Forum Krzyż

Disputatio => Poczekalnia => Wątek zaczęty przez: Hugues de Payns w Października 21, 2023, 20:16:28 pm

Tytuł: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 21, 2023, 20:16:28 pm
Dziś (21 października) przypada Wspomnienie ŚŚ. Urszuli y Towarzyszek Dziewic y Męczennic.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_z_Kolonii

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-21b.php3


W powyższych źródłach uwagę zwracaią następuiące fragmenty.

"według legendy[2][3][4] męczennica chrześcijańska, dziewica, święta Kościoła katolickiego." - wg tego Kościół kanonizuie nieistnieiące, baśniowe postaci.

"Autentyczność legendy odrzucał już w XVI wieku Cezary Baroniusz[2]." - Kardynał, historyk y hagiograf Kościoła Świętego miałby odrzucać osoby kanonizowane przez tenże Kościół.

"Według jednej z legend była rzymsko-brytyjską księżniczką, która na prośbę swojego ojca, króla Donauta z Kornwalii, wyruszyła w podróż do swojego przyszłego męża, pogańskiego królewicza Conana Meriadoca z Armorici w Bretanii (według innego źródła - Eteriusza)[5]." - na brewiarz.pl iest, że Eteriusz to był ociec syna, którego miała poślubić Urszula.

"W czasie podróży tajemniczy sztorm zniósł ją do portu galijskiego nad Renem. Urszula ślubowała, że przed poślubieniem Conana wyruszy w pielgrzymkę do Rzymu. Jednak razem z dziesięcioma dziewicami została zamordowana przez Hunów w Kolonii, gdy odrzuciła zaloty Attyli[6]." - to wygląda jakby zniosło statki przed pielgrzymką do Rzymu, co stoi w sprzeczności z informacyą na brewiarz.pl

"W świetle dzisiejszej wiedzy towarzyszek Urszuli było 11, a nie 11 tysięcy. W herbie miasta Kolonii jest 11 płomieni. Są one wyryte także na wspomnianej płycie. Ponieważ były mocno zatarte, odczytano je nie jako 11, ale 11 000. Dlatego ku czci 11 000 dziewic powstawały kościoły w całej Europie, również w Polsce. Na wspomnianej tablicy doczytano się wreszcie po żmudnych badaniach następujących znaków: XI M V - co oznaczało "11 męczennic dziewic". Mylnie literę M wzięto za rzymską liczbę 1000, stąd zrodziła się pomyłka, gdy idzie o liczbę towarzyszek św. Urszuli."  -  czy to znaczy, że Kościół kanonizuiąc te Święte kierował się zatartymi promieniami na tablicy y dopiero dzisieysza wiedza y żmudne badania ukazuią coś zgoła inszego ? Y te wszytkie kościoły w Europie, w tym w Polsce, ich wezwanie, oparte były y są na kłamstwie ? To stoi w sprzeczności z informacyą na wikipedii:

"Z drugiej strony, istnienie Jedenastu Tysięcy Dziewic poświadczają średniowieczne przesłanki o licznych relikwiach z kobiecych kości i czaszek, które zostały wykopane na przedmieściach Kolonii na terenie dawnego cmentarza nazywanego Ager Ursulanus. Największa ich część znalazła się w pobliskim kościele Św. Urszuli (gdzie znajdują się do dziś), pozostałe zostały wykupione lub rozesłane do różnych ośrodków kultu religijnego w Europie."

Ale na tey samey stronie wikipedii w zdaniu powyżey czytamy "Tradycja mówi o jedenastu tysiącach dziewic - wynika to prawdopodobnie z pomyłki w tłumaczeniu łacińskiego skrótu XI M V, gdzie M tłumaczone było jako milia (tysiące), a nie martyres (męczennice), jak być powinno[2]." - czyż tedy Kościół to iest Papież, który iest nieomylny, Monarchowie koleynych wieków, Krzysztof Kolumb nadaiąc taką nazwę wyspom przez siebie odkrytym nie znali łaciny tak powszechney, będącey ięzykiem Kościoła, tudzież międzynarodowym y stąd niedopuszczali nazwy "Martyres" ? Y przypominam, według nich cała wiedza y Kanonizacya oparta była o zatartą tablicę.


"W 1493 r. Krzysztof Kolumb nazwał odkryte przez siebie na Morzu Karaibskim wyspy Archipelagiem Świętej Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. Dziś znane są one pod nazwą Wysp Dziewiczych." - w wikipedii iest coś zgoła inszego: "Krzysztof Kolumb nazwał odkryte przez siebie Wyspy Dziewicze na cześć św. Urszuli." Szczerze napiszę, że nazwa "Wyspy Dziewicze", którą słyszałem kiedyś kojarzyła mi się, że to taka nazwa wysp bo dopiero co odkryte, okrom śladu obecności człowieka, stąd dziewicze - czysto świecka nazwa (zeświedczona). Przez myśl mi nie przeszło, że taka iest ich prawdziwa nazwa y skąd się wzięła. Y tu iest pytanie - kto y kiedy "zmienił" (oczywiście  nazwa nadana im przez Krzysztofa Kolumba stale obowiązuie) tym wyspom nazwę ? Nawet nie "nazwali" "Wyspy Dziewic".

Proszę zauważyć iak ważnymi Świętymi są ŚŚ. Urszula Dziewica y jej 11 Tysięcy Towarzyszek Dziewic Męczennice. Proszę zwrócić uwagę gdzie idą pobożne Dziewice "Barbarzyńcy, jak głosi tradycja, pod wpływem wizji wstępujących do nieba zastępów dziewic odstąpili spod murów miasta.".


"W 1969 roku jej wspomnienie zostało obniżone do znaczenia lokalnego[3], ze względu na wątpliwości co do samego istnienia takiej osoby[4]." - to by znaczyło, że Kościół co do Kanonizacyi Świętych iest omylny. Tak przeto można poddać w wątpliwość istnienie wszytkich Świętych. Pozostaie ieszcze iedno pytanie: co tedy z Założycielką Zakonu Urszulanek Ś. Anielą Merici y samymi obecnie żyiącymi niewiastami uważaiącymi się za Urszulanki ? Czy przez wieki Kościół, w tym Urszulanki czcił fikcye ? Czy to aby nie brzmi iak ze "strefy 11" ? Kiedyś był taki program na tvn chyba, o ufo. Oczywiście sekta 1958 nie może niczego obniżać do znaczenia lokalnego.

"Kult św. Urszuli i towarzyszek był żywy w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych. Obecnie zmalał, nawet w swym tradycyjnym ośrodku - Kolonii[5]."

Skoro kult tych Świętych był taki żywy w Średniowieczu, tak wiele zostało zamotane, iak przedstawiono powyżey, skoro Krzysztof Kolumb nazwał nowo odkryty Archipelag nazwą tych Świętych Dziewic, skoro "Św. Urszula została wybrana patronką Kolonii, jak również Sorbony w Paryżu oraz uniwersytetów w Wiedniu i w Coimbrze." y "W Niemczech istniało Bractwo św. Urszuli, do którego należeli cesarze, magnaci i biskupi. Także w Polsce jej właśnie poświęcone było najstarsze założone w Krakowie w XIV w. bractwo dewocyjne." y "O popularności św. Urszuli i Towarzyszek może świadczyć także znaczna liczba kościołów pod ich wezwaniem (w Polsce ten tytuł nosi romański kościół z XII/XIII w. w Strońsku, a od XIV wieku aż do 1946 r. istniała parafia pod ich wezwaniem we Wrocławiu). ",

skoro zostały wytoczone tak wielkie działa, w obliczu takiego bluźnierstwa, takich oszczerstw, kłamstw, herezyi y dyabelstw

to biorąc powyższe pod uwagę proszę sobie odpowiedzieć na dwa pytania: Iak ważne są te Święte Dziewice y Męczennice ? Iak ważny iest stan y cnota Dziewictwa ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Października 21, 2023, 23:09:09 pm
Dziewictwo jest ważne. Ale nie ma takiej rzeczy dla której warto kłamać. Z tymi tysiącami to jest ewidentna exageracja.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 22, 2023, 09:25:12 am
Ja bym tego kultu nie ruszał, wiadomo, że orszak 11000 panien w tamtych czasach z punktu widzenia ówczesnych możliwości logistycznych jest trudno wyobrażalny ale jest to uświęcone wielowiekową tradycją. Z resztą cała deforma Kościoła podlewana była pseudo racjonalnym sosem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Października 22, 2023, 19:05:58 pm
Tak I właśnie dlatego trzeba usunąć przystawkę "pseudo".
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 22, 2023, 19:49:41 pm
Ś. Elżbieta z Schönau, takoż Ś. Elżbieta z Hesyi Dziewica, Benedyktynka, Mistyczka


W nagłówku "Visions"  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ursula

"Zanotowano, że Elżbieta z Schönau doświadczyła wizyi, która odsłoniła iey męczeństwo Urszuli y iey towarzyszek."


https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_z_Sch%C3%B6nau

"Wizje dotyczyły tajemnicy życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz wniebowzięcia Maryi, a także męczeństwa świętej Urszuli, co przyczyniło się do rozszerzenia kultu tej świętej."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 22, 2023, 20:11:44 pm
Nie tylko nazwa wysp odkrytych przez Krzysztofa Kolumba została "zmieniona".


W nagłówku "Places named after her companions"  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ursula

"Ferdynand Magellan opłynął Przylądek Virgenes 21 października 1520 roku y wpłynął do Cieśniny Magellana, nadaiąc przylądkowi imię dziewic Urszuli."


https://pl.wikipedia.org/wiki/Cabo_V%C3%ADrgenes

"Odkryty został przez wyprawę Ferdynanda Magellana, 21 października 1520 r., w dniu św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic, co dało początek nazwie tego obiektu[1]."


W nagłówku "Places named after her companions"  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ursula

"João Álvares Fagundes, portugalski odkrywca, nadał w 1521 roku nazwę "Jedenaście Tysięcy Dziewic" obszarowi znanemu obecnie iako Saint-Pierre y Miquelon."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Października 22, 2023, 21:50:46 pm
Boże jak to dobrze że zmieniono te okropne nazwy!
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 23, 2023, 13:03:39 pm
Dziewictwo jest ważne. Ale nie ma takiej rzeczy dla której warto kłamać. Z tymi tysiącami to jest ewidentna exageracja.

Boże jak to dobrze że zmieniono te okropne nazwy!

Syczysz iak wąż.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 23, 2023, 19:11:18 pm
"W świetle dzisiejszej wiedzy towarzyszek Urszuli było 11, a nie 11 tysięcy. W herbie miasta Kolonii jest 11 płomieni. Są one wyryte także na wspomnianej płycie. Ponieważ były mocno zatarte, odczytano je nie jako 11, ale 11 000. Dlatego ku czci 11 000 dziewic powstawały kościoły w całej Europie, również w Polsce. Na wspomnianej tablicy doczytano się wreszcie po żmudnych badaniach następujących znaków: XI M V - co oznaczało "11 męczennic dziewic". Mylnie literę M wzięto za rzymską liczbę 1000, stąd zrodziła się pomyłka, gdy idzie o liczbę towarzyszek św. Urszuli."  -  czy to znaczy, że Kościół kanonizuiąc te Święte kierował się zatartymi promieniami na tablicy y dopiero dzisieysza wiedza y żmudne badania ukazuią coś zgoła inszego ?

To tak iak z Marcinem Lutrem - "to dopiero on dostąpił poznania prawdy." Nie wiem czyli wy to poymuiecie ludzie. "Nikt inny, iedno on, w jego mniemaniu."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Major w Października 23, 2023, 19:41:36 pm
Co to za pisownia?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: stary kontra w Października 23, 2023, 20:15:24 pm
Ahmedowata z prysiudami.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 24, 2023, 10:48:21 am
Co to za pisownia?

Toć szczery ięzyk polski.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 24, 2023, 11:11:22 am
Stan y cnota Dziewictwa.

Zachęcam do zakupu szczerego, papierowego Pisma Świętego przekładu X. Jakuba Wujka z komentarzem X. Wujka y X. Menochiusza. Iak nie będzie internetu toć będzie iak znalazł. Tu iest Pismo Święte  https://sklep.antyk.org.pl/f/Biblia,t/szukanie,0,0,0,1.html


1 List do Koryntian [7:1], [7:25-29, 32-35]

Ewangelia podług Ś. Mateusza [13:1-9]

Apokalipsa Ś. Jana [14:4-5]
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 24, 2023, 11:18:00 am
Tu iest uzupełnienie tematu  https://www.suscipedomine.com/forum/index.php?topic=23608.0

Treść z linku proszę sobie przetłumaczyć (tłumaczenie mniey więcey, zaznaczać y kopiować całe części textu) tu https://translate.google.pl/?hl=pl#view=home&op=translate&sl=en&tl=pl
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 24, 2023, 17:39:29 pm
Dziś (24 października) przypada Święto Ś. Rafała Archanioła.

Pseudozmiana tworząca iedno "Święto" dla wszytkich trzech Archaniołów 29 września, dokonana przez sektę 1958, zmnieysza poświęconą uwagę dla każdego Archanioła.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Archanio%C5%82 - na uwagę treści tegoż linku zasługuie poniższe bluźnierstwo.

