Forum Krzyż

Disputatio => Sprawy ogólne => Wątek zaczęty przez: ryszard1966 w Marca 30, 2012, 05:36:23 am

Tytuł: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Marca 30, 2012, 05:36:23 am
http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/ekskomunika_kierownictwa_sekty_dohnalowcow_20127
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Marca 30, 2012, 06:22:32 am
coraz częstsze konflikty z hierarchią zarówno łacińską, jak i unicką. Główną ich przyczyną był skrajny tradycjonalizm o. Dohnala, który na każdym kroku głosił potrzebę zjednoczenia unitów w Czechach i Słowacji z UKGK, a zarazem przestrzegał przed reformami w łonie tego Kościoła, jak to było w Kościele łacińskim po Vaticanum II.

hehe
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Marca 30, 2012, 06:57:16 am
mam nadzieję, że tak nie napiszą po 15 kwietnia o FSSPX
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Marca 30, 2012, 09:44:14 am
"Gdy w 2003 r. Jan Paweł II mianował ks. Ladislava Huškę greckokatolickim egzarchą Czech, ks. Dohnal ostro się temu sprzeciwiał, zarzucając mu współpracę z czechosłowackimi służbami specjalnymi i usiłując nie dopuścić do jego sakry biskupiej. Władze kościelne obłożyły wówczas buntowniczego mnicha karami kanonicznymi."

Czyżby to piękne "preludium" KNW i sygnał dla nas ? Na szczęście nie "ojciec Eliasz" tylko obecnie "Patriarcha Eliasz" miał jak powyżej widać zdrowy katolicki stosunek do "nominatów" Jego Świątobliwości...cóż od SVII tak to jakoś idzie że jak nie apostaci, to pedofile jak nie pedofile to pederaści, albo zwyczajnie komuniści... wogóle śmieszną jest teza że :

"W 2008 Stolica Apostolska oficjalnie ekskomunikowała zakonnika, gdyż miał on przyjąć sakrę - niezgodnie z kanonami kościelnymi - od byłego biskupa greckokatolickiego ze struktur podziemnych, którego ważność święceń biskupich jest podważana."

"podważana" przez kogo ? Przez "biskupów i kapłanów" z KGB w "legalnych strukturach" ze stopniami oficerskimi częstokroć pułkowników, "jenerałów pałkowników" nawet ?

Najlepsze jest jednak to :
"Przypomniano, że trybunał drugiej instancji Arcybiskupstwa Większego Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego 10 września 2008 r. uznał ich winnymi bezprawnej uzurpacji urzędu kościelnego, podsycania buntu i nienawiści wobec niektórych hierarchów i prowokowania podwładnych do nieposłuszeństwa, a także winnymi przestępstwa szkodzenia reputacji innych przez oszczercze oświadczenia."

toż to jak żywcem wyjęte z "politpoprawnej gramoty z GW" ! "Patriarcha Eliasz" zwyczajnie dokonał ekskomuniki komunistycznych kapusi i pederastów - ot "nienawiść i oszczerstwo"...śmiechu warte ...

Cóż pozostaje modlić się gorąco za Kościół Święty, co prawda ta ekskomunika jako odpowiedź na ekskomuniki O.Eliasza jest w pewnym sensie oczywista w sensie "politycznym", choć obawiam się że niesie też pewne "przesłanie" dla nas...obym się mylił. Kiedy ostatnio KNW kogoś ekskomunikowała "ferendae sententiae" bo słowo daję nie pamiętam ???
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Marca 30, 2012, 11:00:08 am
Nie Tato, nie ma żadnych dowodów, że którykolwiek z tych ludzi jest biskupem. To przebierańcy i uzurpatorzy.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Marca 30, 2012, 11:02:31 am
Nie Tato, nie ma żadnych dowodów, że którykolwiek z tych ludzi jest biskupem. To przebierańcy i uzurpatorzy.

Jeśli tak to jasna sprawa , ale słyszałem zgoła odmienne opinie na ich temat...
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Marca 30, 2012, 11:07:04 am
Póki co, traktuje ich jak następców papieża Siriego - nie ma powodu, by mieć inne zdanie.

