Forum Krzyż

Novus Ordo => Kościół posoborowy => Wątek zaczęty przez: KAES w Kwietnia 18, 2009, 14:48:30 pm

Tytuł: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Kwietnia 18, 2009, 14:48:30 pm
Abp Zimowski: Służyć w ubogich i cierpiących
 

Ks. Zbigniew Niemirski: Księże Arcybiskupie, nie ukrywam, że wypowiadam ten tytuł z nieśmiałością. Ojciec Święty mianował Ekscelencję przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Czym jest ta dykasteria?
– Abp Zygmunt Zimowski: 11 lutego 1985 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powołał Komisję do spraw Służby Zdrowia. Początkowo przynależała ona do Papieskiej Rady do spraw Świeckich. Własną autonomię otrzymała trzy lata później. To właśnie wtedy, 28 czerwca 1988 r. Jan Paweł II ogłosił konstytucję apostolską „Pastor Bonus” i komisję podniósł do rangi Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Radą kieruje przewodniczący, a wspiera go sekretarz i podsekretarz oraz liczni członkowie i konsultorzy. Ten watykański organ doradza w sprawach duszpasterstwa pracowników służby zdrowia i pacjentów oraz współpracuje z innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej.

To zadanie dotykające bardzo istotnych i zarazem bolesnych momentów ludzkiego życia. Nie da się go realizować bez osobistego zaangażowania w posługę chorym.
– Los ludzi chorych i cierpiących był mi zawsze jakoś szczególnie bliski. Gdy jako diakon przygotowywałem się do święceń kapłańskich, hasłem roku w naszym tarnowskim seminarium były Chrystusowe słowa „Non ministrari sed ministrare” – Nie przyszedłem aby mi służono, ale aby służyć. One stały się inspiracją do napisu na moim prymicyjnym obrazku: Idę, Panie, aby Ci służyć w ubogich i cierpiących. A potem przyszedł czas pracy na wikariacie w Starym Sączu. Tam zorganizowałem Msze św. dla chorych w pierwsze piątki miesiąca, które sprawowaliśmy w domach. Jeszcze dziś spotykam osoby, które wtedy były ludźmi bardzo młodymi. Są wdzięczni za to, że ich chorzy rodzice mieli duchową opiekę.

Tej troski nie zahamowała też nominacja do pracy w watykańskiej Kongregacji Wiary?
– Przez wiele lat byłem kapelanem sióstr w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana w podrzymskim Bassano Romano. Jeździłem tam każdej niedzieli i po Mszy św. spieszyłem z Komunią św. i posługą do starszych, którzy mieszkali w tamtejszych pensjonatach. To wtedy zrodziła się idea budowy i zorganizowania domu dla ludzi starszych w Polsce. Udało się go zorganizować w moich rodzinnych stronach, w Kupieninie. W Domu Pogodnej Starości im. Jana Pawła II, bo tak nazwaliśmy tę placówkę, swój kąt znaleźli starsi i chorzy. Opiekę przejęły siostry benedyktynki. Swój zakonny charyzmat chciały realizować właśnie w ojczyźnie Jana Pawła II, nie tylko papieża, ale też człowieka, który promieniował wrażliwością na ludzkie cierpienie.

Czy ma już ks. Arcybiskup jakieś plany odnośnie do pracy w papieskiej radzie?
– Najpierw będę się starał kontynuować to, co wypracowali moi poprzednicy. A mam tu przede wszystkim na myśli to, co dla Rady wniósł kard. Fiorenzo Angelini i jej ostatni przewodniczący kard. Javier Lozano Barragan. Poza tym szczegółowe zadania jasno precyzuje papieski dokument, wspomniana konstytucja apostolska „Pastor Bonus”. Ważnymi wskazaniami są także słowa Jana Pawła II napisane w Encyklice „Evangelium vitae: „Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać. Bóg sam przypomina o tym Noemu po potopie: Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata. Autor tekstu biblijnego stara się w tym miejscu podkreślić, że fundamentem świętości życia jest Bóg i Jego działanie stwórcze, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. Życie i śmierć człowieka są zatem w ręku Boga, w jego mocy: w jego ręku tchnienie życia i dusza każdego człowieka, woła Hiob. To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza”.
Dodam jeszcze, że już w nadchodzącym roku przypadnie dwudziesta piąta rocznica istnienia Rady. To będzie doskonała okazja do zorganizowania międzynarodowego sympozjum, w czasie którego mogą zostać przypomniane osoby związane z Radą i jej dokonania.

Papieska nominacja przyszła tuż przed Niedzielą Miłosierdzia. To czas między sześćdziesiątą rocznicą urodzin ks. Arcybiskupa i dniem imienin. Czy jest tu jakiś związek?
– Muszę powiedzieć, że te daty nie mają specjalnego związku poza jedną. Ojciec Święty Benedykt XVI nominował mnie w przeddzień Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Chciał przez to podkreślić, że prawda o Bogu bogatym w miłosierdzie przekłada się na naszą codzienność i dotyka każdego z nas w całości naszej egzystencji, także w tym wymiarze, który wiąże się z cierpieniem – i tym fizycznym, i tym duchowym. Tu szczególnie Bóg pokazuje swą miłosierną bliskość i solidarność z każdym człowiekiem.

Nominacja to wyraz dumy także i dla diecezjan. Ale ona też nas smuci. Po siedmiu latach przychodzi czas rozstania.
– W moim biskupim herbie znajduje się godło Radomia. Ono i cała diecezja pozostają w moim sercu jako coś, czego nie da się w żaden sposób wyrwać czy wymazać. To godło będzie ze mną w Rzymie jako szczególny znak i wspomnienie. W moim sercu pozostaną miejsca oraz osoby, z którymi spotkałem się i pracowałem. Tu w diecezji pozostanie szereg dzieł, którym szczególnie patronowałem. Ich zogniskowaniem niech będzie ośrodek charytatywno-edukacyjny „Emaus” w Turnie oraz Centrum Myśli Benedykta XVI działające w ramach Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu.
Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z zarządzaniem diecezją, prosiłem sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertone, bym przez jakiś czas mógł pozostać, aby dokończyć istotnych spraw. Pozostaję więc tutaj do końca czerwca, będąc już nie ordynariuszem, ale administratorem apostolskim.
A co potem? Przyjdzie nam żyć w tym samym Kościele, na służbie tego samego Chrystusa. Nie po to, aby nam służono, ale aby służyć.

http://www.radom.opoka.org.pl/ (http://www.radom.opoka.org.pl/)

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 22, 2009, 00:50:40 am
  "Teemu Sippo rzymskokatolickim biskupem Finlandii 
Benedykt XVI mianował ks. Teemu Sippo nowym biskupem diecezji helsińskiej. 62-letni duchowny będzie pierwszym biskupem rzymskokatolickim narodowości fińskiej od czasów reformacji. Diecezja helsińska obejmuje swoim zasięgiem całą Finlandię.
Przyszły biskup odbywał studia teologiczne w Niemczech. Następnie pracował w parafiach w Helsinkach i Jyväskylä. Doradzał również swojemu poprzednikowi, ks. bp. Józefowi Wróblowi w sprawach ekumenizmu. Podobnie jak bp Wróbel ksiądz Sippo należy do zgromadzenia księży sercanów. Polscy sercanie stanowią 8 z 22 czynnych księży diecezjalnych w Finlandii, w której żyje 9,5 tys. członków Kościoła rzymskokatolickiego. Ponad 80% Finów należy do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego.

Z decyzji papieża niezadowoleni są tradycjonaliści katoliccy zarzucający ks. Sippo relatywizm teologiczny oraz udzielanie komunii Świętej aktywnym homoseksualistom. Sippo nie zaszkodziło nawet poparcie, jakie udzielił mu lewicowy ruch katolicki "My jesteśmy Kościołem." "


Cytat za :
http://www.ekumenizm.pl/content/article/20090619165041347.htm

Przyznam osobiście,że można tracić czasami nadzieję....


 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: traditio w Czerwca 22, 2009, 00:55:51 am
Cóż to się stało? Jakie sprężyny w Rzymie zagrały?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 22, 2009, 01:16:55 am
Może tak wygląda właśnie "hermeneutyka ciągłości" w interpretacji SVII...Panu Bogu świeczkę a daibłu ogarek...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Alagor w Czerwca 22, 2009, 01:21:04 am
Pisze Pan tak, jakby stało się niewiadomo co - a przecież wszystko jest w normie. Nie przypominam sobie, żeby beznadziejne nominacje biskupie były czymś wyjątkowym.
Dlatego śmieszą mnie wszyscy ci, którzy zaraz po wydaniu MP zaczęli bredzić o tym, jak to już wszystko w porządku i co to FSSPX jeszcze chce.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Czerwca 22, 2009, 12:01:43 pm
Wiem o nim tyle, że administrował diecezją po przeniesieniu bpa Wróbla do Lublina. Jeśli to prawda to rzeczywiście coś nie tak.
Tu mamy jego nominację:
http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/24000.php?index=24000&po_date=16.06.2009&lang=it#NOMINA%20DEL%20VESCOVO%20DI%20HELSINKI%20(FINLANDIA) (http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/24000.php?index=24000&po_date=16.06.2009&lang=it#NOMINA%20DEL%20VESCOVO%20DI%20HELSINKI%20(FINLANDIA))
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: szkielet w Czerwca 22, 2009, 12:10:35 pm
eh... :(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Morro w Czerwca 22, 2009, 13:20:19 pm
Rzeczywiście, naprawdę albo trzeba być jakimś bardzo dobrym obserwatorem -wizjonerem, albo bardzo chcieć, by zauważyć w personalnychposunięciach papieskich jakąś zasadniczą zmianę kierunku.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Czerwca 22, 2009, 13:52:52 pm
Proszę tak wszystkim nie obarczać papieża. Jest jeszcze nuncjatura, Kongregacja ds. Biskupów...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 22, 2009, 14:26:23 pm
Nie wiem jakie sa procedury wyboru kandydatow na biskupow w Findlandii, ale we Francjiod trzech lata zdarzaja sie nominacje graniczace z cudem. Niewiele ich co prawda, ale jednak. Kiedy patrze np. na ostatnie posuniecia bpa Aillet w swej przezartej posoborowiem diecezji, to widze ze zasluga Benedykta XVI jest wielka.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 22, 2009, 20:03:44 pm
Proszę tak wszystkim nie obarczać papieża. Jest jeszcze nuncjatura, Kongregacja ds. Biskupów...

Na pewno ma Księdz rację, ze Papież nie odpowiada za wszystko, problem w tym, że nominację mu do podpisania przedstawiono a ten podpisał, trudno oczywiście, żeby Papież znał kilka tysięcy kandydatów na biskuipów czy nawet kilkanaście. Zobaczymy jednak czy tym razem podniiosą się jakieś protesty ( skoro już wiadomo ) jak to było akurat w przypadku Ks. Wagnera, czy będzie na to reakcja. Nie wierzę, by nikt w Watykanie "nie wiedział" o występkach owego jegomościa "nominata".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: marekkoc w Czerwca 22, 2009, 21:52:16 pm
Proszę tak wszystkim nie obarczać papieża. Jest jeszcze nuncjatura, Kongregacja ds. Biskupów...

Na pewno ma Księdz rację, ze Papież nie odpowiada za wszystko, problem w tym, że nominację mu do podpisania przedstawiono a ten podpisał

może warto poruszyć delikatną kwestię - Ojciec Święty jest osobą sędziwą. Podobnie zresztą jak Jan Paweł II w ostatnich latach i może  to pozwala w innym świetle spojrzeć na pewne niezrozumiałe decyzje...
Natura, biologia - mają swoje prawa...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Alagor w Czerwca 22, 2009, 23:39:23 pm
może warto poruszyć delikatną kwestię - Ojciec Święty jest osobą sędziwą. Podobnie zresztą jak Jan Paweł II w ostatnich latach i może  to pozwala w innym świetle spojrzeć na pewne niezrozumiałe decyzje...

Pan żartuje?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: marekkoc w Czerwca 24, 2009, 16:12:04 pm
może warto poruszyć delikatną kwestię - Ojciec Święty jest osobą sędziwą. Podobnie zresztą jak Jan Paweł II w ostatnich latach i może  to pozwala w innym świetle spojrzeć na pewne niezrozumiałe decyzje...

Pan żartuje?
nie żartuję - rozważam rozsądne warianty. Ani ja ani Pan nie badaliśmy Papieża. Obserwował Pan kiedyś osiemdziesięcio-kilkuletniego mężczyznę na co dzień? A tak w ogóle to zarówno zachwyty nad tradycjonalizmem Papieża jak i smutek z Jego decyzji są. Państwo wybaczą, troszkę zabawne. Kard. Ratzinger podobnie jak Kard. Wojtyła są współtwórcami SWII i w pełni popierają wszytko co ustanowił. Msza Trydencka jest wspaniała estetycznie i trzeba przyznać, że obecny Papież darząc tę liturgię szacunkiem jednocześnie dezaprobuje już zupełne dziwności liturgiczne występujące na zachodzie, a i nierzadko w Polsce.
Ale pomiędzy Benedyktem XVI, a Piusami X, XII  i innymi występują pewne różnice, które warto zauważyć.
Benedykt XVI jako patron tradycji? Radziłbym sięgnąć co nieco do lektury...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 24, 2009, 16:23:56 pm
Nikt nie łudzi się tym , że Benedykt XVI jest "patronem Tradycji", znamy dobrze nie tylko jego rolę ( tj.Ks.Ratzingera ) w SVII jak liczne wypowiedzi, które świadczą wątpliwe conajmniej o jego poglądach przed objęciem Tego Urzędu, natomiast można rzec że można mieć a przynajmniej powinno najdzieję, że jako Papież odwoła sie do Ducha Świętego, źe się opowie właściwie. W takiej nadziei nie ma nic złego, inna rzecz czy to się stanie, to już Bogu jedynie możemy polecić i Niepokalanej, Stąd cieszą nas pewne decyzje inne smucą czy wręcz napawają zgrozą i strachem...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 24, 2009, 16:26:47 pm
Kard. Ratzinger podobnie jak Kard. Wojtyła są współtwórcami SWII i w pełni popierają wszytko co ustanowił.

Problem polega na tym, ze tak naprawde nie wiadomo co ten sobor ustanowil. Widac to chocby po tym, ze poprzedni i obecny papiez roznili sie nieraz diametralnie opiniami o tym co jest linia soboru, a co Konzil Un-Geist. Moge panu napisac erystyczny tekscik udowodniajacy, ze dzialania Jana Pawla II balansuja na granicy apostazji podpierany wylacznie cytatami z V2, tylko co z tego ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: marekkoc w Czerwca 24, 2009, 16:33:25 pm
Panie Marku, ale co ma wiek do tego? Jeśli poglądy Jozefa Ratzingera wraz z wiekiem ewoluują w dobrą stronę, to chyba logiczniej już byłoby uznać, że wiek sprzyja bystrości umysłu?
Co ma wiek, każdy geriatra by to Pani chyba wyjaśnił. A co do ewolucji, no cóż, właśnie widać.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: marekkoc w Czerwca 24, 2009, 17:00:06 pm
Kard. Ratzinger podobnie jak Kard. Wojtyła są współtwórcami SWII i w pełni popierają wszytko co ustanowił.

Problem polega na tym, ze tak naprawde nie wiadomo co ten sobor ustanowil. Widac to chocby po tym, ze poprzedni i obecny papiez roznili sie nieraz diametralnie opiniami o tym co jest linia soboru, a co Konzil Un-Geist. Moge panu napisac erystyczny tekscik udowodniajacy, ze dzialania Jana Pawla II balansuja na granicy apostazji podpierany wylacznie cytatami z V2, tylko co z tego ?

ta wypowiedż to przykład, Pan wybaczy, miotania się tradycjonalistów: ta ciągła pisanina, udowadnianie sobie nawzajem, jest jakiś wątek  - przy którejś wypowiedzi na jakikolwiek temat pojawia się oczywiście  ;) o FSSPX albo x Trytku i tak w kółko. A co do apostazji Jana Pawła II, nie zdziwiłbym się gdyby ktoś napisał, że nie jest chrześcijaninem. To już jest nużące...
A co ustanowił sobór? Można zerknąć do dokumentów soborowych przecież...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 24, 2009, 20:09:28 pm
Nauczy sie pan czytac, to pogadamy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: marekkoc w Czerwca 24, 2009, 20:20:21 pm
Nauczy sie pan czytac, to pogadamy.
a ja panu radzę żeby pan nie odpisywał bzdur jak nic mądrego pan nie może napisać i proszę sobie darować "erystyczne tekściki" udowadniajace to, czy tamto o Janie Pawle II, które mnie, delikatnie pisząc, nie interesują.
ot, kolejny modelowy "tradycjonalista" - forumowy impertynent
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mac w Czerwca 24, 2009, 20:23:20 pm
A pamiętają państwo co było po ostatniej nominacji w diecezji Lintz. Przecież to analogiczna sytuacja, a papież chciał do tego podejść ostrożnie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Czerwca 24, 2009, 22:36:16 pm
Nie wiem jakie sa procedury wyboru kandydatow na biskupow w Findlandii,
Procedura była prosta - to jedyny ksiądz Fin (albo Finlandczyk jak pisno przed wojną :) w tym kraju. Jedyny kleryk uciekł z seminarium w Stadnikach (SCJ) do Wigratzbad.

Kiedy patrze np. na ostatnie posuniecia bpa Aillet w swej przezartej posoborowiem diecezji, to widze ze zasluga Benedykta XVI jest wielka.
Możesz coś więcej?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 24, 2009, 23:23:23 pm
Bp Aillet byl wczesniej wikariuszem generalnym w Tulonie.Wielokrotnie odprawial msze tradycyjna i asystowal bpowi Reyowi przy swieceniach etc. Napisal m. in. ksiazke o motu proprio. Jego nominacja byla niespodzianka dla wszystkich. Po paru miesiacach rzadow w jednej z najbardziej zrujnowanej przez posoborowie diecezji wymienil 80% ekipy kierowniczej, stworzyl nowe organizmy diecezjalne, wydaje oswiadczenia, ktore musza budzic poploch wsrod francuskiego episkopatu m.in. poparcie dla obroncow zycia, (wiesz, tych ekstremstow od odmawiania rozanca co to kard 23 nie chce miec z nimi nic wspolnego), oswiadczenia przeciw lokalnej Gay Pride etc. etc. Szukuje tez otwarcie wlasnego seminarium. Nic nie wiem o sprawach finansowych, ale jesli daje sobie rade tak, jak z reszta, to juz niedlugo bedzie Piemont jesli nie Tradycji, co przynajmniej "reformy reformy".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Czerwca 24, 2009, 23:27:52 pm
@ Fons Blaudi

Ale Tridentina nadal w 1 miejscu raz na miesiąc?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 24, 2009, 23:35:52 pm
Tridentina chyba faktycznie nie ruszyla z miejsca. Moze trzy kaplice FSSPX w tym malym departamencie plus kilka w sasiednim odbiera potencjalnym petycjonariuszom motywacje ? A moze biskup nie chce dostac latki na przychodne ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Czerwca 25, 2009, 08:28:56 am
Tridentina chyba faktycznie nie ruszyla z miejsca. Moze trzy kaplice FSSPX w tym malym departamencie plus kilka w sasiednim odbiera potencjalnym petycjonariuszom motywacje ? A moze biskup nie chce dostac latki na przychodne ?
Na Paris - Chartres widziałem jakąś ekipę z flagą baskijską. Nawet byli mile zaskoczeni jak ich powitałem tradycyjnym: ongi ettori. Francuscy Baskowie mieszkają chyba tylko w tym departamancie? Czy może gdzies obok też?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 25, 2009, 09:00:57 am
Historycznie departament 64 powstal z polaczenia trzech zapirenejskich czesci Kraju Baskow plus francuski Bearn. Poza tym departamentem to tylko emigranci (tak jak wiecej Korsykan jest na Kontynencie niz na wyspie)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Listopada 28, 2009, 00:13:29 am
Przykro mi pisać o odarciu ze złudzeń nadziei wielu z nas pokładanych w nominacjach Benedkta XVI....:

Zawrzało. Może nie w całej Anglii, ale na pewno wśród tutejszych katolików wprawionych w zdumienie ostatnimi wydarzeniami i komunikatem zamieszczonym na stronach Archidiecezji Westminsterskiej.

http://www.bibula.com/?p=16063

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Alagor w Listopada 28, 2009, 00:41:45 am
Śmieszy mnie, że ktokolwiek miał takie nadzieje. Wystarczy przejrzeć nominacje kardynalskie/biskupie. Jeśli ktoś myślał, że Papież będzie umacniał "konserwatywne" skrzydło, to był po prostu naiwny. Jest tam sobie kard. Canizares (a jednocześnie o wiele bardziej przychylny Tradycji abp Ranjith zesłany na Sri-lankę) tylko co z tego, skoro wśród kardynałów-elektorów prawie sami wrogowie Tradycji...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jean Gabriel Perboyre w Listopada 28, 2009, 04:05:18 am
To jest,w ogole szkoda gadac, to jest tak wyrazje wystapienie przeciw 1 przykazaniu, ten czlowiek zupelnie stracil rozeznanie co powinien robic !
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarod w Listopada 28, 2009, 07:27:23 am
Polityka personalna to nie taka  prosta rzecz. Nigdy ze 100% pewnoscia sie nei wie kogo tak na  prawde sie awansuje - konserwatyste czy liberala. Do tego dochodza rozne zaszlosci, ze nie mozna kogos awansowac, aby kogos innego nie urazic itd. itp.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiquus_ordo w Listopada 28, 2009, 09:25:01 am
Śmieszy mnie, że ktokolwiek miał takie nadzieje. Wystarczy przejrzeć nominacje kardynalskie/biskupie. Jeśli ktoś myślał, że Papież będzie umacniał "konserwatywne" skrzydło, to był po prostu naiwny. Jest tam sobie kard. Canizares (a jednocześnie o wiele bardziej przychylny Tradycji abp Ranjith zesłany na Sri-lankę) tylko co z tego, skoro wśród kardynałów-elektorów prawie sami wrogowie Tradycji...

1- Pan zna oczywiscie powody tego, ze abp Ranijth został abp Colombo?... i jest Pan w 100 % pewien, że to było zesłanie...
2- Rozumiem, że konklawe ma być już niedługo bo elektorzy to sami wrogowie Tradycji...

Naiwność to wg mnie sądzenie Panów, o tym, że można ten cały bajzel zamieść w ciagu roku... ( o rzekomym sercu Kościoła w Econe nie wspomne...)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eligiusz w Listopada 28, 2009, 09:26:01 am
Temat w którym się znajdujemy zatytułowałem polityka kadrowa za rządów Benedykta XVI.

Wątęk dotyczący bezpośrednio osoby abp. Nicholsa znajduje się pod tym adresem:
http://krzyz.katolicy.net/index.php/topic,781.0.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Alagor w Listopada 28, 2009, 10:33:44 am
1- Pan zna oczywiscie powody tego, ze abp Ranijth został abp Colombo?... i jest Pan w 100 % pewien, że to było zesłanie...

Niektórzy mówią o sytuacji politycznej na Sri-lance. Jakoś to sobie tłumaczyć trzeba.

Cytuj
2- Rozumiem, że konklawe ma być już niedługo bo elektorzy to sami wrogowie Tradycji...

Nie wiem kiedy będzie, ale na chwilę obecną owszem - elektorzy to prawie sami wrogowie Tradycji. Czy ten skład się znacząco zmieni? Sądząc po dotychczasowych nominacjach - chyba nie.

Cytuj
Naiwność to wg mnie sądzenie Panów, o tym, że można ten cały bajzel zamieść w ciagu roku... ( o rzekomym sercu Kościoła w Econe nie wspomne...)

Bo to Econe to dla Pana, obok neokatechumenatu, "największe zagrożenie dla Kościoła"...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiquus_ordo w Listopada 28, 2009, 15:58:21 pm
A widzi Pan a jego byli współpracownicy znaja prawdę i chętnie się nią dzielą tylko Pan sobie to musi jakoś koślawo i spiskowo tłumaczyć...
Dokładnie sami wrogowie, całkowicie się zgadzam, i elementem ich planu był wybór obecnego papieża, taki spisek kto by pomyślał...
A dla Pana to serce Kościoła Econe tak?...był Pan tam w tym sercu?...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Kałębasiak w Listopada 28, 2009, 16:56:22 pm
( o rzekomym sercu Kościoła w Econe nie wspomne...)
Jednak Pan wspomnial.
Niepotrzebniew, bo przeciez wszyscy wiedza, ze serce kosciola jest we Wrocławiu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jean Gabriel Perboyre w Listopada 28, 2009, 17:04:24 pm
Serce Kosciola w Econe? Moze i tak, ale na pewno nie katolickiego.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Nathanael w Listopada 28, 2009, 17:21:39 pm
Serce Kosciola w Econe? Moze i tak, ale na pewno nie katolickiego.

To, przepraszam bardzo, w jakim Kościele FSSPX ma nie uregulowaną sytuację (abstrahując od "serca Kościoła")? Ma Pan myślenie sekciarza.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jean Gabriel Perboyre w Listopada 28, 2009, 17:25:49 pm
W katolickim, odnioslem sie do absurdalnego stwierdzenia, ze Econe jest sercem Kosciola. Osobiscie nie ma nic przeciwko FSSPX nie liczac paru ich dzialan.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Listopada 28, 2009, 17:33:11 pm
W katolickim, odnioslem sie do absurdalnego stwierdzenia, ze Econe jest sercem Kosciola. Osobiscie nie ma nic przeciwko FSSPX nie liczac paru ich dzialan.

Ależ Drogi Panie JPG, szczerze mówiąc, to "nie ma Pan nic przeciwko FSSPX oprócz tego co Pan na ich temat pisze na FK"  ;D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Anna M w Listopada 28, 2009, 18:08:17 pm
( o rzekomym sercu Kościoła w Econe nie wspomne...)
Jednak Pan wspomnial.
Niepotrzebniew, bo przeciez wszyscy wiedza, ze serce kosciola jest we Wrocławiu.
Brawo panie Kałębasiak  ;D czytam to forum i pod tą wypowiedzia pana moge sie podpisać. Warszawa to pikuś do Wrocławia  :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Alagor w Listopada 28, 2009, 18:16:46 pm
Dokładnie sami wrogowie, całkowicie się zgadzam, i elementem ich planu był wybór obecnego papieża, taki spisek kto by pomyślał...

Ja z łatwością mogę wskazać poszczególne osoby i uzasadnić, dlaczego są wrogami Tradycji. Czy Pan potrafi wskazać przyjaciół Tradycji wśród kardynałów i poprzeć to konkretami? Śmiało.
Po drugie: proponuję trochę mniej bezczelności i nie wmawiać mi czegoś, czego nie powiedziałem - w jednym poście zrobił to Pan dwukrotnie. Nigdzie nie napisałem, że "dokładnie sami wrogowie".

Cytuj
A dla Pana to serce Kościoła Econe tak?...był Pan tam w tym sercu?...

I po raz drugi wmawia mi Pan coś, czego nie napisałem. To Pan nieustannie przypisuje innym, że serce Kościoła wg nich bije w Econe/na garncarskiej (czy jak tam się ta ulica nazywała).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Listopada 28, 2009, 18:23:29 pm
Przyjaciółmi Tradycji są kard. Canizares, Hoyos i abp Ranjith...

Ten bp z Anglii po tym spacerku przed posążek powinien zostać wysłany do pewnego miasta na Bliskim Wschodzie, w państwie dawnych Persów, w którym to odsiadkę zaliczył już niejaki abp. B...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiquus_ordo w Listopada 28, 2009, 18:27:03 pm
Moge wskazac- chociazby kard. Canizares, kard. Rode, kard. Pell, kard. Hoyos, kard. Medina...
Jesli Pan nie zdołał żauwazyć to słowo "dokładnie" i cała dalsza wypowiedź to ironia, zwana także bezczelnością przez Pana...

Nie przypisuje- tu nawet sie pojawił taki entuzjastyczny temat, o sercu w Econe...
re mama

Wszyscy doskonale wiemy, że kiedy Wrocław miał już mury obronne to w miejscu dzisiejszego Krakowskiego przedmiescia w stolicy pasły się krowy...Breslau rulezzz:)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Murka w Listopada 28, 2009, 18:28:02 pm
( o rzekomym sercu Kościoła w Econe nie wspomne...)

I po co ten tekst? Za spokojnie jest na forum? Za nudno? Jakas kolejna wojenka by sie przydala?

Zaraz bedzie, ze pan KK Wroclaw zaatakowal.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Artur Rumpel w Listopada 28, 2009, 18:53:11 pm


Wszyscy doskonale wiemy, że kiedy Wrocław miał już mury obronne to w miejscu dzisiejszego Krakowskiego przedmiescia w stolicy pasły się krowy...Breslau rulezzz:)

Gdyby Wisła w średniowieczu nie zmieniła biegu, dotad by sie pasły
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Alagor w Listopada 28, 2009, 19:09:00 pm
Moge wskazac- chociazby kard. Canizares, kard. Rode, kard. Pell, kard. Hoyos, kard. Medina...

Problem polega na tym, że dla Pana Tradycja = odprawianie od czasu do czasu KRR lub przynajmniej sympatia do tegoż. Dwóch spośród wymienionych nie ma już prawa głosu na konklawe - aż taka krótka ta ławka?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Kałębasiak w Listopada 28, 2009, 19:13:06 pm
( o rzekomym sercu Kościoła w Econe nie wspomne...)

I po co ten tekst? Za spokojnie jest na forum? Za nudno? Jakas kolejna wojenka by sie przydala?

Zaraz bedzie, ze pan KK Wroclaw zaatakowal.
O nie pani Murko. To byla tylko ironia. Naprawde wszyscy wiedza, ze serce kosciola jest w Econe. Zgadzam sie w tym, z Panem AO.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiquus_ordo w Listopada 28, 2009, 19:24:50 pm
Moge wskazac- chociazby kard. Canizares, kard. Rode, kard. Pell, kard. Hoyos, kard. Medina...

Problem polega na tym, że dla Pana Tradycja = odprawianie od czasu do czasu KRR lub przynajmniej sympatia do tegoż. Dwóch spośród wymienionych nie ma już prawa głosu na konklawe - aż taka krótka ta ławka?
Przed chwila zarzucał mi Pan że coś wmawiam Panu a jakoś nie przypominam sobie, żebym pisał gdziekolwiek i forował rozwiązanie "oprawianie mszy od czasu do czasu" było optimum do którego bym dążył...

Może i mam koślawe w Pańskim mniemaniu wyobrażenie Tradycji, jednak nie wiedzę w tym co w całej swej krytyce i narzekaniu niektórzy tu robią elementu który by wspierał jakoś rozwiązywanie tych problemów - do psioczenia jest wielu....
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Zygmunt w Listopada 28, 2009, 19:45:23 pm
...no właśnie sztuką jest namówić arcybiskupa, by jednak odprawił Mszę. Choć i to by było kroplą...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Listopada 28, 2009, 20:57:27 pm
Cóż dwóch kardynałów na ewentualnym konklawe to kiepsko....nawet jak niebawem owego Nicholsa ( w zasadzie chyba już można mówić "Pana Arcybiskupa Nicholsa"?) wyróżni Benedykt XVI kapeluszem to nie można już chyba liczyć po tym o czym nawet Fronda już pisze...:
http://www.fronda.pl/news/czytaj/ekumenizm_po_wyspiarsku_prymas_anglii_przygarnal_hinduskiego_kro
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiquus_ordo w Listopada 28, 2009, 21:19:20 pm
Cóż dwóch kardynałów na ewentualnym konklawe to kiepsko....nawet jak niebawem owego Nicholsa ( w zasadzie chyba już można mówić "Pana Arcybiskupa Nicholsa"?) wyróżni Benedykt XVI kapeluszem to nie można już chyba liczyć po tym o czym nawet Fronda już pisze...:
http://www.fronda.pl/news/czytaj/ekumenizm_po_wyspiarsku_prymas_anglii_przygarnal_hinduskiego_kro

A niby skąd sie wzieło to "Pan Arcybiskup"?... Chce się Pan zwracac według oficjalnej nomenklatury kościelnej teraz:)? Arcybiskup  lub ksiądz Arcybiskup starczy...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Listopada 28, 2009, 21:43:27 pm
Wie Pan, po tym fakcie szczerze się zastanawiam, czy Xiądz Arcybiskup nie utracił latae setentae wszystkich tytułów, urzędu i władzy...per se i bez żadnego ( niestety ) w tym zakresie orzeczenia...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Listopada 28, 2009, 23:49:43 pm
Urzędu nie traci się "late sententiae"
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Listopada 28, 2009, 23:52:09 pm
tak ...wskutek ekskomuniki latae sententiae... nie dopisałem ...Przykra to sprawa niestety...w każdym bądź razie na konklawe nie ma co na tą osobę liczyć...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Listopada 29, 2009, 13:22:17 pm
Nie wysyłajmy naszego Papieża do trumny jeszcze ;), tylko się módlmy o długie lata życia dla niego, siły i mądre decyzje dla dobra Kościoła i zbawienia jak największej liczby ludzi ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Listopada 29, 2009, 13:25:32 pm
Dobra wiadomość dla Belgii - po świętach odchodzi z urzedu kard. Dannels. Oby zastapił go bp. Leonard z Namur (2 lata temu udzielał święceń w Wigratzbad).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Listopada 29, 2009, 15:07:48 pm
Dobra wiadomość dla Belgii - po świętach odchodzi z urzedu kard. Dannels. Oby zastapił go bp. Leonard z Namur (2 lata temu udzielał święceń w Wigratzbad).

