18, 2024, 20:16:02 pm
[1] tłumaczenia:
z łacińskiego - proszę rozwinąć pasek "Zobacz komputerowo wygenerowane tłumaczenia" y tam iest "gromadzić, zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-%C5%82aci%C5%84sko-polski/adunare

"aduno" - "zbieram"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-%C5%82aci%C5%84sko-polski/aduno

Z ięzyka łacińskiego wywodzą się ięzyki romańskie (poniższe)  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_roma%C5%84skie

z hiszpańskiego "zgromadzić" https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-hiszpa%C5%84sko-polski/adunare

z portugalskiego "zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-portugalsko-polski/adunare

z włoskiego "gromadzić, zbierać"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-w%C5%82osko-polski/adunare

z rumuńskiego "zgromadzenie"  https://pl.glosbe.com/s%C5%82ownik-rumu%C5%84sko-polski/adunare   

Rozbawił mnie Pan Mistrz. Problem teologiczny rozstrzygamy komputerowym tłumaczeniem z łaciny? Serio?;D

Niechże Pan sobie kupi porządny słownik i tam sprawdzi.  O "aduno" dyskutowaliśmy już kiedyś tutaj (https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,8402.msg183660.html#msg183660).
Problem jest taki, że w łacinie klasycznej było to słowo rzadkie, i w zasadzie tylko u Justyniana się pojawia w znaczeniu  "colligere, in unum cogere". Ale potem w łacinie kościelnej zaczęto używać także z znaczeniu bardziej abstrakcyjnym (jednoczyć duchowo, niekoniecznie w jednym miejscu). Słowniki tak podają:

aduno - zjednoczyć, połączyć, zgromadzić (Słownik kościelny łacińsko-polski, ks. A Jougan, 1958)
aduno  - to make one, to unite (in Just. several times, elsewhere rare, except in the Chr. fathers) (Latin dictionary,  Lewis & Short,1879)
aduno - unite, gather together (L. Stelten, Dictionary of Ecclesiastical Latin, 1995)
adunare -Colligere, in unum cogere (Du Cange et al., Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. 1883).

Przy okazji: Lewi& Short jest tu https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3Daduno (https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3Daduno)
Du Cange tu: http://ducange.enc.sorbonne.fr/adunatio?clear=1 (http://ducange.enc.sorbonne.fr/adunatio?clear=1)

Zawsze lepiej tam sprawdzić niż w jakimś glosbe.com, gdzie każdy "internauta" i jego pies może wstawić co mu się żywnie podoba.

Ale tu nie ma problemu teologicznego, nie ma co do rozstrzygania - użycie słowa "iednoczyć" to herezya.

Iak widać komputerowo wygenerowane tłumaczenia wystarczą, są dobre, prawdziwe.

Iuż tyle razy pisałem o fałszerstwach w XIX w. y na początku XX w., że to iuż nudne, pan przytacza pseudo-słowniki, mówi, że są porządne y karze z nich korzystać.

Proszę się strzedz pana Regiomontanus iak ognia (iuż dość pokazał na co go stać), nie patrzeć wogóle na iego komentarze, nawet niewiecie kiedy y w czym was może zwieść, ktemu iest zuchwały. Ia iuż nie będę ani patrzył co on mi pisze y ogólnie co pisze na forum List do Tytusa [3:10-11] y komentarz X. Wujka y X. Menochiusza.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 18, 2024, 20:17:59 pm
Iak widzimy stąd  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie

"W znaczeniu historycznym, określenie „Święte Cesarstwo Rzymskie” oznaczać miało instytucjonalną oraz ideową ciągłość pomiędzy chrześcijańskim cesarstwem rzymskim schyłkowej starożytności a godnością cesarską udzieloną przez papieża: (...)"

y stąd  (nagłówek "Habsburgowie")  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarz_rzymski_(%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie)

"Papież Juliusz II zezwolił Maksymilianowi I tytułować się cesarzem bez koronacji papieskiej, (...)"

błędnym iest dalszy ciąg zdania

"(...)  od tamtej pory uznano, że nie koronacja przez papieża, a wybór przez elektorów Rzeszy daje prawo do tytułowania się cesarzem rzymskim (przyjęto tytuł Electus Romanorum Imperator, „wybrany cesarz rzymski”). Jeśli elekcja odbyła się za życia panującego cesarza (vivente imperatore), elekt przyjmował tytuł króla Rzymian (Niemiec). Tytuł cesarski przejmował wówczas automatycznie po śmierci poprzednika."

y poniższe zdania stąd (nagłówek "Wybrany cesarz rzymski")  https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_I_Habsburg

"W 1508 r. przebywając w Trydencie, opodal austriacko-weneckiej granicy, Maksymilian przyjął tytuł „wybranego cesarza rzymskiego” (niem. Von Gottes Gnaden Erwählter Römisches Kaiser, łac. Dei gratia romanorum imperator electus semper augustus). W sferze symboliczno-ideowej oznaczało to, że odtąd wybrany przez elektorów Rzeszy król niemiecki automatycznie staje się cesarzem i nie musi nawet koronować się w Rzymie. Akt ten zakończył długą historię przeciwdziałania papieskim pretensjom do dysponowania godnością cesarza rzymskiego. Wpisuje się w proces identyfikowania instytucji Świętego Cesarstwa z narodem i państwem niemieckim."

To cesarstwo po Cesarzu Karolu V, który abdykował iuż nie było Święte gdyż godność cesarska nie była udzielona przez Papieża. Proszę zauważyć, że to miało mieysce po wybuchu rewolucyi protestanckiey w 1517 r. na ziemiach Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Marca 20, 2024, 07:48:59 am
Jak pan strasznie mamrocze. Przydawkę święte dodano w ramach reform Dioklecjana. Pozna starożytność lubowała się w takich określeniach. Potem to naśladował dwór biskupów rzymskich.
Papież nie może dysponować cesarstwem tak jak nie dysponuje kaganatem czy prezydenturą.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 21, 2024, 19:17:14 pm
Dziś (21 marca) Święto Ś. Benedykta z Nursyi Opata, Założyciela Zakonu Benedyktynów, Cudotwórcy (w tym Wskrzeszenie), posiadaiącego Ducha Prockiego, Pustelnika.

Gorąco polecam iego Żywot.

Azali bitwa o Monte Cassino (Dom na Wzgórzu) była przypadkowa ? Tam stał klasztor (obecnie dawny klasztor) Benedyktynów, założony przez Ś. Benedykta z Nursyi.

Toczyła się w roku 1944 r. W przybliżeniu "A imię iego czterdzieści y cztery" tak pisał "mesyanista" Adam Mickiewicz w "Dziadach" (zdaie się lektura szkolna). Ciekawe, że Jan [8:44].

Działania woienne toczyły się od 17 stycznia do 19 maia - pośrodku iest Święto Ś. Benedykta.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 22, 2024, 10:45:23 am
Dziś (Piątek po Niedzieli Męki Pańskiey) Święto Siedmiu Boleści NMP, Królowey Męczenników, Współodkupicielki.

Miasto myśleć o Misterium Męki Pańskiey, o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to ludzie myślą o traktorach pseudo-rolników (okrom pogardy) y pseudo-wyborach bluźnierczego systemu iakim iest demokracya (w rzeczywistości to tylko fasada, o czym iuż było w tym temacie).

Chytrze to dyabeł obmyślił.

To wszytko iest wstrętne.

Azali w dzisieysze Święto to przypadek ?  https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-rosja-nowe-informacje-o-sprawcach-zamachu-zmierzali-w-kierun,nId,7408131
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 23, 2024, 10:39:29 am
Ten temat  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10674.0.html świadczy o odstępstwie od Wiary Katolickiey - nieuznawaniu nieomylności Papieża, Asystencyi udzieloney mu przez Ducha Świętego. Proszę się zapoznać ze str. 416 y 417 (209 na pasku) z tego pseudo-Mszału  https://www.ultramontes.pl/o_g_lefebvre_osb_mszal_rzymski_1956.htm
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Marca 23, 2024, 18:22:47 pm
Pan po niedzieli zadzwoni do swojego terapeuty. Stęsknił się za panem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Marca 24, 2024, 09:13:35 am
Pan po niedzieli zadzwoni do swojego terapeuty. Stęsknił się za panem.
Albo psychiatry w Straszęcinie
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 27, 2024, 09:05:12 am
Pan Jezus modlił się za iedność Kościoła Katolickiego, dla tego iedną z iego cech iest "ieden"[1], nie za heretyków Jan [17:20] komentarz X. Wujka (ostatnie zdanie). Iak widzimy nie ma czegoś takiego iak modlitwa o iedność Chrześcijan (w tym protestantów y prawosławnych).

Pan Jezus prosił aby Wiara Piotra y iego następców nie ustała Łuk [22:32] komentarz X. Wujka, y ta modlitwa była stuprocentowo skuteczna. Modlitwa taka przeto byłaby heretycka. Kościół nigdy nie modlił się aby Wiara Papieża nie ustała, aby Papież nie odstąpił od Wiary Katolickiey, aby nie popadł w herezię, aby nie zbłądził, boć to niemożliwe. To byłaby niewiara w modlitwę Pana Jezusa.

Ieśli popatrzymy na komentarz X. Menochiusza do Jan [17:22] to Eucharystia iest Sakramentem iedności dla Chrześcijan, to iest tylko Katolików (o czym dopiero co wyżey napisałem w pierwszym zdaniu) z Panem Jezusem, z Panem Bogiem.


