Forum Krzyż

Traditio => Summorum Pontificum => Wątek zaczęty przez: Andrzej75 w Grudnia 18, 2012, 23:19:47 pm

Tytuł: Suche Dni Adwentu
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Grudnia 18, 2012, 23:19:47 pm
Z II Nokturnu Jutrzni Brewiarza Rzymskiego na 3 niedzielę Adwentu

Kazanie św. Leona, Papieża
Kazanie 2. o poście grudniowym i jałmużnach

Najmilsi! Do czego wzywa nas i przeznaczenie tych dni, i nasz religijny zwyczaj, to wam, pełni pasterskiej troski, głosimy: macie święcić post grudniowy, aby za ukończone zbiory wszystkich plonów Bogu, ich Dawcy, w najgodniejszy sposób złożyć ofiarę wstrzemięźliwości. Cóż bowiem może być skuteczniejsze nad post? Jego zachowaniem zbliżamy się do Boga, sprzeciwiamy się diabłu, uodparniamy się zwycięsko na powaby grzechów.
Albowiem post był zawsze pokarmem dla cnoty. Wstrzemięźliwość jest matką czystych myśli, duchowych pragnień, zbawiennych rad. Przez dobrowolne umartwienia ciało obumiera żądzom, duch odnawia się w cnocie. Ponieważ jednak nie samym tylko postem nabywa się zbawienie duszy, posty nasze powinniśmy dopełniać miłosierdziem dla ubogich. Poświęćmy na wzrost cnoty to, co odebraliśmy swojej przyjemności. Wstrzemięźliwość poszczącego niechaj się stanie pożywieniem ubogiego!
Przedmiotem gorliwości naszej niech będzie obrona wdów, dobro sierot, pociecha strapionych, jednanie zwaśnionych! Podróżnego w dom przyjąć, uciśnionego otoczyć opieką, nagiego przyodziać, chorego pielęgnować: oto w jaki sposób każdy z nas, z owoców sprawiedliwej swej pracy składając tę świętą ofiarę Bogu, Dawcy wszelkiego dobra, może zasłużyć sobie na nagrodę Królestwa Niebieskiego. W środę przeto i piątek pośćmy. W sobotę zaś obchodźmy wszyscy pospołu wigilie u świętego Piotra Apostoła, abyśmy za wstawiennictwem jego zasług otrzymali, o co prosimy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.