Oby...+
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Listopada 29, 2009, 16:33:13 pm
Słusznie krytykujemy tutaj niektóre decyzje personalne. Ale czy dawniej było lepiej? Może za Piusa X, Benedykta XV, Piusa XI. Ale np. czy wszystkie decyzje personalne Piusa XII były trafone? Skądś się przecież ci biskupi moderniści, liberałowie na SWII wzięli, ktoś w Kurii Rzymskiej forsował ich nominacje za Piusa XII. Tak samo ktoś zaczął forsować reformy liturgiczne wtedy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Listopada 29, 2009, 20:53:56 pm
Słusznie krytykujemy tutaj niektóre decyzje personalne. Ale czy dawniej było lepiej? Może za Piusa X, Benedykta XV, Piusa XI. Ale np. czy wszystkie decyzje personalne Piusa XII były trafone? Skądś się przecież ci biskupi moderniści, liberałowie na SWII wzięli, ktoś w Kurii Rzymskiej forsował ich nominacje za Piusa XII. Tak samo ktoś zaczął forsować reformy liturgiczne wtedy.

Dokładnie ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: x. Konstantyn Najmowicz w Listopada 29, 2009, 22:06:22 pm
Słusznie krytykujemy tutaj niektóre decyzje personalne. Ale czy dawniej było lepiej? Może za Piusa X, Benedykta XV, Piusa XI. Ale np. czy wszystkie decyzje personalne Piusa XII były trafone? Skądś się przecież ci biskupi moderniści, liberałowie na SWII wzięli, ktoś w Kurii Rzymskiej forsował ich nominacje za Piusa XII. Tak samo ktoś zaczął forsować reformy liturgiczne wtedy.
Pius XII otworzył Montiniemu drogę do papiestwa, mianując go arcybiskupem Mediolanu (ponoc za karę). Powinien był go do Teheranu, albo Pekinu, czy Moskwy wyslac.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stary kontra w Listopada 29, 2009, 22:28:31 pm
Moge wskazac- chociazby kard. Canizares, kard. Rode, kard. Pell, kard. Hoyos, kard. Medina...
Tradycyjni czy konserwatywni?Oto jest pytanie..
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Listopada 29, 2009, 23:06:16 pm
Pius XII otworzył Montiniemu drogę do papiestwa, mianując go arcybiskupem Mediolanu (ponoc za karę). Powinien był go do Teheranu, albo Pekinu, czy Moskwy wyslac.

 ;D Szczerze mówiąc to powinien go po prostu za takie numery wysłąć jako proboszcza na jakąź wioskę oczywiście po kilkuletniej pokucie dajmy na to u trapistów....
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Listopada 30, 2009, 09:40:55 am
Ale wtedy to były jeszcze cywilizowane czasy i żadne radykalne posunięcia wobec bliskiego współpracownika Papieża były po prostu nie do pomyślenia. Na tym tle jakże żałośnie wygląda opublikowana przez środowiska kikokarmenackie korespondencja kierowana do J.E. Księdza Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego w sprawie Jego wstępu do książki Ks. Enrico Zoffoli.

P.S. Pamiętają Państwo co głosił wiosną 1958 roku ówczesny arcybiskup Mediolanu, że Papież musiał wtedy publicznie zareagować?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andris krokodyl różańcowy w Listopada 30, 2009, 10:56:00 am
Nie. Za młody jestem. Kilka lat temu latałem na Teze i odnowę. Proszę o przypomnienie lub link do tekstu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Listopada 30, 2009, 11:03:42 am
Nie. Za młody jestem. 
To było publikowane kilka lat temu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Listopada 30, 2009, 11:14:35 am
Słusznie krytykujemy tutaj niektóre decyzje personalne. Ale czy dawniej było lepiej? Może za Piusa X, Benedykta XV, Piusa XI. Ale np. czy wszystkie decyzje personalne Piusa XII były trafone? Skądś się przecież ci biskupi moderniści, liberałowie na SWII wzięli, ktoś w Kurii Rzymskiej forsował ich nominacje za Piusa XII. Tak samo ktoś zaczął forsować reformy liturgiczne wtedy.
Pius XII otworzył Montiniemu drogę do papiestwa, mianując go arcybiskupem Mediolanu (ponoc za karę). Powinien był go do Teheranu, albo Pekinu, czy Moskwy wyslac.
Ano spowiednik Piusa XII wychodzi...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Grudnia 07, 2009, 21:13:39 pm
http://rzymskikatolik.blox.pl/2008/09/Kolejny-tridentiner-biskupem.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pjo w Grudnia 07, 2009, 21:54:46 pm
czy wszystkie decyzje personalne Piusa XII były trafone?

Słuszna uwaga. Kto mianował o. Hanibala Bugniniego CM sekretarzem komisji ds. reformy liturgicznej?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Grudnia 07, 2009, 22:06:09 pm
Moze to nie biskup (choc droga nie zamknieta), ale o ciekawej nominacji pisze nasz forumowy kolega Jacques Blutoir na swoim blogu : http://jacquesblutoir.blogspot.com/2009/12/niderlandy-pewna-nominacja-i-kulturowe.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Grudnia 07, 2009, 22:16:29 pm
czy wszystkie decyzje personalne Piusa XII były trafone?
Słuszna uwaga. Kto mianował o. Hanibala Bugniniego CM sekretarzem komisji ds. reformy liturgicznej?
A kto tę kandydaturę podsunął? Czy nie czasem prałat Montini?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Grudnia 07, 2009, 22:32:37 pm
Moze to nie biskup (choc droga nie zamknieta), ale o ciekawej nominacji pisze nasz forumowy kolega Jacques Blutoir na swoim blogu : http://jacquesblutoir.blogspot.com/2009/12/niderlandy-pewna-nominacja-i-kulturowe.html
Czy dobrze kojarzę, że poznałeś tego księdza?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Grudnia 07, 2009, 23:21:12 pm
Faktycznie, przy okazji wizyty w Holandii rok temu z okladem. Kaplice Bractwa byly za daleko od Geldrii albo akurat nie bylo tam mszy), a w Utrechcie jeszcze nie bylo indultu wiec sie wybralem na msze znaleziona przypadkiem w internecie. Bylem dosc milo zaskoczony, nie tyle frekwencja, co atmosfera, a zwlaszcza osobistym "swiadectwem" - modne slowo - ksiedza. Buhajacy chrzescijanski optymizm, a jednoczesnie realizm az do bolu jesli chodzi o stan Kosciola i jego wlasna pozycje. Opowiadal o przygotowaniu do pierwszej komunii, w ktorym w ogole nie ma mowy o Bogu etc. Czulo sie, ze owa tridentina celebrowana co dwa tygodnie jest dla niego jak haust swiezego powietrza przed ponownym zanurkowaniem w posoborowe szambo. Ale w sumie co ma robic ksiadz rozdarty miedzy milczaca apostazja swoich wiernych, wspolbraci i przelozonych, a katolickim radykalizmem tradycyjnej odnowy Kosciola ? z tej rozmowy pozostalo mi w pamieci zdanie, ktore wracalo do mnie dosc czesto "I do the things I don't want to". Teraz poszedl nieco wyzej : moze tych rzeczy bedzie mniej ? Osobiscie ta wizyta przekonala mnie, ze motu proprio ma jednak pozytywne efekty, nie tylko jako posoborowa mucholapka na tradycjonalistow.

PS. Los Utrechtu wisi ponoc na wlosku z powodu ... niskiej frekwencji. Moze jesli ks. Harry przejmie
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pjo w Grudnia 08, 2009, 00:00:11 am
czy wszystkie decyzje personalne Piusa XII były trafone?
Słuszna uwaga. Kto mianował o. Hanibala Bugniniego CM sekretarzem komisji ds. reformy liturgicznej?
A kto tę kandydaturę podsunął? Czy nie czasem prałat Montini?

A kto podpisał demolkę obrzędów Wielkiego Tygodnia przygotowaną przez o.Bugniniego?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Stycznia 13, 2010, 19:26:02 pm
Być może nowym prymasem Belgii zostanie bp sprzyjający Tradycji... http://www.newliturgicalmovement.org/2010/01/rumour-watch-new-primate-of-belgium.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Stycznia 13, 2010, 20:16:18 pm
Sprzyjajacy Tradycji ? Bez przesady, po prosu posoborowy konserwatysta. Daleko mu chocby do francuskich ordynariuszy Reya i Ailleta, ktorzy liturgie tradycyjna faktycznie promuja. Fakt, ze przyjmuje u siebie roznych konserwatystow, jak chocby Bractwo sw. Tomasza Becketta, ale tradycjonalista nazwac go trudno. Filozoficznie zalatuje kantyzmem na wiorste. Studiowalem kiedys z jego "podrecznika etyki" i mialem bardzo mieszane uczucia.
A jego awansowi nie ma sie co dziwic : jego diecezja jako jedyna jako tako sie trzyma. Rok temu wyswiecil 6 ksiezy czyli 2/3 wszystkich neoprezbiterow w Belgii (Brugia - 1, Gandawa - 2, pozostale piec diecezji - zero). W jego seminarium jest wiecej klerykow niz we wszystkich innych razem (Namur - 32 klerykow, Malines-Bruxelles - 6, Liège - 9). Benedykt XVI promuje dobrych menagerow, bo zarzadzanie masa upadlosciowa to powazne zadanie.

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 13, 2010, 20:36:35 pm
Tak czy inaczej - wybór najlepszy z możliwych.
Do argumentów a contrario można jeszcze dodać, że jakaś 1/3 (choć może mniej) z jego seminarzystów to seminiarzyści Redemptoris Mater (zresztą pododnie, jak w diec. Frejus - Tulon), a  bp. Leonard 2 lata temu odmówił przyjęcia jakichś tradycyjnych benedyktynów, którzy chcieli założyć dom w jego diecezji.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Stycznia 17, 2010, 16:28:46 pm
Potwierdzone. Bp Leonard prymasem Belgii. http://www.newliturgicalmovement.org/2010/01/confirmed-new-primate-of-belgium.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Lutego 10, 2010, 21:25:28 pm
Watykan: 25 lat Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia
 

Dwudniowe sympozjum „Kościół w służbie miłości wobec cierpiących” rozpoczęło w Watykanie obchody 25-lecnia istnienia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Uczestnicy, wśród których nie braknie przedstawicieli chorych i ich opiekunów, dzielą się refleksją nad różnymi aspektami obecności Kościoła w świecie ludzi cierpiących. W rocznicowe uroczystości wpisany jest także jutrzejszy koncert w Auli Pawła VI. Obchody zakończy 11 lutego Światowy Dzień Chorego z Mszą w bazylice watykańskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI oraz popołudniową procesją lourdzką na Plac św. Piotra. Jak podkreśla kierujący Papieską Radą ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia abp Zygmunt Zimowski, podstawowym zadaniem tej dykasterii jest umacnianie w Kościele świadomości, że miłosierna miłość wobec cierpiących niesie w świat Ewangelię życia.

„To jest zadanie naszej Rady, żeby uświadomić człowiekowi, który cierpi i osobom, które opiekują się cierpiącym, jak ważne jest to bycie blisko chorego człowieka – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Zimowski. – Ojciec Święty w tegorocznym orędziu przypominał nam jeszcze raz przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Tak trzeba właśnie popatrzeć na ten rodzaj pracy, którą wykonuje nasza Rada, ale nie sama, bo wspólnie z Kościołami lokalnymi. Mamy w świecie 117 tysięcy katolickich szpitali, domów opieki, sierocińców. Tak jest w Europie, ale przede wszystkim w trzecim świecie. Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est stwierdził, że nawet w krajach najbardziej rozwiniętych potrzebna jest ciągle miłość miłosierna – caritas, bo nawet najbardziej opiekuńcze państwo nie potrafi dotrzeć do wszystkich” – dodał abp Zimowski.

tc/ rv
http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=355869 (http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=355869)

Kopacz wyróżniona przez papieża
 
Nie tak dawno środowiska katolickie głośno domagały się ekskomuniki dla Ewy Kopacz (54 l.). Żądano, by minister zdrowia nie miała prawa wstępu do świątyń i nie mogła przyjmować sakramentów.
A wszystko przez to, że Kopacz interweniowała w szpitalu w sprawie 14-latki, której lekarze nie chcieli przeprowadzić aborcji.
Minister tłumaczyła, że jako urzędnik wykonuje prawo. Działacze katoliccy podnieśli jednak wrzask, że minister zdrowia pomogła w aborcji. A za to grozi ekskomunika. Jednak nie wszyscy w Kościele tak uważali.
Dziś w Watykanie Ewa Kopacz otwiera obchody 25-lecia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i spotka się z Benedyktem XVI.

Super Express
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/kopacz-wyrozniona-przez-papieza_129581.html (http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/kopacz-wyrozniona-przez-papieza_129581.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Lutego 10, 2010, 22:56:17 pm
"Działacze katoliccy podnieśli jednak WRZASK (...) " - fajne określenie.
Abp Zimowski nie jest jednak "działaczem katolickim" i spotkanie z Papieżem załatwił.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Lutego 10, 2010, 23:53:58 pm

Nie tak dawno środowiska katolickie głośno domagały się ekskomuniki dla Ewy Kopacz (54 l.). Żądano, by minister zdrowia nie miała prawa wstępu do świątyń i nie mogła przyjmować sakramentów.


Ja wiem, że SE to nawet nie gazeta, więc może nie ma co komentować. Ale warto przypomnieć, że nikt się chyba nie domagał ekskomuniki, bo ta "zaciągnęła się" samoistnie. Mówiono tylko, że przydałoby się publiczne tego potwierdzenie. Chyba, że coś źle pamiętam.
A, i warto jeszcze przypomnieć, że proszono o potwierdzenie tego właśnie bpa (wtedy jeszcze nie "arcy") Zimowskiego, bo był wówczas ordynariuszem diecezji, w której na stałe pani minister mieszka.
No i koło się zamknęło... :(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: triregnum w Lutego 10, 2010, 23:54:46 pm
Polityka personalna jest jaka jest... raz lepsza, a raz gorsza. Papież o wszystkim sam nie dycyduje, polega często na opiniach swoich współpracowników. Siłą rzeczy sam wszystkiego nie "ogarnie".

Ostatnio przychodzą mi takie myśli do głowy, że dobrym posunięciem byłaby nominacja biskupia dla kogoś z FSSP (np. jako jego przełożonego). Księży z FSSP można by też mianować biskupami w diecezjach (najlepiej na ordynariuszy). W innych instytutach tradycyjnych też można by mianować biskupów, co przyczyniłoby się do umocnienia pozycji tych zgormadzeń. :) Taka moja myśl :D


@ JRWF, KAES

Pamiętam jak pani minister przystąpiła do Komunii Św. na pogrzebie Bronisława Geremka. Komunii udzielił jej abp Kazimierz Nycz (PO).   Z resztą potem przyszedł z wyciągniętymi rączkami ówczesny przewodniczący parlamentu europejskiego H. G. Poetering.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Lutego 11, 2010, 00:01:20 am
Pańska myśl jest niezła.
A wracając do aba Zimowskiego - to czy nie ma np. w Iranie jakiejś katolickiej parafii, gdzie brakuje wikarego ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: triregnum w Lutego 11, 2010, 00:03:20 am
A wracając do aba Zimowskiego - to czy nie ma np. w Iranie jakiejś katolickiej parafii, gdzie brakuje wikarego ?


 ;D ;D ;D :lol:
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Lutego 11, 2010, 00:10:15 am
Mam wielką prośbę do p. KAES (i innych) : nie piszcie więcej o "działalności"  aba Zimowskiego. Ze względu na moje zbawienie. A poza tym nie warto.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Lutego 11, 2010, 09:36:35 am
To jest ten biskup poeta?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Lutego 11, 2010, 11:55:25 am
Mam wielką prośbę do p. KAES (i innych) : nie piszcie więcej o "działalności"  aba Zimowskiego. Ze względu na moje zbawienie. A poza tym nie warto.

a ja proszę, by Państwo wciąż pisali. Abyśmy wiedzieli, co się dzieje się w Kościele, poza apartamentami papieskiemi
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Lutego 18, 2010, 15:12:48 pm
Członkowie Papieskiej Akademii Życia chcą odwołania jej przewodniczącegoPięciu prominentnych członków Papieskiej Akademii Życia zwróciło się do papieża z prośbą o odwołanie przewodniczącego Akademii arcybiskupa Rino Fisichellę. Ich zdaniem arcybiskup dopuścił się manipulacji, zarówno mediami, jak i Kongregacją ds. Nauki i Wiary po to, aby zrzucić z siebie winę za szkody, jakie wyrządził Kościołowi, publikując w ub. roku artykuł, w którym dawał przyzwolenia na aborcję bliźniaków w Brazylii.
W ub. piątek abp Fisichella zapytany przez dziennikarza portalu Catholic News Service o nastroje panujące wśród członków Akademii mówił, że wszystko jest w porządku. W Akademii rzekomo „panuje harmonia”, a nastrój „jest pogodny i spokojny”. Hierarcha jednocześnie wykorzystał sytuację, by oskarżyć swoich krytyków o to, że błędnie zinterpretowali jego artykuł dot. ciężarnej dziewięciolatki z Brazylii dla celów politycznych, by „stworzyć sytuację konfliktu”.

Tymczasem pięciu członków Akademii, którzy przesłali oficjalne oświadczenie do portalu LifeSiteNews.com oskarża przewodniczącego Akademii o próbę stworzenia fałszywego „frontu jedności” w sytuacji, gdy istnieją poważne zastrzeżenia co do jego dalszego kierownictwa. Zaznaczyli oni, że celowo wstrzymali się z bezpośrednią konfrontacją, gdyż spowodowałaby ona „zwarcie szeregów Kurii Watykańskiej” wokół jednego ze swoich ludzi, „tylko ze względu na klerykalne nastawienie”, a nie z powodu „braku poparcia” dla niego.

Oponenci Fischielli zaznaczają, że są w posiadaniu „wiarygodnych informacji, z których wynika, iż obecny przewodniczący Akademii jest postrzegany w Kurii jako osoba nieodpowiednia na to stanowisko” i dlatego ich zdaniem „istnieje nadzieja, że Ojciec Święty powierzy mu inny odpowiedni do jego kwalifikacji urząd”.

Oświadczenie podpisali Mionsignor Schooyans, prof. emerytowany z uniwersytetu w Louvain w Belgii, prof. Luke Gormally, były dyrektor Lincare Centre for Healthcare Ethics, Christine de Marcellus de Vollmer, szefowa Sojuszu na rzecz Rodziny z Wenezueli, dr Maria Smereczyńska, lekarka, była posłanka, która zasiada także we władzach Federacji Polskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich oraz dr Thomas Ward, prezes Krajowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Wszyscy sygnatariusze oświadczenia podkreślają, że obecny przewodniczący Akademii kłamie, mówiąc, że Akademia jako „jedno ciało posuwa się naprzód i mówi jednym głosem”. Uważają oni, że „absurdem jest”, by Akademia „była kierowana przez duchownego, który nie rozumie, czym jest całkowite poszanowanie dla niewinnego życia ludzkiego”. Ich zdaniem w zaistniałej sytuacji odwołać arcybiskupa mogą tylko ci, którzy są odpowiedzialni za jego powołanie na to stanowisko.

Obrońcy życia, jak również świeccy katolicy byli zszokowani, kiedy w marcu ub. roku arcybiskup Fisichella na łamach watykańskiej gazety: „L’Osservatore Romano” bronił lekarzy, którzy zdecydowali się „pomóc w przerwaniu ciąży” dziewięcioletniej ofiary gwałtu. Ta decyzja, jego zdaniem była „trudna” dla „lekarzy i z punktu widzenia prawa moralnego”. Jednocześnie oskarżył on miejscowego biskupa z Brazylii o to, że zbyt „pospiesznie” ogłosił nałożenie ekskomuniki na matkę i lekarzy, którzy przeprowadzili „zabieg”.

Abp Fisichella, mimo licznych protestów stanowczo odmówił odwołania lub co najmniej wyjaśnienia i skorygowania swoich poglądów. Tymczasem media na całym świecie wykorzystały zaistniały skandal, by informować o rzekomym „zmiękczeniu stanowiska Kościoła odnośnie aborcji”. Kilka miesięcy później Kongregacja Nauki Wiary wydała oświadczenie, w którym podtrzymała dotychczasowe nauczanie Magisterium w tej kwestii i całkowicie potępiła zabijanie dzieci nienarodzonych, mówiąc że jest ono „niedopuszczalne w żadnych okolicznościach”.

Członkowie Akademii twierdzą jednak, że nawet to oświadczenie Kongregacji Nauki Wiary zostało opublikowane po interwencji abp Fisichelli, który nalegał, by znalazły się w nim pewne sformułowania o zmanipulowaniu jego wypowiedzi. W tekście Kongregacji Nauki Wiary czytamy, że do Watykanu napłynęły listy „wyjaśniające zamieszanie, jakie powstało w różnych państwach w następstwie zmanipulowania i wykorzystania artykułu abp Fisichelli”.

Na spotkaniu w zeszłym tygodniu, zdaniem oponentów, arcybiskup sprawiał wrażenie, jakby oświadczenie Kongregacji Nauki Wiary o rzekomym zmanipulowaniu jego wypowiedzi zwalniało go z wszelkiej odpowiedzialności za skandal, jaki spowodował „niefortunnym” artykułem. Tymczasem, zdaniem krytyków z Akademii, „jego wypowiedzi są skandaliczne, bo sugerują, że w pewnych sytuacjach lekarze mogą autonomicznie w swoim sumieniu podjąć decyzję o tym, czy przeprowadzić bezpośrednią aborcję”.

Wielu Akademików jest poważnie zaniepokojonych stanowiskiem Przewodniczącego Akademii Życia odnośnie dopuszczalności aborcji. Są także niezadowoleni z tego, że hierarcha wykorzystał brak bezpośredniej konfrontacji na zeszłotygodniowym posiedzeniu, by propagować fałszywe stanowisko, że cieszy się on pełnym zaufaniem wszystkich członków Akademii.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl:
Artykuł z L’Oservatore Romano autorstwa arcybiskupa Rino Fisichelli oraz związany z nim spór w obrębie kierowanej przez tego hierarchę watykańskiej Akademii Życia napawa nas katolików niepokojem. By zrozumieć naturę kryzysu, z którym zmaga się dzisiejszy świat i Kościół warto przywołać słowa Pawła VI o „dymie szatana” który wg słów papieża „wdarł się do Świątyni Bożej” a także rozważanie kard. Ratzingera podczas Drogi Krzyżowej w Colosseum w 2005 r: „Panie, tak często Twój Kościół wydaje się nam tonącym okrętem, łodzią, która ze wszystkich stron nabiera wody. Także na Twoich łanach widzimy więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud szaty i oblicza Twego Kościoła. Ale to my sami go zbrukaliśmy! To właśnie my zdradzamy Cię za każdym razem, po wszystkich wielkich słowach i szumnych gestach. Zmiłuj się nad Twoim Kościołem: także w jego wnętrzu, Adam upada ciągle na nowo. Naszym upadkiem powalamy Cię na ziemię. A Szatan ze śmiechem szydzi, mając nadzieję, że nie dasz już rady podnieść się z tego upadku. Liczy, że powalony upadkiem Twego Kościoła, pozostaniesz na ziemi, pokonany. Ty jednak powstaniesz. Powstałeś, zmartwychwstałeś i możesz dźwignąć także nas. Zbawiaj i uświęcaj Twój Kościół. Zbawiaj i uświęcaj nas wszystkich.” Patrząc z takiej właśnie perspektywy mocniej ufamy, że Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła z pewnością nie pozostawi Kościoła w tym stanie na zawsze wypełniając swoją obietnicę Fatimy „w końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje!
http://www.piotrskarga.pl/ps,4849,2,0,1,I,informacje.html (http://www.piotrskarga.pl/ps,4849,2,0,1,I,informacje.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Lutego 18, 2010, 23:00:57 pm
Arcybiskup Fisichella nie zasługuje na nuncjaturę w Teheranie. Dla takich jak on tylko Kabul miałby sens.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: hellsing w Lutego 18, 2010, 23:30:02 pm
Ja tam proponuję jaką stolicę biskupią w Indonezji lub Indiach dla Czcigodnego ks. biskupa - będzie miał szansę na męczeństwo w obronie wiary...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Lutego 19, 2010, 11:37:27 am
"Apel Młodych w radomskiej katedrze.Biskupie MP3"
str.IV
http://goscniedzielny.wiara.pl/zalaczniki/2010/01/29/1264751379/1264751402.pdf
 (http://goscniedzielny.wiara.pl/zalaczniki/2010/01/29/1264751379/1264751402.pdf)
"Przed młodymi w katedrze wystąpili ludzie z pasją. Jako pierwsze zaprezentowały się gimnastyczki Roksana Walczak i Marta Karwacka"
/.../
"Tancerze hip-hopu z grupy Lumbago: Marcin Wieczorek i Mariusz Makuch"
http://www.andzelm.cba.pl/nowamlodiradom/Apel%20mlodych%2022.01.2010/Inne/mlodzi.html (http://www.andzelm.cba.pl/nowamlodiradom/Apel%20mlodych%2022.01.2010/Inne/mlodzi.html)
http://www.andzelm.cba.pl/nowamlodiradom/Apel%20mlodych%2022.01.2010/al.%20Wojciech%20Prawda/mlodzi.html (http://www.andzelm.cba.pl/nowamlodiradom/Apel%20mlodych%2022.01.2010/al.%20Wojciech%20Prawda/mlodzi.html)
http://www.andzelm.cba.pl/nowamlodiradom/Apel%20mlodych%2022.01.2010/ks.%20Zbigniew%20Niemirski%20%28Gosc%20Niedzielny%29/mlodzi.html (http://www.andzelm.cba.pl/nowamlodiradom/Apel%20mlodych%2022.01.2010/ks.%20Zbigniew%20Niemirski%20%28Gosc%20Niedzielny%29/mlodzi.html)
Nowy ordynariusz ks.bp. Henryk Tomasik- Krajowy Duszpasterz Młodzieży,delegat ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz delegat ds. Światowych Dni Młodzieży- wnosi nowe zwyczaje do radomskiej katedry.


 


 

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Nathanael w Lutego 19, 2010, 11:46:20 am
Niestety, zdjęcia nie działają :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Lutego 19, 2010, 12:14:18 pm
"Apel Młodych w radomskiej katedrze.Biskupie MP3"
str.IV
http://goscniedzielny.wiara.pl/zalaczniki/2010/01/29/1264751379/1264751402.pdf
 (http://goscniedzielny.wiara.pl/zalaczniki/2010/01/29/1264751379/1264751402.pdf)

Nowy ordynariusz ks.bp. Henryk Tomasik- Krajowy Duszpasterz Młodzieży,delegat ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz delegat ds. Światowych Dni Młodzieży- wnosi nowe zwyczaje do radomskiej katedry.

O w mordę jeża...
Przez 19 lat to była moja parafia!  >:(  >:(  >:(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Lutego 19, 2010, 12:34:20 pm
O w mordę jeża...
  ... rzeczywiście Biskupowi Henrykowi udało się zwiać spod skrzydełek kikokarmenisty bpa Kiernikowskiego! Najszczersze gratulacje.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: FidelisTraditioni w Lutego 19, 2010, 23:32:30 pm
Standard: trochę dziwnego, trochę dobrego (biorąc pod uwagę te kilka stron), czyli Ecclesia postconciliaris...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Lutego 20, 2010, 16:57:06 pm
Cholera ! Kolejny "katolicki" biskup w Radomiu. Ale tego to jeszcze nie było.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Lutego 20, 2010, 17:40:08 pm
Hmm... co mają wspólnego z naszą wiarą te wygibasy panienek ubranych w stroje do gimnastyki artystycznej w kościele??  :o :o Kyrie elejson!
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Lutego 20, 2010, 17:48:52 pm
Z wiarą nic. To naśladowanie występów artystycznych ( np. cyrkowych ) przed Janem Pawłem II.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: TKN w Lutego 28, 2010, 00:17:47 am
Biskup od Skrobaczowej kardynałem? Nycz z tego nie rozumiem...
http://fronda.pl/news/czytaj/arcybiskupi_nycz_i_zimowski_kardynalami
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Lutego 28, 2010, 20:54:16 pm
biskup którego miałem zaszczyt do Mszy ubierać kardynałem... no prosze prosze, będzie co wnukom opowiadać:) a tak na poważenie to nic zaskakującego, wiadome to było od samego początku, jak został powołany do Watykanu. A co do Biskupa tomasika to mam do niego słabośc, pięknie spiewa:) (Chodzi mi oczywiście o testy Mszy do śpiewania)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Kwietnia 05, 2010, 10:53:59 am
Biskup Tomasik w Wielki Piątek:
http://www.youtube.com/watch?v=WOW6XE160fM (http://www.youtube.com/watch?v=WOW6XE160fM)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mac w Kwietnia 05, 2010, 20:22:34 pm
Biskup Tomasik w Wielki Piątek:
http://www.youtube.com/watch?v=WOW6XE160fM (http://www.youtube.com/watch?v=WOW6XE160fM)
Nic dziwnego, wychowanek bp. Kiernikowskiego o wiadomych kierunkach.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Kwietnia 06, 2010, 20:53:24 pm
Bp. Jose Gomez mianowany koadjutorem kardynała Mahonego w LA.
B. dobra nominacja.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Kwietnia 07, 2010, 07:42:47 am
Biskup Tomasik w Wielki Piątek:
http://www.youtube.com/watch?v=WOW6XE160fM (http://www.youtube.com/watch?v=WOW6XE160fM)
Nic dziwnego, wychowanek bp. Kiernikowskiego o wiadomych kierunkach.
Wychowankiem to bym Go nie nazwał. Biskupem jest o wiele dłużej od swego przygodnego szefa. A że to pokolenie JP2, mogą być pewne skojarzenia.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mac w Kwietnia 07, 2010, 11:06:33 am
Tak rzeczywiście. bp. Tomasik jest prawie 10 lat więcej biskupem od bp. Kiernikowskiego, i pomimo że pochodził z tej diecezji i był w niej przez 9 lat bp. pomocniczym to nie wiadomo z skąd wytrzasnęli ks. Kiernikowskiego i od razu konsekrowali go na biskupa i osobiście zrobił to Jan Paweł II w bazylice św. Piotra i bez żadnego wcześniejszego doświadczenia został ordynariuszem Siedleckim.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: romeck w Kwietnia 07, 2010, 15:11:00 pm
to nie wiadomo z kont wytrzasnęli

Z konta neo-oszczędnościowego!
;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Kwietnia 07, 2010, 15:52:27 pm
Bp. Jose Gomez mianowany koadjutorem kardynała Mahonego w LA.
B. dobra nominacja.

No, zobaczymy co z tego wyniknie. Abp. Gomez już wzbudza strach - Los Angeles Times zaczęło właśnie kampanię szkalowania. Trzeba pamietać, że LA to jedna z najbardziej "postępowych" diecezji na świecie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Kwietnia 07, 2010, 16:03:54 pm
A bp. Gomez to supernumerarium Opus Dei. B. przychylnie nastawiony do liturgii tradycyjnej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: FidelisTraditioni w Kwietnia 07, 2010, 17:12:35 pm
Czyli zapowiada się katolicyzacja diecezji :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Kwietnia 27, 2010, 19:51:21 pm
Do Jego Ekscelencji Mons. Stanislaw Dziwisz...

Meksyk, 5.XI.2002

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7684
 (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/7684)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Nathanael w Kwietnia 27, 2010, 21:03:05 pm
A ostatnio nowa nominacja do Ecclesia Dei: http://www.summorum-pontificum.fr/article-un-fran-ais-a-ecclesia-dei-49180102.html (http://www.summorum-pontificum.fr/article-un-fran-ais-a-ecclesia-dei-49180102.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Maja 03, 2010, 08:53:59 am
Niech odpowie ten, kto osłaniał księdza-pedofila

Włoski watykanista Marco Tosatti wyraził w rozmowie z PAP opinię, że w związku ze skandalem pedofilii i seksualnego wykorzystywania, czego dopuszczał się założyciel Legionistów Chrystusa ojciec Marcial Maciel Degollado, musi przemówić ten, kto go chronił.