"Grzegorz Wielki pisał: „Powiedzieliśmy, iż jest dziewięć chórów anielskich, a mianowicie wiemy z Pisma Świętego, iż są aniołowie, archaniołowie, moce, potęgi, księstwa, panowania, trony, cherubini i serafini”[35]. Święty podał następujące imiona siedmiu archaniołów:

Michał
Gabriel
Rafał (Rafael)
Uriel (Fanuel)
Symiel
Orifiel
Zachariel."

Powyżey natomiast widoczne są poniższe dwa fragmenty:

"Zostali ekskomunikowani. Na synodzie w Laodycei (363–364) papież Zachariasz postanowił bowiem, że chrześcijanie nie powinni wymieniać w modlitwach innych imion aniołów jak tylko Michała, Gabriela i Rafała[34]. Było to możliwe, bo ich imiona pojawiają się w kanonie. Kanon 35 Soboru w Laodycei zakazywał kultu innych aniołów, nazywając go bałwochwalstwem. Postanowienie powtórzyły synody w Rzymie w 492 i 745[27]."

"W 745 heretycy Adalbert i Klemens wezwali po imieniu ośmiu archaniołów: Uriela, Raguela, Tubuela, Michała, Abnisa, Tubuę, Sabaotha i Simila. Zostali ekskomunikowani."

Nie da się tego tak zmanipulować, iż Papież wymienił trzech Archaniołów y czterech upadłych (byłych) Archaniołów.

Ktemu w górney zakładce "Dyskusja" https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Archanio%C5%82 iest następuiące pytanie "Skąd wiadomo o imionach wg Grzegorza Wlk.?"


Tu natomiast  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_Rafa%C5%82 po prawey stronie widnieie obraz Williama Blake'a (https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Blake "(...) zaliczany czasem do grona poetów wyklętych[2] w literaturze angielskiej.") pt. "Archanioł Rafał z Adamem i Ewą, William Blake, 1808"

Acz Pan Bóg to Duch, y aniołowie to duchy to iedank Pan Bóg toć zawżdy On, a nie ona "Bozia" iak ludzie pokazuiąc na obrazy mówią dziatkom, y to nie iedno dziatkom (w powszechney mowie też) bluźniąc, na Matkę Bożą takoż mówią "Bozia", co iest bałwochwalstwem. Aniołowie to Oni Księga Rodzaju [19:10- ], [18:2]  https://www.gotquestions.org/Polski/Anioly-meskiej-zenskiej.html  Niewiasta została stworzona po Adamie. Niewiasty są słabsze fizycznie y duchowo w rozumieniu ogólnym, co nie przekreśla ich Świętości. Mi to wygląda na upodlenie, na genderyzm albo protogenderyzm iuż na początku XIX w. Oczywiście to ohydny obraz, z natchnienia dyabelskiego.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Października 24, 2023, 22:13:12 pm
Ostatni akapit to skończony kretyn i bezbożne ciele musiało napisać. Wystarczy odrobina włożonej pracy by wiedzieć że wbrew końcówce "-a" bozia NIE JEST rodzaju żeńskiego. To starodawne zdrobnienie, familiaryzm od słowa Bóg. W XIX wiecznej modzie byśmy rzekli bożątko. Bozia to takie zdrobnienie jak Jezusek. I pomodlić do Bozi NIE OZNACZA pomodlenia się do Maryi a właśnie do Pana Jezusa.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 25, 2023, 11:19:14 am
Ostatni akapit to skończony kretyn i bezbożne ciele musiało napisać. Wystarczy odrobina włożonej pracy by wiedzieć że wbrew końcówce "-a" bozia NIE JEST rodzaju żeńskiego. To starodawne zdrobnienie, familiaryzm od słowa Bóg. W XIX wiecznej modzie byśmy rzekli bożątko. Bozia to takie zdrobnienie jak Jezusek. I pomodlić do Bozi NIE OZNACZA pomodlenia się do Maryi a właśnie do Pana Jezusa.

Powinno bydź "niewiasta" miasto "kobieta", pozatym chyba wszytko iest ok w tym linku  https://salwowski.net/2020/02/08/bog-czy-bozia/

Ia traktuię "Bozię" iako demona.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 25, 2023, 13:03:28 pm
Tu natomiast  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_Rafa%C5%82 po prawey stronie widnieie obraz Williama Blake'a (https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Blake "(...) zaliczany czasem do grona poetów wyklętych[2] w literaturze angielskiej.") pt. "Archanioł Rafał z Adamem i Ewą, William Blake, 1808"

Acz Pan Bóg to Duch, y aniołowie to duchy to iedank Pan Bóg toć zawżdy On, a nie ona "Bozia" iak ludzie pokazuiąc na obrazy mówią dziatkom, y to nie iedno dziatkom (w powszechney mowie też) bluźniąc, na Matkę Bożą takoż mówią "Bozia", co iest bałwochwalstwem. Aniołowie to Oni Księga Rodzaju [19:10- ], [18:2]  https://www.gotquestions.org/Polski/Anioly-meskiej-zenskiej.html  Syn Boży iest Mężczyzną. Niewiasta została stworzona po Adamie. Niewiasty są słabsze fizycznie y duchowo w rozumieniu ogólnym, co nie przekreśla ich Świętości. Mi to wygląda na upodlenie, na genderyzm albo protogenderyzm iuż na początku XIX w. Oczywiście to ohydny obraz, z natchnienia dyabelskiego.

Proszę nacisnąć "F3" y wpisać "hermafrodytyzm" żeby nie czytać tych dyabelstw "Artysta był mocno zafascynowany zjawiskiem hermafrodytyzmu, co również znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości."  https://niezlasztuka.net/o-sztuce/artysta-wizjoner-i-mistyk-william-blake/

Męskie cechy rzekomego Ś. Rafała Archanioła na obrazie to imię y budowa ciała, żeńskie to głowa, twarz, włosy, diadem, suknia z wycięciem prześwituiąca na ramionach toć takoż erotyzm, kształt piersi.

Herafrodytyzm (oboynactwo) Blake'a w Midraszu  http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/czlowiek-jest-hermafrodyta-1.html

Ta satanistyczna obrzydliwość Williama Blake'a iest obecna w opisie (na zamieszczonym tam iego obrazie) Ś. Rafała Archanioła w wikipedii tu https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_Rafa%C5%82  y tu (tytuł obrazu to "Archanioł Rafał z Adamem i Ewą (Ilustracja do Utraconego Raju Miltona)" https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:William_Blake_-_The_Archangel_Raphael_with_Adam_and_Eve_(Illustration_to_Milton%27s_%22Paradise_Lost%22)_-_Google_Art_Project.jpg

Ktemu Księga Rodzaju [3:24] Pan Bóg postawił Cherubów (Aniołów w ludzkiey postaci iak czytamy w komentarzu X. Menochiusza, a nie Anioła), Ś. Rafał Archanioł nie iest Cherubem y iest ieden, w ludziey postaci to iest męskiey.

Co więcey Księga Rodzaju [3:21] Pan Bóg przyoblókł Adama y Ewę iescze przed wygnaniem ich z Raiu (oni są w bramie do Raiu) y iak czytamy w komentarzu X. Menochiusza "Przykrył ich skórami zwierzęcymi, iakby dla przypominania im, że przez grzech stali się podobni bydlętom.". Może dla tego żydzi nazywaią nieżydów bydłem. Takie przedstawienie postaci na tymże obrazie toć erotyzm.

Odnośnie hermafrodytyzmu y nie tylko, można sobie obeyrzeć okultystyczny Apokaliptyzm, Asconę, Asconę 2, Szkołę Lipską, poczytać o Szkole Frankfurckiey https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2923  https://www.prisonplanet.pl/?sid=&q=szko%C5%82a+frankfurcka  itd.  https://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_prisonplanetpl,p910491077  https://www.prisonplanet.pl/?sid=&q=Ascona 
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 25, 2023, 19:47:46 pm
Dziś (25 października) przypada Wspomnienie ŚŚ. Chryzanta y Darii Męczenników.

Proszę zwrócić uwagę, iż Wspomnienie to przypada tydzień (7 dni) przed Świętem Wszytkich Świętych y późniey Dniem Zadusznym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chryzant_i_Daria

"W Martyrologium rzymskim[5] pod datą 25 października znajduje się opis męczeństwa:

Dnia 25-go października w Rzymie męczeństwo św. Chryzanta i Darii, małżonków. Po wielu mękach, jakich doświadczali za stałość w wierze, cesarz Numerian polecił ich wrzucić do dołu i zasypać ziemią i kamieniami." - [5] to odnośnik do tey strony http://msza.net/i/martyrologium-1025.html  (na samym dole iest "Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r." to iest przez Kościół Katolicki, tak tedy to cesarz Numerian polecił ich wrzucić do dołu y zasypać ziemią y kamieniami, a nie cesarz Walens iak niżey pisze tzw. "Deon", żaden cesarz Walens nawet okresem panowania nie pasuie https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarze_rzymscy)

"Oboje zginęli śmiercią męczeńską za panowania cesarza Walensa[1] lub Numeriana[2][3]." - zwróćcie uwagę co ten tzw. "Deon" wypisuie  ([1] to odnośnik do tzw. "Deon" iako źródła informacyi.).
Podobnie było tu w nagłówku "Legenda"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_z_Kolonii#cite_ref-deon_5-0  "Według jednej z legend była rzymsko-brytyjską księżniczką, która na prośbę swojego ojca, króla Donauta z Kornwalii, wyruszyła w podróż do swojego przyszłego męża, pogańskiego królewicza Conana Meriadoca z Armorici w Bretanii (według innego źródła - Eteriusza)[5]." - [5] to odnośnik do tzw. "Deon" (porównay z początkiem wiadomości otwieraiącey wątek)

Biorąc powyższe pod uwagę nie znalazłem nic w internecie, że nazwa kwiatu "chryzantema" może pochodzić od imienia Ś. Chryzanta - bliskość Wspomnienia ŚŚ. Chryzanta y Darii Męczenników y Świąt Wszytkich Świętych y Dnia Zadusznego, rodzay śmierci y bydź może pochwycenie Świętych na Cmentarzu ieśli to prawda.

Powszechna iest natomiast iedno laicka (świecka), błędna etymologia słowa "chryzantema". Otóż "chrysos" z greckiego znaczy "złoto" (Ś. Jan Chryzostom nazywany iest też Ś. Janem Złotoustym ponieważ po grecku "chrysos" znaczy "złoto", a "stoma" znaczy "usta"). Tu natomiast mamy do czynienia z inszym słowem "chryzant" abo "chrysant" analogicznie (zmiana "z" na "s" iak przy "Chryzostom"), y nie ma znaczenia dalszego członu słowa "ema" abo "tema" w ięzyku greckim. Tu iest dorobione na siłę "os" do "chrys", a "anthemon" nie znaczy kwiat (poza tym to "ant(h)ema", a nie "anthemon"). Kwiat po grecku to "louloudi", tak przynaymniey znalazłem.

Iak widać, powszechnie panuiąca, laicka (świecka), błędna etymologia słowa "chryzantema" iest kłamstwem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 26, 2023, 13:12:11 pm
Dziś (26 października) przypada Wspomnienie Ś. Ewarysta Papieża y Męczennika.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewaryst_(papie%C5%BC)

"Według tradycji zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie za czasów panowania Trajana, w tym samym czasie co Ignacy Antiocheński. Obecnie podawane jest to w wątpliwość."

Tradycyi nie można poddawać w wątpliwość Katechizm Ś. Piusa X Papieża pytania 34, 35, 36  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10210.msg228712.html#msg228712


https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Evaristus#cite_ref-8

Ostatnie zdanie przedostatniego akapitu "Jednak w Martyrologium Rzymskim wymieniony jest bez tytułu męczennika, ze świętem przypadającym na 26 października[8]."

Oczywiście toć Pseudo-martyrologium Rzymskie wydane przez sektę 1958 w 2001 r.

Poniższe należy skorygować o czynności sekty 1958 r.


https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Martyrology

Nagłówek "Recent developments"

"Sobór Watykański II zadecydował: „Opisy męczeństwa lub życia świętych mają być zgodne z faktami historycznymi”[6]. Wymagało to lat studiów, po których wydano w pełni poprawioną łacińską edycję Martyrologium Rzymskiego. (zatytułowany Martyrologium Romanum) w 2001 r., a następnie w 2004 r. dokonano rewizji, która poprawiła pewne błędy typograficzne w wydaniu z 2001 r. i dodała 117 osób kanonizowanych lub beatyfikowanych w latach 2001–2004, a także znaczną liczbę starożytnych świętych nieuwzględnionych w poprzednim wydaniu . „Zaktualizowane Martyrologium zawiera listę 7 000 świętych i błogosławionych, obecnie czczonych przez Kościół, których kult jest oficjalnie uznany i proponowany wiernym jako wzorce godne naśladowania”."

