Forum Krzyż

Traditio => Summorum Pontificum => Wątek zaczęty przez: abenadar w Grudnia 19, 2012, 14:13:38 pm

Tytuł: Nota redakcyjna do Ecclesiae Universae
Wiadomość wysłana przez: abenadar w Grudnia 19, 2012, 14:13:38 pm
+
Czy ma ktoś polskie tłumaczenie Noty redakcyjnej do Ecclesiae Universae? Wszędzie jest sam dokument, ale zauważyłem że posiada on jeszcze właśnie taką notę.

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_ecclsdei_doc_20110513_nota-universae-ecclesiae_it.html (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_ecclsdei_doc_20110513_nota-universae-ecclesiae_it.html)
Tytuł: Odp: Nota redakcyjna do Ecclesiae Universae
Wiadomość wysłana przez: Bogu-Miła w Grudnia 19, 2012, 14:44:44 pm
+
Oto wersja angielska:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/ecclsdei/documents/rc_com_ecclsdei_doc_20110513_nota-universae-ecclesiae_en.html

Z Panem Bogiem!
Tytuł: Odp: Nota redakcyjna do Ecclesiae Universae
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Grudnia 19, 2012, 21:56:57 pm
Nota Papieskiej Komisji Ecclesia Dei

Papieska Komisja Ecclesia Dei publikuje Instrukcję dotyczącą stosowania Listu apostolskiego Summorum Pontificum, wydanego z własnej inicjatywy [motu proprio] przez J. Św. Benedykta XVI.

Ojciec Święty w motu proprio Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 r., które weszło w życie 14 września tegoż roku (AAS 99 [2007], ss. 777–781), promulgował powszechną ustawę dla Kościoła, aby uregulować zasady stosowania liturgii rzymskiej, która obowiązywała w r. 1962; swoją decyzję w sposób autorytatywny uzasadnił w Liście do Biskupów, opublikowanym wraz z motu proprio, o stosowaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy przeprowadzonej w 1970 r. (AAS 99 [2007] 795–799).
We wspomnianym Liście Ojciec Święty prosił współbraci w biskupstwie, by po trzech latach od wejścia w życie moto proprio przesłali do Stolicy Apostolskiej sprawozdanie (por. akapit 13). Na podstawie uwag pasterzy Kościoła z całego świata i otrzymanych próśb o wyjaśnienie oraz o konkretne wskazówki zostaje ogłoszona obecnie niniejsza Instrukcja, opatrzona łacińskim incipitem: Universae Ecclesiae. Instrukcja została zatwierdzona przez samego Papieża na audiencji, której udzielił Kardynałowi Przewodniczącemu 8 kwietnia 2011 r., i nosi datę 30 kwietnia 2011 r., liturgicznego wspomnienia św. Piusa V, Papieża.
W tekście Instrukcji po paru uwagach wstępnych i historycznych (cz. I, nn. 1–8), przedstawiono najpierw zadania Papieskiej Komisji Ecclesia Dei (cz II, nn. 9–11), po czym, w myśl papieskiego motu proprio, zostają podane pewne konkretne normy i rozporządzenia (cz. III, nn. 12–35), zwłaszcza dotyczące zakresu kompetencji Biskupa diecezjalnego (nn. 13–14). W dalszym ciągu przedstawione są prawa i obowiązki wiernych, którzy tworzą poszczególne grupy wiernych (coetus fidelium) (nn. 15–19), jak również kapłana uznanego za zdatnego do celebrowania według forma extraordinaria rytu rzymskiego (sacerdos idoneus, nn. 20–23).
Uporządkowane zostają pewne kwestie dotyczące dyscypliny liturgicznej i kościelnej (nn. 24–28), z wyszczególnieniem zwłaszcza norm dotyczących sprawowania sakramentu Bierzmowania i święceń (nr 29–31), korzystania z Brewiarza Rzymskiego (nr 32), własnych ksiąg liturgicznych zgromadzeń zakonnych (nr 34), Pontyfikału Rzymskiego i Rytuału Rzymskiego (nr 35), które obowiązywały w r. 1962, jak również celebrowania Triduum Sacrum (nr 33).
Papieska Komisja Ecclesia Dei żywi nadzieję, że przestrzeganie norm i rozporządzeń Instrukcji, regulujących usus antiquior rytu rzymskiego i powierzonych pasterskiej trosce oraz rozważnej czujności pasterzy Kościoła, przyczyni się – jako bodziec i wskazówka – do pojednania i jedności, zgodnie z pragnieniem wyrażonym przez Ojca Świętego (por. List do Biskupów z 7 VII 2007 r., akapity 7–8).

„Osservatore Romano” [wyd. polskie] [2011] nr 8–9, s. 58 [tekst nieco skorygowałem].