Tosatti, związany od lat z dziennikiem "La Stampa", zauważył, że po bezprecedensowym w najnowszej historii Kościoła, niezwykle surowym sobotnim oświadczeniu Watykanu na temat przestępczych czynów meksykańskiego duchownego, "konieczne jest, by ten, kto w Watykanie go chronił i nie pozwalał go ukarać, wystąpił i wziął na siebie za to odpowiedzialność".

Zdaniem włoskiego watykanisty, jeśli osoba ta pełni jakiś urząd, powinna z niego ustąpić.

"To nie mógł być proboszcz najmniejszej parafii w Rzymie, skoro mógł otoczyć ojca Degollado taką ochroną" - stwierdził Tosatti przypominając, że pod koniec życia Jana Pawła II ktoś powstrzymał ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera przed wszczęciem dochodzenia w sprawie nadużyć założyciela Legionistów Chrystusa.

"Nie mogę powiedzieć nic więcej, ale uważam, że ten, kto to zrobił, powinien powiedzieć to jasno. W Rzymie czy tam, gdzie ewentualnie jest" - oświadczył Tosatti.

"Życie pozbawione skrupułów"

W wydanym w sobotę oświadczeniu Watykan przyznał, że założyciel zgromadzenia Legioniści Chrystusa, zmarły w 2008 roku, dopuścił się "najcięższego i niemoralnego zachowania" oraz "licznych przestępstw" i prowadził "życie pozbawione skrupułów".

Komunikat głosi: "O tym życiu nie wiedziała wielka cześć Legionistów, przede wszystkim z powodu systemu relacji, stworzonego przez ojca Maciela, który zręcznie potrafił zapewnić sobie alibi, zyskać zaufanie, poufność i milczenie ze strony otoczenia i umocnić swą rolę charyzmatycznego założyciela".

"Nierzadko pożałowania godne dyskredytowanie i oddalenie tych, którzy wątpili w jego prawe postępowanie, a także błędne przekonanie, że nie należy szkodzić dobru czynionemu przez Legion, stworzyły wokół niego mechanizm obrony, czyniąc go przez długi czas nietykalnym, przez co niemożliwe było poznanie jego prawdziwego życia" - podkreśliła Stolica Apostolska.

Ojciec Marcial Maciel Degollado z Meksyku, założyciel Zgromadzenia Legioniści Chrystusa, przez kilkadziesiąt lat prowadził podwójne życie: dopuszczał się pedofilii wobec nieletnich podopiecznych zgromadzenia, seksualnie wykorzystywał seminarzystów, miał co najmniej troje dzieci.

Dochodzenie przeciwko meksykańskiemu duchownemu wszczęto w 2004 roku z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Kongregacji Doktryny Wiary kardynała Josepha Ratzingera. W 2006 roku - już jako Benedykt XVI - papież nakazał o. Marcialowi Macielowi Degollado życie w izolacji i zabronił mu pokazywać się publicznie.

ak,PAP

http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/swiat/artykul159131.html
 (http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/swiat/artykul159131.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Maja 03, 2010, 09:30:33 am
Czyżby włoski publicysta miał na myśli naszego superkardynała?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Maja 03, 2010, 20:59:37 pm
Bocian z Wieży zapodaje (a jego zapowiedzi zwykle były na 99% trafne), że w Watykani rozważane jest obecenie mianowanie kard. Pella z Sydney na prefekta kongregacji ds. biskupów. Możliwe, ze już w Maju.
http://www.intereconomia.com/blog/cigueena-torre/se-va-cardenal-re
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: triregnum w Maja 06, 2010, 18:09:56 pm
Na Frondzie też o tym piszą:
http://www.fronda.pl/news/czytaj/nowy_prefekt_kongregacji_do_spraw_biskupow
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Maja 09, 2010, 16:00:44 pm
Obrońcy życia przerażeni ewentualną nominacją abp Fisichelli


John Smeaton, prezes Stowarzyszenia na rzecz Obrony Dzieci Nienarodzonych (SPUC) – największej w Europie organizacji pro-life – zareagował ze złością na krążące wśród dziennikarzy włoskich i amerykańskich plotki dotyczące ewentualnego awansowania obecnego przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia, arcybiskupa Salvatore Fisichelli na przewodniczącego Rady Pontyfikalnej na rzecz Nowej Ewangelizacji.

Arcybiskup wywołał niemały skandal publikując w ub. roku w gazecie „L’Osservatore Romano” artykuł, w którym poparł przeprowadzenie aborcji u zgwałconej dziewięcioletniej brazylijskiej dziewczynki i ostro skrytykował miejscowego biskupa za ogłoszenie automatycznej ekskomuniki wszystkich, którzy sprawili, że aborcja ta była możliwa. Wielu liberalnych dziennikarzy komentowało to jako rozluźnienie nauczania Kościoła w sprawie zabijania dzieci poczętych. Późniejsza postawa abp Fisichelli spowodowała, że wielu członków Akademii złożyło oficjalny protest, domagając się usunięcia arcybiskupa z zajmowanego stanowiska.

Ewentualne mianowanie skompromitowanego hierarchy na tak eksponowane stanowisko John Smeaton porównał do „nowotworu toczącego Kościół, zagrażającego niezliczonej liczbie istnień ludzkich”. Napisał także, że odnosi się wrażenie, iż w Kościele panuje atmosfera, która w niedługim czasie przyczyni się do upowszechnienia prawa do aborcji na całym świecie.

„Jak ta, tak bardzo skandaliczna nominacja, wpłynie na postrzeganie nauczania Kościoła katolickiego w kwestii aborcji? W sytuacji, gdy Obama naciska na upowszechnienie prawa do aborcji, jak ta nominacja wpłynie na postrzeganie sprzeciwu sumienia części personelu medycznego wobec aborcji?” – pytał Smeaton.

Pontyfikalna Rada na rzecz Nowej Ewangelizacji będzie koncentrowała się na reewangelizacji Europy i innych państw zachodnich, które w dużej mierze wyzbyły się tradycyjnych korzeni i nauczania Kościoła katolickiego. Mówi się, że Fisichella, ze względu na swoje dobre kontakty z mediami, a także ze względu na znajomości w środowiskach akademickich, jest dobrym kandydatem na to stanowisko. Smeaton zauważył jednak, że „w interesie życia dzieci poczętych na świecie jest, by arcybiskup Fisichella został usunięty ze stanowiska przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia i jednocześnie został pozbawiony nagrody pocieszenia w postaci nominacji, która być może uczyniłaby go kardynałem”. Jest bowiem wielce prawdopodobne, że ten kto zajmie tak eksponowane stanowisko otrzyma nominację kardynalską, jeśli jej do tej pory nie posiadał. Stąd tak wielu obrońców życia jest przerażonych ewentualną promocją Fisichelli.

W marcu prof. Joseph Seifert, jeden z członków Akademii Życia zaznaczył, że Fisichella „głosi nową doktrynę moralną diametralnie przeciwną tradycyjnemu nauczaniu Kościoła katolickiego, a w szczególności sprzeczną z naukami zawartymi w encyklice Evangelium Vitae”. Z tego względu, zdaniem profesora, nie powinien on być brany pod uwagę jako kandydat na jakiekolwiek stanowisko w Kościele. Prof. Seifert wyjawił także, że podczas spotkania, które odbyło się w tym roku, członkowie Akademii zasugerowali, aby wydać odpowiednie oświadczenie, w którym wyraźnie zostałoby poparte stanowisko Kościoła nt. świętości życia. Jedyną osobą, która się temu sprzeciwiła miał być abp Fisichella.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Czerwca 17, 2010, 09:33:49 am
http://wiadomosci.onet.pl/2185715,11,watykan_cofnal_decyzje_papieza_ws_abp_paetza,item.html

Ciekawe, czy ta informacja jest prawdziwa
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 17, 2010, 12:42:54 pm
Ze strony archpoznan.pl

Oświadczenie Kurii Metropolitalnej w Poznaniu w związku z artykułem w "Gazecie Wyborczej", 17.6.2010
W związku z artykułem "Koniec kary Paetza?", zamieszczonym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej 17 czerwca 2010 roku, oświadczam, że pojawiające się w artykule wypowiedzi osób związanych rzekomo z Kurią Metropolitalną w Poznaniu („słyszymy w poznańskiej kurii metropolitalnej", „nasz rozmówca w kurii"), nie są wypowiedziami jej rzecznika prasowego i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają jej stanowiska.

ks. dr Maciej Szczepaniak
Rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: M. w Czerwca 17, 2010, 13:32:09 pm
O cholera !

Muszę się tu zgodzić z p.Terlikowskim.

http://www.rp.pl/artykul/445183,495383_Kto_chce_skompromitowac_Benedykta_XVI.html

Oremus pro Pontifice nostro...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Czerwca 17, 2010, 13:46:08 pm
Trudno powiedzieć jaka jest prawda w tej sprawie. Czy arcybiskupowi coś udowodniono?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: M. w Czerwca 17, 2010, 13:47:14 pm
Jest jeszcze gorzej:
zdają się potwierdzać pogłoski,że ks.Jerzy kard.Pell nie stanie nz czele Congregatio pro Episcopis.
Urządzili go.A ja już sobie marzyłem po cichu,że najpierw zrobi porządek w nominacjach biskupich,a potem...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Czerwca 17, 2010, 14:04:04 pm
Z jednej strony nie mam zaufania do arcybiskupa Petza, ale dziwną sprawą jest, że jego główny oskarżyciel wystąpił z Kościoła.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Polak
 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: TKN w Czerwca 17, 2010, 17:06:10 pm
IMHO gorsza sprawa jest ze sprawą bp Waltera Mixy.
Coś niedobrego chyba dzieje się w Watykanie...

http://wiadomosci.onet.pl/2185883,12,przypadek_biskupa_obnaza_tragizm_kosciola,item.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Czerwca 18, 2010, 03:23:10 am
Z jednej strony nie mam zaufania do arcybiskupa Petza, ale dziwną sprawą jest, że jego główny oskarżyciel wystąpił z Kościoła.
Co to miało by udowadniać?
Brat p. Polaka odprawia Tridentinę w Poznaniu...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: kurak w Czerwca 18, 2010, 07:39:53 am
Za interia:
http://fakty.interia.pl/religia/news/abp-gadecki-rezygnuje-paetz-albo-ja,1494292
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Czerwca 18, 2010, 08:17:27 am
może poczekajmy, aż sprawy się wyjasnią. W tej chwili nie wiadomo co jest prawdą z arcybiskupem Gądeckim i arcybiskupem Petzem. Watykan na razie nie komentuje sprawy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: kurak w Czerwca 18, 2010, 08:26:33 am
Jasne,wrzucilem tylko link zeby miec oglad co juz pisuja poszczegolne strony :)
 
Za wp.pl:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Abp-Gadecki-w-gescie-protestu-zlozyl-rezygnacje,wid,12384634,wiadomosc_prasa.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Czerwca 18, 2010, 08:40:38 am
Może, ktos z Forum z Poznania wypowie się na ten temat.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 18, 2010, 10:26:31 am
Przypadki abp Wielgusa, o. Hejmo, ks. Drozdka czy Petza, Kiersztyna, ks. Natanka wskazują, że duchowni o bardziej narodowych i tradycyjnych poglądach maja kłopoty z pseudoteologami, teczkami czy skandalami obyczajowymi, natomiast judaizatorzy Kościoła to same cnoty moralności.Dla mnie tacy opluwacze kamieniarze jak Terlikowski, Nosowski,ks. Sowa, ks. Boniecki, Węcławski czy Paczkowski utracili jakąkolwiek wiarygodność. 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Czerwca 18, 2010, 10:28:20 am
Przypadki abp Wielgusa, o. Hejmo, ks. Drozdka czy Petza, Kiersztyna, ks. Natanka wskazują, że duchowni o bardziej narodowych i tradycyjnych poglądach maja kłopoty z pseudoteologami, teczkami czy skandalami obyczajowymi, natomiast judaizatorzy Kościoła to same cnoty moralności.Dla mnie tacy opluwacze kamieniarze jak Terlikowski, Nosowski,ks. Sowa, ks. Boniecki, Węcławski czy Paczkowski utracili jakąkolwiek wiarygodność. 

Ale pieprzenie. Ks. Czajkowski, ks. Maliński kłopotów nie mieli?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 18, 2010, 10:45:38 am
Ale pieprzenie. Ks. Czajkowski, ks. Maliński kłopotów nie mieli?
Pieprzenie? To Pan pieprzysz bez sensu.A jakie tamci mieli? Ksiądz Czajkowski z 60-ma tomami akt współpracy, to to samo co abp. Wielgus z jakąś lojalką z podrobionym podpisem?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Czerwca 18, 2010, 11:07:25 am
Pieprzenie? To Pan pieprzysz bez sensu.A jakie tamci mieli? Ksiądz Czajkowski z 60-ma tomami akt współpracy, to to samo co abp. Wielgus z jakąś lojalką z podrobionym podpisem?

Jasne, podrobionym.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Czerwca 18, 2010, 11:09:04 am
może poczekajmy, aż sprawy się wyjasnią. W tej chwili nie wiadomo co jest prawdą z arcybiskupem Gądeckim i arcybiskupem Petzem. Watykan na razie nie komentuje sprawy.

Jest już dementi Kurii.
http://www.archpoznan.pl/
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 18, 2010, 13:53:08 pm
Ale pieprzenie. Ks. Czajkowski, ks. Maliński kłopotów nie mieli?
Pieprzenie? To Pan pieprzysz bez sensu.A jakie tamci mieli? Ksiądz Czajkowski z 60-ma tomami akt współpracy, to to samo co abp. Wielgus z jakąś lojalką z podrobionym podpisem?

Jasne, podrobionym.
Jasne to by było, jakbyś Pan teczkę zakładał. Chyba że...?

Jest już dementi Kurii.
http://www.archpoznan.pl/
Polacy już dawno wiedzą, kto za atakami na duchownych stał?  Jak zwykle wyszło żydlo z worka.

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiquus_ordo w Czerwca 18, 2010, 17:03:50 pm
Ja widziałem część akt w pdf na prawdę nie pozostawią wątpliwości jakim gnojem- bo tak trzeba nazwać taką personę - był abp Wielgus. Jak w Monachium spisywał raporty podczas stypendium habilitacyjnego, kiedy mieszkał u pasjonistów.... Chyba tylko Dzieduszycki ze znanych mi przypadków kapusiów go przebija. Serio proszę sobie dać spokój z bronieniem kabla.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Zygmunt w Czerwca 18, 2010, 17:14:15 pm
Tak na marginesie: zdaje się, że Bronisławowi Komorowskiemu w katedrze wawelskiej towarzyszył były proboszcz ks. Bielański.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: P w Czerwca 18, 2010, 17:36:48 pm
Cytuj
Przypadki abp Wielgusa, o. Hejmo, ks. Drozdka czy Petza, Kiersztyna, ks. Natanka wskazują, że duchowni o bardziej narodowych i tradycyjnych poglądach maja kłopoty z pseudoteologami, teczkami czy skandalami obyczajowymi
Grzeszność człowieka proszę pana nie jest wynikiem sympatii czy antypatii co do tradycji lecz tego czy dany kapłan, biskup, świecki, żyje zgodnie z nauką Bożą. Można być skrajnym modernistą i moralnie świętym człowiekiem, można być tradycjonalistą i wielkim grzesznikiem. U jednego kuluje nauka kościoła objawiona przez Boga kościołowi, a u drugiego miłość do samego Boga.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 18, 2010, 19:10:31 pm

Ja widziałem część akt w pdf na prawdę nie pozostawią wątpliwości jakim gnojem- bo tak trzeba nazwać taką personę - był abp Wielgus. Jak w Monachium spisywał raporty podczas stypendium habilitacyjnego, kiedy mieszkał u pasjonistów.... Chyba tylko Dzieduszycki ze znanych mi przypadków kapusiów go przebija. Serio proszę sobie dać spokój z bronieniem kabla.
No to ja też chętnie obejrzę. Proszę podać link do tego dokumentu

A tak na serio, to kiedyś ktoś na plocie napisał dupa. Jak pogłaskałem to mi drzazga weszła.
http://www.radjomaryja.pl/artykuly.php?id=91351
Sąd Najwyższy orzekał, że nie był tajnym informatorem ten, co  uchylał się od dostarczenia informacji i choćby wykazał się współdziałaniem pozornym, a działalność przejawiała się w formalnym dopełnieniu czynności i procedur wymaganych przez oczekującego współpracy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Czerwca 18, 2010, 20:32:54 pm
http://sanctus.pl/index.php?module=aktualnosci&grupa=&podgrupa=&strona=1&id=1673&kategoria=2

Świadectwo brata  byłego księdza z Poznania
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiquus_ordo w Czerwca 19, 2010, 09:22:50 am

Ja widziałem część akt w pdf na prawdę nie pozostawią wątpliwości jakim gnojem- bo tak trzeba nazwać taką personę - był abp Wielgus. Jak w Monachium spisywał raporty podczas stypendium habilitacyjnego, kiedy mieszkał u pasjonistów.... Chyba tylko Dzieduszycki ze znanych mi przypadków kapusiów go przebija. Serio proszę sobie dać spokój z bronieniem kabla.
No to ja też chętnie obejrzę. Proszę podać link do tego dokumentu

To nie sa dokumenty ogólnie dostępne więc raczej takiej możliwości nei bedzie. Moge dodac że kartka pokazywana przez media włączona w teczke która widziałem to tak na dobra sprawe o niczym nie świadczy, za to cała masa tam innych kwiatków... na prawdę prosze sobie podarować obronę tego człowieka. Nie mam potrzeby go pomawiać, to dobry naukowiec, świetny profesor, ale niestety to tez owoc jego agenturalnej przeszłości...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 19, 2010, 09:31:17 am
Dokumenty IPN o abp. Wielgusie (pdf, 5,47 MB)
http://bi.gazeta.pl/im/3/3828/m3828843.pdf (http://bi.gazeta.pl/im/3/3828/m3828843.pdf)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Artur Rumpel w Czerwca 19, 2010, 15:13:49 pm
Dokumenty IPN o abp. Wielgusie (pdf, 5,47 MB)
http://bi.gazeta.pl/im/3/3828/m3828843.pdf (http://bi.gazeta.pl/im/3/3828/m3828843.pdf)


Moja analiza tych dokumentów:
http://svetomir.blox.pl/2007/01/Pepiku-dostaniesz-dziesiatke.html (http://svetomir.blox.pl/2007/01/Pepiku-dostaniesz-dziesiatke.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 19, 2010, 17:45:05 pm
Oświadczenie watykańskiego rzecznika w sprawie abp. Paetza - dokumentacja
Odpowiadając na pytania dziennikarzy w odniesieniu do wiadomości, jakie ukazały się w prasie na temat sytuacji byłego metropolity poznańskiego abp. Juliusza Paetza, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi wyjaśnił, że mówienie o „rehabilitacji” w tym przypadku jest pozbawione podstaw. Kwestia podjęta w jego korespondencji z Rzymem dotyczyła bowiem wyłącznie ewentualnego zezwolenia na przewodniczenie publicznym nabożeństwom, oczywiście po uprzedniej zgodzie, jaka jest wymagana ze strony ordynariusza, w kontekście zaproszenia otrzymanego od jednego z proboszczów.

Zasady i restrykcje ustalone w 2002 r., i wciąż pozostające w mocy, nie ulegną zatem zmianie.

Ponadto, jak już potwierdził oficjalnie rzecznik archidiecezji poznańskiej, nie mają zupełnie podstaw twierdzenia, jakoby arcybiskup poznański Stanisław Gądecki złożył, bądź rozważał możliwość złożenia rezygnacji z zarządzania diecezją.

tc/ rv

http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=401906 (http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=401906)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 19, 2010, 20:47:41 pm
Dokumenty IPN o abp. Wielgusie (pdf, 5,47 MB)
http://bi.gazeta.pl/im/3/3828/m3828843.pdf (http://bi.gazeta.pl/im/3/3828/m3828843.pdf)

Zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, o tych rozmowach informował swojego biskupa
Piotra Kałwę, a ten nie zabraniał tych rozmów, tylko zalecał daleko posuniętą ostrożność i ogólnikowość.W materiałach znajdujących się pod wskazanym linkiem żadnych rewelacji nie ma. Są cukrowane a raczej kandyzowane opinie oficerów łasych na awanse i nagrody, oraz uznanie swoich przełożonych.W jednej z opinii wyczytałem że jakoby  ks. Wielgus nalegał na traktowanie go jako partnera a zwykła denuncjacja kolegów go nie interesuje.Co tam jeszcze mamy? Opinie z odbytych szkoleń dotyczących zasad konspiracji ,łączności i paru innych bzdur.Gdzie są raporty i inne cenne znaleziska podpisane przez tw Greya?Widocznie w bezpiece wodolejstwo było  chlebem powszednim.Panowie!!! Więcej dystansu do takich ,,rewelacji". to były czasy PRL. Mój wujek x. Edward Szmyt leży pochowany na cmentarzu w Pomiechówku zamordowany przez nieznanych sprawców.Tak się mógł skończyć kontakt z bezpieką dla niejednego duchownego Mam jego mszalik z wersją Ordo Missae papieża Pawła VI.Sąd musiałby arcybiskupa uniewinnić, gdyż brak jest tych raportów i porażających rewelacji przez niego podpisanych.Zresztą, współpraca musiała być jałowa, skoro oficerowie do dalszych ,,partnerskich" działań się zlisili i ostatecznie sobie odpuścili w 1980 roku przekazując teczkę do archiwum.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 20, 2010, 09:27:16 am
W tych linkowanych dokumentach nie ma żadnej rewelacji, zaś "kwoty wydatkowane" wygłądają raczej jakby "oficer prowadzący" w nich kamuflował swoje popijawy w bordelach lub jakiś knajpach na zachodzie, nawet nie ma co mówić... żenada lipa totalna,

w ogóle jak ktoś poczyta te newsy o Ich Ekscelencjach  Biskupach ( Paetz, Gądecki, Wielgus no i jescze Xiądz Prymas "Cappino" etc ) , to wygląda to tak:
"Jeden pederasta, drugi talmudysta -apostata, trzeci esbecki kapuś....wszyscy mają "noworytrowe święcenia", zaś mianował ich Sam "Santo Subito"  JPII - wybierajcie sobie Państwo, proszę którego z nich wolicie !!!", może jeszcze trochę to "Wybórcza" zorganizuje "prawybory" np  w archidiecezji poznańskiej...  dramat ! nie ma co co gadać ....congratulations ....pięknie ....po prostu "cud, miód , malina"!!!
Na szczęście ja nie mam tych dylematów ... Poznaniacy nie martwcie się ...serce Kościoła wciąż bije w Econe !!! ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 20, 2010, 12:47:14 pm
@stefan: Zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, o tych rozmowach informował swojego biskupa Piotra Kałwę, a ten nie zabraniał tych rozmów, tylko zalecał daleko posuniętą ostrożność i ogólnikowość

Czy mógłby Pan podać źródło gdzie można się zapoznać z tymi " procedurami ustanowionymi przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego"?
Czy była jakaś procedura pozwalająca podpisać współprace ze służbami specjalnymi?!
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 20, 2010, 13:48:31 pm
@stefan: Zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, o tych rozmowach informował swojego biskupa Piotra Kałwę, a ten nie zabraniał tych rozmów, tylko zalecał daleko posuniętą ostrożność i ogólnikowość

Czy mógłby Pan podać źródło gdzie można się zapoznać z tymi " procedurami ustanowionymi przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego"?
Czy była jakaś procedura pozwalająca podpisać współprace ze służbami specjalnymi?!
Pan ustawia się w pozycji nieomylnego sędziego.Pan ma znikomą wiedzę, więc dla uświadomienia Panu , oznajmiam że każdy obywatel PRL ubiegając się o paszport w Biurze Paszportów, a to jeden z pionów SB, coś podpisać musiał.Duchowni będący w szczególnym zainteresowaniu bez wyjątku. Były podpisy więc i były rozmowy i to nie z potulnymi sprzątaczkami.Podpis o współpracy czy lojalności nie musiał przekładać się na kolaborację.Inaczej wszystkich którzy za granicę wyjechali, trzeba by było oskarżyć o współpracę z reżimem PRL nie wykluczając polskiej delegacji z prymasem Wyszyńskim i kard. Wojtyłą na posiedzenia konklawe czy obrady 2. soboru.Takie były realia i Kościół w nich musiał istnieć.Oblepianie gównem przez redaktorów Sakowicza, Terlikowskiego i innych i pieprzenie o porażających dowodach to bicie piany i nic więcej. Już pisałem, że pod linkiem wskazanym powyżej,  nic rewelacyjnego nie znalazłem poza opiniami oficerów SB mocno naciągniętymi. W tych latach propaganda sukcesu zaciemniała umysły wszystkim bez wyjątku, a bezpieczniacy też jej ulegali, więc pisali co im ślina na język naniosła.O tym, że duchowni ubiegający się o paszport będą mieć rozmowy z SB, hierarchowie wiedzieli, bo ten sam problem przechodzili, więc w tamtych czasach nie stanowiło to jakiegoś tabu. To dzisiaj ogłupiałej gawiedzi można cokolwiek rzucić na pożarcie, a ona bez refleksji wszystko łyknie.Żadnego źródła nie mam, gdyż takich pouczeń duchowni na pismach od swych przełożonych nie dostawali. Przeczytałem o tym w jednej z publikacji o abp. Wielgusie.

@Pan Tato!
Econe miało to szczęście od Boga, że działalność IV dep MSW kończyła się na Odrze i Nysie.Za pozwoleniem co najwyżej do granicy NRD NRF.Gdyby abp. Lefebvre był Polakiem a Econe w Polsce, to dzisiaj redaktor Terlikowski  pastwił by się nad jego teczką.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 20, 2010, 15:19:02 pm
Panie Stefanie , nie to miałem na myśli pisząc o Econe...ale czy to nie dziwne, że w "posoborowiu"  brak już obecnie jakichkolwiek charyzmatycznych ( nie mylić z "charyzmatykami" ) ortodoksyjnych biskupów o ponadprzeciętnej osobowości... choćby nawet takich jak ś.p X.Prymas Wyszyński....proszę pomyśleć czemuż to ???
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 20, 2010, 16:59:26 pm
Panie Stefanie , nie to miałem na myśli pisząc o Econe...ale czy to nie dziwne, że w "posoborowiu"  brak już obecnie jakichkolwiek charyzmatycznych ( nie mylić z "charyzmatykami" ) ortodoksyjnych biskupów o ponadprzeciętnej osobowości... choćby nawet takich jak ś.p X.Prymas Wyszyński....proszę pomyśleć czemuż to ???
Są tacy , ale mocno wystraszeni przypadkami abp. Petza, Wielgusa i innych. Nikt nie obroni się przed oskarżeniem o skandale obyczajowe czy z uwikłania w kontakty z SB. Dzisiaj jest to niemożliwe i odważni ponieśli poważne konsekwencje. Zamordyzm SB zamieniono w zamordyzm me(n)dialny i szykany w postaci utraty pracy( prof. Ratajczak). Tego nawet władze komunistyczne nie stosowały.Czyż w czasach, kiedy planowano mord na x. Popiełuszce, pomyślano by o czymś takim jak to się dzisiaj robi?Za parę groszy znajda się wiarygodni świadkowie, a nawet ofiary.( Jedwabne).Przypadek Jedwabnego to hańba  ówczesnego min. ( nie)sprawiedliwości, który wstrzymał ekshumację, bo wersji  polakożercy Grossa przeczyła.Później ten sam pan, przyłożył swego palca do odsunięcia abp. Wielgusa. Przyznał swego czasu sam red. Terlikowski, który nieopatrznie chlapnął jęzorem, że nie byłoby sprawy, gdyby abp. Wielgus nie pretendował na urząd metropolity.Polska w bagnie i Kościół w bagnie za sprawą onych. Może jakaś odsiecz z Niebios przyjdzie?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Czerwca 20, 2010, 17:13:40 pm
Dr Ratajczak nie żyje.
A abp Wielgus jest zwykłym krętaczem. Kręcił cały miesiąc zanim się przyznał.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Czerwca 20, 2010, 17:15:58 pm
Nikt nie obroni się przed oskarżeniem o skandale obyczajowe czy z uwikłania w kontakty z SB.
niewinny nie musi się bac oskarżenia.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 20, 2010, 17:38:01 pm
niewinny nie musi się bac oskarżenia.
A od kiedy już  jest tak dobrze?

Dr Ratajczak nie żyje.
O tym wiem. Jego zabito już wiele lat temu moralnie.Środowisko GW i pomagierkowie.

A abp Wielgus jest zwykłym krętaczem. Kręcił cały miesiąc zanim się przyznał.
Do żadnej współpracy się nie przyznał. Poproszę o wiarygodne źródło.Nawet Polonica net w swojej słynnej liście abp. Wielgusa przedstawia jako ofiarę mas me(n)diów. Ktoś taką informacje podał, ale to fałszywka.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Czerwca 20, 2010, 18:08:49 pm
niewinny nie musi się bac oskarżenia.
A od kiedy już  jest tak dobrze?
nie chodzi o to, czy zostanie oskarżony, czy nie, lecz o jego wewnętrzny strach, a może raczej o pewnośc swego słusznego postępowania.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 20, 2010, 18:59:56 pm
Odezwa arcybiskupa metropolity warszawskiego
w przeddzień ingresu

http://www.kosciol.pl/article.php?story=20070105232812695 (http://www.kosciol.pl/article.php?story=20070105232812695)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 20, 2010, 20:11:00 pm
Włochy: kardynał zamieszany w korupcję?
Stolica Apostolska ma nadzieję, że sprawa kard. Crescenzio Sepe zostanie szybko i całkowicie wyjaśniona i znikną wszelkie podejrzenia dotyczące tak samej jego osoby, jak i kościelnych instytucji. W ten sposób watykański rzecznik ks. Federico Lombardi skomentował objęcie obecnego arcybiskupa Neapolu śledztwem w sprawie korupcji.

Sprawa dotyczy okresu, gdy purpurat kierował Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów, i nadużyć przy organizacji we Włoszech wielkich wydarzeń, jak szczyt G8 na wyspie Maddalena w 2005 r. Chodzi m.in. o podejrzenie powiązań korupcyjnych między ówczesnym ministrem ds. robót publicznych Angelo Balduccim, a niektórymi przedstawicielami Watykanu, w tym kard. Sepe. Zarzuty dotyczą sprzedaży po zaniżonych cenach i przebudowy pewnych nieruchomości będących własnością Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, której Balducci był doradcą.

Sam włoski purpurat zapewnił o swej gotowości do współpracy z włoskim wymiarem sprawiedliwości. Potwierdził to watykański rzecznik przypominając jednocześnie o obowiązujących zasadach proceduralnych wynikających z umów między Włochami a Stolicą Apostolską.

tc/rv
http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=402190 (http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=402190)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 20, 2010, 20:46:15 pm
Odezwa arcybiskupa metropolity warszawskiego
w przeddzień ingresu

http://www.kosciol.pl/article.php?story=20070105232812695 (http://www.kosciol.pl/article.php?story=20070105232812695)
Arcybiskup pisze
Cytuj
Przedstawiłem też Ojcu Świętemu i odpowiednim dykasteriom Stolicy Apostolskiej moją drogę życiową wraz z tą częścią mojej przeszłości, którą stanowiło uwikłanie w kontakty z ówczesnymi służbami bezpieczeństwa, działającymi w warunkach totalitarnego i wrogiego Kościołowi państwa
Trochę dalej

Cytuj
dziś z całym przekonaniem stwierdzam, że nie donosiłem na nikogo ani nikogo nie starałem się skrzywdzić.

oraz
Cytuj
Ale przychodzę też ze świadomością cienia, jaki padł na mój ingres, rozpoczynający przyjęcie urzędu w archidiecezji warszawskiej.
Jeśli mnie przyjmiecie, o co ze skruszonym sercem Was proszę, będę bratem wśród Was, który chce jednoczyć, a nie dzielić, modlić się i jednać ludzi w Kościele, Kościele świętych i grzeszników, który my wszyscy stanowimy.
Jak wiemy nie przyjęto go a wdeptano w ziemię              .