W dodatku, z tego co wiem, to tradsi pomieszani z charyzmatykami, a więc referencja do Kiersztyno-Natanków byłaby na miejscu.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Marca 30, 2012, 14:07:52 pm
Ciekawe tutaj X.Isakowicz pisze :
"Korespondencja ze Lwowa. Warto też dodać, czego nie ma tej korespondencji, to fakt, że rozłamowcy sprzeciwiają się także kultowi Bandery i zbrodniarzy z UPA. Sprzeciwiają się także nacjonalizmowi, któremu z kolei sprzyja znaczna część hierarchów ukraińskich. "

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3652
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Jean Raspail w Marca 30, 2012, 14:29:55 pm
"Czyżby to piękne "preludium" KNW i sygnał dla nas ?"

Tego bym się nie obawiał li tylko z tego powodu, że w przypadku FSSPX byłyby zbyt duże konsekwencje takiego orzeczenia. A przecież wystarczy bokiem kolportować niepoparte rzeczowym argumentami teorie o nieważności szafowanych Sakramentów...
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Marca 30, 2012, 14:47:00 pm
Ciekawy fragment znalazłem tutaj:
"Protestem wobec negatywnych zmian zachodzących rzekomo w Kościele uzasadniali swoje ujawnienie się także bazylianie z Podhorec w rejonie Brodzkim — Ilja Dohnal, Metodij Szpirżyk, Markijan Hitiuk oraz ks. Robert Oberhausen — utrzymujący, że otrzymali chirotonię w katakumbach jako ordinari substituti (czyli władzę biskupią objąć mieli jedynie w wypadku wakatu na katedrze danej diecezji). Faktu ich wyświęcenia na hierarchów nie potwierdzają jednak żadne dokumenty kościelne, ani zeznania osób świeckich bądź duchownych. Zastanawia również, dlaczego tak długo zwlekali z ujawnieniem się greckokatolickiemu episkopatowi i wiernym. Z wyjątkiem Hitiuka, Ukraińca, wszyscy pozostali pochodzą ze zlikwidowanej w 2004 r. czeskiej delegatury bazylianów i posiadają obywatelstwo czeskie. W tym też roku przyjechali na Ukrainę, gdzie pracowali jako rekolekcjoniści, krytykując przy tym kierownictwo Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Tzw. „ojcowie podhoreccy”, dążąc — jak twierdzili — do odnowy wewnątrz Kościoła, w 2008 r. spośród emerytowanych hierarchów i własnego grona powołali nowy synod biskupów z nowym arcybiskupem większym na czele. Wobec tego aktu mierzącego w jedność Kościoła schizmatycy zostali obłożeni ekskomuniką, w odpowiedzi na którą zrodził się plan utworzenia nowej wspólnoty pod nazwą „Ukraiński Prawowierny Kościół Greckokatolicki”9. W sierpniu 2009 r. ze względów formalnych Państwowy Komitet Ukrainy ds. Narodowości i Religii odmówił rejestracji nowej konfesji."

http://www.laboratorium.wiez.pl/teksty.php?odrodzony_kosciol_w_niepodleglym_panstwie_dwadzies&p=3
zwłaszcza że powyżej jest coś tam na temat Bractwa św. Jozafata...ale...
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Marca 30, 2012, 14:53:18 pm
Jak nie urok to sraczka - albo oszołomy albo bękarty UPA
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Marca 30, 2012, 15:10:49 pm
Jak nie urok to sraczka - albo oszołomy albo bękarty UPA

ale wiele jest jednak poszlak, że święcenia biskupie to oni mają ważne ...
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Marca 30, 2012, 15:20:58 pm
Przecież z zacytowanego przez Ciebie dokumentu wynika coś przeciwnego: Faktu ich wyświęcenia na hierarchów nie potwierdzają jednak żadne dokumenty kościelne, ani zeznania osób świeckich bądź duchownych. Zastanawia również, dlaczego tak długo zwlekali z ujawnieniem się greckokatolickiemu episkopatowi i wiernym.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Marca 30, 2012, 16:17:57 pm
Przecież z zacytowanego przez Ciebie dokumentu wynika coś przeciwnego: Faktu ich wyświęcenia na hierarchów nie potwierdzają jednak żadne dokumenty kościelne, ani zeznania osób świeckich bądź duchownych. Zastanawia również, dlaczego tak długo zwlekali z ujawnieniem się greckokatolickiemu episkopatowi i wiernym.