Iak widać, tu są powypisywane herezye z fałszywych "Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 58, 1939, nr 1 (ostatnia strona)."  http://www.traditia.fora.pl/tradycja-wiadomosci-tradycji-katolickiej,38/oktawa-modlow-o-jednosc-kosciola,10900.html


[1] Katechizm większy Ś. Piusa X Papieża str. 38 Pytania "Co znaczy słowo Kościół ?" y "Kto nas zwołał czyli powołał do Kościoła Chrystusowego ?", str. 39 Pytanie "Czy te trzy części Kościoła stanowią jeden tylko Kościół ?", str. 41 Pytanie "Dlaczego prawdziwy Kościół nazywa się jednym ?".

Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Richelieu w Marca 27, 2024, 10:05:10 am
[...] Eucharystia iest Sakramentem iedności dla Chrześcijan, to iest tylko Katolików (o czym dopiero co wyżey napisałem w pierwszym zdaniu) z Panem Jezusem, z Panem Bogiem.
[...]

Jeżeli tylko katolicy są chrześcijanami, to do jakiego wyznania albo wyznań należą prawosławni oraz protestanci ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 27, 2024, 12:45:33 pm
[...] Eucharystia iest Sakramentem iedności dla Chrześcijan, to iest tylko Katolików (o czym dopiero co wyżey napisałem w pierwszym zdaniu) z Panem Jezusem, z Panem Bogiem.
[...]

Jeżeli tylko katolicy są chrześcijanami, to do jakiego wyznania albo wyznań należą prawosławni oraz protestanci ?

Katechizm Kard. Gasparriego Pytanie 158 str. 81

Protestanci y Prawosławni są heretykami.


Katechizm większy Ś. Piusa X Papieża str. 40 - 41

"Pytanie. Jakoż tedy pomiędzy tylu stowarzyszeniami czyli sektami, które potworzyli ludzie, a które nazywają siebie chrześcijańskimi, rozpoznać prawdziwy Kościół Chrystusowy ?"

Odpowiedź. Pomiędzy tylu stowarzyszeniami czyli sektami, które potworzyli ludzie, a które nazywają siebie chrześcijańskimi, łatwo rozpoznać prawdziwy Kościół Chrystusowy po czterech znamionach. Jest on Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski."


Protestanci y Prawosławni są iak widzimy sektami  y stowarzyszeniami, które potworzyli ludzie, a nie Pan Bóg, y tylko przez siebe same nazywane są chrześcijańskimi.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Richelieu w Marca 27, 2024, 13:11:51 pm
Do jakiej religii należy zaklasyfikować te sekty i stowarzyszenia ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Filip S w Marca 27, 2024, 14:17:32 pm
O ile dobrze rozumiem o protestantach i prawosławnych mówimy że są chrześcijanami jedynie w czysto świeckim, religioznawczym kontekście, natomiast w perspektywie tradycyjnej eklezjologii katolickiej nie jest to już takie oczywiste. Z drugiej strony prawosławni/protestanci którzy nie ulegli rozkładowym liberalnym prądom również nie uważają katolików za prawdziwych chrześcijan tylko za pogan i bałwochwalców. 
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Richelieu w Marca 27, 2024, 14:23:41 pm
[...] w perspektywie tradycyjnej eklezjologii katolickiej nie jest to już takie oczywiste. [...]
Czy może Pan to przybliżyć, szczególnie w odniesieniu do prawosławnych ?
Pytam w kontekście - uznawanego przez katolików - posiadania przez nich ważnych sakramentów, co zdaje się kłócić z nieuznawaniem za chrześcijan.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Richelieu w Marca 27, 2024, 14:51:02 pm
Zatem - jeśli dobrze rozumiem, nieuznawanie kogoś - np. prawosławnych - za chrześcijan implikuje tym samym nieuznawanie ważności ich sakramentów.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Filip S w Marca 27, 2024, 15:08:13 pm
Zatem - jeśli dobrze rozumiem, nieuznawanie kogoś - np. prawosławnych - za chrześcijan implikuje tym samym nieuznawanie ważności ich sakramentów.
Skasowałem poprzednią odpowiedź bo była trochę nie na temat, ważność sakramentów to nie jedyne kryterium które rozstrzyga ten problem. Kościół Katolicki zawsze uznawał ważność chrztu protestantów a mimo to w encyklice "Singulari quidem" jest potępiona opinia w brzmieniu:
Cytuj
XVIII. Protestantyzm nie jest niczym innym jak tylko odmienną formą tej samej prawdziwej religii chrześcijańskiej i wyznając jego zasady można tak samo podobać się Bogu, jak należąc do Kościoła katolickiego (5).

Natomiast Pius XII w przemówieniu do pielgrzymów irlandzkich z 8 października 1957 stwierdził:
Cytuj
Aby być chrześcijaninem, trzeba być Rzymianinem. Należy uznać jedność Kościoła Chrystusowego rządzonego przez jednego następcę Księcia Apostołów, którym jest Biskup Rzymu, wikariusz Chrystusa na Ziemi

Zasadniczo przed rewolucją soborową wyraźnie odróżniano prawdziwych chrześcijan czyli członków Kościoła Katolickiego od heretyków tj. osobnej formy pośredniej między niewierzącymi a wierzącymi  (encyklika "Satis Cognitum").
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Marca 27, 2024, 16:46:21 pm
O, Pius 12 taki bizantyjski.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Marca 27, 2024, 21:03:11 pm
pan Filip S iuż zuchwale, z uporem przeczy Wierze Katolickiey https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.msg244054.html#msg244054 

pan Richelieu indywidualną sprawę poszczególnych Sakramentów wrzuca do iednego worka czyniąc ie zależnymi od uznawania za Chrześcijan, chce klasyfikować sekty y stowarzyszenia do religii - czy sekty Aryan, Albigensów, etc. były tak sklasyfikowane ? Były religiami ? Czy tayne stowarzyszenia iak masoneria podobnie ? To wszytko iest niedorzeczne.

A tu pan Richelieu twierdzi, iż Papież iest nieomylny tylko w nauczaniu uroczystym (ex cathedra) przecząc z uporem iuż tak mnóstwo razy pokazaney prawdzie. https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.msg230318.html#msg230318


Naprawdę dobrze wam radzę ludzie - nie czytaycie tych wymieszanych, szatańskich bzdur, herezyi powyższych trzech panów.

Proszę się ich strzedz iak ognia (iuż dość pokazali na co ich stać), nie patrzeć wogóle na ich komentarze, nawet niewiecie kiedy y w czym was mogą zwieść, ktemu są zuchwali. Ia iuż nie będę ani patrzył co oni mi piszą y ogólnie co piszą na forum List do Tytusa [3:10-11] y komentarz X. Wujka y X. Menochiusza.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Marca 27, 2024, 22:54:47 pm
Może pan Hugues to w rzeczywistości nowa funkcja sztucznej inteligencji? A na forum są przeprowadzane testy wstecznego fanatyzmu by osiągnąć wzorzec najlepiej odrzucający od jakiejkolwiek religii, moralności, autorytetu.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Marca 28, 2024, 01:24:53 am
Może pan Hugues to w rzeczywistości nowa funkcja sztucznej inteligencji? A na forum są przeprowadzane testy wstecznego fanatyzmu by osiągnąć wzorzec najlepiej odrzucający od jakiejkolwiek religii, moralności, autorytetu.

Całkiem możliwe. Ale trudno to będzie wykryć, wszakże  niektóre ludzkie zachowania są nieinteligentne, a niektóre inteligentne zachowania są nieludzkie. P. Hugues zdaje się przejawiać oba rodzaje  :)
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 02, 2024, 08:13:58 am
Naprawdę proszę przeczytać Intencię na miesiąc Kwiecień str. 299 (330 na pasku) z Żywotów Świętych Pańskich.

Iedyna dozwolona demokracya do demokracya społeczna, która nie iest polityczna, tak w ramach przypomnienia odnośnie treści z tey "Intencyi".

Ale ieśli tam idzie o "wybory polityczne", a możliwe, iż o nie idzie, to proszę przeczytać komentarze   http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg244291.html#msg244291  y  ten y dalsze komentarze  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243745.html#msg243745
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 03, 2024, 19:35:07 pm
Jesteśmy w Oktawie  Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Podczas Iego Zmartwychwstania miało mieysce trzęsienie ziemi.

https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-rosnie-tragiczny-bilans-trzesienia-ziemi-na-tajwanie-najnows,nId,7428659

Azali to iednocześnie kara dla pogan ?

Poganie tam żyiący raczey nie powiążą tego trzęsienia ziemi ze Zmartwychwstaniem Pana Jezusa, zresztą ilu ludzi uważaiących się za Chrześcijan powiąże ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 04, 2024, 08:15:00 am
https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-tabletka-dzien-po-andrzej-duda-zawetowal-ustawe,nId,7420037

"- W ocenie pana prezydenta do 18. roku to (przyjmowanie tabletki "dzień po" - red.) powinno odbywać się pod kontrolą lekarza - mówiła Paprocka. Zarazem zaznaczyła, że Andrzej Duda zadeklarował otwartość na rozwiązania przewidziane omawianą ustawą, w odniesieniu do kobiet pełnoletnich."