Drugi akapit z  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes

"Ta chronologiczna lista papieży Kościoła katolickiego odpowiada tej podanej w Annuario Pontificio pod nagłówkiem „I Sommi Pontefici Romani” (Najwyżsi Papieże Rzymu), z wyłączeniem tych, którzy są wyraźnie wskazani jako antypapieże. Wydawany co roku przez Kurię Rzymską Annuario Pontificio nie podaje już papieży według numeru panowania, stwierdzając, że nie da się określić, który papież reprezentował legalną sukcesję w różnych momentach.[1] W wydaniu Annuario Pontificio z 2001 r. wprowadzono „prawie 200 poprawek do istniejących biografii papieży, od św. Piotra do Jana Pawła II”. Korekty dotyczyły dat, szczególnie w pierwszych dwóch stuleciach, miejsc urodzenia i nazwiska jednego papieża.[2]"
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: ahmed w Października 27, 2023, 16:29:10 pm
Co to za pisownia?

Zasadniczo współczesna z jedną archaizacją: wyrzucenié litery "j" z alphabetu.

Ad Hugonem: mógłby Pan się wysilić na rozróżnienié a i å ("rzeczownik gra, a czasownik grå"), albo, według dawnéj polskiéj orthographii, á i a ("rzeczownik grá, á czásownik gra"). Tak to Pan idzie na łatwiznę. Przy okazji, niech Pan spojrzy na paździérnik w jakichś porządnie starych xięgach (w Sakramentarzu Tynieckim (https://polona.pl/item-view/b2e025dd-f1d9-4a15-ba71-4c7f8f6bd65b?page=273) na przykład; ale także w sakramentarzach gelazjańskich) (https://archive.org/details/gelasiansacrame00gelagoog/page/n294/mode/2up?view=theater); ani w piérwszym pomiędzy Łukaszem Ewangelistą a apostołami Szymonem i Judą nie ma ani jednéj dziewicy (nie mówiąc już o tysiącach), ani w drukowanym wydaniu drugiégo nié ma w ogóle nic w drugiéj połowie paździérnika. Kult świętych (tych albo innych) był przez długié wieki sprawą lokalną.


Kwiat po grecku to "louloudi", tak przynaymniey znalazłem.

I tu zrezygnuję z "Pana".
Na tym krótkim odcinku textu zrobiłeś dwa błędy dyskwalifikującé błąd dyskwalifikujący Cię jako dyskutanta w thematach językoznawczych:
— pomyliłeś starogrecki i nowogrecki;
wykluczyłeś istnienié synonimów (edycja: pośpieszyłem się i pochopnie wyciągnąłem wniosek).
Wróć do xiążek, Młodzieńcze (mam nadzieję).
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 28, 2023, 12:46:43 pm
Przy okazji, niech Pan spojrzy na paździérnik w jakichś porządnie starych xięgach (w Sakramentarzu Tynieckim (https://polona.pl/item-view/b2e025dd-f1d9-4a15-ba71-4c7f8f6bd65b?page=273) na przykład; ale także w sakramentarzach gelazjańskich) (https://archive.org/details/gelasiansacrame00gelagoog/page/n294/mode/2up?view=theater); ani w piérwszym pomiędzy Łukaszem Ewangelistą a apostołami Szymonem i Judą nie ma ani jednéj dziewicy (nie mówiąc już o tysiącach), ani w drukowanym wydaniu drugiégo nié ma w ogóle nic w drugiéj połowie paździérnika. Kult świętych (tych albo innych) był przez długié wieki sprawą lokalną.

Ale ia nigdy nie napisałem, że kult Świetych niebył lokalny, w tym przypadku ŚŚ. Urszuli y iey 11 Tysięcy Towarzyszek, Dziewic y Męczennic.

Wcześniey też napisałem

Ś. Elżbieta z Schönau, takoż Ś. Elżbieta z Hesyi Dziewica, Benedyktynka, Mistyczka


W nagłówku "Visions"  https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ursula

"Zanotowano, że Elżbieta z Schönau doświadczyła wizyi, która odsłoniła iey męczeństwo Urszuli y iey towarzyszek."


https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_z_Sch%C3%B6nau

"Wizje dotyczyły tajemnicy życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz wniebowzięcia Maryi, a także męczeństwa świętej Urszuli, co przyczyniło się do rozszerzenia kultu tej świętej."

Tak tedy XII-wieczne wizye Ś. Elżbiety z Schönau miały wpływ na rozszerzenie tego kultu.

Toć Kościół Katolicki decyduie czyli kult iest lokalny czyli dotyczy całego Kościoła. Wskaż kiedy Kościół Katolicki obniżył to Wspomnienie do znaczenia lokalnego.Kwiat po grecku to "louloudi", tak przynaymniey znalazłem.

I tu zrezygnuję z "Pana".
Na tym krótkim odcinku textu zrobiłeś dwa błędy dyskwalifikującé błąd dyskwalifikujący Cię jako dyskutanta w thematach językoznawczych:
— pomyliłeś starogrecki i nowogrecki;
wykluczyłeś istnienié synonimów (edycja: pośpieszyłem się i pochopnie wyciągnąłem wniosek).
Wróć do xiążek, Młodzieńcze (mam nadzieję).

Aleć ia nie uważam się za experta żadnego z ięzyków, y dodałem

(...), tak przynaymniey znalazłem.

boć nie wykluczyłem, że iest rzeczywiście takie tłumaczenie "kwiatu" iak podaią, iedno, iż go nie znalazłem.

Iak wiesz, to napisz źródło "starogreckiego" tłumaczące "anthemon" iako kwiat.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 28, 2023, 14:09:11 pm
Dziś (28 października) Święto ŚŚ. Szymona y Judy Apostołów.

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-28.php3

"Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie." - Skoro Ewangelia podług Ś. Mateusza [10:3], skoro Jakub syn Zebedeuszów toć Jakub Większy, a Jakub Alpheuszów toć Jakub Mnieyszy, Maria Alpheuszowa toć inaczey Maria Kleofasowa. Tak przeto Ś. Juda Apostoł to syn Marii Kleofasowey List Ś. Judy Apostoła [1:1], Dzieie Apostolskie [1:13] y komentarz X. Menochiusza, Mat [27:56] y komentarz X. Menochiusza. Nie wiem czyli to wynika z niewiedzy "brewiarz.pl" czyli to iest niewiara Pismu Świętemu y nauce Kościoła Świętego, to iest Panu Bogu, czyli celowość "brewiarz.pl".

"To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytal Jezusa: "Panie, cóż sie stalo, że nam się masz objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona Apostolów, kierował się na poczatku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery." - Toć potwarz

"Sa jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostol nie był krewnym Jezusa i jest osoba zupełnie inna od Szymona, biskupa Jerozolimy, który poniósł śmierć męczeńska za panowania cesarza Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim gosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie - i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Według tej tradycji obchodzi się ich świeto tego samego dnia. Równiez ikonografia chrześcijanska dość czesto przedstawia razem obu Apostolów." - co za dyabelstwo spod pióra "brewiarz.pl", iakby mogly istnieć dwie różne tradycye to iest dwie prawdy. Iedna wynikaiąca z Ewangelii, druga do niey przeciwna. Takie rzeczy umieszcza "brewiarz.pl"


https://pl.wikipedia.org/wiki/Juda_Tadeusz_Aposto%C5%82

"Chociaż określenie Jakubowy może znaczyć syn Jakuba, tradycja, przynajmniej zachodnia, utożsamia go z Judą, bratem Jakuba (por. Jud 1,1), który był synem Kleofasa. " - Tradycya nie może być przeciwna Pismu Świetemu Ewangelia podług  Ś. Mateusza [13:55]  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10210.msg228712.html#msg228712
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 29, 2023, 20:21:43 pm
Dziś (ostatnia Niedziela października) przypada Święto Pana Jezusa Chrystusa Króla.


Pseudozmiana poczyniona przez sektę 1958 "przeniosła" to bardzo ważne Święto na koniec Roku Liturgicznego (Niedziela w drugiey połowie listopada).

Umieyscowienie tegoż Święta w kalendarzu wiąże się z podkreśleniem, iż obchodzone 1 listopada Święto Wszytkich Świętych iest konsekwencyą społecznego królowania Pana Jezusa Chrystusa.


Encyklika Papieża Leona XIII "Diuturnum illud" z 29 czerwca 1881 r.

https://silesia.edu.pl/index.php/Papie%C5%BC_Leon_XIII_-_encyklika_Diuturnum_illud_z_29_XI_1881

"4. Jakkolwiek człowiek, pchany pychą i uporem, nieraz kusił się o zrzucenie więzów wszelkiej władzy, nigdy jednak nie zdołał stać się niezależnym od nikogo. Sama konieczność wymaga, aby ktoś stał na czele każdego zrzeszenia i współżycia ludzi ze sobą, inaczej społeczność, pozbawiona głowy, która nią kieruje, rozpadłaby się i nie osiągnęłaby celu, dla którego powstała i ukonstytuowała się. Nie mogąc wskutek tego doprowadzić do zniszczenia władzy państwowej, użyto wszelkich sposobów do osłabienia jej energii i pomniejszenia jej majestatu. Miało to miejsce zwłaszcza w XVI wieku, gdy tylu ludzi dało się pociągnąć zgubnemu prądowi nowych idei. Od tego czasu ludy nie tylko usiłowały zdobyć sobie więcej wolności, niż to byłoby godziwe, lecz próbowały stworzyć fikcyjną teorię powstania i zorganizowania się ludzkiego społeczeństwa.

5. Nie dość na tym, wielu współczesnych, idąc śladem tych, którzy w wieku zeszłym przybrali miano filozofów, twierdzi, iż wszelka władza pochodzi od ludu, że przeto ci, którzy rządzą, nie posiadają jej sami ze siebie, lecz jako powierzoną im przez lud i to z tym zastrzeżeniem, że wola ludu, nadawszy im władzę, ma zawsze prawo im ją odebrać. Z nimi nie zgadzają się katolicy, którzy prawo panowania odnoszą do Boga, jako do przyrodzonego i koniecznego źródła władzy.

6. Należy wszakże zaznaczyć w tym miejscu, że wybór tych, którzy mają rządzić państwem, może w pewnych wypadkach być pozostawiony woli i sądowi ludu, i że to bynajmniej nie sprzeciwia się ani nie narusza doktryny katolickiej. Albowiem podobny wybór wskazuje jedynie panującego, a prawa panowania mu nie nadaje: nie tworzy władzy zwierzchniej, a tylko stanowi, kto ją ma wykonywać."


Encyklika Papieża Piusa XI "Quas Primas" (o Panu Jezusie Chrystusie Królu)

http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/1925-12-11,_SS_Pius_XI,_Encyclica_'Quas_Primas',_PL.pdf


http://www.legitymizm.org/aktualnosci-modlitwa-swieto-chrystusa-krola

http://www.legitymizm.org/aktualnosci-chrystus-krol-akcja-apostolska

W nagłówku "Gorzkie owoce odstępstwa." iest taki fragment "(...) gdy władza nie od Boga, lecz od ludzi wywodzić się zaczęła, (...)". To odnośnie tzw. "Wyborów", a w istocie Pseudo-wyborów.


Proszę to porównać z pseudokonstytucją pseudo RP

https://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/i-rzeczpospolita

Art. 2 

"Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej."

y Art. 4 pkt 1.

"1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 30, 2023, 14:32:26 pm
Ten obraz iest powszechnie uważany za obraz Pana Jezusa Chrystusa Króla.  https://www.swietymarek.com/obrazy-swiete/jezus-chrystus/jezus-krol-wszechswiata-obraz-w-ramie,2959,1.html

Pan Jezus może być namalowany w standardowey koronie lub tiarze to iest potróyney koronie. Proszę się zastanowić dla czego to iest podwóyna korona y dla czego twarz rzekomego Pana Jezusa iest chyba iakby niewieścia, zniewieściała albo zdziecinniała.

Toć iest obraz ale napewno nie Pana Jezusa Chrystusa Króla y napewno iest on bluźnierczy.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Tiara

W nagłówku "Symbolika trzech koron" iest

"Najczęściej korony (diademy) na tiarze interpretuje się jako władzę papieża nad: niebem, ziemią i czyśćcem (lub też światem podziemnym); (...)" y " Może też oznaczać potrójną władzę papieża: duchową nad Kościołem, nad duszami pokutującymi za grzechy w czyśćcu i polityczną nad Państwem Kościelnym. [potrzebny przypis]" - Toć są herezye. Papież nie ma władzy nad Niebem y Czyśćcem, nad duszami pokutującymi za grzechy w Czyśćcu. Y ktoś zwrócił na to uwagę iuż w 2015 r. w zakładce "Dyskusja"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Tiara 

Ktemu (w nawiasie iest diadem) Toć diadem to całkiem co innego niźli korona y nie wiem czyli którykolwiek chrześcijański Monarcha go nosił. Mi się koiarzy z niewiastą.


Antypapież Paweł VI przedał przedmiot przypominaiący wyglądem tiarę (nie wiem czyli nią był).