Kontakty były za cenę paszportu.O tym wszyscy wiedzieli wcześniej, bo niepodobnym było go dostać bez stosownych deklaracji itd. Oficerowie raportowali, że ksiądz Stanisław deklaruje chęć współpracy na zasadzie partnerskiego traktowania, ale bez denuncjacji, co jest w materiałach odnotowane.Wielu zatwardziałych wrogów abp,Wielgusa już coś takiego uważa za zdradę.Będą też sądzeni równie twardo, jak okazują temu duchownemu dzisiaj. Co ciekawe, nie widzą żadnych przeciwwskazań dla wysługiwania się zbrodniczej CIA czy innym służbom ,,wolnego świata", których jedynym celem wobec Polski była chęć przejęcia władzy i Jej dóbr materialnych.Jak ta działalność dla SB okazała się cenną?Zaniechano z nim dalszej współpracy, bo zrozumiano  że po prostu pracownicy SB są kiwani.Wtedy wiedza młodego duchownego  o mechanizmach rządzenia się reżimów komunistycznych nie musiała być wielka i taka jak dzisiaj.To świadomość obecnej zdrady polskiego narodu , co na fali solidarnościowych przemian doszli do zaszczytów, karze z całą bezwzględnością niszczyć ludzi i  odreagowywać swoją nikczemność, wobec tych co w tamtych czasach chcieli się spełnić w swoich pragnieniach i popełniali błędy .Jeśli widziałbym bezwzględne donosicielstwo personalne wobec konkretnych osób celem ich zniszczenia, to inaczej bym patrzył na tą sprawę. Wiem, że tego nie było.Sprawa Jedwabnego  przekładająca się na konkretne koszty wyrażone w miliardach dolarów, radości z reaktywacji B'nai B'rith, której nieukrywanym celem jest sprawa tzw. restytucji pożydowskiego mienia, to są rzeczy godne zainteresowania prawdziwie polskich elit. Niestety dla nich to nic nie znaczące drobiazgi. Albo one nie są polskimi elitami.

Prosty lud wierny zachował zdroworozsądkowe podejście i w czasie niedoszłego ingresu groźny jego pomruk odczuli kamieniarze na swoich plecach. Zniszczono go, bo był Polakiem i taka jest prawda. Niektórzy już stoją na Sądzie Bożym.Reszta oskarzycieli świętoszków też kiedyś dołączy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Zygmunt w Czerwca 20, 2010, 21:39:33 pm
Gdyby abp. Lefebvre był Polakiem a Econe w Polsce, to dzisiaj redaktor Terlikowski  pastwił by się nad jego teczką.

Trzeba Panu zwrócić uwagę, że Arcybiskup Lefebvre podjął dużo bardziej heroiczną decyzję niż odmowa współpracy z tajnymi służbami PRL.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 20, 2010, 21:50:59 pm
Gdyby abp. Lefebvre był Polakiem a Econe w Polsce, to dzisiaj redaktor Terlikowski  pastwił by się nad jego teczką.

Trzeba Panu zwrócić uwagę, że Arcybiskup Lefebvre podjął dużo bardziej heroiczną decyzję niż odmowa współpracy z tajnymi służbami PRL.

Rodacy abp Lefebvre'a nie żyli pod butem czerwonego smoka, a on mógł bardziej oddać się sprawom Kościoła i zrobił to co słuszne.Uratował Jego tradycję.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Zygmunt w Czerwca 20, 2010, 22:43:44 pm
Z tego co wiem, to Arcybiskup Lefebvre lekkiego życia nie miał.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 20, 2010, 23:19:26 pm
Z tego co wiem, to Arcybiskup Lefebvre lekkiego życia nie miał.
A który kapłan szczerze oddany Chrystusowi miał lekko?Abp. Lefebvre to legenda i Święty choć nikt go nie kanonizował.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Czerwca 20, 2010, 23:37:19 pm
Pan ustawia się w pozycji nieomylnego sędziego.Pan ma znikomą wiedzę, więc dla uświadomienia Panu , oznajmiam że każdy obywatel PRL ubiegając się o paszport w Biurze Paszportów, a to jeden z pionów SB, coś podpisać musiał.Duchowni będący w szczególnym zainteresowaniu bez wyjątku. Były podpisy więc i były rozmowy i to nie z potulnymi sprzątaczkami.Podpis o współpracy czy lojalności nie musiał przekładać się na kolaborację.Inaczej wszystkich którzy za granicę wyjechali, trzeba by było oskarżyć o współpracę z reżimem PRL nie wykluczając polskiej delegacji z prymasem Wyszyńskim i kard. Wojtyłą na posiedzenia konklawe czy obrady 2. soboru.
To proszę wskazać dokumenty podpisane przez kard. Wojtyłę, czy kard. Wyszyńskiego.

Do tego - jeszcze jedna przesłanka -większość akt z rozpracowania księży została po okrągłym stole zniszczona. Stąd niekompletność dokumentów nie musi świadczyć na korzyść.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 21, 2010, 08:20:55 am

To proszę wskazać dokumenty podpisane przez kard. Wojtyłę, czy kard. Wyszyńskiego.

Do tego - jeszcze jedna przesłanka -większość akt z rozpracowania księży została po okrągłym stole zniszczona. Stąd niekompletność dokumentów nie musi świadczyć na korzyść.
Były w Biurze paszportów na bank. W końcu to organ je wydający.Jak Pan sobie wyobraża otrzymanie paszportu bez stosownych wypełnień w rozmaitych druczkach, pisaniu próśb itp. . W tamtych czasach dochodziło jeszcze do indywidualnych rozmów o zagrożeniach ze strony zgniłego zachodu godzących w pomyślność i szczęście ukochanej socjalistycznej Ojczyzny u boku ZSRR i innych bratnich krajów miłujących pokój.
Do tego - jeszcze jedna przesłanka -większość akt z rozpracowania księży została po okrągłym stole zniszczona. Stąd niekompletność dokumentów nie musi świadczyć na korzyść.

W drugą stronę też to może działać.

Gdyby abp. Lefebvre był Polakiem a Econe w Polsce, to dzisiaj redaktor Terlikowski  pastwił by się nad jego teczką.

Trzeba Panu zwrócić uwagę, że Arcybiskup Lefebvre podjął dużo bardziej heroiczną decyzję niż odmowa współpracy z tajnymi służbami PRL.


Pastwi się nad Nim , wrogo urobiony wobec jego dzieła FSSPX, niemal cały kler modernistyczny.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 21, 2010, 12:03:56 pm
To proszę wskazać dokumenty podpisane przez kard. Wojtyłę, czy kard. Wyszyńskiego.

Oj ! Aj ! Ojej !!! Ale Pan tu niebezpieczne tematy próbuje poruszyć...lepiej niech Pan nie zaczyna tego "wątku" bo się dopiero narobi  ;D
Kard. Wyszyński z całym szacunkiem to nie Kard. Mindszenty, Józef Mackiewicz oraz sporo Polaków z emigracji uważało to co "podpisał" za jawną zdradę...
jeszcze ktoś zacznie zaraz coś o operacji "Atilla"...nie nie niech Pan Drogi Panie JP 7 lepiej tego nie porusza... ;D 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Czerwca 22, 2010, 04:09:13 am
ózef Mackiewicz oraz sporo Polaków z emigracji uważało to co "podpisał" za jawną zdradę...
jeszcze ktoś zacznie zaraz coś o operacji "Atilla"...nie nie niech Pan Drogi Panie JP 7 lepiej tego nie porusza... ;D 
Pewną świadomość, co ś.p. kardynał Wyszyński podpisał  mam - i (oględnie mówiąc) nie uważam tego za najmądrzejsze posunięcie. Ale - operacja "atilla" kojarzy mi się jedynie z porwaniem z Argentyny. Mógł  byPan coś więcej (nawet na priv)

Były w Biurze paszportów na bank. W końcu to organ je wydający.Jak Pan sobie wyobraża otrzymanie paszportu bez stosownych wypełnień w rozmaitych druczkach, pisaniu próśb itp. . W tamtych czasach dochodziło jeszcze do indywidualnych rozmów o zagrożeniach ze strony zgniłego zachodu godzących w pomyślność i szczęście ukochanej socjalistycznej Ojczyzny u boku ZSRR i innych bratnich krajów miłujących pokój.
Czym innym jest lojalka, czym innym deklaracja współpracy.

W drugą stronę też to może działać.
Może. ale trudniej. Tu jednak jest fakt, że po rozmaitych dokumentach są ślady współpracy - o zachowanych kopiach u "ciotki Stasi" i "naszych radzieckich przyjaciół" - nie muszę wspominać...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Czerwca 22, 2010, 08:16:43 am
Zawsze są osoby które będą bronić takie osoby. Sam rozumię takie osoby które podpisały deklarację współpracy. Po prostu myślały o karierze. Nie każdy jest twardy. Ale mogłyby się przyznać. Są księżmi i biskupami a nie kręcić.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stefan w Czerwca 22, 2010, 08:30:06 am
Zawsze są osoby które będą bronić takie osoby. Sam rozumię takie osoby które podpisały deklarację współpracy. Po prostu myślały o karierze. Nie każdy jest twardy. Ale mogłyby się przyznać. Są księżmi i biskupami a nie kręcić.
To tak wygląda w surowej i niesprawiedliwej ocenie .Osoba pokroju abp. Wielgusa, mogla zrobić karierę niekoniecznie w Kościele.Opinie bezpieczniaków to  nie twarde dowody tylko opinie.Aby udowodnić współpracę, to trzeba by było poznać treść owych ,,kolaboratów" x Stanisława.A tych brakuje.Dla mnie najważniejszym efektem współpracy jest odstąpienie SB od tw Greya ze wzgledu na jego pasywność.I to jest cała prawda.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiquus_ordo w Czerwca 22, 2010, 08:48:03 am
Osoba pokroju abp. Wielgusa, mogla zrobić karierę niekoniecznie w Kościele.
No próbował przeciez, razem z oficerem prowadzącym...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 22, 2010, 11:50:33 am

Pewną świadomość, co ś.p. kardynał Wyszyński podpisał  mam - i (oględnie mówiąc) nie uważam tego za najmądrzejsze posunięcie. Ale - operacja "atilla" kojarzy mi się jedynie z porwaniem z Argentyny. Mógł  byPan coś więcej (nawet na priv)


Pan Drogi Panie JP 7 chce żebym zupełnie osiwiał ??? Żeby mi powypadały resztki zębów ??? ;D Nie nie !!! O operacji "Atilla" ani mru mru...., tego tylko brakowało!!! ;D
Już wystarczy że Pan Pająk napomknął w "Nowotworach Watykanu"...ja się na te chore tematy wypowiadać nie zamierzam...nie mogę... ;D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Czerwca 22, 2010, 12:23:37 pm
niczym pewien kandydat na prezydenta RP: wiem, ale nie powiem :P
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Czerwca 22, 2010, 12:35:00 pm
niczym pewien kandydat na prezydenta RP: wiem, ale nie powiem :P

O to! to! właśnie tak !!! ;D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 22, 2010, 13:22:50 pm
Porachunki w Watykanie. Kard. Sepe reaguje na plotki odnosnie Propagandy Wiary.

http://pixhost.ws/avaxhome/fd/2e/00152efd.jpeg
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 22, 2010, 13:30:41 pm
Kardynał Dziwisz broni watykańskiego purpurata
/.../

Kard. Dziwisz: Pozostawiał najlepsze wspomnienia

Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz powiedział w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "La Repubblica", że nie może uwierzyć w to, że kardynał Sepe, niegdyś bliski współpracownik Jana Pawła II, objęty jest śledztwem w sprawie korupcji. "To niemożliwe" - dodał.

"W każdym miejscu, gdzie pracował, stawał zawsze na wysokości zadania i pozostawiał najlepsze wspomnienia" - stwierdził kardynał Dziwisz. "Zawsze go szanowałem, szanuję i będę szanować" - zapewnił.

Następnie kardynał Dziwisz wyraził opinię, że wszczęcie śledztwa wobec metropolity Neapolu świadczy o tym, że "ktoś chce wyrządzić mu krzywdę".

http://www.tvn24.pl/-1,1661757,0,1,kardynal-dziwisz-broni-watykanskiego-purpurata,wiadomosc.html (http://www.tvn24.pl/-1,1661757,0,1,kardynal-dziwisz-broni-watykanskiego-purpurata,wiadomosc.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Czerwca 22, 2010, 13:51:09 pm
- "stawał zawsze na wysokości zadania i pozostawiał najlepsze wspomnienia" -
Broń Boże nie wypowiadam się w tym konkretnym przypadku ale argumentacja Księdza Metropolity Krakowskiego mało mnie przekonuje. Osoba pokroju "gęba podrapana włosy jak badyli" żadnej poważniejszej afery nie zmontuje, najwyżej kurę ukradnie albo babci torebkę wyrwie. "Wielcy" aferzyści budzą zaufanie i sympatię.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 22, 2010, 13:58:03 pm
Abp Fisichella "totalną klęską" ruchu pro-life?

Działacze pro-life protestują przeciwko objęciu przez abp. Rino Fisichellę nowego stanowiska w Watykanie. „To będzie totalna klęska dla obrony życia dzieci nienarodzonych na całym świecie” - ostrzegają.

„Totalną katastrofą” nazywa John Smeaton planowane objęcie przez abp. Fisichellę nowego stanowiska. Smeaton to dyrektor frakcji w British Society, odpowiedzialnej za ochronę dzieci nienarodzonych, a także jeden z najważniejszych światowych głosów ruchu pro-life. W wywiadzie dla lifesitenews.com wzywa działaczy pro-life z całego świata, aby zjednoczyli się w sprzeciwie wobec tej decyzji.

Ostra reakcja Smeatona spowodowana jest pogłoskami, jakoby abp Fisichella, obecny szef Papieskiej Akademii Życia, miał niebawem stanąć na czele Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Włoski dziennikarz i watykanista, A. Tornielli, powiedział w „Il Giornale”, że papieskie nominacje są już pewne. Chociaż kandydatura nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona, to Watykan przyznaje, że pogłoski są uzasadnione.

„Jeśli to prawda, to znaczy, że przegraliśmy bitwę” - ostrzega Smeaton.

Sprzeciw środowisk pro-life jest w dużej mierze spowodowany artykułem, jaki w ubiegłym roku abp Fisichella opublikował na łamach „L'Osservatore Romano”. Wyraził tam swoje poparcie dla lekarzy, którzy przerwali bliźniaczą ciążę zgwałconej w Brazylii 9-latki. Ponadto stwierdził, że nie zasługują oni na karę ekskomuniki.

Zdaniem Smeatona, choćby cień przyzwolenia Watykanu na zabijanie dzieci nienarodzonych niezmiernie umacnia ruch aborcyjny na całym świecie,

Z kolei profesor Józef Seifert, również członek Papieskiej Akademii Życia, podkreśla, że „nowa doktryna moralna” abp. Fisichelli jest sprzeczna z nauczaniem Magisterium Kościoła, zwłaszcza z nauką zawartą w Evengelium Vitae. Jego zdaniem uniemożliwia to nominację hierarchy na biskupa diecezji, nie mówiąc już wyniesieniu go do godności kardynała.

Mianowanie Fisichelli szefem Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji jest szeroko interpretowane jako nagrodzenie za dotychczasowe dokonania w Papieskiej Akademii Życia.

eMBe/Lifesitenews.com

http://fronda.pl/news/czytaj/abp_fisichella_totalna_kleska_ruchu_pro_life
 (http://fronda.pl/news/czytaj/abp_fisichella_totalna_kleska_ruchu_pro_life)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Marcus w Czerwca 22, 2010, 15:41:38 pm
Może wybrano mniejsze zło?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Czerwca 29, 2010, 12:45:42 pm
Watykan: kardynałowie Schönborn i Sodano o nieporozumieniach

Benedykt XVI przyjął 28 czerwca na audiencji prywatnej arcybiskupa Wiednia. Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, kard. Christoph Schönborn poprosił o to, by móc przedstawić osobiście Papieżowi sytuację Kościoła w Austrii. W szczególności, jak stwierdza się w komunikacie, pragnął on „wyjaśnić ścisły sens swych niedawnych oświadczeń o niektórych aspektach obecnej dyscypliny kościelnej”. Chodziło też – czytamy dalej – o pewne jego opinie wyrażone „na temat postępowania Sekretariatu Stanu, zwłaszcza kard. Sodano, ówczesnego sekretarza stanu Papieża Jana Pawła II, w sprawie kard. Hermanna Groëra”. Był on arcybiskupem Wiednia w latach 1986-1995.

Na drugą część dzisiejszej audiencji zostali też zaproszeni kardynałowie Angelo Sodano i Tarcisio Bertone. Podczas niej wyjaśniono niektóre bardzo rozpowszechnione nieporozumienia, po części wynikające z wyrażeń użytych przez kard. Schönborna, który wyraził żal z powodu dawanych im interpretacji. Komunikat watykańskiego biura prasowego podający to do wiadomości przypomina, że w Kościele w przypadku oskarżeń któregoś z kardynałów kompetencje przysługują jedynie Papieżowi. Inni mogą być tylko konsultowani, z należnym ludziom szacunkiem.

Gdy chodzi o użyty przez kard. Sodano w wielkanocnym przemówieniu do Benedykta XVI wyraz chiacchiericcio – „gadanina” – wyjaśniono, że nie oznaczał on bynajmniej braku szacunku dla ofiar pedofilii. Były watykański sekretarz stanu żywi względem nich takie samo współczucie, jak Ojciec Święty, potępiając wyrządzone im zło. Źle zrozumiane słowo pochodziło z papieskiej homilii Niedzieli Palmowej. Znalazła się w niej zachęta do „odwagi, która nie lęka się gadaniny i obiegowych opinii”. Jak dowiadujemy się z komunikatu biura prasowego, Papież przekazał dziś przez kard. Schönborna pozdrowienia dla Kościoła w Austrii, zawierzając Matce Bożej z Mariazell drogę odnowy kościelnej komunii.

ak/ rv
 http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=404158
  (http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=404158)
 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Lipca 14, 2010, 08:00:52 am
http://www.ekumenizm.pl/content/article/20100713183332310.htm
Co Państwo myslą o tej nominacji? Proszę zwrócić uwagę na ostatni fragment tekstu w którym mowa jest o jakims porozumieniu ze starokatolikami
,,Nominacja bp. Kurta Kocha komentowana była w dość podobny sposób. Szwajcarskie tytuły prasowe nie szczędziły komplementów dotychczasowemu ordynariuszowi Bazylei i byłemu przewodniczącemu helweckiego episkopatu, stwierdzając, że Koch jest najlepiej wykształconym i najbardziej elokwentnym spośród szwajcarskich biskupów. Jego bracia w urzędzie podkreślali z kolei, że nie ma lepiej przygotowanego teologa niż Koch – nie tylko autora istotnych publikacji teologicznych, ale i świadka międzynarodowego dialogu teologicznego Rzymu z prawosławnymi, luteranami i starokatolikami. Ci ostatni mają szczególny powód do radości, jako że jednym z pierwszych wystąpień nowego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan będzie udział Kocha we wrześniowej konferencji teologów rzymsko- i starokatolickich, dotyczącej dokumentu o możliwej wspólnocie kościelnej."
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: TKN w Lipca 14, 2010, 09:44:28 am
http://www.ekumenizm.pl/content/article/20100713183332310.htm
Co Państwo myslą o tej nominacji?

Jedynym Szwajcarem nadającym się na to stanowisko jest JE Bernard Fellay ;-)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Lipca 14, 2010, 10:06:46 am
na pewno, ale czy w ogóle jakieś porozumienie ze starokatolikami jest możliwe?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Lipca 14, 2010, 10:32:57 am
Z niektórymi na pewno jest możliwe. Ale już duża część z nich "święci" kobiety.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Lipca 14, 2010, 10:54:44 am
W Polsce to tylko może dotyczyć tzw. starokatolickiego ,,kościoła" mariawitów(wyłącznie linia płocka ta bez ,,kapłanek") oraz ,,kościoła polskokatolickiego"(chyba 2 jego wersje są u nas, jedną z nich jest ,,kościół" x. Tomasza Rybki na Modlińskiej w Warszawie, drugą jest grupa związana z biskupem Wysoczańskim, mającym siedzibę przy ,,katedrze" na Szwolerzerów, obie łączy jedno - sprawują NOM). Tak czy i inaczej w Polsce starokatolicy to małe grupy wiernych.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Lipca 14, 2010, 17:47:28 pm
Ale te wypowiedzi są bardziej ortodoksyjne- chociażby zwrócenie uwagi, że NIE MAMY wspólnoty wiary z protestantami- http://fronda.pl/news/czytaj/nowy_szef_papieskiej_rady_ds_popierania_jednosci_chrzescijan_opo
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Nathanael w Lipca 26, 2010, 18:50:46 pm
Kardynał Burke ma coraz większe pole działania w Kurii Rzymskiej:

Cytuj
VATICAN CITY, 24 JUL 2010 (VIS) - The Holy Father appointed as members of the Congregation for the Causes of Saints: Archbishop Fortunato Baldelli, penitentiary major of the Apostolic Penitentiary; Archbishop Raymond Leo Burke, prefect of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, and Bishop Antoni Stankiewicz, dean of the Tribunal of the Roman Rota.

http://press.catholica.va/news_services/press/vis/dinamiche/a1_en.htm (http://press.catholica.va/news_services/press/vis/dinamiche/a1_en.htm)

:)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Sierpnia 03, 2010, 15:28:24 pm
http://fronda.pl/news/czytaj/papiez_wybral_nowego_szefa_watykanskiej_dykasterii_ds_zakonnych  Jaka to nominacja? Protradycyjna?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Sierpnia 03, 2010, 17:28:49 pm
http://fronda.pl/news/czytaj/papiez_wybral_nowego_szefa_watykanskiej_dykasterii_ds_zakonnych  Jaka to nominacja? Protradycyjna?

Nie szefa, tylko sekretarza. Ten, kto zatytułował tę notkę ma wiedzę nieco ograniczoną.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: makumba w Października 07, 2010, 22:46:42 pm

Benedykt XVI dokonał też zmiany we władzach Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez brazylijskiego kardynała Cláudio Hummesa, a na jego miejsce mianował Włocha, dotychczasowego sekretarza tej dykasterii, 66-letniego abp. Mauro Piacenzę.

http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=428317

Szukałem w sieci coś na temat arcybiskupa ale wiele nie znalazłem. Niestety nie znam włoskiego. Ciekawostką jest komentarz jednego z użytkowników anglojęzycznego "tradi-forum", który cieszy się z tej nominacji i twierdzi że abp. Piacenza jest przyjacielem "tradsów". 

http://catholicforum.fisheaters.com/index.php/topic,3433194.0.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Października 20, 2010, 12:43:48 pm
Angelo Amato - Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
Mauro Piacenza - prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa
Fortunato Baldelli - Penitencjariusz Większy
Velasio De Paolis - przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spara Stolicy Apostolskiej
Francesco Monterisi - Archiprezbiter Bazyliki św. Pawła za Murami
Gianfranco Ravasi - prezydent Papieskiej Rady Kultury oraz komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego Kościoła i komisji ds. Sekretnej Archeologii
Paolo Sardi - wicekamerling
Paolo Romeo - arcybiskup Palermo
Elio Sgreccia - były prezydent Papieskiej Akademii Życia
Domenico Bartolucci - dożywotni Kapelmistrz Kaplicy Sykstyńskiej
Kurt Koch - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
Raymond Leo Burke - Prefekt Trybunału Sygnatury Apostolskiej
Robert Sarah - przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum
Antonio Naguib - patriarcha Koptyjskiego Kościoła Katolickiego w Aleksandrii.
Marks Reinhrad - abp Monachium i Fryzyngi
Kazimierz Nycz - abp Warszawy
Donald William Wuerl - abp Waszyngtonu
Laurent Monsengwo Pasinya - abp Kinszasy
Medardo Joseph Mazombwe - abp Lusaki
Albert Malcolm Ranjith - abp Kolombo
Raúl Eduardo Vela CHIRIBOGA - abp Quito
Raymundo Damasceno Assis - abp Aparecidy
José Manuel Estepa Llaurens - teolog
Walter Brandmüller - teolog
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Października 20, 2010, 12:54:58 pm
Którzy są tradi oprócz kard. Ranjitha i kard. Burke i kard. Bartolucci?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eligiusz w Października 20, 2010, 13:34:43 pm
Fakt, że ktoś posiada Wiarę jeszcze nie czyni go tradycjonalistą. Proszę w przyszłości nie mylić konserwatyzmu z tradycjonalizmem.
Moim zdaniem na miano "tradi" nie zasługuje ktoś kto odprawia Nową Mszę.

Z doniesień medialnych z czasów JP2 powinna Pani kojarzyć chociażby abpa Kurta Kocha:
http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2010/08/msza-swieta-soboru-watykanskiego-ii.html

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Invictus w Października 20, 2010, 14:43:24 pm
Dziwie się NRL... nie wymienił Abp Nycza. Ta sama sytuacja była, gdy Benedykt XVI zatwierdził dekrety o heroiczności cnót, cały wpis poświęcony był Piusowi XII.. to jakieś wartościowanie Sług Bożych/kardynałów? To, że NRL promuje te nie inne postawy liturgiczne itp, nie zmienia faktu że nie wspomnienie ani słowem o Polaku wyniesionym do godności kardynalskiej jest nie na miejscu...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: kurak w Października 20, 2010, 14:45:27 pm
Musi byc tyle watkow o jednym?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eligiusz w Października 20, 2010, 15:28:09 pm
@ Invictus
Dziwić się może jedynie ten kto nie wie za czyją przyczyną powstał NRL.
W moim odczuciu nie na miejscu jest przyznawanie kapelusza kardynalskiego duchownemu tylko dlatego, że pochodzi on z kraju Wielkiego Kremówkożercy.
Fakt, że Redakcja nie wspomniała o dekrecie dotyczącym JP2 wynika najprawdopodobniej z tego że wolą skupiać się na pozytywach niż na odtrąbianiu klęsk Kościoła.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Października 20, 2010, 15:34:20 pm
W moim odczuciu nie na miejscu jest przyznawanie kapelusza kardynalskiego duchownemu tylko dlatego, że pochodzi on z kraju Wielkiego Kremówkożercy.
Fakt, że Redakcja nie wspomniała o dekrecie dotyczącym JP2 wynika najprawdopodobniej z tego że wolą skupiać się na pozytywach niż na odtrąbianiu klęsk Kościoła.
świeta prawda
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 20, 2010, 16:12:37 pm
@ Invictus
Dziwić się może jedynie ten kto nie wie za czyją przyczyną powstał NRL.
W moim odczuciu nie na miejscu jest przyznawanie kapelusza kardynalskiego duchownemu tylko dlatego, że pochodzi on z kraju Wielkiego Kremówkożercy.
Fakt, że Redakcja nie wspomniała o dekrecie dotyczącym JP2 wynika najprawdopodobniej z tego że wolą skupiać się na pozytywach niż na odtrąbianiu klęsk Kościoła.

abp Nycz został podniesiony do godności kardynalskiej dlatego, że jest arcybiskupem stolicy jednego z największych katolickich krajów Europy oraz dlatego, że w ostatnich miesiącach był pomiatany przez obie strony naszej wewnątrzpolskiej wojenki. Nie wymienienie go przez polski portal uważam za zwykłą małostkowość.
Co się zaś tyczy Sługi Bożego Jana Pawła II to po pierwsze apeluję o powściągnięcie języka podczas publicznych wypowiedzi o Nim, bo katolikowi to nie przystoi a po drugie radzę zrobić wszystko, żeby jego wyniesienie na ołtarze przyczyniło się dla dobra dusz.   
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eligiusz w Października 20, 2010, 16:56:53 pm
Moim zdaniem nasz metropolita zostanie kardynałem przede wszystkim ze względu na "poprzedni pontyfikat", w drugiej zaś kolejności ze względu na Warszawę. Wszystko inne jest mniej(jeśli nie nic) istotne.

Co się zaś tyczy Sługi Bożego Jana Pawła II to po pierwsze apeluję o powściągnięcie języka podczas publicznych wypowiedzi o Nim, bo katolikowi to nie przystoi(...)
Katolikowi przystoi pisać tylko: Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II Wielki.

Zdrówka życzę!
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 20, 2010, 17:14:26 pm
Poprzedni pontyfikat nie ma tu nic do rzeczy, arcybiskupi Warszawy kardynałami zostawali wcześniej.
A katolikowi o papieżu per "Wielki Kremówkożerca" wyrażać się po prostu nie wypada.   
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stary kontra w Października 20, 2010, 18:55:05 pm
a po drugie radzę zrobić wszystko, żeby jego wyniesienie na ołtarze przyczyniło się dla dobra dusz.
Przykro mi, ale wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, może przynieść spory niepokój dusz. Mojej również.
A katolikowi o papieżu per "Wielki Kremówkożerca" wyrażać się po prostu nie wypada.   
Ma pan absolutną rację.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 20, 2010, 19:25:49 pm
@ stary kontra

Dla zniwelowania Pańskiego niepokoju proponuję lekturę "Veritatis splendor" Jana Pawła II.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stary kontra w Października 20, 2010, 19:30:29 pm
Dla zniwelowania Pańskiego niepokoju proponuję lekturę "Veritatis splendor" Jana Pawła II.
Cykl Asyże również?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 20, 2010, 19:51:18 pm
A żeby Pan wiedział, że przemówienia Jana Pawła II w Asyżu również. Są ciekawsze, niż się niektórym tradsom śniło.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stary kontra w Października 20, 2010, 21:14:03 pm
Są ciekawsze, niż się niektórym tradsom śniło.
Wierzę panu na słowo.  Ale ocenę jakiegokolwiek człowieka wyrabiamy sobie na podstawie  dwóch  rzeczy : słowa i czynu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Października 20, 2010, 21:26:48 pm
Veritatis Splendor (nawet jesli zamnkiemy oczy na dosc dyskuseyjne "rodzynki" w tym tekscie) to nie jest jedyna tego papieza. Trudno mi sobie wyobrazic jakie dobro, poza nabijaniem kasy wytworcom pamiatek, mogloby wyniknac z tej beatyfikacji. Potem mozna bedzie qpokojnie beatyfikowac losowo wybrana osobe z encyklopedii.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Października 20, 2010, 22:02:59 pm
Potem mozna bedzie qpokojnie beatyfikowac losowo wybrana osobe z encyklopedii.
np. Kolumba i Franco? :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Sigfried w Października 20, 2010, 23:59:19 pm
Obie zdecydowanie na to zasluguja. General Franco na pewno. Ocalil zdaje sie 320 tys. istnien ludzkich (zydow z Holokaustu), a do tego wyeliminowal sporo komunistow, ktorych gdyby nie wyeliminowal to dopiero by namordowali wprowadzajac ostateczna Hiszpanska Republike Sowiecka wiec w gruncie rzeczy liczbe potencjalnie ocalonych przez Franco trzeba w miliony liczyc.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 21, 2010, 08:42:42 am
Veritatis Splendor (nawet jesli zamnkiemy oczy na dosc dyskuseyjne "rodzynki" w tym tekscie) to nie jest jedyna tego papieza. Trudno mi sobie wyobrazic jakie dobro, poza nabijaniem kasy wytworcom pamiatek, mogloby wyniknac z tej beatyfikacji. Potem mozna bedzie qpokojnie beatyfikowac losowo wybrana osobe z encyklopedii.

Oczywiście, że nie jedyna. Jest jeszcze Evangelium Vitae, Fides et Ratio, Dominus Iesus, Ad Tuendam Fidem. Z ich czytania może wyniknąć dobro. Natomiast na pewno żadne dobro nie wyniknie z wyrażania się o katolickim papieżu w sposób lekceważący. 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Października 21, 2010, 10:10:49 am
czy beatyfikację ogłasza się za jedną zasługę czy za CAŁOKSZTAŁT życia zmarłego, pretendującego do miana Wyznawcy ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 21, 2010, 10:24:39 am
Nie rozumiemy sie. Ja nie mówię, że nie wolno podnosić wątpliwości co do beatyfikacji Jana  Pawła II. Ja tylko apeluję o:
czynienie tego w odpowiedniej formie, zawsze mając w pamięci, że mówimy o katolickim papieżu
dopuszczenie do siebie tej możliwości, że Ojciec Święty dokona tej beatyfikacji mimo naszych wątpliwości i zastanowienie się, jaka powinna być katolicka postawa wobec tego faktu: jałowe "wierzganie przeciw ościeniowi" i wyżywanie się w emocjonalnych epitetach pod adresem nowego błogosławionego (odradzam) czy też poddanie się z synowską ufnością decyzji Ojca Św. i wydobycie z życia i nauczania nowego błogosławionego tych aspektów, które będą stanowić zdrowy pokarm dla duszy (jak staram się udowodnić w przypadku Jana Pawła II o takie aspekty nietrudno).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Października 22, 2010, 08:12:16 am
Oczywiscie, ze ta beatyfikacja jest mozliwa. Kanonizacja takze. Formalnie kanonizacja to stwierdzenie, ze X czy Y zostal zbawiony. Papiez moze kanonizowac kazdego. Nawet Husa i Lutra. Pytanie tylko o celowosc ? Wiecej z tego by wyplynelo zla niz dobra. Juz widze, za sto czy dwiescie lat, roznych takich Brawariow, ktorzy na podstawie wybranych cytatow z Redemptor hominis buduja antykatolickie teorie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 22, 2010, 08:43:22 am
Oczywiscie, ze ta beatyfikacja jest mozliwa. Kanonizacja takze. Formalnie kanonizacja to stwierdzenie, ze X czy Y zostal zbawiony. Papiez moze kanonizowac kazdego. Nawet Husa i Lutra. Pytanie tylko o celowosc ? Wiecej z tego by wyplynelo zla niz dobra. Juz widze, za sto czy dwiescie lat, roznych takich Brawariow, ktorzy na podstawie wybranych cytatow z Redemptor hominis buduja antykatolickie teorie.