Takie słowa w Wielki Piątek  Mat [7:15-20].
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Kwietnia 04, 2024, 13:47:49 pm
Co ma wspólnego Duda, obserwacja nieletnich, świeci i wojna ze sobą wspólnego?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 04, 2024, 18:37:03 pm
Y upadło cesarstwo rzymskie 6 sierpnia 1806 r. przez swoie zbrodnie y nieprawości. Iuż nie Święte od XVI w., o czym było wyżey w tym temacie  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg244109.html#msg244109


Tu iest kłamstwo, Święte Cesarstwo Rzymskie istniało od 25 grudnia 800 r. (Święto Bożego Narodzenia)  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie


https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zefinizm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasata_j%C3%B3zefi%C5%84ska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patent_tolerancyjny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patent_Protestancki
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Kwietnia 04, 2024, 23:14:31 pm
To musi być bot.
Taki domowej roboty, bo zasysa dane tylko z wikipedii. I nie odpowiada tylko trąbi swoje.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 05, 2024, 06:51:17 am
Dziś (5 kwietnia 2024 r.) Piątek Wielkanocny Oktawy Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Stacya w kościele NMP Królowey Męczenników y Wszytkich ŚŚ. Męczenników.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Panteon_w_Rzymie

"Panteon poświęcony był bóstwom planetarnym oraz ówcześnie panującemu cesarzowi, a od VII wieku Panteon jest użytkowany jako katolicki kościół pw. Santa Maria ad Martyres (pol. Najświętszej Marii Panny od Męczenników)."

Według wikipedii to Panteon, który to budynek kościołem nigdy nie był, tylko został oddany w użytkowanie. Należy do wszytkich bogów, to iest do dyabłów, szatanów, czartów, upadłych aniołów. Nigdy nie należał do Kościoła Katolickiego.

Nawet wyszukać takiey Bazyliki, kościoła nie można (to nie Bazylika NMP Anielskiey y Męczenników, proszę z nią nie mylić  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Bo%C5%BCej_Anielskiej_i_M%C4%99czennik%C3%B3w ).

Po angielsku poiawiaią się przynaymniey dwie pozycye  https://www.google.com/search?q=basilica+of+Blessed+Virgin+Mary+Queen+of+Martyrs+Rome&sca_esv=6de2b24feb12280a&sca_upv=1&rlz=1C1ASUM_enPL1055PL1055&sxsrf=ACQVn085hOa-6gZ6UbRcW9202nHLEqkNPA%3A1712293049140&ei=uYQPZoiUCPSOxc8P7u29gAI&udm=&ved=0ahUKEwjI1MfXpKqFAxV0R_EDHe52DyAQ4dUDCBA&uact=5&oq=basilica+of+Blessed+Virgin+Mary+Queen+of+Martyrs+Rome&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiNWJhc2lsaWNhIG9mIEJsZXNzZWQgVmlyZ2luIE1hcnkgUXVlZW4gb2YgTWFydHlycyBSb21lSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHAA

Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 09, 2024, 20:41:04 pm
król Francyi Henryk II Walezyusz


https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_II_Walezjusz

W naglówku "Panowanie"

"Walczący z cesarzem Karolem V protestanccy książęta Niemiec zawarli sojusz z Henrykiem i obiecali mu trzy biskupstwa w Lotaryngii – Metz, Toul i Verdun."

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_V_Habsburg

W nagłówku "Sprawy niemieckie"

"Książęta protestanccy ponownie się zbuntowali. Poparł ich elektor Maurycy i król Francji Henryk II Walezjusz. W 1552 r. Maurycy ruszył przeciwko Karolowi, który pozbawiony większych sił wycofał się do Innsbrucka. Maurycy wkroczył następnie do Tyrolu, skąd Karolowi ledwo udało się uciec."

"Arcyksiążę Ferdynand na sejmie w Pasawie musiał zgodzić się na gwarancję wolności wyznawania protestantyzmu."

Otóz nie musiał, zawżdy iest wybór, a do tego w tak ważney rzeczzy.


"Wynikiem tych starań było podpisanie Pokoju w Augsburgu w 1555, który wprowadził zasadę Cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia), tym samym akceptując istnienie księstw protestanckich. Było to ostateczne potwierdzenie, że starania Karola w celu wykorzenienia protestantyzmu w Niemczech zakończyły się fiaskiem."

Y tu uwydaię mi się tkwi przyczyna abdykacyi Cesarza Karola V y koniec Świętego Cesarstwa Rzymskiego.


Nagłówek "Wojny włoskie"

"Kolejną wojnę francusko-cesarską rozpoczął następca Franciszka I (który zmarł w 1547 r.), Henryk II Walezjusz, który w 1552 r. sprzymierzył się z protestanckimi niemieckimi książętami. Francuzi odnieśli spore sukcesy w Lotaryngii. W trakcie wojny Karol abdykował (1556 r.)."


Iak widać król Henryk II Walezyusz w kluczowych momentach dla Wiary Katolickiey w obliczu rewolucyi protestanckiey wsparł tąż rewolucyę, wsparł heretyków. Opowiedział siepos tronie dyabła, zdradzaiąc Pana Jezusa, Pana Boga.

Ieśli to prawda, to był też powodem zgorszenia iako cudzołożnik.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_II_Walezjusz

Nagłówek "Wczesne lata życia" ((nie wiem czyli to prawda, iak zresztą wszytko co podaie wikipedia)

"Już rok po ślubie Henryk nawiązał romans ze starszą odeń Dianą de Poitiers, która stanie się najbardziej wpływową osobą we Francji za czasów panowania Henryka."


Nagłówek "Małzeństwo y potomstwo" (nie wiem czyli to prawda, iak zresztą wszytko co podaie wikipedia)

"Henryk miał również co najmniej troje nieślubnych dzieci:"


Iak król ten skończył, obaczcie sami - proszę przeczytać nagłówek "Śmierć".


A to poczynania oyca króla Henryka II  - króla Franciszka I

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_I_Walezjusz

Nagłówek "Ostatnia wojna (1542-1546)"

"Nieudana wyprawa Karola V na Algier w 1541 r. oraz wznowienie walk turecko-habsburskich o Węgry w tym samym roku zachęciły Franciszka I do wypowiedzenia wojny Karolowi V w roku 1542. W tej wojnie z Francuzami ściśle współdziałała Turcja oraz sprzyjający protestantom władca niemiecki Wilhelm Bogaty, władający księstwami Kleve, Jülich, Berg i Geldrii oraz hrabstwem Mark."


Dynastia Walezyuszy na królewskim tronie Francyi dobiegła końca.

Księga Powtórzonego Prawa [5:9] y komentarz X. Menochiusza.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 11, 2024, 14:23:29 pm
Dziś (11 kwietnia) przypada Święto Ś. Leona I Wielkiego, Papieża, Wyznawcy, Oyca y Doktora Kościoła.

Gorąco polecam iego Żywot.

Święto ustanowione w okresie Wielkiego Postu iak mniemam z powodu pokuty do którey wzywał lud, który spotkała kara Boża w postaci nayazdu heretyków (Aryan).

Proszę zwrócić uwagę na iaka kara spotkała cesarza y za co.

W sekcie 1958, na "brewiarz.pl" y wikipedii brak wzmianki o prawidłowey dacie iego Święta.


Tam powinno być "ustawicznie modlił się o iedność z Wiarą Świętą y wykorzenienie herezyi."

Nie wiem co mam o tym myśleć. Podobnie 5 kwietnia w Żywocie Ś. Wincentego Ferreriusza iest, że "obrano naraz aż trzech Papieży." Papież iest tylko ieden, dway pozostali to byli anty-Papieże.

To oczywiście są herezye abo fałszerstwa.


Na str. 342 (373 na pasku) ostatnie zdanie. Pan Jezus posiada dwie natury Boską y ludzką, przeto w tym texcie iest herezya.

Powinno być iasno napisane, że według nich (tych heretyków abo któregoś z tych heretyków) Pan Jezus nie posiada złączonych tych dwóch natur, tylko oddzielne.


Azali to przypadki w to Święto ?  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-04-11/rosja-miedwiediew-przestrzega-cytuje-fragment-apokalipsy/  y  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-04-11/parlament-europejski-przyjal-rezolucje-apel-do-polakow-w-sprawie-aborcji/
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 13, 2024, 19:03:42 pm
Dziś (13 kwietnia) Święto Ś. Hermenegilda Męczennika w Sewilli, Księcia Westgotów.

Zachęcam do przeczytania iego Żywotu, a szczególnie Nauki moralney; szczególnie powinni przeczytać heretycy, z uwzględnieniem tych z następuiących tematów  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10642.0.html  y  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.0.html

Azali to przypadek w to Święto ?  https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-dramatyczna-sytuacja-w-hiszpanii-przerwy-w-dostawie-wody,nId,7447782  y  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-04-13/iran-zaatakowal-izrael/
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Kwietnia 13, 2024, 19:18:12 pm
Westgotów?
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Westgot_oldprovinces.png
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Major w Kwietnia 13, 2024, 20:38:25 pm
Panie Huges. Może chodzi o Wizygotów?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Kwietnia 13, 2024, 23:36:07 pm
Pan Major, nasz forumowy poliglota, co sądzi o uskutecznienia pisowni według Orthografji Reya?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 14, 2024, 18:45:22 pm
król Francyi Henryk IV Burbon wydał tzw. "edykt nantejski" 30 kwietnia 1598 r.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Edykt_nantejski , a 14 maia 1610 r. został zamordowany  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ravaillac

Wygląda iak kara Boża.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 17, 2024, 13:53:06 pm
hołd pruski przedstawiany obecnie iako symbol chwały był zły, ponieważ pozwalał na powstanie pierwszego państwa heretyckiego (protestanckiego) na świecie. Potwierdzał powstanie Prus. Przeciwnikami iego powstania był Kościół Katolicki, w tym Prymas Polski y Królowa Bona żona króla Zygmunta Starego, który ten hołd przyjmował. Wydaię mi się, że przez m.in. to Pan Bóg ukarał dynastię Iagiellonów doprowadzaiąc do iey upadku.