Na samym dole "przerobione przeze mnie" (oczywiście czytaiąc cały artykuł należy wziąć stosowne poprawki na sektę 1958)  https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/694

Paweł VI manifestaciynie pokazał, że sekta 1958 odtąd nie chce iuż rządzić, nawracać, karać klątwą bluźnierców y heretyków, napominać "władzę świecką”, ale że zrzeka się tego na rzecz pomocy naiuboższym, na rzecz walki z głodem, o pokóy na świecie, kładąc tym samym szczególny nacisk na działalność doczesną. Czy iednak to iest celem istnienia Kościoła na ziemi ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 30, 2023, 21:13:30 pm
Proszę, tu iest ieden z owoców, ogłoszony w Święto Pana Jezusa Chrystusa Króla (oczywiście to nie Francya)  https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/9334729,prawo-do-aborcji-wpisane-do-konstytucji-tak-francuskiej.html 

A toć iest kara  https://www.tvp.info/73760164/starcia-izraela-z-hamasem-trwa-operacja-ladowa  https://www.tvp.info/73770970/izrael-odpowiedzial-ostrzalem-na-atak-rakietowy-z-terytorium-syrii

Izali to przypadek ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Października 31, 2023, 10:48:08 am
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tiara

W nagłówku "Symbolika trzech koron" iest

"Najczęściej korony (diademy) na tiarze interpretuje się jako władzę papieża nad: niebem, ziemią i czyśćcem (lub też światem podziemnym); (...)" y " Może też oznaczać potrójną władzę papieża: duchową nad Kościołem, nad duszami pokutującymi za grzechy w czyśćcu i polityczną nad Państwem Kościelnym. [potrzebny przypis]" - Toć są herezye. Papież nie ma władzy nad Niebem y Czyśćcem, nad duszami pokutującymi za grzechy w Czyśćcu. Y ktoś zwrócił na to uwagę iuż w 2015 r. w zakładce "Dyskusja"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Tiara 

Ktemu (w nawiasie iest diadem) Toć diadem to całkiem co innego niźli korona y nie wiem czyli którykolwiek chrześcijański Monarcha go nosił. Mi się koiarzy z niewiastą.


Herezya iest natomiast słów Koronacyi Papieskiey nie ma: "Przyjmij tiarę ozdobioną trzema koronami y wiedz, że iesteś oycem książąt y królów, władcą świata, namiestnikiem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa na ziemi, któremu niech będzie wszelka cześć y chwała, świat bez końca na wieki wieków."
https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_coronation#Coronation
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 02, 2023, 20:05:12 pm
Dziś (2 listopada) przypada Dzień Zaduszny.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaduszki


W nagłówku "noc zaduszkowa":

"Nie zbliżano się zwłaszcza do kościoła, gdyż zmarli księża mieli odprawiać msze dla innych zmarłych. Tylko najbardziej pobożni i dobrzy ludzie mogli ponoć zobaczyć z ukrycia, jak o północy tłumy zmarłych podążają do kościoła. W wielu parafiach zostawiano na tę noc mszał na ołtarzu i otwarte drzwi świątyni[7]."  Tu zrobiono z Kościoła Katolickiego, który zawżdy zwalczał zabobony uczestnika tychże zabobonów. Świątynia ieśli była otwarta to może dla tego, iżby wierni mogli uzyskać Odpust, a Mszał na ołtarzu był zostawiony po to bo każdy z Kapłanów mógł odprawiać tego dnia trzy Msze Święte.


W nagłówku "Zwyczaje w innych krajach":

"W Ameryce Łacińskiej urządzano 2 listopada korowody, uczty i zabawy, które nadały Zaduszkom charakter radosnego święta."  W Dzień Zaduszny, który iest dniem modlitw za dusze zmarłych w Czysćcu cierpiące y śpiewów pieśni żałobnych robili sobie radosne imprezy. Od kiedy y gdzie dokładnie nie wspomniano , ieśli tak oczywiście było, bo to może być oszczerstwo.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Listopada 04, 2023, 00:29:36 am
W Dzień Zaduszny, który iest dniem modlitw za dusze zmarłych w Czysćcu cierpiące y śpiewów pieśni żałobnych robili sobie radosne imprezy. Od kiedy y gdzie dokładnie nie wspomniano , ieśli tak oczywiście było, bo to może być oszczerstwo.

Tak jest dalej np. w Meksyku. Mam dość bliskie kontakty z Meksykanami i mogę potwierdzić, że Zaduszki są tam świętem radosnym (jak zresztą wszystkie święta, Meksykanie nie należą do ponuraków :-)
Dostałem wczoraj zdjęcia przedstawiające  zaduszkowe dekoracje plebanii w jednej z tradi-parafii w dużym meksykanskim mieście. Nie będę ich tu zamieszczał, bo wywołałbym zgorszenie. ;D

Dodam tylko, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem cmentarz w Meskyku, to byłem poniekąd w szoku. Groby to kolorowe domki, gdzie się imprezuje na cześć nieboszczyków. 
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Listopada 04, 2023, 11:47:56 am
Proszę zamieścić!
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 04, 2023, 21:19:01 pm
Dziś (4 listopada) przypada Święto Ś. Karola Boromeusza Biskupa y Wyznawcy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Boromeusz

W tabelce po prawey iest zły okres lat, powinno być "Administrator Archidiecezyi Mediolanu od 7 lutego 1560 r. - 12 Maia 1564 r." gdyż w nagłówku "Okres rzymski" iest "7 lutego 1560 został mianowany administratorem archidiecezji mediolańskiej z obowiązkiem pozostawania w Rzymie.", a w nagłówku "Arcybiskup Mediolanu" iest "(...) a 7 grudnia 1563 w Kaplicy Sykstyńskiej kardynał Giovanni Serbelloni konsekrował go na arcybiskupa Mediolanu." - konsekruie się na biskupa, a na Arcybiskupa daney Archidiecezyi dopiero późniey wyznacza Papież iak to było y tu. "Arcybiskup Mediolanu od 12 Maia 1564 - 3 listopada 1584 "


W nagłówku "Arcybiskup Mediolanu"

"I rzeczywiście, z żelazną konsekwencją zajął się reformą diecezji, która podupadła z powodu trwającej 80 lat nieobecności biskupa. Było to trudne zadanie, ponieważ była to wówczas największa we Włoszech z ponad 3 tysiącami duchownych i 800 tysiącami ludzi. Sprzedaż odpustów i stanowisk kościelnych była powszechnym obyczajem. Klasztory były w opłakanym stanie i „pełne nieporządku”, a duchowni „leniwi, niewykształceni i rozpustni”. Boromeusz przeprowadzał liczne wizytacje w celu przywrócenia ładu." - Toć ohydny atak na Kościół Katolicki w postaci potwarzy. Kto mógł coś takiego napisać okrom źródeł (w tym do cytatów) ? To dyabelstwo iest stąd w nagłówku "Reform in Milan"  https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Borromeo#cite_note-swetnam-9  Tam są przypisy nr [9] https://upcolorado.com/our-books/our-authors/item/649-susan-h-swetnam y [10]  https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=212

"W czasach królowej Elżbiety I wielu katolików w obawie przed prześladowaniami uciekło z Anglii do Włoch. Późniejszy święty, Edmund Campion, jezuita wysłany z misją do Anglii w 1580 w drodze odwiedził Boromeusza i przebywał u niego 8 dni, które spędzili na rozmowach." - Elżbieta I nigdy nie była królową Anglii (tam powinno być wszędzie "rzekoma królowa"  https://pl.wikipedia.org/wiki/Regnans_in_Excelsis  Anglii takoż tedy nie było (heretyczka bez prawa do tronu y anglikanizm z prześladowaniem  Chrześcyian) Włoch też nie było (było Państwo Kościelne, Królestwo Neapolu, chyba Księstwa y Republika). X. Edmund Campion to późnieyszy Błogosławiony, nigdy nie został kanonizowany. A, że to był wizerunek późnieyszego Ś. Kard. Johna Fishera to nie ma napisane, a to całkowicie zmienia postać rzeczy (nosić wizerunek kogoś niebeatyfikowanego, niekanonizowanego).

"Był patronem chrzcielnym Karola Wojtyły[8]." (z nagłówka "Kult")

"„Surowy, poświęcony pracy, pozbawiony poczucia humoru i bezkompromisowy” – tak określał go oddany mu biograf."  Azali Karol Wojtyła naśladował swoiego Patrona z Chrztu Świętego ?

"Zajęty wdrażaniem reform trydenckich, Boromeusz stał się bezwzględny i z powodu swej nieustępliwości z tego powodu znalazł się w konflikcie z władzami świeckimi, kościelnymi, a nawet z papieżem. Władze prowincji, rody senatorów, arystokracja wysyłały wiele skarg na dwory w Rzymie i Madrycie. Wielokrotnie wchodził w kompetencje jurysdykcji świeckiej. Doprowadził do zakończenia kariery własnego spowiednika, jezuity Giovanniego Battisty Ribery, który z innymi członkami kolegiaty mediolańskiej został oskarżony o wykroczenia przeciwko naturze. To przyczyniło mu wielu wrogów wewnątrz Kościoła." Toć iest iedna wielka ohydna potwarz. Iak można wypisywać takie dyabelstwa okrom podania źródła. Poprzez to (przetłumaczcie y poczytaycie)  https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Charles_Borromeo#Ribera_slander?  y to  https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Charles_Borromeo#Tag_I_just_placed dotrzecie do tego  "Żywoty Świętych autorstwa Sabine Baring-Gould" (kliknyicie na link z pytaynikiem niżey po weyściu w następuiący link bo iest iakaś usterka) https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lives_of_the_Saints_(Baring-Gould)  y tego, że ten pan (autor) był "anglikańskim księdzem" (Papież Leon XIII ogłosił nieważność "Święceń Anglikańskich" w Bulli Apostolicae curae (13.09.1896))  https://en.wikipedia.org/wiki/Sabine_Baring-Gould  Proszę poczytać o Ś. Karolu Boromeuszu, że był iednym z Inkwizytorów Generalnych (iakie przeto miał nastawienie do heretyków (w tym anglikanów) ?) itd. Teraz wiadomo skąd ten żmyiowy ięzyk, ten iad. Proszę zauważyć, iż ani w wikipedii tzw. "polskoięzyczney" nie ma, ani w tzw. "angloiezyczney" chyba nie było, podanych źródeł. Dla czego ? Iak myślisz ?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 05, 2023, 20:11:27 pm
W Dzień Zaduszny, który iest dniem modlitw za dusze zmarłych w Czysćcu cierpiące y śpiewów pieśni żałobnych robili sobie radosne imprezy. Od kiedy y gdzie dokładnie nie wspomniano , ieśli tak oczywiście było, bo to może być oszczerstwo.

Tak jest dalej np. w Meksyku. Mam dość bliskie kontakty z Meksykanami i mogę potwierdzić, że Zaduszki są tam świętem radosnym (jak zresztą wszystkie święta, Meksykanie nie należą do ponuraków :-)
Dostałem wczoraj zdjęcia przedstawiające  zaduszkowe dekoracje plebanii w jednej z tradi-parafii w dużym meksykanskim mieście. Nie będę ich tu zamieszczał, bo wywołałbym zgorszenie. ;D

Dodam tylko, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem cmentarz w Meskyku, to byłem poniekąd w szoku. Groby to kolorowe domki, gdzie się imprezuje na cześć nieboszczyków.

Dobrze, że to napisałeś. Ale od kiedy takie coś trwa ? To iest istotne.

W tym kontekście, po tych ponurakach to buźka powinna być smutna. Widać, iż to ani tradycya katolicka ani parafia katolicka.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 08, 2023, 12:57:20 pm
Dziś (8 listopada) przypada Wspomnienie ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników.

Na stronach rzekomo opisuiących żywoty Świętych powszechna iest informacya, iż dodatkowo było iescze pięciu Męczenników (rzeźbiarzy abo kamieniarzy) y w sumie to Wspomnienie dotyczy dziewięciu Męczenników, a argumentacye są iescze bardziey zamotane Mat [5:14-16]. To iest rozmycie Wspomnienia prawdziwych Męczenników tego dnia.


Biskupi we wczesnym Średniowieczu, a może y wcześniey rzekomo "kanonizowali". Oni nie mogą beatyfikować ani kanonizować boć nie są nieomylni. To wyiaśniałoby dla czego np. w rzekomym Sakramentarzu Galezyańskim  https://archive.org/details/gelasiansacrame00gelagoog/page/n294/mode/2up?view=theater  są dodatkowe imiona, co więcey są one inne niźli te podawane obecnie powszechnie y iest ich cztery, a nie pięć.

Inny aspekt to to, że rzekomy Sakramentarz Galezyański moze być sfałszowany (maszynopis w tzw. ięzyku angielskim) tak iak został sfałszowany Kodeks Prawa Kanonicznego y inne rzeczy, o czym tu  http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.0.html 

Ieśli nawet ta dodatkowa Piątka była abo iest wspominana w tym dniu to (w nagłówku "Joint veneration") https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Crowned_Martyrs

"Łączono ich z pięcioma męczennikami Panonii w czysto zewnętrznym związku.[3]" to wyiaśnia dla czego nie są wpisani do Kalendarza Liturgicznego.


Zwraca natomiast uwagę wmieszanie w to wszytko masonerii (y nie idzie bynaymniey o kamieniarzy "mason"), w nagłówku "Veneration"  https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Crowned_Martyrs

"Z kolei ich powiązania z kamieniarstwem połączyły ich z masonami. Jedno z czasopism naukowych angielskich masonów nosi tytuł Ars Quatuor Coronatorum [5] i niemieccy kamieniarze przyjęli ich jako Świętych Patronów „kamieniarstwa albo masonerii operacyjnego/ej (moia uwaga - nie ma iuż wyraźnego rozróżnienia ięzykowego)”.