Brawario buduje niekatolickie teorie w oparciu o dokumenty przedsoborowego magisterium, więc to nie może być argument przeważający.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stary kontra w Października 22, 2010, 18:28:16 pm
i wydobycie z życia i nauczania nowego błogosławionego tych aspektów, które będą stanowić zdrowy pokarm dla duszy.
Zazdroszczę panu umiejętności selekcji pamięci. Ja nie posiadłem tej sztuki. Ale sam pan przyznaje , że  można wydobyć i pokarm niezdrowy. Z tym,  że takowy potocznie zwany jest trucizną. Stąd i moje wątpliwości.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Października 22, 2010, 23:21:21 pm
czy beatyfikację ogłasza się za jedną zasługę czy za CAŁOKSZTAŁT życia zmarłego, pretendującego do miana Wyznawcy ?
Nie, bo inaczej św Mateusz Apostoł, św. Piotr, Paweł albo Augustyn(czy bł. J.H kard. Newman)  by odpadli. Za całokształt od pewnego momentu
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Października 23, 2010, 01:18:30 am
Kanoizacja to formalnie stwierdzenie, ze X czy Y jest zbawiony. Az tyle i tylko tyle. Tego tylko dotyczy nieomylnosc papieska. Podobnie jak w kwestii proklamacji dogmatu Duch Swiety powstrzymuje papieza od ogloszenia jako dogmat swtierdzenia falszywego, tak w tym wypadku powstrzymuje go od proklamowania jako swietego kogos kto swietym nie jest. Poniewaz zas zbawienie osiaga sie poprzez smierc w stanie laski uswiecajacej, a nie "za caloksztalt", ani "za caloksztalt od pewnego moementu", to i kanonizacja opiera sie na tym samym kryterium.

Inny aspekt kanonizacji to  podanie X czy Y jako przykladu cnot chrzescijanskich dla czlonkow Kosciola wojujacego. Wybierajac do uroczystej kanonizacji X czy Y papiez wydaje sie mowic : "nasladujac X czy Y dostaniecie sie do nieba". Tu wlasnie jest wybor "za caloksztalt" czy "za caloksztalt od pewnego moementu". Poniewaz zas nikt nie rodzi sie dokonaly, a doskonalosc jest proceem dynamicznym, a nie aktem statycznym, to oczywiste jest, ze w zyciu tego czy tamtego swietego moga zdarzac sie postepki i okresy negatywne, nie mogace absolutnie byc przykladem dla wiernych. Jednak postepki te i okresy musza byc jasno odkreslone gruba kreska przez samego swietego. Nie slyszalem, zeby swiety Augustyn chwalil sie chodzeniem na dziwki w okresie mlodosci albo sw. Piotr twierdzil, ze cala ta hisotria z zaparciem i pianem kura to swistki trzykrotnie kserowane. Podobnie kard. Newman zostal swiety bo porzucil anglikanizm, a nie za to, ze kiedys byl anglikaninem.

I o ile kanonizacja Jana Pawla II w tym pierwszym aspekcie nie wywoluje u mnie zadnych konfliktow sumienia ani rozterek zwiazanych z nieomylnoscia papieza, to w tym drugim aspekcie mam dosc duzy problem z minusami, kotre przeslaniaja mi plusy. Zwlaszcza, ze sam zainteresowany wiekszosci tych minusow wcale sie nie wyparl, a wrecz przeciwnie - chlubil sie nimi do konca.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Listopada 12, 2010, 09:37:07 am
Zapraszamy na Apel Młodzieży
http://www.mlodziradom.pl/ (http://www.mlodziradom.pl/)
(http://www.mlodziradom.pl/images/stories/plakat%20mini.jpg)

Przypomnienie poprzedniego Apelu Młodych w Katedrze Radomskiej
http://vimeo.com/16630650 (http://vimeo.com/16630650)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: FidelisTraditioni w Listopada 12, 2010, 11:18:22 am
Czy bp Tomasikowi została udzielona sakra przez Benedykta XVI?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Listopada 12, 2010, 11:23:43 am
Życiorys bp. Tomasika:
http://www.diecezja.radom.pl/biskupi/bp-henryk-tomasik (http://www.diecezja.radom.pl/biskupi/bp-henryk-tomasik)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Listopada 12, 2010, 11:35:34 am
Czy bp Tomasikowi została udzielona sakra przez Benedykta XVI?

Nie, sakry biskupiej udzielił mu Jan Paweł II. Natomiast biskupem radomskim mianował Benedykt XVI.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Listopada 16, 2010, 08:57:12 am
A to w Radomiu były chyba jakieś problemy z Mszą w KRR?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Listopada 16, 2010, 08:59:50 am
Były, ale na szczęście już nie ma.  :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Listopada 16, 2010, 20:55:54 pm
A ja na ten Apel się wybiorę. Pozdrawiam !
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Listopada 16, 2010, 22:02:14 pm
@ p. K.L.O.

A po co? Powspina sie Pan przy okazji następnego TRADICAMPu (jeśli znowu będzie w skałkach). Lepiej wybrać się na Mszę św. KRR (w tą niedzielę będzie w kościele farnym w Radomiu).
No, chyba, że chce Pan zrobić parę "soczystych" zdjęć do zamieszczenia na Forum albo KNO.   ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Listopada 17, 2010, 00:00:10 am
Tak całkiem na marginesie napiszę, że w dzieciństwie, kiedy byłem parafianinem radomskiej katedry (jeszcze wtedy konkatedry), wyobrażałem sobie jak by to było wspiąć się na te wspaniałe neogotyckie kolumny. (Oczywiście wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że są neogotyckie...)  :P

No, ale byłem wtedy dzieckiem...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Listopada 17, 2010, 21:00:04 pm
http://sanctus.pl/index.php?module=aktualnosci&grupa=&podgrupa=&strona=1&id=1826&kategoria=3
Co Państwo sądzą o tym przemówieniu?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: stary kontra w Listopada 17, 2010, 21:14:03 pm
Co Państwo sądzą o tym przemówieniu?
Każdy może odczytać przesłanie jak tylko sobie życzy. Żadnych konkretów, wskazań kierunków, wizji. Czyli bla, bla, bla z okazji okrągłej rocznicy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mac w Listopada 21, 2010, 20:44:09 pm
Bp. Tomasik poprzednio był sufraganem diecezji Siedleckiej czyli pochodzi ze szkoły bp. (neo)Kiernikowskiego
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Listopada 21, 2010, 21:05:54 pm
Teza wątpliwa bo bp. Tomasik został biskupem 10 lat wcześniej niż bp. Kiernikowski...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Listopada 21, 2010, 21:23:54 pm
Co do tego wszystkiego co związane z Księdzem Biskupem.
Jest on krajowym duszpasterzem młodzieży więc nie ma co się dziwić, że tego typu "zloty" organizuje. Na pewno inicjatywa jest dobra, gorzej z wykonaniem. Ale na pewno za wszystko nie odpowiada ksiądz biskup. Takie spotkania naprawde mogą wiele wnieść do rozwoju duchowego młodego człowieka. Chociażby to zę wzmacnia się więż tych młodych z biskupem. Oni a raczej my, naprawde widzimy w nim ojca. To co mówi trafia do nas a nie jak to bywało przedtem w ogóle do nas nie dochodzi. Teraz młodzież z mojej diecezji troche zaczęła się interesować życiem Kościoła. Nie jest jej to obojętne. Biskup Tomasik na pewno potrafi trafić do młodych i to z naprawde dobrą treścią,w jego kazaniach odnaleźć można na prawde sporo trafnych uwag, wskazówek, jak być dobrym katolikiem. Jak świadczyć o Jezusie Chrystusie we współczenym świecie.Pomimo że spotkanie miało kilka niemiłych akcentów, to jeżeli ktoś chciał to potrafił odnaleźć podczas jego trwania kilka chwil na refleksje modlitwę. Wielu księży spowiadało, modliło się na różańcu. Naprawde nie przekreślajmy odrazu z góry tego czlowieka. Myślę że każdemu z nas potrzeba więcej pokory. Każdy z nas wie najlepiej jak się zachować jak patrzy z boku. Polecam przestać się wymądrzać a zacząć się modlić. Z Bogiem! a i znów Św Filip. "Dobro i radość, dobro i radość, najprostszą dogą do świętości są!"
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mac w Listopada 22, 2010, 00:03:43 am
Teza wątpliwa bo bp. Tomasik został biskupem 10 lat wcześniej niż bp. Kiernikowski...
Bez wchodzenia w szczegóły tak, to racja tylko dodam od siebie że bp. Kiernikowski ze zwykłego księdza został od razu ordynariuszem bez środkowego szczebla biskupa pomocniczego (sufragana), przecież po ustąpieniu (śmierci) ordynariusza bp. Jana Wiktora Nowaka mógł zostać bp. Tomasik jako że już znał tą diecezję, a jednak wybrano inną drogę.
Ale to taki mały nieznaczący wybieg.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Listopada 22, 2010, 08:02:29 am
Raczej nie mianuje się ordynariuszem biskupa sufragana z tej samej diecezji...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Listopada 22, 2010, 10:02:43 am
Cytuj
mógł zostać bp. Tomasik jako że już znał tą diecezję, a jednak wybrano inną drogę.

mógł zostać bp. Tomasik jako że już znał tą diecezję, a jednak wybrano inną Drogę. ort. !
 ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Listopada 22, 2010, 14:18:20 pm
Zdjęcia z Apelu Młodzieży 19.11.2010 r.
http://www.piotreks.cba.pl/foto/album/#slides/DSC_4519.JPG (http://www.piotreks.cba.pl/foto/album/#slides/DSC_4519.JPG)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Listopada 22, 2010, 15:07:07 pm
Takie spotkania naprawde mogą wiele wnieść do rozwoju duchowego młodego człowieka. Chociażby to zę wzmacnia się więż tych młodych z biskupem.

http://www.piotreks.cba.pl/foto/album/#slides/DSC_4562.JPG
http://www.piotreks.cba.pl/foto/album/#slides/DSC_4577.JPG

Czyżby ksiądz biskup poszedł w ślady tego młodego człowieka?

A tak przy okazji: czy Najświętszy Sakrament został w tym czasie wyniesiony z kościoła?

_________
[Nie wiem dlaczego nie mogę wkleić odpowiednich zdjęć - w obu linkach pojawia się pierwsze zdjęcie. Chodzi mi oczywiście o zdjęcia ze wspinaczki w kościele. Patrząc na adres w przeglądarce zdjęcia np. nr 4562, czy 4577.]
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Listopada 22, 2010, 22:43:29 pm
 Z jakiego powodu miałby być wynoszony??? Coż to za zwyczaj, gdy ktoś przychodzi do Pana w gości to pan opuszcza swoje domostwo? :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Listopada 22, 2010, 22:53:28 pm
Na Świętym Krzyżu za moich czasów podczas takich cyrków i spotkań ekumenicznych Pan Jezus był wynoszony.
Chociaż On powinien zostać a cyrk powinien się nie odbywać.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Listopada 23, 2010, 00:00:12 am
Z jakiego powodu miałby być wynoszony??? Coż to za zwyczaj, gdy ktoś przychodzi do Pana w gości to pan opuszcza swoje domostwo? :)

Aż dziw bierze, że na FK takie sprawy trzeba tłumaczyć...  :o

Otóż, Proszę Pana, dlatego, że jak się przychodzi w "gości" do Pana Jezusa, to trzeba oddać Mu należny szacunek i hołd.
Jak ktoś chce potrenować wspinaczkę, to niech się wybierze w skałki, na ściankę, albo chwyty na suficie w domu niech sobie powiesi.
Niby po co w te odwiedziny do Pana Jezusa się ten tłum wybierał? Mam nadzieję, że w celach modlitewnych. Czy podczas popisów na ściance panowała atmosfera modlitewna?

Rację ma Pan Major - cyrk powinien odbywac się w namiocie cyrkowym. Ale skoro już do tego doszło, to Pana Jezusa trzeba było wynieść.

Przez ponad ćwierć wieku byłem parafianinem radomskiej katedry. Serce mnie boli, kiedy na to patrzę...  :'(  >:(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Listopada 25, 2010, 19:24:21 pm
Bardzo dziękuję Czcigodnym Księżom, Drogim Siostrom Zakonnym oraz Szanownym Państwu Katechetom za zorganizowanie udziału młodzieży w Apelu, w dniu 19 listopada 2010 roku.

Dziękuję za ten wyraz troski o naszą młodzież, która potrzebuje doświadczenia wspólnoty. Wyrażam wdzięczność Diecezjalnemu Duszpasterzowi Młodzieży i jego Współpracownikom, Duszpasterstwu Akademickiemu oraz Diecezjalnemu Moderatorowi Ruchu Światło-Życie za przygotowanie Apelu. Bardzo dziękuję wszystkim zatroskanym o rozwój duchowy naszej młodzieży.

Na owocna pracę z młodzieżą z serca błogosławię.

Biskup Radomski Henryk Tomasik
(http://www.diecezja.radom.pl/images/stories/biskupi/htomasik.jpg)

http://www.diecezja.radom.pl/component/content/article/60-ogolne/450-podzikowania (http://www.diecezja.radom.pl/component/content/article/60-ogolne/450-podzikowania)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: romeck w Listopada 25, 2010, 19:42:09 pm
http://www.piotreks.cba.pl/foto/album/slides/DSC_4562.JPG
http://www.piotreks.cba.pl/foto/album/slides/DSC_4577.JPG
teraz powyższe odnośniki działają
[Nie wiem dlaczego nie mogę wkleić odpowiednich zdjęć - w obu linkach pojawia się pierwsze zdjęcie. Chodzi mi oczywiście o zdjęcia ze wspinaczki w kościele. Patrząc na adres w przeglądarce zdjęcia np. nr 4562, czy 4577.]
A dlatego, że skądś w adresie wziął się niepotrzebny krzyżyk #.
(http://www.piotreks.cba.pl/foto/album/slides/DSC_4562.JPG)
(http://www.piotreks.cba.pl/foto/album/slides/DSC_4577.JPG)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Listopada 25, 2010, 23:23:35 pm
A dlatego, że skądś w adresie wziął się niepotrzebny krzyżyk #.


Tak też próbowałem, ale mi się wyświetla zamiast zdjęć obrazek z napisem:

CBA.PL
Najlepszy darmowy hosting
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mateusz72 w Listopada 26, 2010, 13:46:21 pm
Wystarczy skopiować link do paska adresu...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Listopada 27, 2010, 23:18:07 pm
Z jakiego powodu miałby być wynoszony??? Coż to za zwyczaj, gdy ktoś przychodzi do Pana w gości to pan opuszcza swoje domostwo? :)

Proszę Pana, może bardziej odpowiednie byłoby zacytować Pański poprzedni post - ale w sumie to mało istotne. Znalazłem pewien cytat, który nieźle opisuje przyczynę takiego sposobu myślenia, który w moich czasach szkolnych nie był jeszcze tak powszechny wśród osób uważających się za katolików. A pasuje ten cytat tu zwłaszcza dlatego, że jest Pan (był ?) uczniem szkoły, która w nazwie ma słowo "Katolickie".

"Wolnomularze podjęli się całkowicie zmienić podstawy naszego społeczeństwa i niestety zrealizowali ten zamysł z iście diabelskim sprytem. Stopniowo przeprowadzili zmianę mentalności i postrzegania spraw, działając za pośrednictwem szkół, poprzez nauczanie, przez podstępną penetrację, która sprawia, że ludzie nieświadomie przyjmują truciznę w małych dawkach. Prowadzi to w końcu do zmiany mentalności."

[abp M.Lefebvre, "Przeciw herezjom", wyd. Te Deum, 2002, str. 84-85]
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Waldemar w Listopada 28, 2010, 11:07:23 am
Z jakiego powodu miałby być wynoszony??? Coż to za zwyczaj, gdy ktoś przychodzi do Pana w gości to pan opuszcza swoje domostwo? :)

Proszę Pana, może bardziej odpowiednie byłoby zacytować Pański poprzedni post - ale w sumie to mało istotne. Znalazłem pewien cytat, który nieźle opisuje przyczynę takiego sposobu myślenia, który w moich czasach szkolnych nie był jeszcze tak powszechny wśród osób uważających się za katolików. A pasuje ten cytat tu zwłaszcza dlatego, że jest Pan (był ?) uczniem szkoły, która w nazwie ma słowo "Katolickie".

"Wolnomularze podjęli się całkowicie zmienić podstawy naszego społeczeństwa i niestety zrealizowali ten zamysł z iście diabelskim sprytem. Stopniowo przeprowadzili zmianę mentalności i postrzegania spraw, działając za pośrednictwem szkół, poprzez nauczanie, przez podstępną penetrację, która sprawia, że ludzie nieświadomie przyjmują truciznę w małych dawkach. Prowadzi to w końcu do zmiany mentalności."

[abp M.Lefebvre, "Przeciw herezjom", wyd. Te Deum, 2002, str. 84-85]

Można też odpowiedzieć zdroworozsądkowo: Czyż pan domu spokojnie patrzy jak z jego domu goście burdel za przeproszeniem robią? Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus w tym jednym (chyba jedynym?) przypadku wybrał "rozwiązanie siłowe" - ukręcił na tych bezbożników bicz. Zatem wyniesienie Pana Jezusa jest jeszcze nie do końca odpowiednim rozwiązaniem...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Listopada 28, 2010, 12:20:26 pm
Biskup Radomski znalazł czas na spotkanie z młodymi podczas tzw. Apelu gdzie z katedry kolejny raz zrobiono cyrk. Może ktoś wie, w jaki sposób Biskup Radomski z biskupami pomocniczymi odpowiedzieli na apel Ojca Świętego aby w łączności z Nim modlić się w intencji dzieci nienarodzonych w sobotę 27 listopada? Czy w katedrze odprawiane były jakieś Msze lub nabożeństwa z ich udziałem?

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Listopada 29, 2010, 12:46:41 pm
A może biskupa Tomasika wydzielić do oddzielnego wątku?
___________________

O wspinaczce w katedrze tak napisał portal Diecezji Radomskiej:

Cytat: http://www.diecezja.radom.pl/component/content/article/60-ogolne/444-wspinaczka-po-wito
Ścianka alpinistyczna wewnątrz radomskiej katedry przywitała uczestników drugiego w tym roku Apelu Młodych, który odbył w piątkowy wieczór 19 listopada. Na znak wspólnoty młodzież za pomocą karabińczyków przypinała się do liny trzymanej przez duszpasterzy. Tematem spotkania była świętość ukazana jako trud wspinania się do nieba. Apel Młodych zgromadził prawie 3 tys. osób.

Pod wrażeniem spotkania był biskup Henryk Tomasik. - Naszej młodzieży potrzebne jest pokazywanie bardzo jasnych kierunków. Piękny symbol wspinaczki jest zachętą do tego, aby popatrzeć na własne życie duchowe, życie wiary, aby w każdym z nas dokonywało się takie wspinanie w górę, do świętości i do nieba - powiedział biskup Tomasik. - Mamy wyznaczony piękny szlak, to Ewangelia, która oświeca naszą drogę. Mamy również wspaniałych przewodników, czyli świętych - mówił dalej biskup naszej diecezji, a zarazem krajowy duszpasterz młodzieży.

____________________

Z drugiej strony ciekawy jest fragment listu pasterskiego bpa Tomasika na I niedzielę adwentu:


Cytuj
(...)
4. „Liturgia … jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. (Konstytucja o Liturgii, p. 10). W „Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego” czytamy: „Sprawowanie Mszy świętej jako czynność Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bożego jest ośrodkiem całego chrześcijańskiego życia …” (p. 16).
(...)
Dzisiaj stawiamy sobie bardzo konkretne pytania: Czy mam świadomość, że podczas celebrowania Mszy Świętej uobecnia się zbawcza Ofiara Jezusa Chrystusa? Czy wiem, że udział w składaniu Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa jest przywilejem wynikającym z Sakramentu Chrztu Świętego i Bierzmowania? Czy udział we Mszy Świętej  jest moim wyznaniem wiary oraz wyrazem wdzięczności za Ofiarę Jezusa Chrystusa? Czy jestem tylko biernym obserwatorem tego, co dzieje się podczas  sprawowania Mszy Świętej?
(...)
5. W trosce o to, „aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, którego się domaga sama natura liturgii” (Konstytucja o Liturgii, p.14) – podejmujemy pracę duszpasterską, której celem jest pomoc w lepszym rozumieniu Liturgii. Przed każdą niedzielną Mszą Świętą poświęcimy 3-4 minuty na rozważania dotyczące Liturgii Kościoła. Te krótkie katechezy będą nam przybliżały ważne prawdy o Mszy Świętej oraz o jej strukturze. Będziemy także rozważali poszczególne formy modlitewne oraz znaczenie znaków i gestów, które tworzą  Liturgię Mszy Świętej. Znaki te wyrażają, umacniają oraz podtrzymują naszą wiarę.

Strasznie jestem ciekaw tych katechez przed Mszami...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Listopada 29, 2010, 19:58:51 pm
a zwłaszcza tłumaczenia "znaków i gestów'... :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Grudnia 03, 2010, 14:49:26 pm
Biskup Guzdek nowym biskupem polowym

Jest nowy biskup polowy. Został nim biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Józef Guzdek. Minister obrony narodowej wyraził zadowolenie z tej nominacji – zanim jeszcze została ona ogłoszona.
(http://fronda.pl/files/guzdek%20txt.jpg)
Nowy biskup polowy pochodzi z Wadowic. Doktorat na Wydziale Teologicznym dawnej Papieskiej Akademii Teologicznej obronił z homiletyki. Od sześciu lat pomagał kard. Dziwiszowi kierować archidiecezją krakowską. W 2006 r. organizował pielgrzymkę Benedykta XVI do Polski. Według informacji „Gazety Wyborczej” miał on otrzymać (niestety gazeta nie precyzuje od kogo) specjalne zadania: przemodelowanie struktury ordynariatu polowego, w którym wpływy zachował jego twórca abp Sławoj Leszek Głódź.

Jeszcze zanim Stolica Apostolska poinformowała o nominacji minister Bogdan Klich powiedział, że jeśli nominacja „będzie taka, jak słyszał, to osobiście cieszy się z tej decyzji”. Nie jest jednak jasne, czy zadowolenie to zostanie podtrzymane już po ogłoszeniu nominacji.

TPT/Wyborcza.pl/Naszdziennik.pl
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: TAISUM w Grudnia 03, 2010, 14:51:52 pm
Życzę nowemu Biskupowi Polowemu aby szedł pod prąd POlitycznej POprawności i był wierny Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Grudnia 03, 2010, 16:03:51 pm
@TAISUM: a jak był biskupem sufraganem krakowskim to "szedł pod prąd POlitycznej POprawności i był wierny Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi." ??
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: animus60 w Grudnia 03, 2010, 16:07:30 pm
Mżze się zmieni.Trzeba mieć nadzieję. :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: TAISUM w Grudnia 03, 2010, 16:57:06 pm
@TAISUM: a jak był biskupem sufraganem krakowskim to "szedł pod prąd POlitycznej POprawności i był wierny Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi." ??
nie wiem nie znam po prostu życzę
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Grudnia 03, 2010, 21:01:29 pm
@JRWF: Strasznie jestem ciekaw tych katechez przed Mszami...

Katecheza I - Czym jest Eucharystia? - nie zmarnować Daru najcenniejszego...
http://www.diecezja.radom.pl/home-mainmenu-1/czytelnia/74-artykuy-rone-ale-ciekawe/471-katecheza-i-czym-jest-eucharystia-nie-zmarnowa-daru-najcenniejszego (http://www.diecezja.radom.pl/home-mainmenu-1/czytelnia/74-artykuy-rone-ale-ciekawe/471-katecheza-i-czym-jest-eucharystia-nie-zmarnowa-daru-najcenniejszego)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Grudnia 04, 2010, 13:02:40 pm
Biuro Prasowe Episkopatu Polski informuje:
Papież Benedykt XVI mianował bp. Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego. Nominację ogłosiła 4 grudnia br. Nuncjatura Apostolska w Polsce. Ingres do katedry polowej planowany jest na niedzielę, 19 grudnia.

http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&typ=INFORMACJE&id=14008
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eochaid w Grudnia 20, 2010, 08:53:41 am
Dziś rano usłyszałem, że minister obrony Klich, powiedział, że najważniejszym zadaniem Ordynariatu Polowego WP jest krzewienie postawy patriotycznej u żołnierzy. Dodał też, że ów patriotyzm ma być przystający do nowoczesnych realiów.

Czyli krótko mówiąc według pryncypiów: POrezydent - Honor - Europejska Ojczyzna.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Grudnia 20, 2010, 09:09:40 am
http://rebelya.pl/discussion/14524/homilia-jego-ekscelencji-ministra-obrony-narodowej-bogdana-klicha/#Item_0
minister wygłosił nawet homilię w katedrze
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pascendi w Grudnia 29, 2010, 14:47:15 pm
nowi członkowie kongregacji Kultu Bożego
http://www.newliturgicalmovement.org/2010/12/new-members-of-congregation-for-divine.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Grudnia 29, 2010, 15:33:33 pm
szczegolnie optymistyczny jest polski akcencik
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 29, 2010, 15:39:51 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26626.php?index=26626&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26626.php?index=26626&lang=it)
Tutaj są dla wszystkich kongregacji.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Grudnia 29, 2010, 17:56:36 pm
A kard. Nycz odpowiedzialny za realizację SP na terenie Polski najlepiej z wyszczególnieniem parafii swojej diecezji. :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 04, 2011, 13:36:31 pm
Kard. Rode przechodzi na emeryturę, a następnym prefektem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego został arcybiskup Joao Braz de Aviz, dotzchcyasowy metropolita Brasilii:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26651.php?index=26651&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26651.php?index=26651&lang=it)
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbraza.html (http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbraza.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Stycznia 10, 2011, 18:05:40 pm
Kard. Rode przechodzi na emeryturę, a następnym prefektem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego został arcybiskup Joao Braz de Aviz, dotzchcyasowy metropolita Brasilii:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26651.php?index=26651&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26651.php?index=26651&lang=it)
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbraza.html (http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbraza.html)

Bad news.

Ta nominacja może zmienić bieg dochodzenia jakie Watykan rozpoczął w zakonach żenskich w USA. Nadzieje na przywołanie do porządku amerykańskich zakonnic-feministek oddalają się.

Podobno abp. de Aviz jest również przyjacielem Focolare i Neokatechumenatu.

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 10, 2011, 21:23:00 pm
Mnie zastanawiało to, że kard. Rode zapowiadał dwa dokumenty: jeden na temat braci zakonnych, drugi - szykowany wspólnie z Kongregacją ds. Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego - dotyczący formacji liturgucznej w zakonach. Czy to jeszcze będzie aktualne?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Stycznia 11, 2011, 20:43:05 pm
Skandaliczna nominacja do Papieskiej Akademii Nauk

Niemałe poruszenie na forach internetowych wywołała ostatnio nominacja papieska. Benedykt XVI powołał na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Nauk brazylijskiego neurologa, wykładowcę na wydziale neurobiologii w Duke Univeristy, dr Miguela Nicolelisa.

Dr Nicolelis w czasie kampanii wyborczej w Brazylii popierał kandydatkę na prezydenta Dilmę Rousseff z liberalnej Partii Pracy, która obawiając się przegranej ogłosiła, że podczas swoich rządów nie będzie podejmowała działań liberalizujących aborcję.

Naukowiec znany jest z pro-aborcyjnego i pro-homoseksualnego stanowiska. Przy okazji kampanii wyborczej, wyraźnie oburzony atakami „histerycznej prawicy”, na Dilmę Rousseff, 26 października 2010 r. napisał na swoim blogu:
„Sięgając do amerykańskiej strategii wyborczej wygrania wyborów w drugiej fazie w przypadku, gdy przeciwnik przejdzie przez pierwszą turę, można uciec się do innej niezawodnej broni: widocznego braku wartości chrześcijańskich przeciwniczki, objawiającej się w akceptacji przez nią aborcji, libertynizmu seksualnego i brakiem wartości moralnych; do ducha wartości, które niezmiennie prześladują tradycję, rodzinę i własność histerycznej prawicy, ujawniającego się w postaci tak bardzo niechlubnej prawnej akceptacji związków cywilnych par homoseksualnych. W ramach podjętej zdecydowanej akcji miażdżenia przeciwnika, w celu osiągnięcia zwycięstwa - nieważne za jaką cenę - dla brazylijskiego George’a Busha nie liczą się tysiące porzuconych kobiet umierających każdego roku w brazylijskich szpitalach i izbach przyjęć, które są ofiarami straszliwych zakażeń, spowodowanych nielegalną aborcją. Zarówno oryginalny George Bush, jak i jego genetyczna wersja tropikalna, prawdopodobnie poznał kilka kobiet ze swojej klasy, które wskutek pewnych okoliczności i kolei losu, zostały zmuszone do dokonania aborcji w dobrze wyposażonych klinikach, prowadzonych przez wysoko wyspecjalizowany personel. Żaden z George’ów Bushów jednak nie poczuł się zobowiązany do tego, aby odwiedzić kliniki w Sao Paulo i nie był świadkiem śmierci nastolatek, głównie ofiar posocznicy, spowodowanej wykonaniem nielegalnej aborcji, przeprowadzonej przez rzeźnika, który ma czelność uważać się za lekarza i wybawcę”.

Papież dokonuje nominacji danego kandydata do Papieskiej Akademii Nauk na wniosek 80 członków Akademii

Ks. prałat Ignacio Barreiro z Human Life International jest oburzony nominacją. - Byłem zszokowany, kiedy przeczytałem, że brazylijski wykładowca, dr Miguel L. Nicolelis został mianowany na prestiżowe stanowisko w Watykanie. Publicznie dopuścił się on krytyki tych, którzy chcą prawnego zakazu aborcji i wprost wspierał związki homoseksualne – mówił. – Miejmy nadzieję, że Stolica Apostolska wnikliwie zbada przeszłość prof. Nicolelisa. Nie możemy pozwolić na to, aby Papieska Akademia Nauk była psuta przez ‘katolików, którzy utrzymują, że osobiście są przeciwni aborcji, a którzy jednak publicznie w tej i innych kluczowych kwestiach mówią coś przeciwnego – dodał prałat Barreiro.

Kapłan podkreślił, że „w Kościele, a zwłaszcza blisko jego serca, tj. w miejscu, gdzie toczy się dialog między Kościołem a naukowcami, nie ma miejsca dla tej fałszywej wiary”. – To jest miejsce, w którym kwestia przejrzystości i prawdy jest najważniejsza – dodał.

Źródło: New Catholics.com, LifeSiteNews.com, AS

http://www.piotrskarga.pl/ps,6422,2,0,1,I,informacje.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Stycznia 13, 2011, 22:10:49 pm
Cóż ...najpierw musi się objawić w całej swej okazałości "ohyda spustoszenia"...to kolejny krok tylko....
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Kamil w Stycznia 14, 2011, 07:44:13 am
W Papieskiej Akademii Nauk jest też np. fizyk Stephen Hawking, który nigdy nie ukrywał swojego ateizmu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: hellsing w Stycznia 14, 2011, 16:28:14 pm
W Papieskiej Akademii Nauk jest też np. fizyk Stephen Hawking, który nigdy nie ukrywał swojego ateizmu.
Obawiam się iż to raczej prof. Hawking swoją obecnością dodaje splendoru Papieskiej Akademii Nauk niż odwrotnie. Poza tym Akademia Nauk to niejedna z Kongregacji Watykańskich, tu się liczą i powinny liczyć głównie osiągnięcia naukowe kandydata do tego gremium.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Stycznia 15, 2011, 05:23:26 am
Może Pan przedstawić listę "niekatolików" powołanych do Papieskiej Akademii Nauk do 1958 roku ( konkretnie do października ) lub chociaż podać ich liczbę, lub jakiś przykład ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: hellsing w Stycznia 15, 2011, 12:35:18 pm
Może Pan przedstawić listę "niekatolików" powołanych do Papieskiej Akademii Nauk do 1958 roku ( konkretnie do października ) lub chociaż podać ich liczbę, lub jakiś przykład ?
Nie prowadziłem takich badań i nie jest to moim celem, myślę, że na tutejszym forum znajdzie się wielu bieglejszych ode mnie szperaczy, który przeprowadzą taką kwerendę i zweryfikują postawioną w pana pytaniu tezę.