Proszę bardzo  https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_warszawska_(1573)


Iak widać iuż po trochę więcey iak 2 miesiącach kara w postaci ustroiu mieszanego (redukcya z Monarchii)  https://pl.wikipedia.org/wiki/Elekcja_1573  y  https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82y_henrykowskie


Za panowania ostatnich Iagiellonów Rzeczypospolita zmieniła się w paradoks niepoięty dla reszty Europy. Wszędzie tam, gdzie dotarła rewolucya protestancka, wybuchały konflikty. Ieśli wygrywali katolicy, to wyrzynali protestantów. Kiedy zwyciężali wrogowie papiestwa, dobierali się do skóry katolikom. W Polsce katolicka w swey masie szlachta wybierała na swych liderów protestantów.


Powyższy stosunek do protestantów nie uchronił Polski od ich naiazdu, a wręcz przeciwnie  https://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_szwedzki


Wygaśnięcie dynastyi Iagiellonów, mieszany ustróy Polski, wyniszczaiący naiazd heretyków (protestantów - tzw. "potop szwedzki"), a wkońcu rozbiory Polski m.in. przez pierwsze to państwo heretyckie (protestanckie) na świecie, na które powstanie zgodziła się Polska - Prusy, to kara Boża za przychylny stosunek do nich.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Kwietnia 17, 2024, 16:42:17 pm
Właśnie jakiś bot napisany na zaliczenie obraża świątobliwego króla Francji. Człowieka który nawrócił się i dał pokój Francji. Człowieka który pojednał podzielony naród i który budował królestwo Boże przez pokój, łaskę i cierpliwość. Człowieka którego zamordował partyjny szaleniec, prostak bez wrażliwości i zwyczajny bandyta.

A moderacja pozwala botowi grasować i uprawiać swoje szaleńcze prowokacje.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 17, 2024, 19:17:15 pm
Dziś (17 kwietnia) przypada Święto Ś. Aniceta Papieża y Męczennika.


Z uwagi na to, iż Papież naucza - informacya na portalu internetowym.

Z uwagi natomiast na to, że iest Męczennikiem - dołuiąca treść informacyi.


Przypadki ?


Oczywiście to nie seminaria, ani kandydaci do kapłaństwa (o kapłaństwie nie może być mowy - pseudo-Święcenia od 1968 r.). Tu w tym temacie ieszcze może idzie o to, że Papież iest Kapłanem, przeto temat kapłaństwa.  https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-coraz-mniej-chetnych-do-kaplanstwa-wzrasta-jednak-liczba-dzi,nId,7457118

A tu drugi temat  https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-glos-holowni-ws-zwiazkow-partnerskich-ujawnil-jak-zaglosuje,nId,7457012
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Kwietnia 17, 2024, 22:32:55 pm
Bot modernista jeszcze nie podjął że pseudo świecenia to są od lat '50.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 19, 2024, 13:37:31 pm
Rozbiorów Polski nie dokonało Cesarstwo Austrii abo Cesarstwo Austro-Węgier  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Austrii  y  https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry

Rozbiorów Polski dokonało cesarstwo rzymskie (nie-Święte od XVI w., o czym było iuż wcześniey w tym temacie).

Tak tedy tu iest kłamstwo pod tym względem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski

https://pl.wikipedia.org/wiki/III_rozbi%C3%B3r_Polski

Tak iakby dyabeł chciał aby w świadomości Polaków nie było cesarstwa rzymskiego, a wcześniey Świętego Cesarstwa Rzymskiego, z powodu "W znaczeniu historycznym, określenie „Święte Cesarstwo Rzymskie” oznaczać miało instytucjonalną oraz ideową ciągłość pomiędzy chrześcijańskim cesarstwem rzymskim schyłkowej starożytności a godnością cesarską udzieloną przez papieża: (...)"  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie

Y że Papież zgodnie z powyższym ma władzę takoż w perspektywie świeckiey nad Cesarzami (ogólnie nad wszelką władzą świecką), o czym iuż było wcześniey w tym temacie.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Kwietnia 20, 2024, 03:13:34 am
Tak iakby dyabeł chciał aby w świadomości Polaków nie było cesarstwa rzymskiego, a wcześniey Świętego Cesarstwa Rzymskiego

Och nie - diabeł raczej nie zajmuje się takimi błahostkami. Diabeł zrobił coś innego: zasiał w umysłach Polaków ziarno głupoty, które wykiełowało i wyrosło niczym wielkie drzewo. Rozbiory to właśnie owoc tego drzewa. Potem to drzewo co jakiś czas obdarzało nas nadzwyczajnym wysypem swoich owoców, no i zdaje się że właśnie kolejny taki wysyp mamy teraz.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 21, 2024, 13:37:04 pm
Dziś (21 kwietnia) przypada Święto Ś. Anzelma Biskupa Canterbury, Wyznawcy y Doktora Kościoła.

Zachęcam do przeczytania iego Żywotu. Nauka moralna iest dla wszytkich wychowuiących y nauczaiących dziatki y młodzież. Warto też na przyszłość przeczytać, ieśli ktoś nie wychowuie, ani nie naucza.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 23, 2024, 08:57:12 am
Dziś (23 kwietnia) przypada Święto Ś. Jerzego Męczennika w Nikomedii, Cudotwórcy.

A na naszych terenach Święto Ś. Wojciecha  Biskupa Pragi, Męczennika, Benedyktyna, twórcy Hymnu "Bogarodzica Dziwica", Apostoła (Misyonarza) Prus, czeskiego Księcia, Patrona Polski, Czech y Węgier, Patrona Akcyi Katolickiey w "Polsce" (listopad 1930 r.)  https://ak.org.pl/historia/

Gorąco polecam przeczytanie ich Żywotów.


To, że bogowie to dyabły iest potwierdzone w Żywocie Ś. Jerzego.

Czesi byli zatwardziałymi grzesznikami ponad 1000 lat temu, za czasów Ś. Wojciecha, są nimi y dziś (nie generalizuię).

W nagłówku "Religia"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy

"Czechy należą do najbardziej laickich państw na świecie. Zgodnie ze Spisem Powszechnym z 2011 roku za wierzących uznało siebie 20,6% mieszkańców Czech, przy czym 13,9% przynależy do wspólnot religijnych. Mianem „niewierzących” określiło siebie 34,2% respondentów. 45,2% mieszkańców nie umiało bądź nie chciało określić swojego stosunku względem religii[57].

Najliczniejszą grupą wyznaniową jest Kościół rzymskokatolicki, do którego należy 10,37% mieszkańców. (...) Chociaż większość grup wyznaniowych w Republice Czeskiej odnotowuje tendencję spadkową, są związki wyznaniowe które doświadczają wzrostu, są to m.in.: Kościół Braterski, Cerkiew prawosławna, Czeski Kościół Apostolski, Wspólnota Chrześcijańska związana z ruchem charyzmatycznym, czy też Kościół greckokatolicki." (To oczywiście nie iest Kościół Greckokatolicki - moia uwaga).
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 24, 2024, 21:17:01 pm
Dziś (24 kwietnia) przypada Święto Ś. Fidelisa z Sigmaringen Męczennika, Kapucyna.

Gorąco polecam iego Żywot.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 25, 2024, 17:59:16 pm
Dziś (25 kwietnia) przypada Święto Ś. Marka Ewangelisty y pierwszy Dzień Krzyżowy (Litania Większa - w czasie tego nabożeństwa odprawia się litanię do wszytkich Świętych).

Proszę poczytać o Dniach Krzyżowych y dowiedzieć się m.in. skąd się wzięły te wszytkie krzyże y kapliczki przy drodze y w polach (z pobożności też).
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 26, 2024, 17:51:00 pm
Dziś (26 kwietnia) Święto ŚŚ. Anakleta y Marcelina Papieży y Męczenników.


Str. 390 (421 na pasku) z pseudo-Żywotów  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243812.html#msg243812

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Marcellinus

"Papież Marcelin był biskupem Rzymu od 30 czerwca 296 r. do swoiey śmierci w 304 r. Niektóre źródła stawiały mu historyczne oskarżenie, że mógł wyrzec się chrześcijaństwa podczas prześladowań chrześcijan przez cesarza Dioklecyana, zanim późniey okazał skruchę, co wyjaśniałoby, dla czego iest pominięty na listach męczenników (sekty 1958 - móy komentarz). Oskarżenie odrzuca m.in. Augustyn z Hippony. Dziś iest czczony jako święty w Kościele Katolickim y serbskim kościele prawosławnym."

"Marcelin nie iest wspomniany ani w Martyrologium hieronymianum, ani w Depositio episcoporum, ani w Depositio martyrum. Liber Pontificalis, bazuiąc na zaginionych Dzieiach Ś. Marcelina, podaie, że podczas prześladowań za Dioklecyana Marcelin ofiarował kadzidło bożkom, ale wkrótce potem pokutuiąc, ponownie wyznał wiarę w Chrystusa y poniósł męczeństwo z kilkoma towarzyszami. Inne dokumenty mówią o iego ucieczce y prawdopodobnie to właśnie to pomyłka wyjaśnia milczenie starożytnych kalendarzy liturgicznych. Na początku V wieku Petylian, donatysta biskup Cirty, podaie, że Marcelin y iego kapłani podczas prześladowań oddali święte księgi poganom y ofiarowali kadzidło fałszywym bogom. Augustyn z Hippony zaprzeczył tey historyjce. Sfabrykowane na początku VI wieku protokoły pseudo-Soboru w Sinuessie podaią, że Marcelin po swoim upadku stawił się przed soborem, który odmówił sądzenia go na tey podstawie, że prima sedes a nemine iudicatur („Pierwsza Stolica nie iest przez nikogo sądzona”).[2]"

Te wstrętne potwarze, kłamstwa wypisywane są na pseudo-polskiey wikipedyi y na "Polonia Christiana"  https://pch24.pl/sw-marcelin-papiez-i-meczennik/


Ktemu kwestionowane iest Męczeństwo Ś. Papieża Marcelina y data iego śmierci.