Nie opieram tego na tym cytacie, tylko na wskazaniu biskupa podziemnego w zupełnie innym kontekście. O nim jest też mowa wszak w powyższych pozostałych wieściach. Także był kiedyś ten temat obecny na forum grekokatolików. Wieści zasłyszane także wskazują na to że to był podziemny b. zasłużony zresztą biskup. Powyżej jest także mowa o "biskupach emerytach" którzy wraz z nimi wybrali Eliasza na "Arcybiskupa Większego" czy jak go tam zwał "Patriarchę", nie sądzę by "wybierali" kogoś kto ma nieważne święcenia...
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: LUK w Kwietnia 02, 2012, 17:06:58 pm
Christus Rex

Coś o propagowaniu, bronieniu komunizmu jego zasad oraz przynależności do partii komunistycznej :
To tak w temacie na początku wątku


Decretum Contra Communismum

Dekret Świętego Officjum z 1 czerwca 1949 w odpowiedzi na zapytania licznych biskupów, wydany na wniosek Piusa XII. Dekret został potwierdzony w 1959 r. przez bł. Jana XXIII  o ile się nie mylę, obowiązuje po dzisiejszy dzień.

[1]
Q. Utrum licitum sit, partibus communistarum nomen dare vel eisdem favorem
praestare.
Czy godzi się zostać członkiem partii komunistycznej lub wspierać taką partię?
R. Negative: Communismum enim est materialisticus et antichristianus; communistarum autem duces, etsi verbis quandoque profitentur se religionem non oppugnare, se tamen, sive doctrina sive actione, Deo veraeque religioni et Ecclesia Christi sere infensos esse ostendunt.
Odpowiedż przecząca. Komunizm cechuje materializm i antychrystianizm; sami przywódcy komunistów, nawet jeśli twierdzą iż nie są przeciwko religii, jasno świadczą słowami i czynami o swoim byciu przeciwko Bogu, prawdziwej religii i Kościołowi Chrystusowemu.

[2]
Q. Utrum licitum sit edere, propagare vel legere libros, periodica, diaria vel folia, qual doctrine vel actioni communistarum patrocinantur, vel in eis scribere.
Czy godzi się wydawać, propagować lub czytać książki, czasopisma lub ulotki, które szerzą doktryny komunistyczne lub w nich publikować swoje teksty?
R. Negative: Prohibentur enim ipso iure
Odpowiedż przecząca. Jest to zabronione mocą samego prawa

[3]
Q. Utrum Christifideles, qui actus, de quibus in n.1 et 2, scienter et libere posuerint, ad sacramenta admitti possint.
Czy Wierni Chrześcijanie, którzy dokonują aktów opisanych w pytaniach 1 lub 2 mogą być dopuszczani do sakramentów?
R. Negative, secundum ordinaria principia de sacramentis denegandis iis, Qui non sunt dispositi
Odpowiedż przecząca. Ponieważ zasady udzielania sakramentów nie dopuszczają do nich tych, którzy nie są w odpowiednim stanie (dyspozycji)

[4]
Q. Utrum Christifideles, qui communistarum doctrinam materialisticam et anti Christianam profitentur, et in primis, Qui eam defendunt vel propagant, ipso facto, tamquan apostatae a fide catholica, incurrant in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam.
Czy Wierni Chrześcijanie, wyznający materialistyczną i antychrześcijańską doktrynę komunistyczną, a przede wszystkim ci, którzy bronią jej lub ją propagują, za te czyny mocą samego prawa zaciągają na siebie ekskomunikę zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej?
R. Affirmative
Odpowiedź potwierdzająca.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Kwietnia 03, 2012, 09:39:57 am
Dzięki Panie LUK - to stanowisko już bardzo wiele tłumaczy...
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Kwietnia 03, 2012, 10:42:48 am
A co ma ten dekret do sprawy bazyljanów ?
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Kwietnia 03, 2012, 10:56:32 am
A co ma ten dekret do sprawy bazyljanów ?