Powyższa moja wypowiedź dotyczyła jedynie niepisanej zasady, iż o nominacjach do gremiów Naukowych powinny decydować przede wszystkim kompetencje w dziedzinie uprawianej nauki, a nie światopogląd kandydata. Myślę, że nawet wskazane byłoby utrzymywanie pewnego parytetu osób niewierzących w tym ciele, co tylko podnosiłoby jego prestiż - ciężko byłoby wówczas stawiać zarzut o zideologizowaniu religijnym nauki uprawianej w Papieskiej Akademii.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Morro w Stycznia 15, 2011, 17:46:00 pm

Obawiam się iż to raczej prof. Hawking swoją obecnością dodaje splendoru Papieskiej Akademii Nauk niż odwrotnie. Poza tym Akademia Nauk to niejedna z Kongregacji Watykańskich, tu się liczą i powinny liczyć głównie osiągnięcia naukowe kandydata do tego gremium.
[/quote]

Oczywiście, że stosunek do Wiary powinien być jednym z głównym w tym kontekście. Jeżeli nie, to dlaczego niby oburzać się selekcją nauczycieli do szkół katolickich, kiedy nie przyjmowani są np rozwodnicy, homoseksualiści, ateiści.  Popieranie  i uważanie za splendor obecność ludzi zaprzeczających nadprzyrodzoności Wiary katolickiej jest przyznaniem racji tym, którzy oddzielają i przeciwstawiają Naukę i Wiarę.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Waldemar w Stycznia 15, 2011, 20:08:42 pm
W Papieskiej Akademii Nauk jest też np. fizyk Stephen Hawking, który nigdy nie ukrywał swojego ateizmu.
Obawiam się iż to raczej prof. Hawking swoją obecnością dodaje splendoru Papieskiej Akademii Nauk niż odwrotnie. Poza tym Akademia Nauk to niejedna z Kongregacji Watykańskich, tu się liczą i powinny liczyć głównie osiągnięcia naukowe kandydata do tego gremium.

Panie hellsing! Jakie są (cytuję): "naukowe osiągnięcia kandydata do tego gremium"? Zna je Pan? Proszę o przybliżenie tego nam maluczkim...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Matthaeus w Stycznia 15, 2011, 20:27:45 pm
Może Pan przedstawić listę "niekatolików" powołanych do Papieskiej Akademii Nauk do 1958 roku ( konkretnie do października ) lub chociaż podać ich liczbę, lub jakiś przykład ?
Nie prowadziłem takich badań i nie jest to moim celem, myślę, że na tutejszym forum znajdzie się wielu bieglejszych ode mnie szperaczy, który przeprowadzą taką kwerendę i zweryfikują postawioną w pana pytaniu tezę.

Powyższa moja wypowiedź dotyczyła jedynie niepisanej zasady, iż o nominacjach do gremiów Naukowych powinny decydować przede wszystkim kompetencje w dziedzinie uprawianej nauki, a nie światopogląd kandydata. Myślę, że nawet wskazane byłoby utrzymywanie pewnego parytetu osób niewierzących w tym ciele, co tylko podnosiłoby jego prestiż - ciężko byłoby wówczas stawiać zarzut o zideologizowaniu religijnym nauki uprawianej w Papieskiej Akademii.

Głupoty Pan gada ;)

Jeśli chodzi o Papieską Akademię to światopogląd, według mnie, powinien iść na równi z osiągnięciami naukowymi. Co z dobrego biologa czy astronoma, który posiadaną wiedzę wykorzystuje niewłaściwie? O jakim zideologizowaniu Pan pisze? Każda instytucja jest w zideologizowana, bo każdy człowiek ma jakieś tam poglądy! Jak to jest Papieska Akademia to należy tam badać odkrycia naukowe pod kątem zgodności z naszą wiarą, a nie z pozycji jakiś pluralistyczno - liberalnych. O jakim prestiżu Pan pisze? Że co? Papież przyjmie paru lewaków, dwa razy go pochwalą w jakimś Le Figaro, i co? Mamy się zachwycać? O to nam chodzi? Pluralizm poglądów to może być, jak się paru kolegów w parku na piwie spotyka, ale nie w Kościele...

Parytet... dobre... Może jeszcze na kobitki parytet ustanowić, hę?

Pozdrawiam  :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 15, 2011, 21:04:55 pm
Sama papieska akademia jest chyba kontynuacją jakiejś niekościelnej akademii założonej dawniej we Włoszech. Musiałbym sprawdzić.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Stycznia 15, 2011, 22:28:44 pm
Sama papieska akademia jest chyba kontynuacją jakiejś niekościelnej akademii założonej dawniej we Włoszech. Musiałbym sprawdzić.

Owszem, jest kontynuacją Accademia dei Lince, niemniej jednak jest to ciało działające "pod protekcją" Stolicy Apostolskiej, jak można się dowiedzieć na ich stronie. Protestanci bywali członkami Akademii jeszcze w czasach przedsoborowych.

Akademia w światku naukowym ma znaczenie dokładnie zerowe, tzn. większość naukowców nie wie nawet o jej istnieniu. Niemniej można się zastanawiać, czy jest dobrym pomysłem firmowanie takiej organizacji nazwą "pontyfikalna". Czy tego chcemy czy nie, kiedy prasa na całym świecie napisze, że taki a taki zwolennik aborcji został przez papieża powołany do Akademii, to nikt się nie wgłębia w detale takie jak "niezależność" Akademii od papieża itd.

Efekt takiej nominacji to zła prasa dla Kościoła, i tyle.

Może Pan przedstawić listę "niekatolików" powołanych do Papieskiej Akademii Nauk do 1958 roku ( konkretnie do października ) lub chociaż podać ich liczbę, lub jakiś przykład ?

Np. Ernest Rutherford nie był katolikiem, z tego zo wiem. Alexis Carrel, choć wychowanek Jezuitow, stracił wiarę w młodości i był niepraktykujący w momencie powołania do Akademii. Nawrócił się na łozu śmierci.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: hellsing w Stycznia 16, 2011, 15:00:27 pm

Panie hellsing! Jakie są (cytuję): "naukowe osiągnięcia kandydata do tego gremium"? Zna je Pan? Proszę o przybliżenie tego nam maluczkim...

1974 został jednym z najmłodszych członków of Royal Society
1975 Medal Eddingtona (wspólnie z Rogerem Penrose)
1976 Medal Hughesa od Royal Society
1979 Medal Alberta Einsteina jako pierwszy od Albert Einstein Society
1981 Medal Franklina od Franklin Institute
1982 został komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego
1985 Złoty Medal Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego
1988 Nagroda Wolfa z fizyki (wspólnie z Rogerem Penrose)
1989 Order of the Companions of Honour.
1989 Nagroda Księcia Asturii w Concord
1986 Został członkiem Papieskiej Akademii Nauk
1999 Nagroda Juliusa Lilienfelda przyznana przez Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne[58]
2003 Nagroda Michelsona Morleya od Case Western Reserve University
2006 Medal Copleya od Royal Society[59]
2008 Nagroda Fonseki od University of Santiago de Compostela[60]
12 sierpnia 2009 roku Stephen Hawking został uhonorowany przez Baracka Obamę najwyższym cywilnym odznaczeniem państwowym Stanów Zjednoczonych – Medalem Wolności[61].
17 kwietnia 2007 został otwarty budynek Stephen Hawking Building należący do Gonville and Caius College w Cambridge, używany jako akademik i budynek konferencyjny[62].
19 grudnia 2007 roku w Centrum Kosmologii Teoretycznej (Centre for Theoretical Cosmology) na Uniwersytecie Cambridge został odsłonięty pomnik przedstawiający popiersie Profesora Stephena Hawkinga[63]. Projektantem był artysta Ian Walters.
W maju 2008 została odsłonięta statua Stephena Hawkinga w African Institute for Mathematical Sciences w Kapsztadzie.
We wrześniu 2008 przewodniczył odsłonięciu zegara 'Chronophage' w Corpus Christi College Cambridge[64].
The Stephen W. Hawking Science Museum w San Salvador w Salvadorze jest nazwane na cześć Hawkinga w uznaniu jego wkładu w rozwój nauki oraz wytrwałości w radzeniu sobie z przeciwnościami.
Hawking jest członkiem zarządu "Bulletin of the Atomic Scientists".
31 października 2008 roku brał udział w seminarium Papieskiej Akademii Nauk nt. "Podejścia naukowego do ewolucji wszechświata i życia".
30 września 2009 r. Hawking zakończył trzydziestoletnią kadencję na stanowisku profesora katedry Lucasa, będzie kontynuował pracę naukową jako Dyrektor ds. badań na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Cambridge (Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge).

Pełna lista publikacji dostępna jest tutaj
http://hawking.org.uk/old-site/pdf/pub.pdf (http://hawking.org.uk/old-site/pdf/pub.pdf)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Bolt w Stycznia 17, 2011, 12:24:17 pm
Alexis Carrel, choć wychowanek Jezuitow, stracił wiarę w młodości i był niepraktykujący w momencie powołania do Akademii. Nawrócił się na łozu śmierci.
Chyba coś Pan pomieszał. Na łożu śmierci nawrócił się z żydostwa von Neumann, a Carrel nawrócił się w Lourdes w stosunkowo młodym wieku i ze względu na swe poglądy musiał nawet emigrować do Ameryki, nie mogąc kontynuować we Francji kariery naukowej (został poddany ostracyzmowi środowiska francuskich "naukowców"). Niestety, był później zwolennikiem eugeniki i innych wątpliwych praktyk.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Waldemar w Stycznia 17, 2011, 21:11:11 pm
@ hellsing

zrozumiał Pan słowo "naukowe"?

Zatem krótko: Steven Hawking oprócz wielu prac z dziedziny badania osobliwości czasoprzestrzeni w Ogólnej Teorii Względności właściwie zrobił jedno - ale za to fenomenalne odkrycie - na styku ogólnej teorii względności (czarne dziury), termodynamiki (entropia i temperatura) i kwantowej teorii pola (kwantowe cząstki). Najkrócej odkrycie to polega na tym (powiem dwojako):

1. że czarna dziura (a więc osobliwa czasoprzestrzeń) odziaływa z kwantowym polem tak, jakby była ciałem doskonale czarnym o własnościach termodynamicznych i entropii proporcjonalnej do powierzchni horyzontu zdarzeń. To juz wiedziano wcześniej dzięki wyśmienitym badaniom Jacoba Bekensteina i spółki, nieznany był współczynnik proporcjonalności. Sam fakt termicznego promieniowania czarnych dziur owszem już wcześniej był postawiony przez Rosjan. Zatem udział Hawkinga w tej części był jednak jako część zespołu.

2. Jednak odkrycie od strony matematycznej (znalezienie ścisłej relacji pomiędzy grawitacją, termodynamiką i mechaniką kwantową) jest jego niezaprzeczalnym wkładem. W pewnym sensie jest to bardzo wybitny wkład w fizykę. Podał on bowiem jako jedyna osoba w fizyce właśnie w 1974 roku wzór, który w sposób ścisły pokazuje, że trzy wielkie i pozornie niezależne dziedziny fizyki: grawitacja, termodynamika i mechanika kwantowa są ze soba sprzężone.

Wzór Bekensteina-Hawkinga jest - wg mojej skromnej wiedzy - jedyną tego typu relacją (coś jak w matematyce wzor exp(i*pi)=-1, którym to wzorem zachwycał sie Euler).

Jednak mimo upływy 36 lat - nikomu nie udało sie ruszyć ze zrozumieniem ani o milimetr lub nawet o kwancik długości. NIc ściana! Niektórzy liczyli, że może Hawking coś znajdzie, inni czekali na nowego Einsteina - no i cisza.
Prosze zrozumieć jaki jest status odkrycia Hawkinga - wbrew różnym opiniom w istocie nie powiększyło to naszego rozumienia Wszechświata. To tak, jakbyśmy odkryli brylant i podziwiamy jego piękne szlify, ale nie mamy bladego pojęcia jak wyglądają klejnoty koronne. Hawking jest właśnie odkrywcą takiego brylantu.

Od tego czasu oprócz nomen omen bicia piany (czasoprzestrzennej) Hawking nic nie zrobił. Oczywiście jego odkrycie jest wielkie i każdy chłopiec chciałby je zrobić (nawiasem mówiąc B.DeWitt był cholernie blisko tego, ale był raczej matematykiem a nie fizykiem i ze swoich wzorów - w których zawarta była ta wiedza - nie umiał wyciągnąć osatecznych wniosków) - jest to fascynująca historia!

W końcu niech Pan sam się przekona czytając jego prace - w końcu są one łatwo dostepne - wyrobi Pan sobie zdanie z pierwszej ręki.

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Marca 02, 2011, 16:50:46 pm
Odświeżę trochę temat.
Wyczytałem dzisiaj w komentarza na pewnym blogu taki fragment:

Cytuj
Generalnie nie sądzę.
Rozmawiałem właśnie wczoraj z funkcjonariuszem Świętego Oficjum, może nie jakimś wysokim funkcjonariuszem, ale jednak. W Rzymie trwa czystka. Niestety, z przykrością należy to stwierdzić, że ostatnie lata Jana Pawła II to w praktyce rządy kardynała Dziwisza i kwestia składu osobowego kurii w Rzymie jest właśnie prostowana. Usłyszałem mniej więcej takie zdanie: „Beatyfikacja, a potem szlus”.
W Rzymie chodzi o to, że nie tylko jeden Hejmo i nie tylko Turowski byli w swoim czasie tolerowani. Najprawdopodobniej czystka dotknie znacznego odsetka hierarchii w Polsce.
No takie małe trzęsienie ziemi się odbędzie.

Nie chcę wdawać się w jakieś plotkarskie ..... a ta informacja nie pochodzi z żadnego potwierdzonego źródła itd.
No ale wydaje mi się na tyle prawdopodobne, że wklejam do "Polityki personalnej Benedykta XVI".

Źródło: http://www.nicek.info/2011/03/01/monopapizm-zagajam-temat/
Sam wpis na blogu "dość" trudny do przełknięcia  ;)
 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Marca 07, 2011, 09:53:12 am
No po beatyfikacjii może być schluss. Gawiedź coś dostanie. Wiernym z Polski bez różnicy święty czy błogosławiony skoro sami Jana Pawła II kanonizowali za życia. Owszem Kardynał z Krakowa i spółka może domagać się rychłej kanonizacji. Jednak kanonizacja to coś więcej niż beatyfikacja i wielu znacznych z powodu emerytur może mniej już znaczyć.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mac w Marca 07, 2011, 15:56:13 pm
Czeka nas nominacja na arcybiskupa Lubelskiego, i jeszcze po nominacji bp. Tomasika na ordynariusza Radomskiego w Siedlcach chyba przez to jest vacat na stanowisku sufragana tejże diecezji?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Marca 07, 2011, 16:52:10 pm
Chyba coś Pan pomieszał. Na łożu śmierci nawrócił się z żydostwa von Neumann, a Carrel nawrócił się w Lourdes w stosunkowo młodym wieku i ze względu na swe poglądy musiał nawet emigrować do Ameryki, nie mogąc kontynuować we Francji kariery naukowej (został poddany ostracyzmowi środowiska francuskich "naukowców"). Niestety, był później zwolennikiem eugeniki i innych wątpliwych praktyk.

Nieczego nie pomieszałem.

Nie jest prawdą jakoby Carrell nawrócił się w Lourdes. Owszem, był świadkiem cudów w Lourdes, i to dwukrotnie, ale pozostał sceptykiem, i nigdy  nie przyznał, że uzdrowienia były nadprzyrodzone. Uważał, że modlitwa jest swego rodzaju wyzwalaczem rezerw psychicznych, a te mogą prowadzić czasem do uzdrowienia na drodze całkowicie naturalnej. Opisał to w swojej książce L'Homme, cet inconnu.

Natomiast co do okoliczności jego śmierci, to odsyłam do książki ks. S. Jaki "Two Lourdes Miracles and a Nobel Laureate: What Really Happened?". Tamże można znaleźć informację, że Carrell przed śmiercią przyjął sakramenty (w ostatniej chwili), dzięki zakonnikowi Aleksisowi Presse.

Obszerne streszczenie głównych tez ww książki można znaleść w transkrypcji wykładu ks. Jaki zamieszczonego tu:
http://thesplendorofthechurch.blogspot.com/2009/07/two-lourdes-miracles-and-nobel-laureate.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mateusz72 w Marca 07, 2011, 17:18:03 pm
Czeka nas nominacja na arcybiskupa Lubelskiego, i jeszcze po nominacji bp. Tomasika na ordynariusza Radomskiego w Siedlcach chyba przez to jest vacat na stanowisku sufragana tejże diecezji?


Biskup pomocniczy dla diecezji warszawsko-praskiej także by się przydał.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Kwietnia 08, 2011, 13:35:53 pm
(http://img163.imageshack.us/img163/28/fonlupt.jpg) (http://img163.imageshack.us/i/fonlupt.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Ten sympatyczny urzędnik z wąsem, został mianowany przez Benedykta XVI biskupem Rodez we Francji.
Jest on przykładem "archeologicznego progresizmu" z początku lat 70-tych ubiegłego wieku.

ps
można rzec: każdemu wg potrzeb. Francuzi są progresistami, dostaną progresistę... Polacy są... na głodziu to dostaną w maju kremówkę.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Kwietnia 08, 2011, 13:37:51 pm
Wygląda na polskiego konserwatyste.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Kwietnia 08, 2011, 13:40:41 pm
Cytuj
Wygląda na polskiego konserwatyste.

to po tej koszuli flanelowej w kratkę poznaje się konserwatystów? Czy po wąsach?  ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Kwietnia 08, 2011, 13:43:06 pm
Jedno i drugie, ale wąsy przeważyły  :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Sigfried w Kwietnia 10, 2011, 20:06:59 pm
taaa, taki ogolnie niedomyty, rzeczywiscie jak Polak i to prawicowy (to ironia oczywiscie)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Kwietnia 10, 2011, 20:13:08 pm
(http://img163.imageshack.us/img163/28/fonlupt.jpg) (http://img163.imageshack.us/i/fonlupt.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Ten sympatyczny urzędnik z wąsem, został mianowany przez Benedykta XVI biskupem Rodez we Francji.
Jest on przykładem "archeologicznego progresizmu" z początku lat 70-tych ubiegłego wieku.

ps
można rzec: każdemu wg potrzeb. Francuzi są progresistami, dostaną progresistę... Polacy są... na głodziu to dostaną w maju kremówkę.

A ja wam mówię, że to jest kryptolefebrysta. Żebyście przypadkiem nie płakali ze wzruszenia kiedy będzie odprawiał Mszę Pontyfikalną z kazaniem o "wspaniałym słudze Kościoła abpie Lefebvrze"  ;)

P.S. Ach te marzenia.... :'(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Kwietnia 10, 2011, 21:38:43 pm
Cytuj
to po tej koszuli flanelowej w kratkę poznaje się konserwatystów? Czy po wąsach? 

A co wskazuje na "archeoloicznego progresistę"? Wiadomo o nim coś więcej czy tylko wywnioskowano z wyglądu? Owszem strój duchowny nie jest nieważny, ale nie możemy "oceny" biskupa tylko do tego ograniczać, tym bardziej, że w realiach inne niż nasze. Wolałbym coś więcej się na jego temat dowiedzieć.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Kwietnia 10, 2011, 21:56:42 pm
Cytuj
A co wskazuje na "archeoloicznego progresistę"? Wiadomo o nim coś więcej czy tylko wywnioskowano z wyglądu?
Owszem jest, tylko nie mam już ochoty tłumaczyć takich tekstów.
Szkoda czasu.

http://www.perepiscopus.org/diocses/la-consternante-nomination-du-nouvel-eveque-de-rodez

fajne jest jedno zdanie: To najbardziej archeo-progresista jaki był na składzie  ;D

Znany z ceremonii "ponownego ślubu" rozwiedzionych, antykoncepcja jest ok. "wiecie, takie czasy", absolucje masowe, liturgia w stylu: Papież sprzedał tiarę, to ja też bez ornatów poradzę sobie etc etc.
Do KRR odnosi się niechętnie.
Zaliczany do lewego skrzydła Episkopatu Francji, stoi za nim murem kard.-23.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Kwietnia 10, 2011, 22:43:31 pm
krótko:
Takich pacjentów "robi" się biskupami a IBP ani Fssp biskupa nie dostają, choć obiecano im to przeszło 20 lat temu.
No chyba, że takiego z wąsami dostaną.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Kwietnia 10, 2011, 22:58:26 pm
Cytuj
A co wskazuje na "archeoloicznego progresistę"? Wiadomo o nim coś więcej czy tylko wywnioskowano z wyglądu?
Do KRR odnosi się niechętnie.


Kurcze, a już myślałem ....  ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Kwietnia 11, 2011, 09:18:39 am
Ze względu na szacunek dla spożywanej Krwi Pańskiej nie powinien mieć wąsów. Widać nic sobie z tego nie robi.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Kwietnia 11, 2011, 09:21:36 am
Kilku z wasami księży już spotkałem na Zachodzie. Nie wiem skąd taka moda.
Podobnie wąsy drażnią mnie do munduru. Wygląda to obleśnie jak mówi moja koleżanka.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Kwietnia 11, 2011, 09:38:49 am
Ze względu na szacunek dla spożywanej Krwi Pańskiej nie powinien mieć wąsów. Widać nic sobie z tego nie robi.
A jak to się ma do wschodniaków (u których księża mają i wasy i brody), albo też do kapucynów - którzy chyba nawet w regule mają zapisany nakaz niegolenia się.
Pytam z ciekawości.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Kwietnia 11, 2011, 09:43:31 am
Szczerze mówiąc nie wiem. Ale o takiej zasadzie słyszałem już dawno temu. Kapucyni mogli mieć jakieś specjalne przepisy, a teraz ...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: x. Konstantyn Najmowicz w Kwietnia 11, 2011, 10:07:55 am
Ze względu na szacunek dla spożywanej Krwi Pańskiej nie powinien mieć wąsów. Widać nic sobie z tego nie robi.
A jak to się ma do wschodniaków (u których księża mają i wasy i brody), albo też do kapucynów - którzy chyba nawet w regule mają zapisany nakaz niegolenia się.
Pytam z ciekawości.
Katoliccy zakonnicy mający wąsy, musieli je krótko przystrzygać.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Kwietnia 11, 2011, 15:14:33 pm
Dalej tak jest - proszę popatrzeć na zdjęcia np. kamedułów. Broda długa, niestrzyżona, ale wąsy króciutkie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Kwietnia 11, 2011, 15:47:24 pm
Dziękuję za wyjaśnienie. 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 10, 2011, 13:47:06 pm
Kard. Ivan Dias przechodzi na emeryturę. Na urzędzie prefekta Kongeregacji ds. Ewangelizacji Narodów zastąpi go abp Fernando Filoni,  od 2007 urzędnik Sekretariatu Stanu, wcześniej nuncjusz apostolski (2001-2006 w Iraku i Jordanii, 2006-20007 na Filipinach).

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27398.php?index=27398&lang=it#RINUNCIA DEL PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI E NOMINA DEL NUOVO PREFETTO (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27398.php?index=27398&lang=it#RINUNCIA DEL PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI E NOMINA DEL NUOVO PREFETTO)

http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bfiloni.html (http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bfiloni.html)

(http://img194.imageshack.us/img194/8853/filoni.jpg)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 27, 2011, 18:18:27 pm
Nominacja biskupa superprogresisty, o którym pisałem wcześniej, wywołała wielkie poruszenie (błogosławienie 2- ślubu etc). Nowy nuncjusz w Paryżu miał przecież pilnować zmian.

Idąc za przykładem seminarzystów z Mediolanu 21 księży francuskich napisało list do Rzymu: "Dajcie nam biskupów spełniających wolę Papieża".
(Liczbę pdpisów ograniczono do 21 z uwagi na brak czasu i ochronę przed represjami pozostałych)

A co z naszymi diecezjami do obsadzenia ?
Może polscy księża napiszą do Papieża?

http://www.osservatore-vaticano.org/episcopats-locaux/21-pretres-francais-s%E2%80%99adressent-a-rome-%C2%AB-donnez-nous-des-eveques-selon-le-coeur-du-pape-%C2%BB
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Czerwca 13, 2011, 12:32:15 pm
Archidiecezja Chicago będzie miała dwóch nowych biskupów pomocniczych: Polaka i Meksykanina.
To chyba przynajmniej druga taka amerykańska diecezja po diecezji Orange Country, w której biskupami pomocniczymi są latynos i wietnamczyk.
Ów Polak to ks. Andrzej Piotr (Andrew Peter) Wypych. Urodzony w 1954 roku w Kazimierzy Wielkiej, wyświęcony w archidiecezji krakowskiej w 1979 roku . W 1983 wyjechał do Chicago gdzie został inkardynowany w 1989.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Czerwca 28, 2011, 12:51:47 pm
Kard. Dionigi Tettamanzi -arcybiskup Mediolanu- przechodzi na emeryturę.
Zastąpi go kard. Angelo Scola - dotychczasowy patriarcha Wenecji.
Swoją drogą to chyba nietypowy "przeskok".
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27756.php?index=27756&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27756.php?index=27756&lang=it)
Wenecja póki co zostaje nieobsadzona.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 02, 2011, 12:39:06 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27780.php?index=27780&lang=it#NOMINA%20DELL’ARCIVESCOVO%20METROPOLITA%20DI%20BERLIN%20(GERMANIA) (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27780.php?index=27780&lang=it#NOMINA%20DELL’ARCIVESCOVO%20METROPOLITA%20DI%20BERLIN%20(GERMANIA))
Dotychczasowy biskup pomocniczy z Kolonii - Rainer Maria Woelki - zostanie arcybiskupem Berlina. Poprzedni arcybiskup - kard. Georg Maximilian Sterzinsky ze względu na stan zdrowia zprzeszedł na emeryturę w lutym tego roku a zmarł przedwczoraj.
(http://www.erzbistumberlin.de/uploads/RTEmagicC_Woelki2_210.jpg.jpg) (http://www.erzbistumberlin.de/typo3temp/pics/f4f41bbb9b.jpg)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 16, 2011, 12:44:19 pm
Ogłoszono nominacje nowych biskupów pomocniczych archidiecezji krakowskiej:
http://www.diecezja.pl/pl/wydarzenia/2636-nowi-biskupi-dla-archidiecezji-krakowskiej (http://www.diecezja.pl/pl/wydarzenia/2636-nowi-biskupi-dla-archidiecezji-krakowskiej)
Ks. Grzegorz Ryś - rektor seminarium i o. Damian Andrzej Mukus OFM - sekretarz formacji i studiów oo. Bernardynów, wcześniej kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowksiej i gwardian tamtejszego klasztoru.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarod w Lipca 17, 2011, 09:50:21 am
ks. Grzegorz Ryś - dawal wyklady w studium filozoficznym-teologicznym o. Bartosia. Generalnie jednak nie blokowal dostepu klerykom krakowskim do Mszy trydenkiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Lipca 17, 2011, 09:56:17 am
ks. Grzegorz Ryś -  ...
Był asystentem ks. Kracika, który neguje Encyklikę Pascendi.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: DexterFK w Lipca 17, 2011, 11:01:49 am
ks. Grzegorz Ryś - dawal wyklady w studium filozoficznym-teologicznym o. Bartosia. Generalnie jednak nie blokowal dostepu klerykom krakowskim do Mszy trydenkiej.
Zobaczymy po roku?!
a teraz foto
http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/137/6373/1/c1561594233.jpg (http://www.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/137/6373/1/c1561594233.jpg)
i bp nominat sam o sobie: (material zawiera tresci neo;)
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,6380,biskup-nominat-grzegorz-rys-o-sobie.html (http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,6380,biskup-nominat-grzegorz-rys-o-sobie.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Lipca 17, 2011, 15:38:55 pm
za naszych nowych krakowskich biskupów +++!
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: genowefa w Lipca 17, 2011, 17:10:53 pm
ks. Grzegorz Ryś - dawal wyklady w studium filozoficznym-teologicznym o. Bartosia.
I Anny Krajewskiej, osoby która za PRL-u zaangażowana była w organizowanie Uniwersytetu Latającego.
Ks.Ryś wykładał w pierwszych latach studium, gdy Bartoś był jeszcze dyrektorem Instytutu Tomistycznego u Dominikanów na Służewiu.
Jego wykłady zawierały nie tylko bogaty materiał historyczny, ale także pewien aspekt etyczny -np. omówienie  postaci Tomasza Morusa oraz Machiavellego w kontekście szeroko przedstawionego tła epoki.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mac w Lipca 17, 2011, 23:12:01 pm
Ciekawe czy przez te nominacje coś się zamieni w Lublinie po zmarłym tamtejszym arcybiskupie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Lipca 18, 2011, 09:00:29 am
Nowi biskupi, czyli porażka Rasia i Steczka 
 
16 lipca br., dzień Matki Bożej Szkaplerznej, przejdzie do historii archidiecezji krakowskiej.
/.../

Jest to również dzień ogłoszenia oczekiwanej od wielu miesięcy nominacji dwóch nowych krakowskich biskupów pomocniczych. Na to stanowisko ks. kard. Stanisław Dziwisz lansował mocno dwóch swoich faworytów, czyli powszechnie nielubianego przez księży osobistego sekretarza, Dariusza Rasia (brata szefa małopolskiej PO, super-ambitnego posła Ireneusza Rasia) oraz swojego towarzysza z czasów rzymskich, jezuitę Bogusława Steczka, głównego hamulcowego w sprawach lustracji, członka nieboszczki komisji "Pamięć i troska", która ze względu na sposób swego działania nazywana była komisją "Niepamięć i beztroska".

Obaj faworyci, choć ich nazwiska były umieszczone w tzw. terno (lista trzech kandydatów na biskupa, wysyłana  do Watykanu) przegrali sromotnie, z czego archidiecezja powinna się tylko cieszyć. W ich miejsce biskupami zostali o. dr Damian Muskus, bernardyn, kustosz sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz dr hab. Grzegorz Ryś, rektor diecezjalnego seminarium duchownego.

Pierwszy z nominatów jest osobą bardzo mało znaną, nie powiązaną układami personalnymi z kurią krakowską, co jest jego ogromnym plusem. Poza tym, jego awans jest wyróżnieniem tak dla zasłużonego w historii zakonu, jak i dla sanktuarium, które od wieków ma ogromne oddziaływanie duszpasterskie na mieszkańców Polski południowej, a które ostatnio było przyćmione przez nowo powstałe sanktuaria w Licheniu, Łagiewnikach czy Warszawie-Wilanowie. Z tego wyróżnienia Kalwarii Zebrzydowskiej osobiście bardzo się cieszę.

Drugi z nominatów był kandydatem-pewniakiem, bo jego nazwisko ustawicznie się powtarzało. Poza tym, w archidiecezji od czterdziestu lat wszyscy kolejni rektorzy zostają biskupami (za wyjątkiem jedynie ks. prof. Edwarda Stańka). Rektorami byli bowiem ks. kard. Franciszek Macharski, arcybiskup Stanisław Nowak (poszedł z Krakowa do Częstochowy),  biskup Jan Zając i biskup Józef Guzdek. Nowy biskup jest z pewnością dobry kandydatem, ale czy będzie dobry biskupem? Wszystko zależeć będzie od tego, czy da się wciągnąć czy też nie w układy personalne, panujące na dworze kard. Dziwisza. To samo dotyczy układów z "Tygodnikiem Powszechnym", z którym współpracuje. Znałem już duchownych, którzy jako księża byli bardzo dobrzy, a którzy po zostaniu biskupami zmieniali się na gorsze.

Przepaść pomiędzy księżmi, a biskupami jest w Polsce, szczególnie w archidiecezji krakowskiej, bardzo duża. Nowy biskupom życzę więc, aby szybko nie "sbiskupieli", a szeregowych księży traktowali z pozycji braterskich, a nie tylko z pozycji "starszych sierżantów sztabowych".

 http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4536 (http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4536)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Lipca 18, 2011, 09:21:57 am
przyćmione przez nowo powstałe sanktuaria w Licheniu, Łagiewnikach czy Warszawie-Wilanowie
no z wilanowem ks. t-i-z przesadzil ;d
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Lipca 18, 2011, 09:58:43 am
Nowi biskupi, czyli porażka Rasia i Steczka   
Czyli jednak (Ryś/Raś) to chyba mniejsze zło. Sekta platfusów nie ma ciągle swojego biskupa ;).

przyćmione przez nowo powstałe sanktuaria w Licheniu, Łagiewnikach czy Warszawie-Wilanowie
no z wilanowem ks. t-i-z przesadzil ;d
Fakt, widać nawet Zacni Krakowiacy mają kompleks "warszawki".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Lipca 18, 2011, 11:20:38 am
. Sekta platfusów nie ma ciągle swojego biskupa ;).po co im biskup jak mają kardynała :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Lipca 18, 2011, 11:25:28 am
nawet dwóch kardynałów w Polsce mają.  ;D ;D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lipca 18, 2011, 11:56:06 am
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4536 (http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4536)
Mnie troche szokuje (ale pozytywnie), jak otwarcie ks. Isakowicz-Zaleski pisze o roznych malo chlubnych kwestiach (lacznie z tym, kto jest lubiany przez ksiezy a kto nie czy o wewnatrzkoscielnych relacjach). Mozna by powiedziec, ze jest to publiczne pranie brudow, ale bardziej bym sie przychylal do zdania, ze uswiadomil sobie, ze znajdujemy sie na takim etapie, ze o pewnych sprawach (nawet w Kosciele) trzeba mowic glosno i szczerze, bo koscielni decydenci przyzwyczaili sie do tego, ze moga robic, co chca a "wierny lud" sie nie ma do tego pchac.
Z nominacji ks. Rysia bardzo sie ciesze - oby tylko (jak tez pisze ks. Isakowicz) nie zbiskupial. Natomiast druga nominacja mnie - mowiac delikatnie - rozczarowala z roznych powodow (ale w zadnym wypadku nie dlatego, ze jest to zakonnik).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Lipca 18, 2011, 12:18:14 pm
@pauluss: Z nominacji ks. Rysia bardzo sie ciesze

A zna Pan teksty ks.Rysia z Tygodnika Powszechnego ? Naprawdę uważa Pan , że jest się z czego cieszyć?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lipca 18, 2011, 16:46:57 pm
Hmm, znam go jako czlowieka, jako ksiedza, jako profesora i mysle, ze troche poznalem tok jego myslenia oraz postrzegania swiata i Kosciola, wiec jego teksty - nawet jesli brzmia dla niektorych podejrzanie i "nowatorsko" - sa wyrazem troski o Kosciol i naukowej uczciwosci, co jest przeciez szczegolnie istotne dla historyka.
Na pewno nie mozna mu przypiac latki tradycjonalisty, ale zawsze wyczuwalem u niego wewnetrzna szczerosc, jesli chodzi o podejmowane tematy i szacunek dla czlowieka, wiec naprawde bardzo sie ciesze z tej nominacji. Mysle, ze bedzie dobrym wyrozniajacym sie normalnym zachowaniem i podejsciem do drugich. Wazniejsza jest madrosc niz tradycjonalizm - i mysle, ze to sie w tym wypadku sprawdza.