Iak widizmy to pseudo-Żywoty Świętych Pańskich, o wcześnieyszych dyabelstwach, bzdurach iuż pisałem nie tak dawno w tym temacie, nie wiedziałem co mam o tym myśleć. Były tez rozbieżne daty, ale pominąłem to milczeniem. Teraz iestem pewien, że to pseudo-Żywoty ukute przez dyabła. Oczywiście nie wszytkie są fałszywe. 


No y iak widać tylko w kwietniu herezye w tych dyabelskich pseudo-Żywotach o modlitwie za iedność Kościoła ( http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg244237.html#msg244237 "(...) ustawicznie modlił się o jedność Wiary Świętej (...)" - przedostatni akapit ) maią zaszczepić fałszywy ekumenizm; a teraz że Papież może odstąpić od Wiary Katolickiey y do niey powrócić późniey - ot tak pod sektę 1958, lefebrystów y sedeprywacyonistów iak znalazł.


Pan Jezus prosił aby Wiara Piotra y iego następców nie ustała Łuk [22:32] komentarz X. Wujka, y ta modlitwa była stuprocentowo skuteczna. Modlitwa taka przeto byłaby heretycka. Kościół nigdy nie modlił się aby Wiara Papieża nie ustała, aby Papież nie odstąpił od Wiary Katolickiey, aby nie popadł w herezię, aby nie zbłądził, boć to niemożliwe. To byłaby niewiara w modlitwę Pana Jezusa. http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg244164.html#msg244164



Ewangelia według Ś. Jana [9:39] y komentarz X. Menochiusza y X. Wujka do tego mieysca - to odnośnie heretyków, a szczególnie z uwzględnieniem tych z następuiących tematów  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10642.0.html  y  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.0.html
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 27, 2024, 13:12:01 pm
Dziś (27 kwietnia) Święto Ś. Piotra Kanizjusza Jezuity, Wyznawcy, Doktora Kościoła, Apologety, Prowincyała, Apostoła Niemiec, Patrona Szkół Katolickich.

Poniżey fragment odnośnie tego komentarza  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg244235.html#msg244235


https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kanizjusz

"Miał wielki wpływ na cesarza Ferdynanda I i nieustannie napominał o niebezpieczeństwie, jakie na jego duszę może sprowadzić ewentualne przyznanie praw protestantom w zamian za ich pomoc militarną. Kiedy dostrzegł, że jego syn i późniejszy cesarz Maksymilian II Habsburg sam skłania ku luteranizmowi, Kanizjusz zagroził mu wydziedziczeniem w wypadku jeśli odstąpi od katolicyzmu."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Kwietnia 30, 2024, 12:28:48 pm
Dziś (30 kwietnia) Święto Ś. Katarzyny ze Sieny Dziewicy y Dominikanki, Mistyczki, Cudotwórczyni.

Polecam iey Żywot z Nauką Moralną, to dyabelstwo o drugim iednoczesnym Papieżu proszę pominąć.

Miała 24 rodzeństwa.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Maja 01, 2024, 13:37:03 pm
Zachęcam przeczytać Intencyę na miesiąc Maj str. 421 (453 na pasku) y o Nabożeństwie Majowym str. 425 (457 na pasku).

Protestanci nie mogą niczego reformować w Kościele Katolickim, tak tedy nazwa "Reformacya" iest kłamstwem (rewolucya protestancka - bunt heretyków toć prawidłowa nazwa).

Mowa tu o Ś. Filipie Nereuszu, nie mylić z Ś. Nereuszem, obchodzą oddzielne Święto.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Maja 02, 2024, 14:17:24 pm
Dziś (2 maia) Święto Ś. Atanazego Biskupa Aleksandrii, Wyznawcy, Oyca y Doktora Kościoła, Apologety.

Zachęcam do przeczytania iego Żywotu z Nauką moralną, iakże aktualną y pasuiącą do sekty 1958, lefebrystów, sedeprywacyonistów, protestantów y prawosławnych.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Maja 03, 2024, 10:40:14 am
Dziś (3 maia) przypada Święto Znalezienia Krzyża Świętego, w pseudo-Polsce Święto NMP Królowey Polski, y dla całego Kościoła na świecie podobnie iak pierwsze z wymienionych Świąt Wspomnienie Ś. Juwenalisa Biskupa Narni y Męczennika, a takoż ŚŚ. Alexandra y Towarzyszy (chyba 46) Męczenników.


Odnośnie 3 maia, to ieśli ktoś iescze nie czytał, to na "Suscipe Domine forum" w dziale "Traditional Catholic Discussion" iest temat "The pseudo-Constitution (...)" użytkownika "Truthseeker", na któreyś z pierwszych stron chyba.


Może na kształ tych igrzysk wiosennych z opisu Nabożeństwa Maiowego (str. 425 (457 na pasku)) są te bezbożne "juwenalia", y bezbożna zeświecczona tzw. "majówka" od Nabożeństwa Maiowego (czerwcówki, lipcówki, sierpniówki, etc. iakoś nie ma).

Początek juwenaliów to podobno XV wiek. Tak wydaię mi się pasuie chyba z epoką renesansu buduiącą się m.in. na starożytnym pogaństwie (odrodzenie starożytnego pogaństwa)  https://pl.wikipedia.org/wiki/Juwenalia  "Juwenalia to nazwa igrzysk odbywających się w starożytnym Rzymie, które zostały wprowadzone w 59 roku przez cesarza Nerona[1].".
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Maja 04, 2024, 18:51:47 pm
Dziś (4 maia) Święto Ś. Moniki Wdowy, matki Ś. Augustyna Biskupa Hippony, Wyznawcy, Oyca y Doktora Kościoła.

Zachęcam do przeczytania iey Żywotu.

Daie ona prawdziwy, dobry przykład m.in. zachowania Chrześcijanina wobec heretyka (matka na własnym synu) na chwałę Bożą, przestrzegaiąc Iego przykazań, y dla zbawienia (dobra) bliźniego (w tym przypadku własnego syna).

Obecnie to tyczy się m.in. heretyków sekty 1958, lefebrystów, sedeprywacyonistów, prawosławnych y protestantów (to nie iest link do "Żywotów Świętych" - http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10666.msg243794.html#msg243794 )
Tytuł: Żywoty świętych według Hugues de Payns
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Maja 06, 2024, 17:08:46 pm
Dziękuję Panie Hugonie, dzięki panu pogłębiłem studium na temat rodziny Bernarda de Fontaine, opata Clara Vallis.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Maja 07, 2024, 11:07:33 am
Dziś (7 maja, w pseudo-Polsce 8 maja) Święto Ś. Stanisława Biskupa krakowskiego y Męczennika, Patrona Polski, a także dziś (7 maia) Święto Ś. Floriana Męczennika Patrona Polski y wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, dowódcy żołnierzy rzymskich.

Zachęcam do przeczytania ich Żywotów. Chyba mało kto wie, że Ś. Florian iest Patronem Polski y to od 1436 r., tak iak Ś. Hiacynt (Jacek) Odrowąż Patron Polski od 1686 r., o Ś. Stanisławie Kostce może też nie wiedzą, że iest Patronem Polski y to od 1674 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_(m%C4%99czennik)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Odrow%C4%85%C5%BC

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kostka
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Maja 10, 2024, 12:15:21 pm
Dziś (10 maia) w pseudo-Polsce Święto Ś. Izydora Rolnika, Wyznawcy.

Gorąco zachęcam do przeczytania iego Żywotu wraz z Nauką moralną.

Oczywiście idzie o nayszcześliwszy stan (wieśniaka to iest rolnika) świecki.

Naturalnie, iż stan duchowny iest nayszczęśliwszym stanem.

Żona Świętego Izydora została policzona w poczet Błogosławionych, a nie Świętych  https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Toribia


Ktemu rolnictwo iest zdrowym zaięciem, pełnym pracy w ruchu z obciążeniami, co iest bardzo zdrowe (proszę przeczytać temat na "Suscipe Domine forum" użytkownika Truthseeker "And this daughter of Abraham (...)" na któreyś ze stron w dziale "Traditional Catholic Discussion"). Rolnictwo iest też urozmaicone, nie iest nudnym zaięciem. Oczywiście proszę nie mylić Rolnictwa z dzisieyszym pseudo-Rolnictwem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Maja 15, 2024, 18:40:31 pm
Ieśli idzie o obyaśnienia dogmatyczne z Święta Zesłania Ducha Świętego z pseudo-Mszału z 1956 r., to na str. 327 (na pasku) ostatni akapit iest, iż Duch Chrystusa to iest Duch Święty zespala wiernych w iedno Ciało zstępuiąc do ich serc. To nie może być inaczey rozumiane iak w chwili Chrztu Ś., kiedy każdy wierny staie się członkiem Mistycznego Ciała Pana Jezusa, otrzymał Chrzest y wyznaie Wiarę Katolicką, ponieważ w chwili grzechu ciężkiego, gdy nie ma Ducha Ś. w sercu wiernego, pozostaie nadal w Kościele Katolickim (Mistycznym Ciele Pana Jezusa Chrystusa).

Piszę o tym gdyż niektórzy mogą to błednie rozumieć iako iednoczenie Kościoła Katolickiego podczas Eucharystyi (Komunii Świętey) wiernych, co by się zgadzało z heretycką modlitwą o iedność Kościoła w Kanonie Mszy Świętey, w błędnym tłumaczeniu (słowo "adunare").

Pisałem iuż o tym w tym temacie y w "Herezya Chrześcijaństwa heretyków (protestantyzmu y prawosławia)".