Tu  https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-08e.php3  zastanawia zdanie "Według przekazów byli oni kamieniarzami (lub rzeźbiarzami) z Sirmium.". Dla czego to właśnie kamieniarze są na pierwszym planie, a nie rzeźbiarze ?

Może idzie o to, iżby czcić masonów iako Świętych Męczenników ("są wkońcu tak bardzo prześladowani przez Kościół Katolicki (niesprawiedliwie)") y być może iżby rozmyć Wspomnienie ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników możliwe, że Świętych Patronów kamieniarzy (masonów), z nienawiści do Świętych.


Ale wróćmy do prawdy, a iest ona taka, że w Kalendarzu Liturgicznym widnieie Wspomnienie ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników, a nie Dziewięciu.

Na freskach Bazyliki pod wezwaniem tych Świętych w Rzymie  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Czterech_Koronat%C3%B3w#/media/Plik:Martyrdom_of_Four_Crowned_Saints_-_fresco_in_the_apse.jpg  przedstawione iest Męczeństwo Czterech Ukoronowanych Świętych, a nie Dziewięciu.

Na zewnętrznych ścianach kościoła San Michele we Florencji pomiędzy łukami arkad znajdują się posągi ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników, a nie Dziewięciu (a ieśli dodatkowa Piątka była kamieniarzami abo rzeźbiarzami to tym bardziey powinna być na posągach). Tytuł rzeźby to ŚŚ. Czterech Ukoronowanych Męczenników, a pod posągami to zapewne rzeźbiarze z gildii, która ufundowała tę rzeźbę, którzy możliwe, iż byli Świętymi Patronami teyże gildii.

Mat [5:14-16] y 2 Tym [4:4].
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Listopada 09, 2023, 19:25:02 pm
Dziś (9 listopada) przypada Święto Dedykacyi (Poświęcenia Panu Bogu) Archibazyliki Nayświętszego Zbawiciela na Lateranie.

Obecnie znayduiemy się w 66-tym roku zaymowania (okupacyi) możliwe, że wszytkich świątyń Kościoła Katolickiego na całym świecie przez sektę 1958.

O tymże Święcie można sobie poczytać tu  https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-09a.php3
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 13:59:31 pm
Encyklika Papieża Leona XIII "Diuturnum illud" z 29 czerwca 1881 r.

https://silesia.edu.pl/index.php/Papie%C5%BC_Leon_XIII_-_encyklika_Diuturnum_illud_z_29_XI_1881

"4. Jakkolwiek człowiek, pchany pychą i uporem, nieraz kusił się o zrzucenie więzów wszelkiej władzy, nigdy jednak nie zdołał stać się niezależnym od nikogo. Sama konieczność wymaga, aby ktoś stał na czele każdego zrzeszenia i współżycia ludzi ze sobą, inaczej społeczność, pozbawiona głowy, która nią kieruje, rozpadłaby się i nie osiągnęłaby celu, dla którego powstała i ukonstytuowała się. Nie mogąc wskutek tego doprowadzić do zniszczenia władzy państwowej, użyto wszelkich sposobów do osłabienia jej energii i pomniejszenia jej majestatu. Miało to miejsce zwłaszcza w XVI wieku, gdy tylu ludzi dało się pociągnąć zgubnemu prądowi nowych idei. Od tego czasu ludy nie tylko usiłowały zdobyć sobie więcej wolności, niż to byłoby godziwe, lecz próbowały stworzyć fikcyjną teorię powstania i zorganizowania się ludzkiego społeczeństwa.

5. Nie dość na tym, wielu współczesnych, idąc śladem tych, którzy w wieku zeszłym przybrali miano filozofów, twierdzi, iż wszelka władza pochodzi od ludu, że przeto ci, którzy rządzą, nie posiadają jej sami ze siebie, lecz jako powierzoną im przez lud i to z tym zastrzeżeniem, że wola ludu, nadawszy im władzę, ma zawsze prawo im ją odebrać. Z nimi nie zgadzają się katolicy, którzy prawo panowania odnoszą do Boga, jako do przyrodzonego i koniecznego źródła władzy.

6. Należy wszakże zaznaczyć w tym miejscu, że wybór tych, którzy mają rządzić państwem, może w pewnych wypadkach być pozostawiony woli i sądowi ludu, i że to bynajmniej nie sprzeciwia się ani nie narusza doktryny katolickiej. Albowiem podobny wybór wskazuje jedynie panującego, a prawa panowania mu nie nadaje: nie tworzy władzy zwierzchniej, a tylko stanowi, kto ją ma wykonywać."


Encyklika Papieża Piusa XI "Quas Primas" (o Panu Jezusie Chrystusie Królu)

http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/1925-12-11,_SS_Pius_XI,_Encyclica_'Quas_Primas',_PL.pdf


http://www.legitymizm.org/aktualnosci-modlitwa-swieto-chrystusa-krola

http://www.legitymizm.org/aktualnosci-chrystus-krol-akcja-apostolska

W nagłówku "Gorzkie owoce odstępstwa." iest taki fragment "(...) gdy władza nie od Boga, lecz od ludzi wywodzić się zaczęła, (...)". To odnośnie tzw. "Wyborów", a w istocie Pseudo-wyborów.


Proszę to porównać z pseudokonstytucją pseudo RP

https://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/i-rzeczpospolita

Art. 2 

"Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej."

y Art. 4 pkt 1.

"1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu."

Pseudo-polska to nie jest kraj, to kraina geograficzna, to iluzya niczym z baśniowey, baykowej krainy 2 List do Tymoteusza [4:3-4].

Więcey na "suscipe Domine forum" w dziale "General news (...)" w temacie "Extinguishing (...)" na str. 1, albo daley.

Treść z linku proszę sobie przetłumaczyć (tłumaczenie mniey więcey, zaznaczać y kopiować całe części textu, mnieysza ilość textu iest lepiey tłumaczona) tu https://translate.google.pl/?hl=pl#view=home&op=translate&sl=en&tl=pl


Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 14:43:30 pm
demokracja już od Leona XIII jest uważana za dopuszczalną formę rządów ,chyba że Pan jest sedewatykantystą nie uznającym nawet Leona XIIIstego ,ale watpie bo wkleja Wielki Mistrz encyklike Piusa XI
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 16:48:22 pm
demokracja już od Leona XIII jest uważana za dopuszczalną formę rządów ,chyba że Pan jest sedewatykantystą nie uznającym nawet Leona XIIIstego ,ale watpie bo wkleja Wielki Mistrz encyklike Piusa XI

To bałwochwalcze bluźnierstwo iak iasno y wyraźnie nauczaią Papież Leon XIII y Papież Pius XI, y iako widać w zacytowanym przeze mnie powyżey texcie.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 17:19:21 pm
no nawet Leon XIII napisał encyklike o chrześcijańskiej demokracji

https://en.wikipedia.org/wiki/Graves_de_communi_re
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 17:21:27 pm
Tu Pan Mirosław Salwowski bardzo mądrze na ten temat pisze i daje cytaty z naucznania papieży których Wielki Mistrz uznaje

[...papież Leon XIII nauczał: “Należy wszakże w tym miejscu zaznaczyć, że, jeżeli chodzi o określenie tych, którzy powinni rządzić republiką, wyznaczenie ich, może, w pewnych wypadkach, być pozostawione wyborowi i preferencjom większości, i że nie sprzeciwia się to katolickiej doktrynie” (“Diuturnum illud“). W innym ze swych pism papież ten mówiąc o różnych formach rządu (w tym też o demokracji) deklarował zaś: „każda z nich jest dobra tak długo, jak długo uczciwie dąży do swojego celu, a mianowicie dobra wspólnego, dla którego władza społeczna jest ustanowiona” („Au milieu de solicitudes”)
]
https://salwowski.net/2016/04/26/czy-demokracja-jest-herezja-i-najgorszym-z-ustrojow/
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 17:58:18 pm
no nawet Leon XIII napisał encyklike o chrześcijańskiej demokracji

https://en.wikipedia.org/wiki/Graves_de_communi_re

Encykliki Papieża Leona XIII "Rerum novarum" y "Graves de communi" mówią o chrzescijańskiey demokracyi społeczney, która nie iest polityczna.

W zamieszczonym przez ciebie linku pisze o tym wyraźnie

"Graves de communi re to encyklika napisana przez papieża Leona XIII w 1901 roku na temat chrześcijańskiej demokracyi. Stanowi ona część większego zbioru pism znanych iako katolicka nauka społeczna, których korzenie sięgaią Rerum novarum wydanego przez papieża Leona XIII w 1891 r. Potwierdzaiąc sprzeciw Kościoła wobec indywidualistycznego liberalnego kapitalizmu, zaprzeczył także, iakoby nowe ideały Chrześcijańska Demokracja była wyrazem poparcia zasad demokratycznego ustroiu politycznego.[1] Leon atakuie także w swoim dziele socyalizm, nazywaiąc go „żniwem nieszczęścia”.[2]"
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 18:37:41 pm
Tu Pan Mirosław Salwowski bardzo mądrze na ten temat pisze i daje cytaty z naucznania papieży których Wielki Mistrz uznaje

[...papież Leon XIII nauczał: “Należy wszakże w tym miejscu zaznaczyć, że, jeżeli chodzi o określenie tych, którzy powinni rządzić republiką, wyznaczenie ich, może, w pewnych wypadkach, być pozostawione wyborowi i preferencjom większości, i że nie sprzeciwia się to katolickiej doktrynie” (“Diuturnum illud“). W innym ze swych pism papież ten mówiąc o różnych formach rządu (w tym też o demokracji) deklarował zaś: „każda z nich jest dobra tak długo, jak długo uczciwie dąży do swojego celu, a mianowicie dobra wspólnego, dla którego władza społeczna jest ustanowiona” („Au milieu de solicitudes”)
]
https://salwowski.net/2016/04/26/czy-demokracja-jest-herezja-i-najgorszym-z-ustrojow/

Wyżey p. Salwowski pisze "(...) ma więc zastępować demokratyczna herezja, iż „Każda władza pochodzi od ludu”. Tak pojmowana demokracja nie uznaje więc za prawowite, słuszne i dobre żadnych ustrojów, w których rządy nie są ustanawiane przez większość (a więc monarchii, arystokracji czy dyktatury). Co więcej, zwolennicy tak definiowanej demokracji mają nawet tendencję do moralnego usprawiedliwiania różnych obrzydliwości o ile tylko, owe zostaną przegłosowane przez większość. Mówią oni np. prawo zezwalające na legalność aborcji i rozwodów jest dobre, gdyż zostało ono demokratycznie uchwalone, itp.

Oczywiście, nie trzeba długich wywodów, by dowieść, iż tak pojmowana i definiowana demokracja jest herezją uderzającą nie tylko w podstawy tradycyjnego nauczania Kościoła o źródłach pochodzenia i moralnej prawowitości władzy, ale nawet w same podstawy moralności, w której kanony tego jest dobre, a co złe, z pewnością nie leżą w woli i decyzji większości."

Tu Pan Mirosław Salwowski bardzo mądrze na ten temat pisze i daje cytaty z naucznania papieży których Wielki Mistrz uznaje

[...papież Leon XIII nauczał: “Należy wszakże w tym miejscu zaznaczyć, że, jeżeli chodzi o określenie tych, którzy powinni rządzić republiką, wyznaczenie ich, może, w pewnych wypadkach, być pozostawione wyborowi i preferencjom większości, i że nie sprzeciwia się to katolickiej doktrynie” (“Diuturnum illud“). W innym ze swych pism papież ten mówiąc o różnych formach rządu (w tym też o demokracji) deklarował zaś: „każda z nich jest dobra tak długo, jak długo uczciwie dąży do swojego celu, a mianowicie dobra wspólnego, dla którego władza społeczna jest ustanowiona” („Au milieu de solicitudes”)
]
https://salwowski.net/2016/04/26/czy-demokracja-jest-herezja-i-najgorszym-z-ustrojow/

Tu nie ma nic o demokracyi, tylko o republice (pogrubione mieysca z przytoczonego przez ciebie cytatu od p. Salwowskiego) Encyklika Papieża Leona XIII "Au milieu des solicitudes" https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_16021892_au-milieu-des-sollicitudes.html

"14. W ciągu ostatniego stulecia we Francji następowały po sobie różne rządy polityczne, a każdy z nich miał swoią własną, charakterystyczną formę: Cesarstwo, Monarchia y Republika. Oddając się abstrakcyi, można by w końcu stwierdzić, która z tych form iest naylepsza sama w sobie; y w istocie można stwierdzić, że każde z nich iest dobre, pod warunkiem że prowadzi prosto do swoiego celu, czyli do dobra wspólnego, dla którego ukonstytuowana iest władza społeczna;"

Republika to nie demokracya. Co to iest Republika pisze Ś. Tomasz z Akwinu w swoim dziele "O władzy" (każdy to powinien przeczytać) https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

"Albowiem republice przeciwstawia się demokracja, (...)"