pierwszy ostry sprzeciw o.Eliasza dotyczył zdaje się nominacji na eparchę jakiegoś komunistycznego kapusia ...czyż nie ?
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Kwietnia 03, 2012, 11:10:05 am
No ale nie widać bezpośredniego związku, dokąd nie poznamy teczek operacyjnych.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Kwietnia 03, 2012, 11:27:59 am
No ale nie widać bezpośredniego związku, dokąd nie poznamy teczek operacyjnych.

W przypadku kapłanów obrządków wschodnich, to raczej nie "teczki operacyjne" tylko archiwa oficerów służb bezpieczeństwa mogłyby cokolwiek wnieść do sprawy. Teczki zresztą oczywiście też...wszak Cerkiew Greckokatolicka na obszarach ZSRS oraz "republik sojuszniczych" była całkowicie nielegalna.

Mnie zastanawia co innego, ponieważ miałem wątpliwy "zaszczyt" prowadzić pewne negocjacje z biskupem grekokatlickim całkiem niedawno, przy okazji też poznałem poglądy Jego Ekscelencji, a także samego "Arcybiskupa Większego" kard. Huzara. Otóż oni a przynajmniej Jego Eminencja wykoncypowali sobie tzw. "podwójną kanoniczność" jako zasadę którą wcielają obecnie. Ma ona polegać na "podwójnej kanoniczności" wobec Rzymu i Konstantynopola. Bardzo osobliwa idea.... przyznaję, ze o sobie nie inaczej mówią jak "prawosławni" często właśnie dla podkreślenia swojej "odrębności". Zresztą mój interlokutor utrzymywał, że pomiędzy "nami a nimi" nie ma "interkomunii" jak był łaskaw rzecz całą ująć. Stąd żywię spore wątpliwości co do stanu w jakim ich ekscelencje się znajdują.

Zważywszy na fakt, że biskupi "podhoreccy" wyświęceni w sekrecie ujawnili się całkiem niedawno - w roku 2008 przy tym stwierdzając "wakat stolic grekokatolickich",  czyli w czasie, kiedy UKGK rozpoczęła "manipulacje" zarówno przy rytach Mszy Świętej jak i święceń. Sprawa zatem faktycznego stanu w jakim znajduje się UKGK jest mocno skomplikowana.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Kwietnia 03, 2012, 11:33:53 am
Póki co, piszmy "biskupi podhoreccy", bo nie ma żadnych przesłanek, by przyjmować ważność ich święceń biskupich. No chyba, że  byli już w Malborku, u byłego metropolity słowiańskokatolickiego.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Kwietnia 03, 2012, 11:51:06 am
Póki co, piszmy "biskupi podhoreccy", bo nie ma żadnych przesłanek, by przyjmować ważność ich święceń biskupich. No chyba, że  byli już w Malborku, u byłego metropolity słowiańskokatolickiego.

Ja myślę, zę oni mają "pewniejsze święcenia" niż "JE.X.Bp." Metropolita Starosłowiański "brat" Stanisław...:)
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Artur Rumpel w Kwietnia 03, 2012, 11:52:50 am
Póki co, piszmy "biskupi podhoreccy", bo nie ma żadnych przesłanek, by przyjmować ważność ich święceń biskupich. No chyba, że  byli już w Malborku, u byłego metropolity słowiańskokatolickiego.

Ja myślę, zę oni mają "pewniejsze święcenia" niż "JE.X.Bp." Metropolita Starosłowiański "brat" Stanisław...:)
Na jakiej podstawie Pan tak twierdzi? Bo powszechnie znane przesłanki wskazuja raczej na cos wręćz przeciwnego
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Kwietnia 03, 2012, 12:01:33 pm

utrzymujący, że otrzymali chirotonię w katakumbach jako ordinari substituti (czyli władzę biskupią objąć mieli jedynie w wypadku wakatu na katedrze danej diecezji).