Tam, w tym akapicie iest napisane o narodzinach Kościoła. Proszę przeczytać, bo ludzie nie wiedzą kiedy powstał Kościół Katolicki, od kiedy istnieie. Istnieie od chwili Zesłania Ducha Ś. na Ś. Piotra w Wieczerniku, na którym iest zbudowany, y od tey chwili iest on nieomylny w swoich następcach (ma asystencyę, to iest pomoc Ducha Ś.). Kościół Katolicki nie istnieie od Ostatniey Wieczerzy, kiedy został ustanowiony Nowy Testament (od tego momentu trwa Nowy Testament), albo od chwili śmierci Pana Jezusa na krzyżu (ostatnia pieczęć ustanowienia Nowego Testamentu) 


Zesłanie Ducha Świętego iest naywiększym Świętem po Wielkanocy. Proszę przeczytać Obyaśnienia liturgiczne tam poniżey.


https://www.ultramontes.pl/o_g_lefebvre_osb_mszal_rzymski_1956.htm
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Maja 20, 2024, 19:37:18 pm
Dziś Poniedziałek wśród Oktawy Zesłania Ducha Świętego.

Stacya u Ś. Piotra w Okowach (patrz pseudo-Mszał z 1956 r. str. 660 y 331 na pasku).

Dla mnie to ciekawe  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-05-20/klopoty-benjamina-netanjahu-jest-wniosek-o-nakaz-aresztowania-premiera-izraela/ 


A chyba w Święto Zesłania Ducha Świętego, "zesłanie" helikoptera na ziemię  (oczywiście nie wiem czyli to iedno nie teatrzyk, może tak naprawdę nikt nie zginął, albo kto inny, albo ciała martwych inszych ludzi, albo zginęli wcześniey, etc. - nic oczywiście nie wiem na ten temat).

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-05-20/iran-nie-zyje-prezydent-ebrahim-raisi-zginal-w-katastrofie-lotniczej/
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Czerwca 03, 2024, 14:29:18 pm
31 maia przypada Święto NMP Królowey (70 lat Święta) y Wspomnienie Ś. Petronelli Dziewicy, córki Ś. Piotra Apostoła, Cudotwórczyni.

Gorąco polecam iey Żywot z nauką moralną.

Gorąco polecam też intencyę na miesiąc czerwiec. Ieśli na początku XX wieku był taki stan iak tam napisano, to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie - iaki iest teraz ?

Tu końcówka - dawniey ludzie mieli dużo dziatek przy iakich metrażach chałup ?  https://www.youtube.com/watch?v=Fvv-fqB7FWU&t=569s

A ten film iest dyabelski - trzeba na p. Krajskiego uważać poprostu  https://www.youtube.com/watch?v=TnB2kok3Vyk
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Czerwca 07, 2024, 14:07:30 pm
Dziś (Piątek, 7 czerwca 2024 r.) przypada Święto Nayświętszego Serca Pana Jezusa.


Proszę przeczytać o nabożeństwie do Nayświętszego Serca Pana  Jezusa z pseudo-Mszału y obeyrzeć film z linku na końcu tego komentarza w celu wyobrażenia sobie piekła.

Oczywiście tego o s. Faustynie proszę nie czytać - ten mocny przekaz ma ią uwiarygodnić, y cały ten fałszywy kult Miłosierdzia Bożego rozpowszechniany po całym świecie przez antypapieża Jana Pawła II  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10636.0.html

Niech każdy sobie wyobrazi siebie w piekle na mękach, które nigdy się nie skończą.

To tak odnośnie dzisieyszego Święta Nayświętszego Serca Pana Jezusa.


Proszę żyć z Bożymi Przykazaniami y naylepiey Radami Ewangelicznymi. Proszę przeczytać 8 Błogosławieństw, modlić się, pościć także dobrze ieśli poza dniami obowiązkowymi, spełniać dobre uczynki co do duszy y co do ciała.

Proszę ludzi uświadamiać przekazuiąc im gotowe materiały (ieśli kosztuią to chyba więcey niźli iałmużna). Proszę się zaangażować w Akcyę Katolicką, do kórey nawoływali Papieże. Wrócić do Żywota y nauki moralney Patrona Akcyi Katolickiey w pseudo-Polsce Ś. Wojciecha Biskupa y Męczennika y przeczytać o Patronie młodzieży Akcyi Katolickiey w pseudo-Polsce Ś. Stanisławie Kostce Jezuicie (iego Święto przypada 13 listopada).


Ieśli Pan Bóg obficie, hoynie wynagradza tych, którzy spragnionemu dadzą pić, iakże daleko więcey tych, którzy bliźniego uratuią od śmierci wieczney, od piekła, y duszę Panu Bogu pozyskaią dla wieczney chwały w Niebie.


Lecz proszę nie spełniać dobrych uczynków z powodu nagrody abo z trwogi kary piekła, ale z miłości do Pana Boga y na Iego chwałę.

Okrom dobrych uczynków nie można być zbawionym, a liczą się one do nagrody w Niebie tylko gdy są spełniane w łasce poświęcaiącey, żeby być w łasce poświęcaiącey musicie się nawrócić  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10642.0.html  y często wzbudzać żal doskonały z zamiarem przystąpienia do Spowiedzi Świętey w naybliższym możliwym czasie.
 
Im więcey wiesz czytelniku, im bardziey iesteś świadomy tego wszytkiego, tym bardziey będziesz cierpiał w piekle ieśli się nie nawrócisz, nie będziesz czynił pokuty, żył zgodnie z Bożymi Przykazaniami y spełniał dobrych uczynków, boć odrzucisz ogromną łaskę Pana Boga Mat [11:20-27], że ci to pokazał, że cię oświecił. Y możesz się znaleźć w piekle ku swoiemu zaskoczeniu.


https://www.youtube.com/watch?v=J47EyUcPkmM&rco=1
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Czerwca 07, 2024, 16:31:34 pm
Lże święto skradzione Polakom
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Czerwca 17, 2024, 20:33:42 pm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cholera

"W Europie najgroźniejsza była epidemia cholery z lat 1831–1838. Do Polski dotarła za sprawą wojsk rosyjskich podczas powstania listopadowego."

Cholera była chyba karą za rewolucyę lipcową  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_lipcowa_we_Francji  y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monarchia_lipcowa  detronizuiącą ostatnich Królów Francyi (Karola X - proszę o nim poczytać dlaczego wybuchła ta rewolucya lipcowa  https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_X , Ludwika XIX y Henryka V). Pseudo - Monarchia - tzw. "Monarchia konstytucyjna" wydaię mi się,iż to nic inszego iak rządy żydów z pozorem Monarchy y republiki (ustróy mieszany), to koniec Francyi.

Cholera była też karą za powstanie listopadowe potępione przez Papieża Grzegorza XVI  https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_XVI

"W brewe In supremo z 3 grudnia 1839 papież Grzegorz XVI potępił niewolnictwo i sprzedaż niewolników jako niegodne chrześcijan[1]. Uznał w nim także polskie powstanie z 1830 przeciwko cesarzowi Rosji jako część rewolucji europejskiej mającej na celu obalenie legalnej władzy i potępił je[2]. W swojej encyklice Cum primum ogłoszonej 9 czerwca 1832 napomniał polskich biskupów oraz duchowieństwo, aby podporządkowali się władzy zaborców oraz aby zachęcali do tego lud[2]. "

Odnośnie tego  "Wkrótce potem uświadomiony przez doradców o faktycznych działaniach carskich, papież tłumaczył, że dał się oszukać dyplomacji i nigdy nie chciał potępić Polaków[2]."

Tu nie ma nic takiego (powyższy cytat toć kłamstwo, gdzie wiarygodny dowód ? Ktemu cholera to kara za to powstanie iak widać z cytatu na początku, co naylepiey dowodzi, iż powyższy cytat toć kłamstwo)  https://dzieje.pl/aktualnosci/182-lata-temu-papiez-grzegorz-xvi-potepil-powstanie-listopadowe


https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunki_Polski_ze_Stolic%C4%85_Apostolsk%C4%85
 
"Swoją encyklikę cofnął i przeprosił naród Polski[9]" - cytat ten świadczy o zuchwalstwie iego autora, reszty proszę nie czytać  np. "Z drugiej jednak strony Pius IX podczas powstania prosił Franciszka Józefa i Napoleona III o pomoc Polakom w powstaniu styczniowym[11]." - to iak to, Papież potępił powstanie y nawoływał do niego ?


Cholera iak widzimy to też kara za rewolucyjną "Wiosnę Ludów"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna_Lud%C3%B3w  y  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_lutowa_(1848)
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Czerwca 24, 2024, 19:21:34 pm
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,31084724,ekskomunika-zbuntowanych-zakonnic-poszlo-o-slowa-o-papiezu.html

Te panie są sedeprywacyonistkami (chyba, że gazeta.pl coś poprzestawiała) boć Franciszka uznaią być papieżem y inszych przebierańców za biskupów, iedno okrom zwierzchnictwa, no y że Watykan istnieie. Tak tedy daley są heretyczkami zwodzącymi w sedeprywacyonizm. Oczywiście Papież Pius XII nie był ostatnim Papieżem temat "Wybór Kard. Tedeschini abo inszego Kardynała".
Radzę uważać - to może być pułapka, iżby się uwiarygodnić  y zdobyć zaufanie, albo żydzi uświadamiaią iuż y tak całkowicie ogłupionych ludzi, że litość może ściskać, a może iedno y drugie. Oczywiście nie można wykluczyć szczerych zamiarów tych niewiast.