(Na marginesie - przypomnialo mi sie, ze wszyscy nominaci zawsze sa pokorni, szczerzy, robiacy wszystko dla Boga i czlowieka itd., czasem czlowiekowi chce sie smiac z powodu tych frazesow, dlatego ich zasadniczo nie uzywam, ale wobec ks. Rysia jestem przekonany, ze jest to prawda).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: daniel89 w Września 03, 2011, 22:06:51 pm
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/benedykt-xvi-mianowal-nowego-gubernatora,1,4838454,wiadomosc.html


Cytuj
Papież Benedykt XVI mianował obecnego nuncjusz apostolskiego we Włoszech i San Marino, arcybiskupa Giuseppe Bertello, nowym przewodniczącym Gubernatoratu Państwa Miasta Watykan - poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. (...)

Gubernatorat jest wysokim urzędem zajmującym się administrowaniem Państwem Miastem Watykan.

Jego sekretarzem generalnym z nominacji papieskiej został Giuseppe Sciacca, dotychczasowy prałat audytor Trybunału Rzymskiej Roty.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 08, 2011, 12:28:53 pm
Ks. Marek Solarczyk - proboszcz katedry diecezji Warszawsko-Praskiej biskupem pomocniczym swojej diecezji:
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x46789/ks-marek-solarczyk-biskupem-pomocniczym/ (http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x46789/ks-marek-solarczyk-biskupem-pomocniczym/)
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28167.php?index=28167&lang=it#NOMINA DI AUSILIARE DI WARSZAWA-PRAGA (POLONIA) (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28167.php?index=28167&lang=it#NOMINA DI AUSILIARE DI WARSZAWA-PRAGA (POLONIA))
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Października 08, 2011, 12:59:55 pm
MÓJ PROBOSZCZ ZOSTAŁ BISKUPEM !!
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Października 08, 2011, 13:09:53 pm
To dobrze czy źle? :P
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 08, 2011, 13:25:11 pm
MÓJ PROBOSZCZ ZOSTAŁ BISKUPEM !!
Grarulacje dla Nominata i Zacnych Parafian!
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Października 08, 2011, 13:28:42 pm
Wiedziałem, że coś ważnego się wydarzyło. Od rana w Warszawie trydentem powiało. Zimna ortodoksja taka, że hej! Temperatura za oknem do 9 st.C. spadła. ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Października 08, 2011, 13:30:48 pm
Ale na serio? To dobrze dla Tradycji?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Października 08, 2011, 13:40:25 pm
Jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej. Tuż po święceniach kapłańskich pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii i korespondenta KAI, a od 1996 r. do dziś (z przerwą na przełomie 2004/2005) pełni funkcję ceremoniarza katedralnego. Odpowiadał m.in. za liturgię podczas Liturgii Słowa, której w czerwcu 1999 r. przewodniczył przed katedrą św. Floriana bł. Jan Paweł II. Przygotowywał wiele uroczystości kościelnych o charakterze diecezjalnym i ogólnowarszawskim.
źródło:
http://www.polskatimes.pl/pap/459578,ks-marek-solarczyk-nowym-biskupem-pomocniczym-diecezji,id,t.html?cookie=1
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Października 08, 2011, 15:37:54 pm
Ale na serio? To dobrze dla Tradycji?

Na ile znam x. Marka, to człowiek łączący w sobie intelekt i erudycję oraz troskę duszpasterską. W swojej parafji (gdzie proboszczuje krótko, ale wcześniej pracował przez lata) zna każdy kamień. To spore zalety. No a inne: nie jest nominatem z układu Dziwisz - Kowalczyk, nie jest dekownikiem, misiem kurjalnym tylko otwartym, pracowitym duszpasterzem.

Myślę, że jest otwarty na sprawy Tradycji, aczkolwiek ich jeszcze nie czuje. Ogólnie to bardzo dobra nominacja. Cieszę się, że to kop w górę i pozostawienie dobrego kapłana w diecezji praskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 13, 2011, 13:47:04 pm
Ks. Solarczyk przyjmie Święcenia Biskupie 19 listopada (środa) na mszy św. o godz. 11:00 w katedrze Warszawsko-Praskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Października 13, 2011, 23:01:13 pm
Kapelan Zakonu Rycerzy Jana Pawła II nowym Biskupem
(http://www.totustuus.net.pl/images/stories/solarczyk2.jpg)

http://www.totustuus.net.pl/index.php/wiadomoci/1223-081011-kapelan-zakonu-rycerzy-jana-pawa-ii-nowym-biskupem (http://www.totustuus.net.pl/index.php/wiadomoci/1223-081011-kapelan-zakonu-rycerzy-jana-pawa-ii-nowym-biskupem)

(http://www.totustuus.net.pl/images/stories/solarczyk1.jpg)
Czcigodny Kapelan Ks. Marek Solarczyk podczas ceremonii zaprzysiężenia nowych członków Zakonu Rycerzy Jana Pawła II ze stuła-relikwią Jana Pawła II
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Października 14, 2011, 07:39:10 am
(http://www.totustuus.net.pl/images/stories/solarczyk1.jpg)
jakby nie mogli sie zapisac do zakonu szpitala Panny Marii...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Kałębasiak w Października 14, 2011, 07:49:56 am
Kapelan Zakonu Rycerzy Jana Pawła II nowym Biskupem

i mamy prosta odpowiedz na pytanie: dlaczego on?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 14, 2011, 08:40:52 am
Kapelan Zakonu Rycerzy Jana Pawła II nowym Biskupem

i mamy prosta odpowiedz na pytanie: dlaczego on?

I mamy dowód, w jaki sposób niektórzy budują swoją wiedzę o świecie i ludziach.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Artur Rumpel w Października 14, 2011, 09:10:18 am
jakby nie mogli sie zapisac do zakonu szpitala Panny Marii...
Nie bardzo mogli, bo on juz dawno stracił rycerski charakter. Zakonów rycerskich dla świeckich mamy raczej niedobór. Moze by czas pomysleć o powołaniu tradycjonalistycznej wspólnoty tego rodzaju.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: adaltare w Października 14, 2011, 10:34:32 am
Mają trochę lepsze stroje niż grupa x. Natanka, trzeba docenić starania krawcowej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Października 14, 2011, 11:05:37 am
Kapelan Zakonu Rycerzy Jana Pawła II nowym Biskupem

i mamy prosta odpowiedz na pytanie: dlaczego on?

I mamy dowód, w jaki sposób niektórzy budują swoją wiedzę o świecie i ludziach.

Pan jest wybitnie wrażliwy na jakiekolwiek oczywiste oczywistości. No ale wiem, zabrakło panu Krzysztofowi cnoty sprawiedliwości.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Października 14, 2011, 11:08:50 am
Moze by czas pomysleć o powołaniu tradycjonalistycznej wspólnoty tego rodzaju.
Zakon Rycerzy Marcela?  8)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 14, 2011, 17:06:57 pm
Cytuj
Cytuj
Cytuj
Cytuj
Kapelan Zakonu Rycerzy Jana Pawła II nowym Biskupemi mamy prosta odpowiedz na pytanie: dlaczego on?

I mamy dowód, w jaki sposób niektórzy budują swoją wiedzę o świecie i ludziach.


Pan jest wybitnie wrażliwy na jakiekolwiek oczywiste oczywistości. No ale wiem, zabrakło panu Krzysztofowi cnoty sprawiedliwości.
Pan naprawdę uważa, że Stolica Apostolska czy nuncjatura kierują się czymś takim ???
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Klemens__I w Października 14, 2011, 17:27:31 pm
Moze by czas pomysleć o powołaniu tradycjonalistycznej wspólnoty tego rodzaju.
Zakon Rycerzy Marcela?  8)

Nie wystarczy III Zakon FSSPX ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Artur Rumpel w Października 14, 2011, 17:32:11 pm
Moze by czas pomysleć o powołaniu tradycjonalistycznej wspólnoty tego rodzaju.
Zakon Rycerzy Marcela?  8)

Nie wystarczy III Zakon FSSPX ?
Nie. Nie jest rycerski, nie ma barwmych strojów, nie nosi sie szbali ani szpady, nie ćwiczy się fechtungu celem przyszłego odbicia Grobu Świętego. Jak widać po powyższym przykładzie "Rycerzy Jana Pawła II" zapotrzebowanie na nowe zakony rycerskie jest. Powinien więc powstac przynajmniej jeden tradycyjny
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: PTRF w Października 14, 2011, 18:47:01 pm
(...), nie ćwiczy się fechtungu celem przyszłego odbicia Grobu Świętego.

A w którym z tzw. "rycerskich zakonów" się ćwiczy ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Października 14, 2011, 19:39:24 pm
zapotrzebowanie na nowe zakony rycerskie jest
np. jedi jest b. popularne ;p
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Października 14, 2011, 19:41:09 pm
Ba, to nawet religia jest.  ::)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: JRWF w Października 15, 2011, 01:10:36 am
(...), nie ćwiczy się fechtungu celem przyszłego odbicia Grobu Świętego.

Lepiej by chyba było szkolić w fizyce jądrowej... ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarod w Października 15, 2011, 10:20:34 am
jakby nie mogli sie zapisac do zakonu szpitala Panny Marii...
Nie bardzo mogli, bo on juz dawno stracił rycerski charakter. Zakonów rycerskich dla świeckich mamy raczej niedobór. Moze by czas pomysleć o powołaniu tradycjonalistycznej wspólnoty tego rodzaju.
Zakon rycerzy Benedykta XVI ? :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Października 16, 2011, 20:41:12 pm
Czy ktoś może powiedzieć cokolwiek na temat Instytutu św. Piusa X (ISPX) i jego twórcy (?) mianowanym niedawno Arcybiskupem Quebeku Geraldzie Lacroix?

http://www.youtube.com/watch?v=dfxIv7BKsII&feature=feedu


Powiedzieć coś w o tym zgromadzeniu i postaci - w świetle tradycji - oczywiście :]

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Października 16, 2011, 21:50:38 pm
(...), nie ćwiczy się fechtungu celem przyszłego odbicia Grobu Świętego.

Lepiej by chyba było szkolić w fizyce jądrowej... ;)

10 / 10 !! :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Października 17, 2011, 08:27:32 am
Odbicie ma być Grobu  Świętego, nie radioaktywnego leja w jego miejscu...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Października 17, 2011, 08:42:09 am
Coś bliżej?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Października 17, 2011, 08:48:24 am
Czynniki rażenia broni jądrowej to:
1fala uderzeniowa w momencie wybuchu
2promieniowanie termiczne w momencie wybuchu
3promieniowanie przenikliwe w momencie wybuchu
4wtórne skażenie promieniotwórcze terenu.

Nie nadaje się ona do zdobywania terenu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Października 17, 2011, 08:55:52 am
Hehe. Nie skapnąłem się. Toż to też prawda. Jakby ci Europejczycy na Grób Święty poszli jakby cała artyleria świata poszła w ruch. Nie te czasy, że honorowo mieczem walczyli. Szkoda...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: tkiller w Października 17, 2011, 09:11:32 am
. Nie te czasy, że honorowo mieczem walczyli. Szkoda...

Honorowo to się na turniejach walczyło. <pomijam rożnych "dziwaków">
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał W. w Października 17, 2011, 12:23:46 pm
Cytuj
Ordynariusz Ratyzbony bp Gerhard Ludwig Müller może zostać następcą kard. Williama Levady na stanowisku prefekta Kongregacji Nauki Wiary – twierdzi na łamach portalu Vatican Insider argentyński watykanista Andrés Beltramo Álvarez.
za:
http://info.wiara.pl/doc/987611.To-on-zostanie-prefektem-Kongregacji-Nauki-Wiary
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Października 17, 2011, 12:55:38 pm
Czynniki rażenia broni jądrowej to:


a jakby zastosowac bombę neutronową ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Października 17, 2011, 14:00:48 pm
"Czysta" bomba neutronowa to mit. Do wywołania fuzji (wybuchu wodorowego) wywołuje się konwencjonalną głowicę plutonową. Stąd skażenia z pkt 1 czy 4 nadal występuje (choć jego udział jest niższy w niszczącym działaniu całości). Na dodatek - choć literatura o tym milczy - promieniowanie neutronowe bardzo brzydko oddziałuje z materią - powodując powstawanie z dotychczas neutralnej materii - radioizotopów (fakt, zwykle z krótkim czasem półrozpadu).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Października 17, 2011, 15:36:39 pm
Nic nie rozumiem, ale domyślam się że nie ma gigantycznej różnicy.  ;) :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Października 17, 2011, 17:47:48 pm
Nic nie rozumiem, ale domyślam się że nie ma gigantycznej różnicy.  ;) :D
Jest. Neutronówka 5kT ma siłę rażenia wobec ludzi jak atomówka 20-50kT, ale niszczy infrastrukturę tak jak na 5kT przystało. Czyli teoretycznie zdetonowana np. w powietrzu na odpowiedniej wysokości daje (stosunkowo) niewielkie skażenie opadem radioaktywnym, trochę pożarów, ale solidnych budynków nie ruszy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: grzegorz44 w Października 17, 2011, 20:12:01 pm
Cytuj
Ordynariusz Ratyzbony bp Gerhard Ludwig Müller może zostać następcą kard. Williama Levady na stanowisku prefekta Kongregacji Nauki Wiary – twierdzi na łamach portalu Vatican Insider argentyński watykanista Andrés Beltramo Álvarez.
za:
http://info.wiara.pl/doc/987611.To-on-zostanie-prefektem-Kongregacji-Nauki-Wiary

Cytuj
Jak przypomina Andrés Beltramo Álvarez, bp Müller jest także uczniem i przyjacielem jednego z „ojców” teologii wyzwolenia, Gustavo Gutiérreza, którego poglądów teologicznych bronił publicznie.

http://rorate-caeli.blogspot.com/2011/10/cdf-succession-watch-gutierrez-disciple.html

Rorate Caeli rzuca nieco więcej światła na związki Müllera z Gutierrezem. Dlatego można mieć niestety bardzo poważne obawy związane z tą nominacją. Internauci ponadto przypominają, że Müller to biskup, który zaciekle krytykował Bractwo z okazji święceń nowych kapłanów FSSPX i wpiera wspólne katolicko-luterańskie nabożeństwa.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 17, 2011, 20:25:12 pm
"Czysta" bomba neutronowa to mit.
Pamiętam taki kawał rysunkowy z tamtych czasów: Tłum nagusów, gdzieniegdzie żałosne szczątki uzbrojenia, jeden z grupy mówi do reszty - wróg zastosował wyjątkowo "brudną" bombę.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Października 17, 2011, 21:10:35 pm
A może pogadamy o ju jitsu? :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Października 17, 2011, 21:17:22 pm
Wole tanto-jitsu, ale nie w tym wątku
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Października 18, 2011, 21:39:17 pm
Wole tanto-jitsu, ale nie w tym wątku

Jest jeszcze "bomba próżniowa", którą Rosjanie już opatentowali i zatkali dech USA...parę latek temu...była pokazywana próba na Syberii...topi wszystko co żywe i zostawia infrastrukturę całkowicie niezniszczoną...poprostu wszystko "wyparowuje", brak po tym ubocznych skutków o w zasadzie po 24-48 h wojsko spokojnie może "zająć teren"...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Października 18, 2011, 22:22:54 pm
Określeniem "bomba próżniowa" zwykło się nazywać bomby paliwowo-powietrzne, albo inaczej termobaryczne. Używane przez USAF w Wietnamie, w czasie pierwsze Pustynnej Burzy, a prawdopodobnie także testowane  przez złe plemie nazistów podczas ostatniej wojny światowej...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Października 18, 2011, 22:44:04 pm
Określeniem "bomba próżniowa" zwykło się nazywać bomby paliwowo-powietrzne, albo inaczej termobaryczne. Używane przez USAF w Wietnamie, w czasie pierwsze Pustynnej Burzy, a prawdopodobnie także testowane  przez złe plemie nazistów podczas ostatniej wojny światowej...

Ale tu chodzi o zupełną "nowość" ...:
http://americasarmy.com.pl/index.php?topic=9182.0;wap2
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Października 19, 2011, 11:05:26 am
Ale tu chodzi o zupełną "nowość" ...:
Opis pasuje idealnie do bomby paliwowo-powietrznej. Pan przeczyta sobie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/BLU-82
Nota bene pana filmik jest na youtupce:
http://www.youtube.com/watch?v=hafVxEgfx4E&feature=related
A tu wybuch blu-96
http://www.youtube.com/watch?v=GmRASCHJe2Q&feature=related

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 22, 2011, 12:39:56 pm
Ks. dr Piotr Greger biskupem pomocniczym diecezji Bielsko-Żywieckiej:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28256.php?index=28256&lang=it#NOMINA DELL’AUSILIARE DI BIELSKO-ňYWIEC (POLONIA) (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28256.php?index=28256&lang=it#NOMINA DELL’AUSILIARE DI BIELSKO-ňYWIEC (POLONIA))
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x47377/ks-dr-piotr-greger-biskupem-pomocniczym/ (http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x47377/ks-dr-piotr-greger-biskupem-pomocniczym/)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: adaltare w Października 22, 2011, 13:06:34 pm
Czy coś wiadomo o tym biskupie, chodzi mi o jego stosunek do KRR, Tradycji Kościoła, oraz stosunek do papieskich sugestii odnośnie do liturgii.
Te informacje są dla mnie szalenie istotne.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Października 22, 2011, 21:46:16 pm
Czy coś wiadomo o tym biskupie, chodzi mi o jego stosunek do KRR, Tradycji Kościoła, oraz stosunek do papieskich sugestii odnośnie do liturgii.
Te informacje są dla mnie szalenie istotne.
Nie mam pojecia o jego pogladach. Jedyne, co kojarze a co ma zwiazek z osoba ks. Gregera, sa jego liturgiczne komentarze, ktore wyglaszal w trakcie prawie kazdej diecezjalnej uroczystosci. W moim skromnym odczuciu byly robione na sile, zeby cokolwiek nowego wymyslic i w co najmniej 60 procentach byly zupelnie niepotrzebne (problem komentarzy w posoborowej liturgii to jest oczywiscie inna bajka). No i jeszcze sie niesamowicia darl do mikrofonu w czasie piesni, ze czlowiek nie mogl nawet siebie uslyszec ;D...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: TKN w Października 23, 2011, 11:52:55 am
Czy coś wiadomo o tym biskupie, chodzi mi o jego stosunek do KRR, Tradycji Kościoła, oraz stosunek do papieskich sugestii odnośnie do liturgii.
Te informacje są dla mnie szalenie istotne.

Wiadomo, przynajmniej ja wiem.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: DexterFK w Października 23, 2011, 18:18:47 pm
Biskup-nominat Greger: jestem z pokolenia JPII
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,7618,biskup-nominat-greger-jestem-z-pokolenia-jpii.html (http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,7618,biskup-nominat-greger-jestem-z-pokolenia-jpii.html)
Cytuj
KAI: Papież Benedykt XVI wielokrotnie zwracał uwagę na to, że prawdziwa wierność Soborowi polega na przywróceniu w liturgii katolickiej owego poczucia misterium. Czy Ksiądz Biskup uważa, że liturgii w Polsce grozi jakaś trywializacja i nadużycia liturgiczne?
BPnominat- Jeśli pojawiają się jakiekolwiek nadużycia, bo są takie, to ich przyczyną jest przede wszystkim błędne rozumienie refleksji soborowej na temat liturgii. Refleksja soborowa i cała odnowa liturgii posoborowej nie były zamachami na wertykalny wymiar liturgii. Wręcz przeciwnie, to było dowartościowanie elementu horyzontalnego, ale który ma wyrastać i być oparty na wymiarze wertykalnym. Musimy pamiętać, że my jako Kościół nie objawiamy w liturgii siebie, lecz zawsze żywego i działającego zbawczo Chrystusa. W liturgii jako Kościół ‘dołączamy się’ do ofiary, jaką Chrystus składa Bogu Ojcu w Duchu Świętym. Jeśli ten fundament zostanie mocno naruszony, to w konsekwencji dochodzi do nadużyć, mniej czy bardziej poważnych. Jeśli to zrozumiemy, wówczas nie powinniśmy mieć problemu z tym, że papież Benedykt XVI tak mocno podkreśla misterium liturgii. To antidotum na wszystkie nurty, które błędnie interpretują naturę liturgii.

Czekac teraz nam zostalo czekac na przejscie od slow do czynow a raczej praktyki czynow slusznych i racjonalnych ....
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Kałębasiak w Października 24, 2011, 06:29:15 am
Biskup-nominat Greger: jestem z pokolenia JPII
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,7618,biskup-nominat-greger-jestem-z-pokolenia-jpii.html (http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,7618,biskup-nominat-greger-jestem-z-pokolenia-jpii.html)
Cytuj
KAI: Papież Benedykt XVI wielokrotnie zwracał uwagę na to, że prawdziwa wierność Soborowi polega na przywróceniu w liturgii katolickiej owego poczucia misterium. Czy Ksiądz Biskup uważa, że liturgii w Polsce grozi jakaś trywializacja i nadużycia liturgiczne?
BPnominat- Jeśli pojawiają się jakiekolwiek nadużycia, bo są takie, to ich przyczyną jest przede wszystkim błędne rozumienie refleksji soborowej na temat liturgii. Refleksja soborowa i cała odnowa liturgii posoborowej nie były zamachami na wertykalny wymiar liturgii. Wręcz przeciwnie, to było dowartościowanie elementu horyzontalnego, ale który ma wyrastać i być oparty na wymiarze wertykalnym. Musimy pamiętać, że my jako Kościół nie objawiamy w liturgii siebie, lecz zawsze żywego i działającego zbawczo Chrystusa. W liturgii jako Kościół ‘dołączamy się’ do ofiary, jaką Chrystus składa Bogu Ojcu w Duchu Świętym. Jeśli ten fundament zostanie mocno naruszony, to w konsekwencji dochodzi do nadużyć, mniej czy bardziej poważnych. Jeśli to zrozumiemy, wówczas nie powinniśmy mieć problemu z tym, że papież Benedykt XVI tak mocno podkreśla misterium liturgii. To antidotum na wszystkie nurty, które błędnie interpretują naturę liturgii.

Czekac teraz nam zostalo czekac na przejscie od slow do czynow a raczej praktyki czynow slusznych i racjonalnych ....
tak, oczywiscie, w wymiarze skosnym.
Ksadz biskup bardzo sie staral, zeby bylo pelnowymiarowo i zeby nie podpasc papieżowi. Jakos nie potrafil sie zdobyc na jasna wypowiedz.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 24, 2011, 09:38:04 am
Widzę, że tradsowskie starania, by swoim wrogiem uczynić każdego, kto nim nie jest trwają w najlepsze.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: adaltare w Października 24, 2011, 12:32:20 pm
Cytuj
Ksadz biskup bardzo sie staral, zeby bylo pelnowymiarowo i zeby nie podpasc papieżowi. Jakos nie potrafil sie zdobyc na jasna wypowiedz.
Też żałuję, że ta wypowiedz nie jest bardziej jednoznaczna. Przyjdzie się przekonać o tym na własnej skórze.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 24, 2011, 13:00:12 pm
Widzę, że tradsowskie starania, by swoim wrogiem uczynić każdego, kto nim nie jest trwają w najlepsze.
A co może być życzliwego w diecezji ordynariusza co krzyże pod osłoną nocy wynosi?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Października 24, 2011, 13:03:26 pm
A co może być życzliwego w diecezji ordynariusza co krzyże pod osłoną nocy wynosi?
??? Jakies szczegoly?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 24, 2011, 13:06:31 pm
A co może być życzliwego w diecezji ordynariusza co krzyże pod osłoną nocy wynosi?
??? Jakies szczegoly?
To jeszcze w tamtym tysiącleciu. Ze "żwirowiska".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 24, 2011, 13:39:05 pm
A co może być życzliwego w diecezji ordynariusza co krzyże pod osłoną nocy wynosi?
??? Jakies szczegoly?
To jeszcze w tamtym tysiącleciu. Ze "żwirowiska".

Niech Pan bedzie precyzyjny: wyniósł krzyże, kóre ustawiono tam w ramach walki o ten jeden krzyż, kóry pozostał.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Anna M w Października 24, 2011, 13:43:51 pm
A najlepiej poczytać jak to było z tym konfliktem:

Cytuj
19 lipca 1998 - pikieta Społecznego Komitetu Obrony Krzyża przed siedzibą bielsko- żywieckiej kurii biskupiej w Bielsko-Białej. Kiedy pod kurią trwała manifestacja obrońców krzyża, bp Rakoczy, zapytany o to, czy krzyż może zostać usunięty, odpowiedział: No pewnie, że może!. Obecni na konferencji prasowej obrońcy krzyża usiłowali uzyskać od biskupa jakieś wyjaśnienia, zapytali: Dlaczego zostały usunięte krzyże z Brzezinki pod osłoną nocy?. Z wami nie będę rozmawiał - odparł Biskup. Biskup Rakoczy mówił też o tym, że w sprawie krzyża decyzję podjęto bardzo dawno temu już, prawda, w czasie rozmów genewskich, słynnych deklaracji, że na miejscu krzyża zostanie zbudowany pomnik z elementem wyraźnym krzyża, prawda, pomordowanym tam ludziom, więc była sprawa, powiedzmy sobie karmelu, krzyż w jakimś sensie związany jest z karmelem.[/size]

Kalendarium konfliktu oświęcimskiego - marzec 1983 - wrzesień 1998
http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=artykuly&id=1027
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 24, 2011, 13:48:01 pm
Niech Pan bedzie precyzyjny: wyniósł krzyże, kóre ustawiono tam w ramach walki o ten jeden krzyż, kóry pozostał.
Czy ja potrzebowałem napisać, że wyniósł krzyże co do jednego? ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 24, 2011, 14:00:12 pm
Niech Pan bedzie precyzyjny: wyniósł krzyże, kóre ustawiono tam w ramach walki o ten jeden krzyż, kóry pozostał.
Czy ja potrzebowałem napisać, że wyniósł krzyże co do jednego? ;)

Wystarczy, żebu uczciwie zrelacjonował Pan całą sprawę.
Las krtzyzy wzniesiony przez p. Świtonia miał sens jako protest, ale w momencie, kiedy protest osiągnął sój cel nie był do niczego potrzebny.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 24, 2011, 14:49:38 pm
Wystarczy, żebu uczciwie zrelacjonował Pan całą sprawę.
Pan przegina.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Października 24, 2011, 14:52:59 pm
Wystarczy, żebu uczciwie zrelacjonował Pan całą sprawę.
Pan przegina.

Panie Janie, stwierdzenie "krzyże pod osłoną nocy wynosi" bez jakiegokolwiek słowa wyjasnienia nie jest uczciwym zrelacjomowaniem całej sprawy.
Przykro mi.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 24, 2011, 15:01:23 pm
Panie Janie, stwierdzenie "krzyże pod osłoną nocy wynosi" bez jakiegokolwiek słowa wyjasnienia nie jest uczciwym zrelacjomowaniem całej sprawy.
Przykro mi.
Czemu Pan dalej w to brnie? Chce mieć Pan cały referat to proszę zamówić albo napisać. Sam Pan zresztą o koncelebrze w Fąbągo w takiej konwencji pisał, więc czemu te pretensje?
P.S. A Pani Mama uzupełniła co trzeba.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Anna M w Października 24, 2011, 16:31:17 pm
Wystarczy, żebu uczciwie zrelacjonował Pan całą sprawę.
Pan przegina.

Napisałam, żeby nie było przeginania, każdy czytać umie, było nie było, to jest fragment jakiejś historii:

A najlepiej poczytać jak to było z tym konfliktem:

Kalendarium konfliktu oświęcimskiego - marzec 1983 - wrzesień 1998
(...)
http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=artykuly&id=1027

Opracował to Pan Sławomir Cenckiewicz
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Kałębasiak w Października 25, 2011, 06:18:52 am
Widzę, że tradsowskie starania, by swoim wrogiem uczynić każdego, kto nim nie jest trwają w najlepsze.
Na razie, prosze pana, to wlasnie pan bardzo sie stara, zeby tu nie bylo spokojnie.
Jednak moge zrozumiec, ze proba obrony glupich wypowiedzi hierarchow moze doprowadzic do lekkiego pomieszania.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: daniel89 w Października 29, 2011, 13:30:51 pm
Bp Wiktor Skworc – arcybiskupem metropolitą katowickim  :(

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x47642/bp-wiktor-skworc-arcybiskupem-metropolita-katowickim/
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: miki w Października 29, 2011, 14:37:52 pm
Panie Danielu, jako wierny diecezji tarnowskiej, zupełnie nie rozumiem Pana smutnej minki.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Października 29, 2011, 14:53:54 pm
Panie Danielu, jako wierny diecezji tarnowskiej, zupełnie nie rozumiem Pana smutnej minki.
Smutną minkę to mogę mieć ja - wierny z archdiec. katowickiej.
PS. Hasłem abp-a Skworca ma być: "Bo szynka, była z Baltony".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Października 29, 2011, 15:23:10 pm
Tam tradsi chyba nieli jakieś problemy. Chodziło chyba o kaplicę FSSPX.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Października 29, 2011, 15:57:00 pm
Soboty sa chyba zarezerwowane na nominacje dla Polski. Ciekawe, czy za tydzien bedzie Czestochowa ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: daniel89 w Października 29, 2011, 16:18:26 pm
Panie Danielu, jako wierny diecezji tarnowskiej, zupełnie nie rozumiem Pana smutnej minki.

Wspomina Pan dobrze swojego byłego biskupa?

Na forum możemy przeczytać m.in.
http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,338.msg132193.html#msg132193
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Października 29, 2011, 16:23:10 pm
Biskup Wiktor Skworc konsekrował kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w mojej parafi.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Anna M w Października 29, 2011, 20:35:17 pm
Wspomnąć sobie co mówił w 2005 roku na info wiara:

http://info.wiara.pl/doc/156060.Bp-Skworc-Lefebrysci-rania-Kosciol
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Października 30, 2011, 10:11:43 am
Pomódlcie się oto by Nasz Papież Benedykt XVI mianował dobrego, mądrego, kochającego tradycję biskupa dla Diecezji Tarnowskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: miki w Października 30, 2011, 15:23:33 pm
Czy wspominam dobrze? Raz w życiu zamieniłem z nim dwa słowa. Tyle mam wspomnień związanych z moim Biskupem. No ale dla Tradycji wiadomo jaki był. W każdym razie - w skali kraju nie było najgorzej. Prawda?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Października 30, 2011, 16:24:29 pm
Ja to nawet wiecej niż 2 słowa z nim zamieniłem, gdy był wikariuszem generalnym w archdiec. katowickiej. Jako człowieka to tez go miło wspominam - no ale co z tego.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 31, 2011, 12:14:05 pm
Biskup Wiktor Skworc konsekrował kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w mojej parafi.
... pozatym zrobił parę innych rzeczy (mniej chwalebnych)  :o

http://isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=5093 (http://isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=5093)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarod w Października 31, 2011, 14:57:21 pm
Ciekawe czy nowy biskup zgodzi się na Mszę coniedzielną w Tarnowie :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Października 31, 2011, 16:24:13 pm
Zależy kto będzie nowym biskupem.
Ale najlepiej pisać do ED.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Listopada 02, 2011, 15:31:27 pm
http://isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=5093 (http://isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=5093)

Cytuj
Inną sprawą jest list kilku księży z diecezji tarnowskiej (...). W liście tym poruszają sprawę serii samobójstw księży z owej diecezji. Autorzy listu są za powołaniem komisji watykańskiej, gdyż nie wierzą w wyjaśnienia kurii tarnowskiej. Samobójstwo każdego człowieka jest wielką tragedią, tym bardziej jeżeli czynu tego dokonuje duchowny. I na dodatek dotyczy to kilku kapłanów w tak krótkim odstępie czasu.