Tak przeto p. Salwowski tu pisze herezye, kłamstwa.


Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 18:39:43 pm
ale to nie znaczy że demokracja jest niedopuszczalna ,bo wg Kościoła dopuszczalna jest i demokracja i monarchia i jeszcze jeden ustrój
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 09, 2024, 18:47:08 pm
ale to nie znaczy że demokracja jest niedopuszczalna ,bo wg Kościoła dopuszczalna jest i demokracja i monarchia i jeszcze jeden ustrój

W powyższym dziele Ś. Tomasza z Akwinu "O władzy" iest opisane, co iest dopuszczalne, a co nie. Demokracya iest zła.

A ty wymieszałeś demokracyę społeczną z polityczną.

Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 09, 2024, 19:11:36 pm
No czyli nasz system jeśli prawa były sprawiedliwe byłby republika :P


"

Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką7 "
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 10, 2024, 14:09:40 pm
No czyli nasz system jeśli prawa były sprawiedliwe byłby republika :P


"

Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką7 "

Uciąłeś cytat

"Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność, nazywa się to republiką7, na przykład jeśli miastem albo krajem włada społeczność wojowników."

Na rządy sprawiedliwe składaią się trzy rodzaie rządów. Iednym z tych trzech rodzaiów iest republika, która polega na sprawowaniu rządów przez jakąś społeczność np. woiowników albo szlachty (magnateria to arystokracya) albo senatorów iak w Cesarstwie Rzymskim; a nie całego społeczeństwa, ludu, narodu iak to iest w demokracyi. Demokracya wchodzi w skład trzech rodzaiów rządów niesprawiedliwych.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Stycznia 11, 2024, 00:44:29 am
Jak czytam takiego prowokatora przebranego w szaty z serialu 1670 to mam ochotę zapytać czy problematyka rozwodu lub aborcji była kiedykolwiek udziałem tego pana.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Albertus w Stycznia 12, 2024, 00:02:07 am
Kwestia jest nazewnictwa, bo uściślijmy, według Arystotelesa, na którego powołuje się również św. Tomasz z Akwinu, są trzy typy ustrojów dobrych mające swoje trzy złe odpowiedniki:
najlepszym ustrojem ma być monarchia (rządy jednego) - najgorszym odpowiadająca jej tyrania;
następnym dobrym ustrojem jest arystokracja (rządy niewielu) - złym oligarchia;
w końcu najmniej dobrym, ale wciąż jednak dobrym politeja (rządy wielu - ale nie większości!) - najmniej złym ze złych zaś demokracja.

Różnica między dobrym a złym ustrojem nie jest więc w jego typie, ale w tym czy jest ukierunkowany na dobro wspólne.

Przy czym niektórzy autorzy zamiast politeja używają nazwy republika, z kolei inni na politeję mówią demokracja, a demokrację wtedy zastępują np. ochlokracją (rządami motłochu). Stąd czasami mogą być nieporozumienia.

Ale trzeba zaznaczyć, iż z tego co wiem Arystoteles stwierdzał, że nawet 100 tys. obywateli to już za dużo, aby politeja (demokracja) poprawnie działała. No i mimo, iż w teorii monarchia jest najlepsza, to w praktyce najrozsądniejszym byłby ustrój mieszany, czyli po trochu z każdego wyżej wymienionego - za przykład takiego można podać naszą I Rzeczpospolitą z królem (monarchia), senatem (arystokracja) i izbą poselską (politeja).

Oczywiście ta demokracja czy politeja Arystotelesa czy św. Tomasza nie ma nic wspólnego z dzisiejszą demokracją egalitarną czy też liberalną.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Filip S w Stycznia 12, 2024, 02:29:19 am
Ale trzeba zaznaczyć, iż z tego co wiem Arystoteles stwierdzał, że nawet 100 tys. obywateli to już za dużo, aby politeja (demokracja) poprawnie działała. No i mimo, iż w teorii monarchia jest najlepsza, to w praktyce najrozsądniejszym byłby ustrój mieszany, czyli po trochu z każdego wyżej wymienionego - za przykład takiego można podać naszą I Rzeczpospolitą z królem (monarchia), senatem (arystokracja) i izbą poselską (politeja).
Akurat IRP była raczej anty-przykładem dobrego ustroju państwowego.  ::)

Oczywiście ta demokracja czy politeja Arystotelesa czy św. Tomasza nie ma nic wspólnego z dzisiejszą demokracją egalitarną czy też liberalną.
Szczerze powiedziawszy nie odnoszę wrażenia że demokracja liberalna w jej typowej formie jest egalitarna, wręcz przeciwnie; służy interesom głównie najbogatszej mniejszości społeczeństwa a także międzynarodowym plutokratom, widać to szczególnie mocno w krajach anglosaskich. Często lubię powtarzać że demokracja ludowa tym różni się od liberalnej że w pierwszym przypadku u władzy znajduje się tylko jedna partia natomiast w drugim mamy dwie lub więcej konkurujących ze sobą partii które jednak w fundamentalnych kwestiach niczym nie różnią się od siebie.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Stycznia 12, 2024, 16:31:30 pm
Arystoteles - nadworny uczony Filipa, piastun Aleksandra, wychowawca i pomocnik tyranów. Zdrajca ojczyzny i sługa najeźdźcy. Tak, to jest wyśmienity autorytet. Właśnie takich należy się słuchać.

To nie był jakiś tam obiektywny uczony który siedział w lesie, myślał i pisał. To naczelny propagandysta macedonizmu i autor ideologii "zjednoczenia Hellady". Pod macedońskim butem. Jego Polityka jest peanem na cześć macedońskich zwycięzców.

No ale żeby to wiedzieć to trzeba czytać źródła i konteksty, a nie encykliki i kazania.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 13, 2024, 14:45:30 pm
Różnica między dobrym a złym ustrojem nie jest więc w jego typie, ale w tym czy jest ukierunkowany na dobro wspólne.

Toć iest herezya gdyż typ świadczy czyli ustróy iest ukierunkowany na dobro wspólne.


Przy czym niektórzy autorzy zamiast politeja używają nazwy republika,

Papież 

https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243756.html#msg243756

Tu nie ma nic o demokracyi, tylko o republice (pogrubione mieysca z przytoczonego przez ciebie cytatu od p. Salwowskiego) Encyklika Papieża Leona XIII "Au milieu des solicitudes" https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_16021892_au-milieu-des-sollicitudes.html

"14. W ciągu ostatniego stulecia we Francji następowały po sobie różne rządy polityczne, a każdy z nich miał swoią własną, charakterystyczną formę: Cesarstwo, Monarchia y Republika. Oddając się abstrakcyi, można by w końcu stwierdzić, która z tych form iest naylepsza sama w sobie; y w istocie można stwierdzić, że każde z nich iest dobre, pod warunkiem że prowadzi prosto do swoiego celu, czyli do dobra wspólnego, dla którego ukonstytuowana iest władza społeczna;"

Republika to nie demokracya. Co to iest Republika pisze Ś. Tomasz z Akwinu w swoim dziele "O władzy" (każdy to powinien przeczytać) https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

"Albowiem republice przeciwstawia się demokracja, (...)"


No i mimo, iż w teorii monarchia jest najlepsza,

To tak iak by powiedzieć, że Pan Bóg abo Wiara Katolicka iest naylepsza w teorii. Toć modernizm https://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_katolicki

"Prawdy wiary nie miały być odzwierciedleniem rzeczywistości (co najwyżej jej symbolami), ale normami postępowania. Według sławnego przykładu dogmat "Bóg jest osobą" miał w istocie oznaczać "traktuj Boga jako osobę". Tylko normy, a nie poglądy można bowiem nakazać[2]."

Toć się sprzeciwia nauce Kościoła Katolickiego, temu co Ś. Tomasz z Akwinu pisze w swoim dziele "O władzy"

https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

Pan Bóg (Pan Jezus Chrystus) iest Królem nieba y ziemi (Monarchą, okrom mieszanego ustroiu), Iego namiestnik na ziemi (Papież) Monarchą, a Kościół Katolicki Monarchią. Tak tedy Monarchia iest naylepsza (w rodzaiach rządów nie ma rozdziału na teorię y praktykę).


Encyklika Diuturnum illud Papieża Leona XIII z 29 czerwca 1881 r. "   
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061881_diuturnum.html

Dlatego też, dopóki sprawiedliwość będzie szanowana, nie będzie przeszkód, aby ludzie wybrali dla siebie taką formę rządów, która naylepiey odpowiada ich własnemu usposobieniu lub instytucyom y zwyczaiom ich przodków."


https://wsjp.pl/haslo/podglad/3258/usposobienie/3844579/charakter  https://wsjp.pl/haslo/podglad/3258/usposobienie/3844580/nastroj


Miedzy innymi w zależności od własnego usposobienia (to iest zespołu stałych cech psychicznych, którymi odznacza się dany człowiek, zespołu emocyi y wrażeń chwilowo odczuwanych przez kogoś w iakichś okolicznościach) ludzie wybieraią taki ustróy, który naylepiey im odpowiada w daney chwili w iakichś okolicznościach, co nie znaczy, iż on iest naylepszy.


To, że ludzie sobie wybieraią taki ustróy abo inszy świadczy o ich naylepszym własnym usposobieniu lub instytucyach y zwyczaiach ich przodków, tzn. świadczy o poziomie (m.in. usposobieniu) na iakim się znayduią ludzie którzy wybieraią taki, a nie inszy ustróy, znaydowali by się na wyższym byłby lepszy ustróy.Encyklika Diuturnum illud Papieża Leona XIII z 29 czerwca 1881 r. "   
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061881_diuturnum.html

"7. (...) pod warunkiem, że będzie to sprawiedliwe y zmierza do wspólney korzyści. Dlatego też, dopóki sprawiedliwość będzie szanowana, (...)"


Powyższe kryterium wprost z Encykliki mówi iak długo Monarchia iest dobra, w przeciwnym razie stanie się tyranią to iest naygorszym ustroiem politycznym.to w praktyce najrozsądniejszym byłby ustrój mieszany, czyli po trochu z każdego wyżej wymienionego - za przykład takiego można podać naszą I Rzeczpospolitą

Ś. Tomasz z Akwinu "O władzy"

https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

"Zatem niebezpieczeństwa zagrażają z dwóch stron: albo z obawy tyranii unika się najlepszych rządów królewskich, albo kiedy się ich pragnie, zmieniają się one w tyrańską przewrotność."

"Jednakże męczyły ich nieustanne niezgody, które urastały aż do wojen domowych. Podczas tych wojen wyrwano im wolność, o którą tak bardzo zabiegali, i znaleźli się pod władzą cesarzy, gdyż ci od początku nie chcieli się nazywać królami, tak nienawistna była u Rzymian ta nazwa. Otóż niektórzy z nich zgodnie z obyczajem królewskim wiernie troszczyli się o dobro wspólne i dzięki ich wysiłkom republika rzymska powiększała się i trwała. Jednak większość z nich była tyranami, wobec wrogów zaś zachowywała się leniwie i bezczynnie, tak że doprowadzili rzeczpospolitą rzymską do upadku.
Podobny proces miał miejsce u Hebrajczyków. Najpierw, kiedy rządzili nimi sędziowie, wrogowie szarpali ich ze wszystkich stron; każdy bowiem czynił, to co jemu wydawało się dobre. Na ich prośbę Bóg dał im królów. Jednakże wskutek zepsucia królów odeszli od czci jednego Boga i w końcu wprowadzono ich w niewolę."

X. Piotr Skarga gromiący Szlachtę za ich grzechy, zrywanie seymów przez Szlachtę (liberum veto - iuż nie zagłębiaiac się czyli było dobre czyli złe), rokosze (bunty) przeciwko królowi, woyny domowe o tron Polski, woyna konfederacyi barskiey z Senatorami y królem Stanisławem Augustem Poniatowskim 1768 -1772 r., aż wkońcu Polska znalazła się pod zaborami.

Rzeczypospolita (nie piszę "pierwsza (...)" boć drugiey y trzeciey nie było) dobitnie pokazała w praktyce to, co pisze Ś. Tomasz z Akwinu w swoim dziele "O władzy".


Kwestia jest nazewnictwa,

Różnica między dobrym a złym ustrojem nie jest więc w jego typie, ale w tym czy jest ukierunkowany na dobro wspólne.

Przy czym niektórzy autorzy zamiast politeja używają nazwy republika, z kolei inni na politeję mówią demokracja, a demokrację wtedy zastępują np. ochlokracją (rządami motłochu). Stąd czasami mogą być nieporozumienia.

aby politeja (demokracja) poprawnie działała.

Oczywiście ta demokracja czy politeja Arystotelesa czy św. Tomasza nie ma nic wspólnego z dzisiejszą demokracją egalitarną czy też liberalną.

Ewolucyonizm został potępiony przez Ś. Papieża Piusa X w Encyklice "Pascendi Dominici Gregis" z 8 września 1907 r. (nagłówek "Tematyka") https://pl.wikipedia.org/wiki/Pascendi_Dominici_gregis y nagłówek "Poglądy modernistów" z https://pl.wikipedia.org/wiki/Modernizm_katolicki

Toć kłamstwo. Politeya to nie demokracya, dla tego Arystoteles używa słowa "Politeya".