A tu coś o zdrowiu, "Bo zdrowie iest nayważnieysze." nieraz słyszymy - pan Krajski y pan Lenga przebrany za Biskupa toć oczywiście sektarze, ale proszę posłuchać  https://www.youtube.com/watch?v=OCvQusfD4ts
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Czerwca 24, 2024, 21:39:18 pm
Ma pan rację bo oczywiście Eugeniusz Paczeli nie był żadnym papieżem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Czerwca 27, 2024, 18:51:11 pm
23 czerwca w Wigilię Ś. Jana Chrzciciela miały mieysce zamachy terrorystyczne na tle religijnym (takie tło ma mieć III woyna światowa). Ś. Jan Chrzciciel iest naywiększym po Panu Jezusie prorokiem.

W takim razie te zamachy to może iakby proroctwo, zapowiedź przyszłych zamachów terrorystycznych, może iuż niedługo.

17 zabitych to rozdział Apokalipsy Ś. Jana Apostoła mówiący o Wielkiey Wszetecznicy - wszeteczność, nierząd z innymi religiami.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-06-23/strzelanina-w-rosji-napastnicy-zaatakowali-synagoge/



18 czerwca miało miejsce Święto Ś. Efrema Syryjczyka Diakona, Oyca y Doktora Kościoła, Wyznawcy.

Dzisieyszy pseudo-Liban leży w dawney, rzymskiey prowincyi Syrii (Ś. Efrem).

https://wydarzenia.interia.pl/news-wazna-decyzja-izraelskiej-armii-zatwierdzono-plan-ofensywy,nId,7582606
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Czerwca 30, 2024, 22:01:29 pm
Dziś (30 czerwca) iest Święto Wspomnienia Ś. Pawła Apostoła y Wspomnienie Ś. Piotra Apostoła.

Tu iest artykuł o fałszywych Kapłanach sekty 1958  https://wydarzenia.interia.pl/religia/news-brak-ksiezy-w-parafiach-jaka-przyszlosc-czeka-kosciol,nId,7568058
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 01, 2024, 18:39:36 pm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki

"Kościół katolicki w literaturze polskiej

Kościół nie tylko inspirował twórców literatury, ale był też często jej przedmiotem i tak np. Ignacy Krasicki napisał satyrycznie przedstawiający życie zakonne poemat Monachomachia. Adam Mickiewicz sformułował wiele zarzutów pod adresem Kościoła w IV. wykładzie paryskim. Motywy katolickie pełniły jednak istotną rolę w takich dziełach jak „Pan Tadeusz”, „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego”. Mickiewicz pochwalał w nich wartości chrześcijańskie i katolickie. Krytycznie wobec Kościoła odnosił się Juliusz Słowacki, który święta religijne obchodził według kalendarza juliańskiego. Słowacki napisał: „Polsko, twa zguba w Rzymie”. Krytycyzm Słowackiego wobec Stolicy Apostolskiej związany był z polityką ówczesnego papieża Grzegorza XVI, niechętnego względem dążeń niepodległościowych Polski, który w 1832, w encyklice Cum primum potępił powstanie listopadowe. Słowacki pragnął, by kiedyś na czele Kościoła stanął „Papież Słowiański” (napisał na ten temat wiersz).
Poglądy antyklerykalne zarzucano Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu, który przetłumaczył na polski potępiane przez Kościół dzieła literatury francuskiej[17]."

No y tu wszytkich widać iak na dłoni. panowie Mickiewicz y Słowacki zagrzewali do dążeń niepodległościowych, to iest żydomasońskich, którym sprzeciwiał sie Kościół Katolicki, o czym we wcześnieyszym komentarzu tego tematu iuż było. Ktemu Napoleon ("Pan Tadeusz") wykorzystywał Polaków, co więcey przegrał, a w pseudo-hymnie iest na odwrót.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte

"Tak samo trwały okazał się Kodeks Cywilny z 1804 roku, uznawany przez wielu badaczy za jego największy sukces. Ustalał on podstawy ustroju: wolność osobistą, równość wszystkich obywateli wobec prawa, laicyzację, nienaruszalność własności prywatnej. Kodeks ten został przyjęty w wielu państwach, m.in. w Księstwie Warszawskim."

Oczywiście to było pseudo-Księstwo Warszawskie.

Napoleon wprowadził pseudo-rozwody  file:///C:/Users/z/Downloads/articles-916790.pdf.pdf


https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki

"Twórczość

Włodzimierz Szturc uważał, że Słowacki zaczynał tworzyć jako pseudoklasyk[17], a patronowali mu nie romantycy tacy jak Lord Byron czy Percy Bysshe Shelley, ale Wolter. Młody poeta próbował w tym czasie przetłumaczyć Mahometa Woltera. [kim był Wolter proszę poczytać iak kto nie wie iescze]
Twórczość Słowackiego z tego najwcześniejszego okresu opierała się na oświeceniowym deizmie, religijnym sceptycyzmie i cynizmie. [ https://pl.wikipedia.org/wiki/Deizm ] Głównym tematem jego ówczesnych dzieł (m.in. Marii Stuart) były wojny religijne, które uważał za maskę fanatyzmu i pretekst do wojny o władzę. Słowacki zastanawiał się przy tym: jeżeli wiadomo, że Boga nie ma, skąd chęć walki za religię i wiarę?"


"Pogrzeb

Jednak kardynał Jan Duklan Puzyna, biskup krakowski, stanowczo odmówił zgody na pochowanie ciała Juliusza Słowackiego na Wawelu. Mimo nacisków opinii publicznej, swojego zdania nie zmienił, co, po kilku miesiącach, doprowadziło do rezygnacji z planów ponownego pochówku[12]. 14 czerwca 1927, na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego, ekshumowano szczątki Słowackiego[13] i przewieziono do Polski, by złożyć je na Wawelu.

28 czerwca na dziedzińcu zamku na Wawelu odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa. Na jej zakończenie Józef Piłsudski wypowiedział wielokrotnie cytowane słowa: W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy. Jego prochy zostały złożone obok Adama Mickiewicza w krypcie Wieszczów Narodowych w katedrze na Wawelu. Słowacki był ulubionym poetą Józefa Piłsudskiego."

Tu iest iak na dłoni kim był Piłsudski.


"Upamiętnienia

Z okazji 200. rocznicy urodzin poety:
•   Uchwałą z 9 stycznia 2009 Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego[28]."


https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_Sprawy_Bo%C5%BCej

"(...) krytykowali również zinstytucjonalizowane formy religijne. Byli przekonani, że każdy człowiek posiada wewnątrz siebie ukrytą wiedzę absolutną ofiarowaną mu przez Boga[2]. Do Koła należało wielu przedstawicieli polskiej emigracji, m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, (...)"

"Działalność Koła

Była jednak krytykowana zarówno przez liberalnych demokratów, jak i przez konserwatywne kręgi kościelne[2].

Towiańczycy wierzyli, że jednostki zgromadzone w Kole stworzą tzw. „hufiec boży”, mający szczególne znaczenie w przybliżaniu Królestwa Bożego; rolę taką przypisywali również wybranym narodom (w tym narodowi polskiemu). Organizacja pragnęła reformy Kościoła katolickiego, próbowała więc wprowadzić świeckie formy kapłaństwa, nazywane „obrządkami nowego zakonu”. Usiłowała bezskutecznie pozyskać dla swojej sprawy papieża Grzegorza XVI[4]. Jednym z najaktywniejszych członków Koła, włączającym się w tworzenie rytuałów i organizację społeczności był Mickiewicz (nazywany wśród towiańczyków Bratem-Wieszczem[5]). Mickiewicz stał się również naczelnikiem paryskiego Koła po tym, jak 19 lipca 1842 Towiański został zmuszony przez władze francuskie do opuszczenia kraju. Odtąd założyciel przedstawiał Mickiewiczowi (a później także Karolowi Różyckiemu) swoje instrukcje listownie. Wspólnota w tym okresie zmieniła się w sektę. Wprowadzono ścisłą hierarchię, kontrolę wszystkich dziedzin życia członków, publiczną spowiedź w Kole[2]."


https://www.focus.pl/artykul/rosja-pociski-nuklearne-putin-zrywa-traktat

"A jaki był stosunek romantyków do Kościoła?

U Słowackiego i Mickiewicza niechętny, ponieważ Kościół potępiał ruchy wolnościowe, w tym powstanie listopadowe, i akceptował ponapoleońskie status quo. Sądzono, że ta postawa oznacza, że Kościół utracił kontakt z Bogiem, że jego legitymizacja wygasła. Prawdziwe chrześcijaństwo miało być gdzie indziej – np. u Towiańskiego. Podczas prelekcji paryskich Mickiewicz wygłaszał całe tyrady przeciwko Kościołowi. Oburzało go, że przez dwa tysiące lat Kościół nie zdołał stworzyć Królestwa Bożego na ziemi i wprowadzić zasady miłości bliźniego do stosunków międzynarodowych. Nic dziwnego, że ostatnie kursy prelekcji, które nosiły na sobie ślady inspiracji Towiańskim, znalazły się na Kościelnym indeksie ksiąg zakazanych. W ogóle w romantyzmie nadzieje na odrodzenie chrześcijaństwa w jakiejś nowej formie były wszechobecne – od konserwatystów do socjalistów."


"Mesyanizm" Mickiewicza w "Dziadach": "a imię iego czterdzieści y cztery" - Jan [8:44] ?


A tu kim był Tadeusz Boy-Żeleński wymieniony wyżey  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Boy-%C5%BBele%C5%84ski


Mickiewicz y Słowacki są nauczani w szkołach. Są stawiani na piedestale. Mickiewicz, Słowacki, Boy-Żeleński, osoby te są w nazwach ulic miast, maią swoie pomniki, etc.


Odnośnie Słowackiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Puzyna

Kard. Jan Puzyna zgłosił weto Cesarza Franciszka Józefa do "wyboru" żydomasona Rampolli na Papieża. Wszytkie iego poniższe poczynania były słuszne. Proszę się zastanowić dla czego.