Nie jestem ekspertem od specyfiki obrządków wschodnich, ale prezentowana tu teologja jest stricte "prawosławna": święcenia są ważne, jeśli są połączone z jurysdykcją. Mam powazne wątpliwości, czy ten fikołek jest dopuszczany przez kodeks prawa kanonicznego.

W teologji katolickiej po ważnem wyświęceniu ma się władzę święceń. Oczywiście dysponowanie nią powinno wynikać z KPK.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Kwietnia 03, 2012, 12:47:44 pm
Póki co, piszmy "biskupi podhoreccy", bo nie ma żadnych przesłanek, by przyjmować ważność ich święceń biskupich. No chyba, że  byli już w Malborku, u byłego metropolity słowiańskokatolickiego.

Ja myślę, zę oni mają "pewniejsze święcenia" niż "JE.X.Bp." Metropolita Starosłowiański "brat" Stanisław...:)
Na jakiej podstawie Pan tak twierdzi? Bo powszechnie znane przesłanki wskazuja raczej na cos wręćz przeciwnego

To jest tu akurat krotochwila jeno - zaznaczona zresztą "smilem"...tak w ogóle to zdecydowanie brat Stanisław ma ważne święcenia biskupie i tego wcale nie neguję, co do "ojców podhoreckich" raz jeszcze przypomnę, że "Patriarchą" o.Eilasz został wybrany przy udziale "emerytowanych hierarchów" grekokatolickich, co świadczy o ważności jego święceń. KNW oraz "posoborowiki" piszę, że "brak jest wiarygodnych świadków" tych święceń, tzn, że istniejących świadków uważają za "niewiarygodnych" zapewne dlatego, że choć są greckokatolickimi hierarchami , to poparli "schizmę"podhorecką.  Otóż mnie absolutnie nie przekonuje zastosowana "logika" KNW w tym przypadku, choć rozumiem powody wrogości w stosunku do tej grupy - w zasadzie już zdaje się potężnej "schizmy" na Ukrainie...

Co do kwestii święceń i jurysdykcji, to w przpadku "sekretnej ordynacji" jurysdykcja nie stoi w sprzeczności ze święceniami. Jest jednocześnie udzielana ( bądź jest po prostu "jurysdykcją zastępczą" jak w FSSPX ). Fakt, że w przypakach sekretnych święceń, których wszak było wiele na terenach okupowanych przez bolszewię, a zwłaszcza ZSRS, niie ujawniano tego typu przypadku jest także logiczny. Święcenia te bowiem miały charakter tajny i zastępczy ( dopóki oficjalnego biskupa kolejny raz nie zesłano do łagru, lub nie zabito zwyczajnie ) po to by przetrwało kapłaństwo w tych diabelskich okolicznościach. Zatem logicznym jest że "biskupi" nie ujawniali tego faktu do momentu przekonania o "wakacie stolic" - czyli tak jak się zobowiązali. Zaś poparcie "emerytowanych hierarchów" ich jedynie uwiarygadnia a nie deprecjonuje.
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Kwietnia 03, 2012, 13:20:34 pm
UKGK rozpoczęła "manipulacje" zarówno przy rytach Mszy Świętej jak i święceń
jakie manipulacje?
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Tato w Kwietnia 03, 2012, 13:56:19 pm
UKGK rozpoczęła "manipulacje" zarówno przy rytach Mszy Świętej jak i święceń
jakie manipulacje?

Przecież "greko" nie wytrzymali "aggiornamento" i już zaczęli "ostro grzebać" przy rytach...
Tytuł: Odp: Ekskomunika dla byłych bazylianów
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Kwietnia 03, 2012, 15:38:50 pm
UKGK rozpoczęła "manipulacje" zarówno przy rytach Mszy Świętej jak i święceń
jakie manipulacje?

Przecież "greko" nie wytrzymali "aggiornamento" i już zaczęli "ostro grzebać" przy rytach...
mialo byc: jakie dokladnie manipulacje?