Encyklika Papieża Leona XIII "Graves de communi" z 18 stycznia 1901 r.

https://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18011901_graves-de-communi-re.html

"7. Co więcey, przestępstwem byłoby zniekształcanie nazwy Chrześcijańskiey Demokracyi w odniesieniu do polityki, gdyż choć demokracya, zarówno w iey znaczeniach filologicznych, iak y filozoficznych, implikuie rządy ludowe, to iednak w iey obecnym zastosowaniu należy się nią posługiwać bez żadnego znaczenia politycznego, aby nie mieć na myśli nic innego, iak tylko dobroczynne działanie chrześcijańskie na rzecz ludu."Równanie demokracyi z republiką, biorąc pod uwagę to co wyżey zostało przeze mnie napisane, iest nad wyraz zuchwałą, wstrętną, obrzydliwą potwarzą wymierzoną w Anielskiego Doktora Kościoła Ś. Tomasza z Akwinu y w Arystotelesa.


Ludzie, nie daycie się tak zwodzić, że ktoś następny przydzie y będzie twierdził, że demokracya to też może być republika, albo, że było takie coś iak demokracya szlachecka, albo, iż Monarchia nie iest naylepsza (będą tak zwodzić boć Pan Jezus Chrystus iest Królem nieba y ziemi, Iego namiestnik na ziemi (Papież) Monarchą, a Kościół Katolicki Monarchią). Iest napisane czarno na białym, a oni bedą szli w zaparte.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Albertus w Stycznia 14, 2024, 21:45:04 pm
No przecież ja nie pisałem, że demokracja to to samo co republika.
Prawdą jest że monarchia jest najlepszym ustrojem - zgadzają się z tym i Arystoteles i Tomasz, zresztą wynika tak z logiki, ale jak ja to rozumiem, to że przez ludzką grzeszność rozsądne jest posiadanie pewnych zabezpieczeń, czy też wentylów bezpieczeństwa w postaci właśnie elementów arystokracji i politeji. Stąd mowa o ustroju mieszanym - regimen commixtum. Królestwo Francji również miało Stany Generalne. O ile Bóg jest doskonałym monarchą absolutnym, to w ludzkich królestwach - ze względu na upadłą naturę - niekoniecznie musi to zawsze działać.

O takiej demokracji zaś jaką mamy dzisiaj, gdzie wszyscy mieszkańcy danego państwa mają takie samo prawo głosu, to ani Arystoteles ani Akwinata nie pisali, to jest zupełna nowość.

Słowo republika również może być różnie rozumiane, np. w Średniowieczu słowo to bywało używane także jako po prostu synonim praworządnego państwa, i mogło być użyte również w stosunku do królestw. Dopiero później nabrało to słowo wydźwięku antymonarchicznego, gdy przeciwnicy monarchii siebie określali mianem republikanów.

Szczerze powiedziawszy nie odnoszę wrażenia że demokracja liberalna w jej typowej formie jest egalitarna, wręcz przeciwnie; służy interesom głównie najbogatszej mniejszości społeczeństwa a także międzynarodowym plutokratom, widać to szczególnie mocno w krajach anglosaskich.

No ale egalitaryzm ma za swoje sztandary, jest jej ideologiczną podstawą.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: random1414 w Stycznia 14, 2024, 22:05:48 pm
No przecież ja nie pisałem, że demokracja to to samo co republika.
Prawdą jest że monarchia jest najlepszym ustrojem - zgadzają się z tym i Arystoteles i Tomasz, zresztą wynika tak z logiki, ale jak ja to rozumiem, to że przez ludzką grzeszność rozsądne jest posiadanie pewnych zabezpieczeń, czy też wentylów bezpieczeństwa w postaci właśnie elementów arystokracji i politeji. Stąd mowa o ustroju mieszanym - regimen commixtum. Królestwo Francji również miało Stany Generalne. O ile Bóg jest doskonałym monarchą absolutnym, to w ludzkich królestwach - ze względu na upadłą naturę - niekoniecznie musi to zawsze działać.

O takiej demokracji zaś jaką mamy dzisiaj, gdzie wszyscy mieszkańcy danego państwa mają takie samo prawo głosu, to ani Arystoteles ani Akwinata nie pisali, to jest zupełna nowość.

Słowo republika również może być różnie rozumiane, np. w Średniowieczu słowo to bywało używane także jako po prostu synonim praworządnego państwa, i mogło być użyte również w stosunku do królestw. Dopiero później nabrało to słowo wydźwięku antymonarchicznego, gdy przeciwnicy monarchii siebie określali mianem republikanów.

Szczerze powiedziawszy nie odnoszę wrażenia że demokracja liberalna w jej typowej formie jest egalitarna, wręcz przeciwnie; służy interesom głównie najbogatszej mniejszości społeczeństwa a także międzynarodowym plutokratom, widać to szczególnie mocno w krajach anglosaskich.

No ale egalitaryzm ma za swoje sztandary, jest jej ideologiczną podstawą.

Raczej w ludzkich królestwach jest prawie pewne że monarchia będzie tyrania ,a takie mam odczucia
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 16, 2024, 09:05:39 am
No przecież ja nie pisałem, że demokracja to to samo co republika.

Kpisz ? Naypierw zestawiasz politeję Arystotelesa, na którego powołuie się takoż św. Tomasz z Akwinu iako przeciwieństwo demokracyi, porównuiąc obydwa ustroie tak iak Ś. Tomasz z Akwinu republikę z demokracyią
w końcu najmniej dobrym, ale wciąż jednak dobrym politeja (rządy wielu - ale nie większości!) - najmniej złym ze złych zaś demokracja.
czyniąc tym samym z politeyi republikę, a późniey piszesz
aby politeja (demokracja) poprawnie działała.

We wcześnieyszym komentarzu piszesz:

Kwestia jest nazewnictwa
Różnica między dobrym a złym ustrojem nie jest więc w jego typie, ale w tym czy jest ukierunkowany na dobro wspólne.
Przy czym niektórzy autorzy zamiast politeja używają nazwy republika, z kolei inni na politeję mówią demokracja,
aby politeja (demokracja) poprawnie działała.
Oczywiście ta demokracja czy politeja Arystotelesa czy św. Tomasza

Naypierw piszesz, że kwestia iest nazewnictwa y piszesz:

w końcu najmniej dobrym, ale wciąż jednak dobrym politeja (rządy wielu - ale nie większości!) - najmniej złym ze złych zaś demokracja.

Politeya to nie demokracya, dla tego Arystoteles używa słowa "Politeya".


Późniey piszesz herezię gdyż typ świadczy czyli ustróy iest ukierunkowany na dobro wspólne.

Późniey umnieyszasz nieomylne nauczanie Papieża to iest całego Kościoła Katolickiego pisząc
niektórzy autorzy
zrównuiąc tym y następnymi słowami
z kolei inni na politeję mówią demokracja

Późniey piszesz wprost (zaznaczyłem pogrubionym drukiem)
politeja (demokracja)

Y na koniec piszesz o demokracyi iakby była inszą nazwą politeji to iest republiki, biorąc to co powyżey napisałem pod uwagę. Day spokóy zrobiłeś z politeyi republikę y demokracyę zrównuiąc tym samym republikę y demokracyę. Toć iest herezya. Biorąc pod uwagę twoią wcześnieyszą modernistyczną herezyę o tylko teorii, a nie praktyce, o czym we wcześnieyszym moim komentarzu, to
aby politeja (demokracja) poprawnie działała.
y to co wyżey w tym (y nie tylko w tym) komentarzu napisałem, zasadnym iest przyiąć możliwość stosowania przez ciebie modernistycznego podwóynego rozumienia znaczeń słów iako metoda zwodzenia (naywyżey powiemy, że nie o to chodzi, że nas się niesprawiedliwie oskarża, będąc w tym wszytkim pokrzywdzeni).

Prawdą jest że monarchia jest najlepszym ustrojem - zgadzają się z tym i Arystoteles i Tomasz, zresztą wynika tak z logiki

Y daley wyznaiesz modernistyczną herezię o teorii, a nie praktyce (pisałem iuż o tym we wcześnieyszym komentarzu), boć niżey piszesz o zabezpieczeniach y wentylach bezpieczeństwa.

ale jak ja to rozumiem, to że przez ludzką grzeszność rozsądne jest posiadanie pewnych zabezpieczeń, czy też wentylów bezpieczeństwa w postaci właśnie elementów arystokracji i politeji. Stąd mowa o ustroju mieszanym - regimen commixtum. Królestwo Francji również miało Stany Generalne. O ile Bóg jest doskonałym monarchą absolutnym, to w ludzkich królestwach - ze względu na upadłą naturę - niekoniecznie musi to zawsze działać.

Rozdział 5 do przeczytania, z powyższego dzieła Ś. Tomasza z Akwinu "O władzy".

To tak iakby powiedzieć, iż Ś. Tomasz pisząc to swoie dzieło nie wziął pod uwagę grzechu, upadłey natury ludzkiey. Proszę też nacisnąć "F3" y wpisać "grze" w tym dziele.

Toć iest przeciwieństwo zabezpieczeń, czy też wentylów bezpieczeństwa w postaci właśnie elementów arystokracji i politeji. Świadczy o tym dzieło Ś. Tomasza z Akwinu "O władzy", nauka Kościoła Katolickiego y praktyka w historii, o czym iuż pisałem we wcześnieyszym komentarzu.

Królestwo Francyi miało Stany Generalne, które były tylko organem doradczym Króla okrom żadney władzy - nie były republiką (politeją), ani arystokracyą, ani ustroiem mieszanym. Do tego zwoływane chyba można powiedzieć bardzo rzadko - 5 razy w ciągu prawie 500 lat. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Generalne_(Francja)

Iest tak iak pisze Ś. Tomasz z Akwinu w praktyce co zostało iuż dogłębnie przeze mnie pokazane y taka iest nauka Kościoła Katolickiego, a ty idziesz w zaparte na upadłego głosząc iawnie herezię.

"O takiej demokracji zaś jaką mamy dzisiaj, gdzie wszyscy mieszkańcy danego państwa mają takie samo prawo głosu, to ani Arystoteles ani Akwinata nie pisali, to jest zupełna nowość.

Toć kłamstwo. O demokracyi nie świadczą wybory, kto ma prawo głosu. A co świadczy, o tym poniżey.

Ś. Tomasz z Akwinu "O władzy" https://www.it.dominikanie.pl/tomasz-z-akwinu/czytelnia-teksty-tomasza/o-wladzy/

"Jeśli z kolei niegodziwe rządy sprawowane są przez licznych, nazywa się to demokracją, czyli władzą ludu:"


Dzisiay wogóle nie ma demokracyi. Świat, w którym żyiemy to iluzya, matrix (proszę obeyrzeć pierwszą część tego filmu). Świat rządzony przez żydów, to znaczy dyabła. Te wszytkie pseudoustroie toć iedno fasada, pozór.

Słowo republika również może być różnie rozumiane, np. w Średniowieczu słowo to bywało używane także jako po prostu synonim praworządnego państwa, i mogło być użyte również w stosunku do królestw.

Toć herezya, kłamstwo.

Dopiero później nabrało to słowo wydźwięku antymonarchicznego, gdy przeciwnicy monarchii siebie określali mianem republikanów.

Gdyby republika od początku swoiego istnienia nie miała wydźwięku antymonarchicznego to mogłaby sie nazywać Monarchią parlamentarną albo szlachecką, a toć zupełnie inszy ustróy. Republika zawsze miała wydźwięk antymonarchiczny boć to inszy typ rządów (ustroiu), iak iest u Ś. Tomasz z Akwinu w dziele "O władzy", a nabrało to późniey wyrazu, kontrastu po krwawych rewolucyach, gdy walczono z Monarchią, Królami.


Proszę się strzedz Albertusa iak dyabła, nie patrzeć wogóle na iego komentarze, nawet niewiecie kiedy y w czym was może zwieść. Ia iuż nie będę ani patrzył co on mi pisze y ogólnie co pisze na forum, aż mnie ciarki od niego przechodzą List do Tytusa [3:10-11] y komentarz X. Wujka y X. Menochiusza.

Proszę sie strzedz strony "christianitas.org" iak dyabła. Głosi ona między innymi takie zuchwałe y wstrętne herezye

https://christianitas.org/news/kim-jest-papiez/

"W świecie pełnym i dziś „głów państw” papież nie jest taką właśnie „głową”, głową Kościoła. W dokumentach poświęconych tej kwestii papieże, jak Pius XII w Mystici corporis, wkładali nieraz dużo starania, by precyzyjnie opisać tę prawdę wiary: Kościół nie ma dwóch głów, jedyną jego Głową jest Chrystus w niebie – reprezentowany na ziemi przez papieża, swego Wikariusza."

"Albowiem – o czym była mowa na początku – papież jest zastępcą, a nie głową;"


Papież iest widzialną głową Kościoła, Katechizm Kard. Gasparriego str. 72 Pytanie 129.

Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 18, 2024, 07:55:06 am
O Świętych y Uroczystościach proszę czytać z "Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku" X. Piotra Skargi, Oyca Prokopa Leszczyńskiego y Oyca Otto Bitschnau z 1910 r. (zachęcam do zakupu papierowey wersyi - gdy nie będzie internetu będzie iak znalazł). Stąd proszę pobrać (pod obrazkiem proszę kliknąć na "Original file") y proszę sobie ściągnąć program do przeglądania tego typu plików "WinDjView" z internetu  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PL_%C5%BBywoty_%C5%9Bw._Pa%C5%84skich_na_wszyst._dnie_roku.djvu 
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 20, 2024, 12:47:08 pm
Tu widzimy przeciwieństwo wychowania, młodości y życia Ś. Tomasza Becketa Biskupa y Męczennika. Proszę sobie przeczytać początek żywota Ś. Tomasza Becketa z książki w linku wcześnieyszego moiego komentarza (iego Święto przypada 29 grudnia), y zestawić go z początkiem filmu "Becket.1964"  https://www.cda.pl/video/1571515759

Niektórzy mówią, że filmów po 2000 roku nie da się oglądać, albo, że tych nowych nie da się oglądać. Niektórzy mówią, że w latach 60-tych były filmy historyczne, tak iakby można było im zaufać, iż są prawdziwe, wiarygodne, może sobie też myślą, iż świat nie był iescze aż tak bardzo przesiąknięty tą całą zgnilizną kłamstwa, herezyi, zgnilizną niemoralności. Film ten iest z roku 1964 y wpisuie się w tą całą bezkrwawą rewolucyę sekty 1958, lat 60-tych.

Iak widać na powyższym przykładzie filmom nie powinno się ufać. Iuż nie raz słyszałem - "To iest film" albo "To iest tylko film". Ieśli ktoś chce być oszukiwany y udawać, iż to nie ślina ale deszcz na niego leci, aleć nie iedno na niego bo y na Świętych, a tym samym na Pana Boga w Tróycy Świętey Iedynego, to to świadczy o tym kimś.


Tenże film toć odrażaiąca potwarz Świętego.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Stycznia 30, 2024, 10:35:14 am
Dziś Święto Ś. Martyny Dziewicy y Męczennicy, Patronki Rzymu

Gorąco polecam przeczytanie iey żywotu stąd  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243812.html#msg243812

Żywot tey Świetey toć nie legenda, iak utrzymuie sekta 1958, ale prawda.

Sekta 1958 dokonała pseudo-usunięcia iey Święta  https://pl.wikipedia.org/wiki/Martyna_z_Rzymu   
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 07, 2024, 13:27:31 pm
O pseudo-zmianach dat Świąt pisałem iuż w tym temacie. Oprócz tego są to m.in. pseudo-zmiana dat następuiących Świąt:

Nayświętszego Imienia Jezus, Świętey Rodziny, Wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, Katedry Ś. Piotra w Rzymie (nastąpiło pseudo-połączenie z Świętem Katedry Ś. Piotra w Antiochi 22 lutego), Ś. Macieja Apostoła, pseudozniesienie Wspomnienia Matki Bożey Bolesney w piątek przed Niedzielą Palmową (NMP od Siedmiu Boleści we wrześniu to insze Święto), ŚŚ. Apostołów Filipa y Jakóba, Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Pan Jezus wstąpił do Nieba 40-tego dnia po Swoim Zmartwychwstaniu, w czwartek - w dzień tygodnia ustanowienia Nowego Przymierza (Nowego Testamentu) y Nayświętszego Sakramentu Ciała y Krwi Swoiey. Iakby chciał powiedzieć: Co prawda wstępuię do Nieba, ale będę z wami, zstęuiąc z niego, w Przenayświętszym Ciele Pańskim y Krwi Przenaydroższey Jan [6:33].), pseudo-przeniesienie Święta Naydroższey Krwi Pana Jezusa na Boże Ciało, Nawiedzenia NMP,  Niepokalanego Serca NMP, Pana Jezusa Chrystusa Króla y inszych Świętych abo pseudo-usunięcie ich Świąt abo Wspomnień.

Ktemu pseudo-zniesienie Świąt Obowiązkowych:

Niepokalanego Poczęcia NMP, Ś. Józefa Oblubieńca NMP, Wniebowstąpienia Pana Jezusa, ŚŚ. Apostołów Piotra y Pawła


Encyklika "Mediator Dei" Papieża Piusa XII z 20 listopada 1947 r.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mediator_dei_20111947

"Kościół jest oczywiście żywym organizmem członków, a przeto również w zakresie spraw świętej liturgii, rozrasta się, porządkuje i rozwija się oraz urządza i przystosowuje się według potrzeb i okoliczności, jakie z biegiem czasu zachodzą, strzegąc wszakże przy tym pilnie nienaruszalnej czystości swojej nauki. Jednakże całkowicie potępić należy zuchwałe usiłowania tych, którzy z rozmysłem wprowadzają nowe zwyczaje liturgiczne lub też żądają wskrzeszenia obrzędów przeżytych, niezgodnych z obowiązującymi dziś przepisami i rubrykami. Nie bez wielkiego zaś żalu dowiedzieliśmy się, Czcigodni Bracia, że się takie rzeczy dzieją i to nie tylko w sprawach małej wagi, ale i w donioślejszych. Trafiają się tacy, którzy używają języka potocznego przy odprawianiu Przenajświętszej Ofiary, którzy niektóre święta, dla przyczyn głęboko przemyślanych zarządzone i ustalone, przenoszą na inny czas - tacy wreszcie, którzy z urzędowych ksiąg modlitw publicznych wykreślają pisma Starego Testamentu, uważając, że rzekomo nie odpowiadają one duchowi dzisiejszych czasów i są rzekomo kłopotliwe."
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Lutego 07, 2024, 19:55:56 pm
Pan mi wyjaśni dlaczego pan z wątku o propagandzie sanktorału robi pan wątek do narzekania o wszystkim?
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 08, 2024, 13:43:09 pm
Pan mi wyjaśni dlaczego pan z wątku o propagandzie sanktorału robi pan wątek do narzekania o wszystkim?

Powyższy móy komentarz iest związany z woyną ze Świętymi boć te pseudo-zmiany abo pseudo-zniesienia są w nich wymierzone.

To pokazanie prawdy.


Musi pan popracować nad rozumowaniem.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 09, 2024, 12:08:35 pm
Dziś Święto Ś. Cyryla Aleksandryjskiego Biskupa, Wyznawcy, Oyca y Doktora Kościoła

Sekta 1958 dokonała pseudo-przeniesienia (z redukcyą do pseudo-Wspomnienia) na 27 czerwca. Wydaię mi się, iż to iest uzasadnienie daty Święta - 9 lutego:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyryl_z_Aleksandrii

"Na podstawie raportów, Cyryl formułował zalecenia doktrynalne i organizacyjne w formie listu. Zalecenia te znane było jako Listy świąteczne (Heortastikoi logoi), gdyż zawierały ustalone przez biskupa Aleksandrii daty początku wielkiego postu oraz Wielkanocy. Cyryl wysyłał takie listy nie tylko do podległych sobie biskupów i klasztorów, ale także do wybranych biskupów z innych prowincji Cesarstwa, między innymi Rzymu."


pseudo-Redukcya (nie pseudo-zniesienie chyba boć Święty za wysokiey rangi na takie działanie) możliwe, że z poniższych powodów


"Monoteistyczną teologię i filozofię odrzucającą naukę o trzech hipostazach Boga, zwłaszcza ariańską, uważał biskup Aleksandrii nie za naukę chrześcijańską, ale żydowską[172]."

y proszę przeczytać nagłówek "Wygnanie żydów"
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 09, 2024, 12:11:16 pm
Dziś Wspomnienie Ś. Apolonii z Aleksandrii Dziewicy y Męczennicy

Gorąco polecam przeczytać iey żywot. 


https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10654.msg243812.html#msg243812
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 14, 2024, 10:43:17 am
Dziś Wspomnienie Ś. Walentego Prezbitera (inaczey Księdza) y Męczennika

Iego żywot proszę sobie przeczytać z źródła w powyższym moim komentarzu, a późniey porównać z dyabelskimi bzdurami na wikipedii y "brewiarz.pl".

Iak widać Ś. Walenty z zakochanymi nie ma nic wspólnego. Koleyne zeświecczone kłamstwa, podobnie iak w przypadku pochodzenia nazwy kwiatu "chryzantema", o czym iuż pisałem w tym temacie.
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 15, 2024, 18:37:18 pm
Dziś Wspomnienie ŚŚ. Faustyna Prezbitera (inaczey Xiędza) y Jowita Dyakona (braci z krwi) Męczenników

Piszę o tym Wspomnieniu, iżby nie było nieporozumień co do płci Ś. Jowita, gdyż iest on pisany iako "Wspomnienie ŚŚ. (...) y Jowity", co błędem nie iest, ale dla, być może, przytłaczaiącey większości może być odczytany iako niewiasta.

Tu iest żywot tych Świętych  https://salveregina.pl/zywot-swietych-faustyna-i-jowity-meczennikow/
Tytuł: Odp: Woyna ze Świętymi
Wiadomość wysłana przez: Hugues de Payns w Lutego 15, 2024, 18:37:32 pm
Przestrzegam przed stroną "sanctamissa.pl". Na teyże stronie znayduie się:

- obraźliwe słowo "kobieta", o którym iuż wielokrotnie pisałem, temat w polecanych na stronie główney po prawey stronie "kobieta w Kościele Katolickim"

- błędny kalendarz liturgiczny

- herezya chrześcijaństwa heretyków (protestantów y prawosławnych
https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.0.html ) y herezya Nie-iedności Kościoła Chrześcijańskiego - obydwie herezye przypisane Papieżowi (potwarz) w iednym zdaniu poniżey   https://www.sanctamissa.pl/kosciol-katolicki/papiez-achille-ambrogio-damiano-ratti-aka-pius-xi/

"W 1928 potępił fałszywie pojmowany ekumenizm w encyklice „Mortalium animos”, gdzie stanowczo potępił jedność Kościoła Katolickiego z kościołami chrześcijańskimi, które nie pozostawały z nim w łączności doktrynalnej."


Encyklika "Mystici Corporis Christi" Papieża Piusa XII z 29 czerwca 1943 r.

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mystici_corporis_29061943.html#m0-2

"5. (...) gdy oczy zwrócą na Kościół i rozważą tę Jego jedność, daną Mu od Boga, przez którą wszyscy ludzie, jakiegokolwiek są pochodzenia, węzłem braterskim z Chrystusem są złączeni, wtedy zaiste zmuszeni są podziwiać taką społeczność miłującą się nawzajem i czują się za natchnieniem i pomocą łaski Bożej, pobudzeni do tego, aby móc uczestniczyć w takiej jedności i miłości."

"7. (...) W ogóle mówiąc, stwierdzamy jako fakt nie tylko przedziwną jedność społeczności chrześcijańskiej, (...)"

Y wogóle proszę wcisnąć "F3" y wpisać "jedność" y "jeden", a naylepiey przeczytać całą tą Encyklikę.


Tu w pseudo-Kanonie pseudo-Mszy Świętey iest miasto "gromadzić" - "jednoczyć"
https://www.officium.sanctamissa.pl/cgi-bin/missa/missa.pl

Tu w pseudo-Wielkopiątkowey pseudo-"Części Drugiey: Uroczyste Modły zwane "Modlitwą Wiernych"" miasto "V. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży, aby Bóg i Pan nasz raczył go darzyć pokojem, gromadzić i strzec (...)" iest "V. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży, aby Bóg i Pan nasz raczył go darzyć pokojem i jednością i strzec go (...)".
Proszę ustawić datę na 3-29-2024  https://www.officium.sanctamissa.pl/cgi-bin/missa/missa.pl

A tu (proszę ustawić datę na 3-29-2024)  https://www.officium.sanctamissa.pl/cgi-bin/missa/missa.pl  nie ma słowa "wiarołomnych" w modlitwie za wiarołomnych żydów w Wielki Piątek, iak u antypapieża Jana XXIII (on zniósł to słowo), a jego pseudo-Mszału z 1962 r. używaią lefebryści (pseudo-Bractwo Ś. Piusa X).

Y tu  https://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,10206.msg243994.html#msg243994

Możliwe, że dobry kalendarz liturgiczny iest w pseudo-Mszale, wydanie z 1956 r. o. G. Lefebvre  https://www.ultramontes.pl/o_g_lefebvre_osb_mszal_rzymski_1956.htm

Y w tym pseudo-Mszale, wydanie z 1956 r. o. G. Lefebvre takoż iest "jednoczyć" (źle przetłumaczone, w oryginale Mszału z 1955 r. iest dobrze), przeto herezya o Nie-iedności Kościoła, str. 893 (447 na pasku). Ktemu po lewey stronie iakiś straszny (upiorny !) obrazek, toć nie Pan Jezus ale iakaś straszna (upiorna !) maszkara, ani krzyż, ani Aniołowie, wydaie mi się, iż niekatolicki, modernistyczny. Na str. 452 Pan Jezus z odkrytą głową, a mężczyźni przyjmuiący Komunię z nakrytą głową ? 1 List do Koryntian [11:4] y komentarz X. Menochiusza y [11:7]  https://www.ultramontes.pl/o_g_lefebvre_osb_mszal_rzymski_1956.htm