"W 1901 odmówił zgody na katolicki pogrzeb pisarza Michała Bałuckiego, który w depresji popełnił samobójstwo[3]. W tym samym roku, wizytując III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie, uznał przywitanie katechety gimnazjum, księdza Stanisława Puszeta, za niewystarczająco pokorne, i wykrzyknął: „Na kolana!”[3]. Wydarzenie to odbiło się głośno w ówczesnej prasie, a także w literaturze pięknej (w Wyzwoleniu Wyspiańskiego)[3]. Wdał się w spór na temat obsady katedr Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkańców Krakowa zbulwersował w 1909 odmową pochowania Juliusza Słowackiego w katedrze na Wawelu[3][4] oraz odmową odprawienia mszy św. na Błoniach 15 lipca 1910 w 500. rocznicę bitwy grunwaldzkiej[3]. Tłumaczył, że jest przeciwnikiem „patriotyzmu ulicznego”.".
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 01, 2024, 22:21:36 pm
Mickiewicz cd.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz

"Wówczas też został zainicjowany w stopniu czeladnika do masonerii[24]. W 1823 został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie (od jesieni 1823 do marca 1824), a następnie skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji na posadę nauczyciela z prawem wyboru miejsca pobytu.

W 1841 związał się z reprezentantem nurtu polskiego mesjanizmu – Andrzejem Towiańskim i został jego głównym propagatorem oraz przywódcą założonego przez Towiańskiego Koła Sprawy Bożej[potrzebny przypis]. W 1844 władze francuskie zawiesiły Mickiewicza w czynnościach profesora z powodu politycznej wymowy wykładów (wychwalanie Napoleona) oraz propagowania towianizmu[potrzebny przypis]. W swoich wykładach głosił poglądy jawnie antykatolickie (Wykład IV) – krytykował Kościół katolicki za sprzeniewierzenie się zasadom chrześcijaństwa. W jego przemowach pobrzmiewały też wątki prorosyjskie. W 1847 Mickiewicz zerwał stosunki z Towiańskim.

Po powrocie do Paryża został współzałożycielem i redaktorem pisma Trybuna Ludów (La Tribune des Peuples , o Wiośnie Ludów iuż pisałem we wcześnieyszym komentarzu  https://pl.wikipedia.org/wiki/La_Tribune_des_Peuples ).W 1849 w Paryżu Mickiewicz wydawał i redagował „La Tribune des Peuples” (Trybunę Ludów), międzynarodowy dziennik polityczny, głoszący idee Wiosny Ludów. Na skutek interwencji ambasady rosyjskiej w Paryżu, pismo zamknięto za głoszenie radykalnych poglądów społecznych.

Pozostawał on wówczas pod wpływem Woltera ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Voltaire ), którego tłumaczył na język polski; młody poeta głosił sceptycyzm poznawczy, zakłamanie historii i wolę racjonalnego poznania.

W 1820 napisał wiersz „Oda do młodości”, utwór przynależący jeszcze do poetyki postklasycyzmu, ale wyłamujący się z ideałów oświecenia (pierwodruk w antologii poetów współczesnych Polyhymnia, wydanej we Lwowie w 1827). Oda nawoływała do czynnej walki, wyrażała wiarę w moc rewolucyjnego przekształcania rzeczywistości, siłę młodości i zbiorowości. Dzięki temu w XIX wieku bywała często śpiewana podczas powstań narodowych. Przetłumaczona została na prawie wszystkie języki europejskie, wywołując w swoim czasie sporo kontrowersji, np. we Francji[42]

– wyjechał do Konstantynopola, aby tworzyć oddziały polskie (Legion Polski), a także oddział złożony z Żydów, pod nazwą Legion Żydowski, do walki z carską Rosją. Zamieszkiwał w domu wdowy po kapitanie wojsk tureckich, gdzie zmarł[36]. Nagły zgon nastąpił podczas epidemii cholery (prawdopodobnie na tę chorobę, choć pojawiły się też sugestie, że mógł zostać otruty arszenikiem[37] lub doznać udaru mózgu).

4 lipca 1890 przeniesione na Wawel, co dało sposobność do manifestacji patriotycznej[39].

Jego dzieła L’Église officielle et le messianisme oraz L’Église et le Messie umieszczone zostały w Indeksie ksiąg zakazanych Kościoła katolickiego (index librorum prohibitorum) dekretami z 1848[12].

Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (zaliczany do grona tzw. trzech wieszczów) oraz literatury polskiej[4][5], a nawet za jednego z największych na skalę europejską[6]. Określany też przez innych jako poeta przeobrażeń[7] oraz bard słowiański[8].".
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 05, 2024, 16:15:49 pm
Intencya na miesiąc lipiec s. 653 (688 na pasku).
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 06, 2024, 12:20:28 pm
Franciszek to fałszywy prorok y sługa szatana - xiądz (przebrany za Biskupa) Karol Maria Vigano z sekty 1958  https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-obrazal-i-wzywal-papieza-do-ustapienia-arcybiskup-ekskomunik,nId,7626587 

7 to liczba Pana Boga, 5 to liczba Ducha Świętego, odnośnie miesiąca y dnia.

To obyawienie Boże.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 06, 2024, 18:37:36 pm
Chyba idzie woyna, ale przed nią rozruchy Łuk [21:9] - ostry wzrost ceny złota od końca lutego  https://ascoin.pl/Prognozy-cen-zlota-w-2024-roku-news-pol-1707131887.html  y  https://www.banque-france.fr/en/publications-and-statistics/statistics/gold-prices-04-jul-2024

Żeby nie było, że nie uświadamiali y nie ostrzegali  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg244517.html#msg244517  y powyższa sprawa z x. Vigano przebranym za Biskupa.

Tak do piątey minuty każdy filmik  https://www.youtube.com/watch?v=4PWn2xSGeL0  y  https://www.youtube.com/watch?v=BglcCicfomU&t=511s


Te wszytkie rzeczy świadczą o ostrym uświadamianiu y ostrzeganiu, iakby iuż w niedługim czasie miało się zacząć...

Miecz wisi nad światem.


Proszę nie wpadać w panikę, tak iak mówi Pan Jezus  Łuk [21:9], iedno się cieszyć.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 07, 2024, 18:08:59 pm
Dziś (7 lipca) Święto ŚŚ. Cyryla y Metodego Biskupów y Wyznawców, Apostołów ludów słowiańskich, braci przyrodzonych.

Gorąco zachęcam do przeczytania ich Żywotów wraz z nauką moralną pod dniem 16 marca.


Do wszytkich nieświadomych członków sekt pseudo-katolickich (sekty 1958, lefebrystów, sedeprywacyonistów, pseudo-sedewakantystów np. pseudo-CMRI) - protestanci też mówią swoim dzieciom, iż dobrze wierzą, tak ie uczą y wychowuią, z tym, że wam wmawiaią, iż to w czym iesteście to Kościół Katolicki.

To samo tyczy się żydów, innych heretyków (prawosławie, protestantyzm, etc.) y pogan (islamu, buddyzmu, etc.).
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Lipca 07, 2024, 21:43:44 pm
Co to są pseudosedewakantyści i co panu się nie podoba w CMRI?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: adaltare w Lipca 07, 2024, 22:27:54 pm
Równia pochyła zaczyna działać, prawo ciążenia jest bezwzględne.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Lipca 08, 2024, 04:02:01 am
Równia pochyła zaczyna działać, prawo ciążenia jest bezwzględne.

A kąt nachylenia tej równi będzie się jeszcze z czasem zwiększał.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 08, 2024, 08:43:26 am
Dziś (8 lipca) Święto Ś. Elżbiety Królowey Portugalii, Wdowy.

Nauczanie Kościoła Katolickiego o ustroiu, w tym o demokracyi było w tym temacie, począwszy od  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243745.html#msg243745


Tu pan Benedykt Hughes y pseudo-CMRI nawołuiący do demokracyi  https://www.youtube.com/watch?v=wnlPZhy8uQI

A tu antypapież Franciszek  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-07-07/papiez-w-dzisiejszym-swiecie-demokracja-nie-jest-w-dobrej-kondycji/


Swoią drogą ostatnimi czasy iest takie nasilenie pseudo-wyborów, że aż wstręt bierze, iakby chcieli przed czymś zdążyć...

I kto w nich "wygrywa" ? Czerwoni ?


Czy to przypadek, że to w takie Święto ?  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-07-08/zmasowany-atak-na-kijow-rosja-wystrzelila-40-rakiet/

Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Lipca 08, 2024, 12:52:54 pm
Pan Hugues niech pan napisze co ma przeciwko CMRI.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 13, 2024, 11:58:05 am
Gorąco zachęcam do przeczytania Żywotu Ś. Prokopa Opata, wraz z nauką moralną, s. 691 (727 na pasku).
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lipca 13, 2024, 11:58:51 am
Dziś (13 lipca) Święto Ś. Anakleta Papieża y Męczennika.

13 lipca miało też mieysce iedno z obyawień Matki Bożey w Fatimie.

W 13 rozdziale Apokalipsy Ś. Jana Apostoła mowa iest o Antychryście, Fałszywym Proroku, y o 10 królach.

Azali to przypadek ?  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-07-13/izrael-zaatakowal-w-strefie-gazy-celem-mieli-byc-dowodcy/


Dla tych, którzy nie wiedzą - woyna pseudo-Izraela (Nowym Izraelem iest Kościół Katolicki) z Hamasem ? pseudo-Palestyną ? (woyna żydów co do ciała iedno, z też żydami co do ciała iedno, ale wywodzących się od Izmaela) wybuchła 7 października, w Święto NMP Różańcowey  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_Izraela_z_Hamasem