 Kilku tzn. ilu i w jakim czasie? Wiemy coś więcej na ten temat?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 02, 2011, 22:13:13 pm
A spodziewałem się biskupa Libery... Chociaż spędziwszy parę dni w diecezji płockiej słyszałem już następne plotki-przymierzajki ale nie wiadomo na ile to prawdziwe.

A swoją drogą to w Kaliszu bp Wilski przeszedł na emeryturę w poniedziałek. Bp Napierała osiągnie wiek emerytalny w grudniu. Nie wiem czy będzie miał przedłużone czy nie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tomasz w Listopada 03, 2011, 01:51:28 am
A spodziewałem się biskupa Libery... Chociaż spędziwszy parę dni w diecezji płockiej słyszałem już następne plotki-przymierzajki ale nie wiadomo na ile to prawdziwe.

A swoją drogą to w Kaliszu bp Wilski przeszedł na emeryturę w poniedziałek. Bp Napierała osiągnie wiek emerytalny w grudniu. Nie wiem czy będzie miał przedłużone czy nie.

Podobno do Kalisza na ordynariusza ma trafić bp. Wątroba z Częstochowy
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Listopada 03, 2011, 05:54:06 am
Nastepca zalozyciela Bractwa sw. Piusa X czyli biskupem Fryburga szwajcarskiego (a przy okazji Genewy i Lozanny) zostal dominikanin, o. Morerod. Taka plota chodzila juz od paru miesiecy (tak kiepsko poinformowany jak ja wie o tym od czerwca), co mialo wyjasniac jego wielka ochote pomyslnego zakonczenia rozmow z Bractwem, na ktore byl watykanskim delegatem.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Listopada 03, 2011, 10:15:15 am
Kilku tzn. ilu i w jakim czasie? Wiemy coś więcej na ten temat?
Bez specjalnego wysiłku znalazłem 3 w czasie niespełna 13 miesięcy.

październik 2010  http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/powizdow-cala-wies-placze-po-smierci-ksiedza_156219_241524.html

maj 2011 http://ww.sadeczanin.info/aktualnosci-najnowsze/art/17539

lipiec 2011 http://sadeczanin.info/aktualnosci-najnowsze/art/20967

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Listopada 03, 2011, 10:48:39 am
Bp. Wilski chociaż neon był powszechnie lubiany. I chodził w sutannie po ulicach. I sam robił zakupy czasami w sklepach. Sam spotkałem go w spożywczaku.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: cabbage w Listopada 03, 2011, 15:50:53 pm
http://rorate-caeli.blogspot.com/2011/11/thomist-bishop-in-suisse-romande.html

O. Morerod OP, biorący udział w rozmowach z FSSPX z ramienia Stolicy Apostolskiej, tomista, został biskupem Lozanny.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: daniel89 w Listopada 04, 2011, 23:48:46 pm
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/ks-dariusz-ras-proboszczem-parafii-mariackiej-w-kr,1,4898893,region-wiadomosc.html

Cytuj
Ks. Dariusz Raś - sekretarz metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza - został nowym proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie – poinformował w piątek rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Robert Nęcek. Ks. Dariusz Raś jest starszym bratem posła Platformy Obywatelskiej Ireneusza Rasia.

 Nowy proboszcz obejmie Bazylikę Mariacką 11 grudnia. Raś zastąpi posługującego na tym stanowisku od 16 lat ks. infułata Bronisława Fidelusa. 71-letni Fidelus pozostanie wikariuszem generalnym w archidiecezji krakowskiej, którym został w styczniu tego roku.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Kałębasiak w Listopada 05, 2011, 05:50:50 am
trudno to uznac, ze polityke personalna papieża.
Żal.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Listopada 06, 2011, 15:38:10 pm
Jest to i o polityce i o sprawie personalnej i o relikwii_po_papieżu...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Listopada 07, 2011, 18:59:01 pm
http://www.liturgista.pl/?menu_id=&&display=sekcja&&sekcja=a&&view=post_details&&id=227
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Anna M w Listopada 08, 2011, 19:31:48 pm
Kilku tzn. ilu i w jakim czasie? Wiemy coś więcej na ten temat?
Bez specjalnego wysiłku znalazłem 3 w czasie niespełna 13 miesięcy.

październik 2010  http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/powizdow-cala-wies-placze-po-smierci-ksiedza_156219_241524.html

maj 2011 http://ww.sadeczanin.info/aktualnosci-najnowsze/art/17539

lipiec 2011 http://sadeczanin.info/aktualnosci-najnowsze/art/20967

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski pisze o serii tragicznych zgonów księży diecezji tarnowskiej:

Nie zamiatać pod dywan  
(...)
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=88&nid=5152
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 11, 2011, 13:07:26 pm
Ogłoszono dzisiaj emeryturę biskupa Stefanka SChr i nominację ks. prał. Janusza Stepnowskiego, księdza diecezji łomżyńskiej pracownika Kongregacji ds. Biskupów od 1990 roku. Ma 53 lata, pochodzi z Ostrołęki, doktorat z Prawa Kanonicznego w Pampelunie, wyświęcony w 1985.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 11, 2011, 19:13:24 pm
Konsekracja biskupia ma się odbyć 18 grudnia o godz. 16.00. w katedrze łomżyńskiej. Głównym konekratorem ma być podobno kard. Marc Ouellet PSS - prefekt Kongregacji ds. Biskupów.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Listopada 11, 2011, 19:21:22 pm
Ciekawe jak ta nominacja wpłynie na sprawę Mszy Trydenckiej w Łomźy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jedrek w Listopada 12, 2011, 18:51:36 pm
Już wkrótce się o tym przekonamy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: animus60 w Listopada 13, 2011, 13:32:18 pm
Biskupem został ks Ryś, który uważa że sintoista modli się do tego samego Boga co katolik.

Cytuj
Czy organizując takie spotkanie, chrześcijanie uznają, że na przykład sintoista również będzie się modlił do prawdziwego Boga?
– To, że będzie się modlił do prawdziwego Boga, jest oczywiste.

Wszyscy uczestnicy będą modlić się do tego samego Boga?
– A istnieje kilku bogów?

Całość tu:
http://gosc.pl/doc/803102.Nie-krepujmy-Pana-Boga

To też a propos Asyżu
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Listopada 18, 2011, 14:04:58 pm
Biskupem został ks Ryś, który uważa że sintoista modli się do tego samego Boga co katolik.

Cytuj
Czy organizując takie spotkanie, chrześcijanie uznają, że na przykład sintoista również będzie się modlił do prawdziwego Boga?
– To, że będzie się modlił do prawdziwego Boga, jest oczywiste.

Wszyscy uczestnicy będą modlić się do tego samego Boga?
– A istnieje kilku bogów?

Całość tu:
http://gosc.pl/doc/803102.Nie-krepujmy-Pana-Boga

To też a propos Asyżu

Warto przeczytać caly wywiad.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: animus60 w Listopada 18, 2011, 15:01:00 pm
Warto przeczytać caly wywiad.

Oczywiście, że tak. Te dwie wypowiedzi zostały tendencyjnie wyrwane z kontekstu. Całość wypowiedzi ks. Rysia - bez zarzutu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Listopada 18, 2011, 16:10:42 pm
może bp Raś nie wie, że można się modlić do kogoś innego niż Bóg, np do dyabła
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: animus60 w Listopada 18, 2011, 16:26:56 pm
może bp Raś nie wie, że można się modlić do kogoś innego niż Bóg, np do dyabła

albo do japońskiego cesarza.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 26, 2011, 13:40:51 pm
Ks. Marek Solczyński z archidiecezji warszawskiej nuncjuszem w Gruzji, ks. John Brown - pracownik Kongregacji Nauki Wiary (z archidiecezji nowojorskiej) nuncjuszem w Irlandii:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28454.php?index=28454&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28454.php?index=28454&lang=it)
http://ekai.pl/wydarzenia/x48584/polak-nuncjuszem-w-gruzji/ (http://ekai.pl/wydarzenia/x48584/polak-nuncjuszem-w-gruzji/)
Arcybiskup-nominat Marek Solczyński urodził się w Stawiszynie 7 kwietnia 1961 r. jest doktorem prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 r. w Warszawie i jest kapłanem archidiecezji warszawskiej. Od 1 kwietnia 1993 r. pracuje w służbach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. Swoją posługę pełnił w Paragwaju, Rosji, centrali ONZ w Nowym Jorku, w nuncjaturze w Waszyngtonie, Turcji, Republice Czeskiej i Hiszpanii. Mówi po włosku, francusku, angielsku, hiszpańsku i rosyjsku.

Papież mianował także swego nowego przedstawiciela w Irlandii. Nowym nuncjuszem apostolskim w Irlandii został ks. prał. Charles John Brown, pracujący dotychczas w Kongregacji Nauki Wiary. Ojciec Święty mianował go jednocześnie arcybiskupem tytularnym Akwilei.

Ks. prał. Brown urodził się w Nowym Jorku 13 października 1959.r. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Notre Dame, teologiczne w Oxfordzie oraz w zakresie liturgii na rzymskim Anzelmianum. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 r. w Nowym Jorku i należy do tamtejszego prezbiterium. Przez dwa lata pracował w duszpasterstwie parafialnym. Od 1994 r. pracuje w Kongregacji Nauki Wiary. Od września 2009 jest sekretarzem pomocniczym Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: DexterFK w Listopada 26, 2011, 15:16:30 pm
Ks. Marek Solczyński z archidiecezji warszawskiej nuncjuszem w Gruzji, ks. John Brown - pracownik Kongregacji Nauki Wiary (z archidiecezji nowojorskiej) nuncjuszem w Irlandii:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28454.php?index=28454&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28454.php?index=28454&lang=it)
http://ekai.pl/wydarzenia/x48584/polak-nuncjuszem-w-gruzji/ (http://ekai.pl/wydarzenia/x48584/polak-nuncjuszem-w-gruzji/)
Arcybiskup-nominat Marek Solczyński urodził się w Stawiszynie 7 kwietnia 1961 r. jest doktorem prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 r. w Warszawie i jest kapłanem archidiecezji warszawskiej. Od 1 kwietnia 1993 r. pracuje w służbach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. Swoją posługę pełnił w Paragwaju, Rosji, centrali ONZ w Nowym Jorku, w nuncjaturze w Waszyngtonie, Turcji, Republice Czeskiej i Hiszpanii. Mówi po włosku, francusku, angielsku, hiszpańsku i rosyjsku.
Cos czesto sypia sie polskie nazwiska w soboty:)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 07, 2011, 17:53:52 pm
Dzisiaj nominowano konsultorów Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Znaleźli się dwaj Polacy:
ks. Henryk Seweryniak (diec. Płocka, prof. UKSW) i ks. Marian Królikowski (diec. Kielecka).
Pełna lista tutaj:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28497.php?index=28497&lang=en#NOMINA DI CONSULTORI DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28497.php?index=28497&lang=en#NOMINA DI CONSULTORI DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Grudnia 07, 2011, 18:53:59 pm
ks. Marian Królikowski
Szkoda, że to nie ten ks. Królikowski :-)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: TKN w Grudnia 08, 2011, 10:03:01 am
Szkoda, że to nie ten ks. Królikowski :-)
A którego by Pan chciał królika?

x. Leszka.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 15, 2011, 13:20:51 pm
Arcybiskupowi-nominatowi Markowi Solczyńskiemu "dołożono" dzisiaj do nuncjatury Armenię (w listopadzie został ogłoszony nuncjuszem w Gruzji).
Sakrę biskupią ma przyjąć 6 stycznia w Bazylice św. Piotra razem z ks. Brownem (nuncjusz do Irlandii), podobno z rąk papieża.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Grudnia 15, 2011, 16:06:23 pm
... w Polsce - w mojem ujęciu:

http://przedsoborowy.blogspot.com/2011/12/polityka-personalna-benedykta-xvi-w.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 17, 2011, 12:36:22 pm
Dzisiaj "posypały się" nominacje członków dykasterii:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28563.php?index=28563&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28563.php?index=28563&lang=it)
Nowym sekretarzem Międzynarodowej Komisji Teologicznej (w miejsce biskupa Morerod'a OP) został francuski dominikanin - o. Serge Thomas Bonino OP.
Z Polski: bp Polak i bp Janiak zostali członkami Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Grudnia 29, 2011, 12:34:25 pm
Dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą częstochowskim !!!!!. Zastąpi na tym urzędzie abp. Stanisława Nowaka
(http://info.wiara.pl/files/11/12/29/156671_CZESTOCHOWA030508_HP04_7.jpg)
Biskup Wacław Depo urodził się 27 września 1953 w Szydłowcu k. Radomia w rodzinie robotniczej, związanej z tym miastem od XVIII w. Po ukończeniu liceum w mieście rodzinnym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Pierwszą placówką, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia Stromiec k. Białobrzegów Radomskich. Skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1980 r. obronił pracę magisterską, a w 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera”. Stopnie naukowe zdobywał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika.
Po obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu, był duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w Diecezji Radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. Od 1990 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko- Radomskiej, a od 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowo powstałej Diecezji Radomskiej.

W latach 1995-1999 bp Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 r. został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 roku. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. Od roku 2001-2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP.
W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II otrzymał 4 maja 2004 roku.
Benedykt XVI mianował 5 sierpnia 2006 r. ks. prałata Wacława Depo biskupem zamojsko-lubaczowskim. Ingres do katedry zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: abp Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp. Zygmunt Zimowski. Dnia 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało Księdza Biskupa na Przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, a także powierzyło funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich.
Od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Jest autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych, m.in. "Ewangelia pielgrzymująca", 2008, "Dotknąć Chrystusa", 2008, "Na ścieżkach Prawdy" 2008, "Raduj się twoją wiarą...", 2009, "Misja i odpowiedzialność", Zamość 2010, "Chrystus kerygmatyczny", Warszawa 2010, "Istnienie ukierunkowane na Chrystusa", Warszawa 2011 i in.
KAI
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: kurak w Grudnia 29, 2011, 14:08:26 pm
No no, ciekawie :)
http://www.ngopole.pl/2011/12/29/biskup-jan-kopiec-zostal-nowym-ordynariuszem-diecezji-gliwickiej/#more-14334
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Grudnia 29, 2011, 15:15:27 pm
(http://4.bp.blogspot.com/_TYO4ENqegz8/STPFyeJ5_nI/AAAAAAAABT0/SPBC4m5gzrw/s1600/zamosc06.jpg)

http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2008/12/msza-pontyfikalna-w-zamociu-relacja.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Grudnia 29, 2011, 15:30:32 pm
Plotki głoszą, że w ost. chwili te nomiacje zostały zgłoszone. Gliwice miał objąć bp. Kupny, a Częstochowe bp. Libera. Podno zaszkodziła im sprawa komisji majatkowej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 29, 2011, 16:59:06 pm
Wątpię. Ja już słyszałem o biskupie Depo do Częstochowy od jakiegoś czasu (coś około dwóch tygodni), wcześniej plotkowano, że do Częstochowy miałby przyjść biskup Dziuba (domyślnie biskup łowicki ale kto wie, może chodziło o biskupa Dziubę z Umzimkulu w RPA :) ), a już jakieś dwa tygodnie temu słyszałem, że do Częstochowy ma iść biskup Depo.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Grudnia 29, 2011, 20:15:58 pm
Plotki głoszą, że w ost. chwili te nomiacje zostały zgłoszone. Gliwice miał objąć bp Kupny, a Częstochowe bp Libera. Podno zaszkodziła im sprawa komisji majatkowej.

Plotki dla Gliwic były różne. Typowano:
1) z miejscowego kleru: obecnego rektora WMSD w Opolu,
2) z kleru zakonnego: aktualnego prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Kleryków Posługujących Chorym,
3) z archidiecezji katowickiej: bpa Józefa Kupnego,
4) z diecezji opolskiej: bpa Jana Kopca.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Grudnia 29, 2011, 20:20:05 pm
3) z archidiecezji katowickiej: bpa Józefa Kupnego,
No ja właśnie w niedzielę słyszałem, ze na 99% do Gliwic ma przyjść bp. Kupny.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: kurak w Grudnia 29, 2011, 21:10:34 pm
To rzeczywiscie niezly misz masz. O bpie Kopcu juz dawno pogłoski chodziły:)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 29, 2011, 21:18:03 pm
Można jeszcze przypomnieć, że kard. Oullet w jednym z niedawnych wywiadów powiedział, że częściej niż się spodziewał spotyka się z odmowami objęcia większej diecezji lub przyjęcia biskupstwa w ogóle.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 31, 2011, 12:41:34 pm
Na emeryturę przechodzi biskup Ryszard Karpiński z Archidiecezji Lubelskiej, dzisiaj przyjęto rezygnację.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tomasz w Grudnia 31, 2011, 23:17:58 pm
Można jeszcze przypomnieć, że kard. Oullet w jednym z niedawnych wywiadów powiedział, że częściej niż się spodziewał spotyka się z odmowami objęcia większej diecezji lub przyjęcia biskupstwa w ogóle.

Na pewno nie miał na myśli Polaków
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Stycznia 01, 2012, 11:26:36 am
Jak to ktos kiedys mowil: powolan biskupich (w przeciwienstwie do kaplanskich) nigdy nie brakuje ;). Choc pewnie co innego byc biskupem w Tarnowie, co innego w Szczecinie a co innego w takiej np. diecezji litomierzyckiej w Czechach, gdzie jest 1300000 mieszkancow, z tego 162 000 katolikow, do kosciola chodzi niecale 10000 wiernych a jest ponad 1100 kosciolow do utrzymania (w wiekszoci w stanie awaryjnym) i 115 ksiezy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 01, 2012, 13:33:04 pm
Cytuj
Można jeszcze przypomnieć, że kard. Oullet w jednym z niedawnych wywiadów powiedział, że częściej niż się spodziewał spotyka się z odmowami objęcia większej diecezji lub przyjęcia biskupstwa w ogóle.

Cytuj
Na pewno nie miał na myśli Polaków
A skąd Pan wie? W archidiecezji warszawskiej mówi się o jednym z infułatów, że niegdyś odmówił. Skąd wiemy ilu jest takich księży i czy we wszystkich przypadkach to na pewno dobrze?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 05, 2012, 12:29:59 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28625.php?index=28625&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28625.php?index=28625&lang=it)
Kard. Fortunato Baldelli przechodzi na emeryturę, Penitencjarię Apostolską w jego miejsce obejmuje abp Manuel Monteiro de Castro - dotychczasowy sekretarz Kongregacji ds. Biskupów.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 08, 2012, 20:59:12 pm
Penitencjarię Apostolską w jego miejsce obejmuje abp Manuel Monteiro de Castro - dotychczasowy sekretarz Kongregacji ds. Biskupów.
I od razu został kardynałem.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 11, 2012, 15:14:07 pm
Nowy sekretarz Kongregacji ds. Biskupów -abp Lorenzo Baldisseri dotychczasowy nuncjusz w Brazylii:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28644.php?index=28644&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28644.php?index=28644&lang=it)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 13, 2012, 15:50:01 pm
Francja:
Bp Pascal Wintzer - został dzisiaj mianowany arcybiskupem metropolitą Poitiers (od 2007 dotychczas biskup pomocniczy, 0d 2011 administrator archidiecezji):
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28650.php?index=28650&lang=it#NOMINA DELL’ARCIVESCOVO METROPOLITA DI POITIERS (FRANCIA) (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28650.php?index=28650&lang=it#NOMINA DELL’ARCIVESCOVO METROPOLITA DI POITIERS (FRANCIA))
Czy to nie ten, który odprawiał mszę w KRR?: http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,3452.msg72671.html#msg72671 (http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,3452.msg72671.html#msg72671)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 13, 2012, 17:23:21 pm
Nominacja kompromisu?
http://www.riposte-catholique.fr/perepiscopus/poitiers-une-nomination-de-compromis#.TxBZ85cZlbw
Przypominam, że na tę archdiecezję typowany był bp. Dominik Rey z Tulonu - a kim jest bp. rey - to chyba każdy wie :-)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Stycznia 13, 2012, 23:10:51 pm
Bp. Wintzer nie odprawial mszy ale asystowal i wyglosil kazanie. Nie jest to nominacja zrywajaca z progresizmem diecezji, ale bardziej centrowa. Niestety na metode malych krokow jest juz chyba za pozno i nawet jesli temu biskupowi uda sie nieco przesunac ku centrum (nie wiem jakim cudem przy takim personelu), to nastepny chyba bedzie gasil swiatlo i zamykal drzwi.

Zobaczymy co jako ordynariusz bp. Wintzer zrobi w sprawie zainstalowanego na krzywy ryj Instytutu Dobrego Pasterza, bo z prywatnego mieszkania obywatela Laguerie robi sie nieformalny dom rekolekcyjny.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Stycznia 14, 2012, 11:57:08 am
Nie wiem, czy bezpośrednio jest ono  proniemieckie, jak chce autor artykułu:

http://www.naszapolska.pl/index.php/component/content/article/42-gowne/2779-proniemieckie-lobby-w-episkopacie (http://www.naszapolska.pl/index.php/component/content/article/42-gowne/2779-proniemieckie-lobby-w-episkopacie)

w każdym razie jakieś "pro" się chyba ujawnia.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 14, 2012, 12:29:44 pm
Artykuł dotyczy w dużej mierze diecezji na Śląsku, a chyba jasne, że większość będzie nastawiona na jakiś kontakt z Niemcami.
Poza tym autor sam wyraźnie pisze o  współpracy z Kościołem Katolickim w Niemczech a nie o państwie.
No i jeśli chcemy przeciwstawiać hierarchów powiązanych z Radiem Maryja hierarchom nastawionym na jakiś kontakt z Niemcami to co np. ze ś. p. arcybiskupem Przykuckim?
Tak mi się w każdym razie wydaje.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarek w Stycznia 15, 2012, 08:20:42 am
Nie wiem, czy bezpośrednio jest ono  proniemieckie, jak chce autor artykułu:

http://www.naszapolska.pl/index.php/component/content/article/42-gowne/2779-proniemieckie-lobby-w-episkopacie (http://www.naszapolska.pl/index.php/component/content/article/42-gowne/2779-proniemieckie-lobby-w-episkopacie)

w każdym razie jakieś "pro" się chyba ujawnia.

Powiem więcej. Ostatnie nominacje biskupie są po prostu pewnym sposobem odcięcia się od polskości i przypuszczalnie przyjęciem po prostu zakamuflowanej opcji niemieckiej. Nie chcę być wizjonerem, ale za kilka lat prawdopodobnie pewnemu Antoniemu uda się wyciągnąć z teczek papiery na to, co wielu światłych ludzi od dawna podejrzewa, tj. że za uśmierceniem naszego umiłowanego Błogosławionego Papieża Polaka stało WSI. Prawdopodobnie na skutek prowadzonych przez służby specjalne od lata działań operacyjnych doszło do takiego ukształtowania kolegium kardynalskiego, że po zabiciu Papieża Polaka pewne było, że na Stolicy Piotrowej zasiądzie Niemiec, który powróci do polityki zniemczania. Przecież Ratzinger jest potomkiem Bismarcka. Stąd nominacje takie a nie inne.
 ::)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 16, 2012, 12:42:39 pm
http://ekai.pl/wydarzenia/x50401/biskup-socha-przechodzi-na-emeryture/ (http://ekai.pl/wydarzenia/x50401/biskup-socha-przechodzi-na-emeryture/)
Bp Paweł Socha CM (pomocniczy diec. Zielonogósko-Gorzowskiej) - przechodzi na emeryturę.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Stycznia 17, 2012, 22:54:33 pm
http://ekai.pl/wydarzenia/x50401/biskup-socha-przechodzi-na-emeryture/ (http://ekai.pl/wydarzenia/x50401/biskup-socha-przechodzi-na-emeryture/)
Bp Paweł Socha CM (pomocniczy diec. Zielonogósko-Gorzowskiej) - przechodzi na emeryturę.

To Biskup pomocniczy mej macierzystej diecezji...ciekawy jest tytuł pracy doktorskiej JE, pt. „Idea Tradycji według konstytucji dogmatycznej Dei Verbum”... ;)

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Stycznia 17, 2012, 23:20:40 pm
Chciałbym zauważyć błąd w artykule. Jest jeszcze bp. Edward Materski, bp. senior diecezji radomskiej. Konsekrowany w 1968r.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eochaid w Stycznia 18, 2012, 08:35:23 am
Czeka nas jedna z najistotniejszych spraw na nadchodzące lata:

http://info.wiara.pl/doc/1055625.W-kwietniu-nowy-prefekt-Kongregacji-Nauki-Wiary (http://info.wiara.pl/doc/1055625.W-kwietniu-nowy-prefekt-Kongregacji-Nauki-Wiary)

Jak mówi mój ojciec: "to oczywiście ważne kto jest Papieżem, ale ważniejsze - kto jest Wielkim Inkwizytorem".

Módlmy się! - choć pewnie decyzja już dawno zapadła.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 25, 2012, 14:50:59 pm
Póki co mianowano dwóch konsultrów Kongregacji Nauki Wiary: http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28694.php?index=28694&lang=en (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28694.php?index=28694&lang=en), obydwaj z rzymskich uniwersytetów.
I ks. Udo Breitbach z Diecezji Trewirskiej na podsekretarza Kongergacji ds. Biskupów.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Stycznia 25, 2012, 15:04:41 pm
Czeka nas jedna z najistotniejszych spraw na nadchodzące lata:

http://info.wiara.pl/doc/1055625.W-kwietniu-nowy-prefekt-Kongregacji-Nauki-Wiary (http://info.wiara.pl/doc/1055625.W-kwietniu-nowy-prefekt-Kongregacji-Nauki-Wiary)

Jak mówi mój ojciec: "to oczywiście ważne kto jest Papieżem, ale ważniejsze - kto jest Wielkim Inkwizytorem".

Módlmy się! - choć pewnie decyzja już dawno zapadła.

Ja bym był za kolejnym powrotem kard. Malcolma Ranjitha do Watykanu :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jean Raspail w Stycznia 25, 2012, 15:16:29 pm
Czeka nas jedna z najistotniejszych spraw na nadchodzące lata:

http://info.wiara.pl/doc/1055625.W-kwietniu-nowy-prefekt-Kongregacji-Nauki-Wiary (http://info.wiara.pl/doc/1055625.W-kwietniu-nowy-prefekt-Kongregacji-Nauki-Wiary)

Jak mówi mój ojciec: "to oczywiście ważne kto jest Papieżem, ale ważniejsze - kto jest Wielkim Inkwizytorem".

Módlmy się! - choć pewnie decyzja już dawno zapadła.

Ani wielkim, ani inkwizytorem...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Stycznia 29, 2012, 10:24:15 am
 Jan Filip Libicki - Konsystorz 2012. Konsystorz dyplomatyczny i powszechny.

http://wiadomosci.onet.pl/blogi/konsystorz-2012-konsystorz-dyplomatyczny-i-powszec,7819043,449210835,blog.html

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 29, 2012, 11:08:32 am
Już myślałem, że to JFL zostanie kardynałem :-)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Kałębasiak w Stycznia 29, 2012, 11:50:28 am
Jan Filip Libicki - Konsystorz 2012. Konsystorz dyplomatyczny i powszechny.

http://wiadomosci.onet.pl/blogi/konsystorz-2012-konsystorz-dyplomatyczny-i-powszec,7819043,449210835,blog.html
cytat:
Cytuj
Że wreszcie bardziej od fundamentalnej dla pontyfikatu Benedykta XVI zasady hermeneutyki ciągłości większość naszych duchownych interesuje problem braku miejsca na medialnym multipleksie czy wyniki badań Komisji Millera? Moim zdaniem tak właśnie jest. I gdy pytamy o brak polskich nominatów na obecnym Konsystorzu, to odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać właśnie tutaj.

Libicki jest chory z nienawisci do Kaczyńskiego i o.Rydzyka.
Nawet w braku nominacji ludzi z Polski widzi unoszacy sie nad tym cien PiS i RM.
Jakos dobrze mu z tym, ze opluwajac swych bylych kolegow partyjnych, zasluzyl na miejsce na listach PO.
Ofiara systemu i wlasnego ojca.


Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Stycznia 30, 2012, 10:36:25 am
Jan Filip Libicki - Konsystorz 2012. Konsystorz dyplomatyczny i powszechny.

http://wiadomosci.onet.pl/blogi/konsystorz-2012-konsystorz-dyplomatyczny-i-powszec,7819043,449210835,blog.html
cytat:
Cytuj
Że wreszcie bardziej od fundamentalnej dla pontyfikatu Benedykta XVI zasady hermeneutyki ciągłości większość naszych duchownych interesuje problem braku miejsca na medialnym multipleksie czy wyniki badań Komisji Millera? Moim zdaniem tak właśnie jest. I gdy pytamy o brak polskich nominatów na obecnym Konsystorzu, to odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać właśnie tutaj.

Libicki jest chory z nienawisci do Kaczyńskiego i o.Rydzyka.
Nawet w braku nominacji ludzi z Polski widzi unoszacy sie nad tym cien PiS i RM.
Jakos dobrze mu z tym, ze opluwajac swych bylych kolegow partyjnych, zasluzyl na miejsce na listach PO.
Ofiara systemu i wlasnego ojca.
Albo zupełnie nie zrozumiałem sensu wypowiedzi Pan Libickiego, albo Pan jej nie zrozumiał.

Nasi hierarchowie zajmują się sprawami mniej istotnymi dla Kościoła, natomiast milczeniem i odwróceniem głowy "głosują" przeciw reformie JŚw. BXVI, która (w stopniu mniejszym lub większym, bardziej lub mniej satysfakcjonującym) się jednak odbywa. Taki jest sens wypowiedzi Pana Libickiego (przynajmniej w mojej ocenie).
Hierarchowie zajmują się lokalnymi "wojenkami" podczas gdy gdzie indziej, ważą się losy Kościoła.

Nie żebym był fanem Pana Libickiego, po tym ostatnim transferze to już zupełnie ... ale jednak tutaj nie mówimy o jego wyborach politycznych (i życiowych),  tylko o tym konkretnym tekście.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 30, 2012, 18:22:21 pm
Nowym Patryjarchą Wencji (w miejsce kard. Scoli - który został arcybiskupem Mediolanu) ma zostać bp. Moraglia z La Spezia. Pochodzący z Genui wyświęcony na kapłana w 1977 r. przez (uwaga!) kard Siriego. Raczej pozytywna byłaby to nominacja.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Stycznia 30, 2012, 19:35:43 pm
Gdyby nasi biskupi w co drugim kazaniu nie powtarzali co powiedział bł. Jan Paweł II to nie mieli by nic do powiedzenia. Ostatnio tylko miło mnie zaskakuje abp Dzięga.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 31, 2012, 12:35:04 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28720.php?index=28720&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28720.php?index=28720&lang=it)
Mieli Państwo rację (Pan Porys w tym wątku i inni Panowie gdzie indziej) co do patriarchy Wenecji.
Oprócz tego nominacje pomocniczych biskupów Diecezji Rzymskiej i w Bratysławie, jeden biskup w Rwandzie oraz przyjęcie rezygnacji biskupa Berncakiego z Katowic.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Stycznia 31, 2012, 18:49:26 pm
Czy ktoś zna powody tej rezygnacji?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Stycznia 31, 2012, 19:15:47 pm
Zapewne skończył 75 lat.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Stycznia 31, 2012, 19:25:40 pm
Katowice: rezygnacja biskupa pomocniczego

Papież przyjął rezygnację 69-letniego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej Gerarda Bernackiego, złożoną zgodnie z kanonami 411 i 401 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Bp Bernacki pełnił tę posługę od prawie 24 lat. Równocześnie był wikariuszem generalnym.

ak/ rv
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=559222 (http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=559222)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Stycznia 31, 2012, 20:31:20 pm
A to ciekawe jakie powody?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Artur Rumpel w Stycznia 31, 2012, 20:53:37 pm
A to ciekawe jakie powody?
Rózne plotki sie słyszało, na temat tego, czemu biskup Gerard był na bocznym torze od lat, powody dymisji sa pewnie tesame. Ale plotek powtarzał nie będę. Może pan Porys ma lepsze informacje.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 31, 2012, 20:59:15 pm
Te plotki to też już conajmniej od 15 lat słyszałem. Co do rzeczywistej przyczyny rezygnacji to też na tę chwilę jej nie znam.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Stycznia 31, 2012, 22:35:19 pm
Jak nas te plotki interesuja, hehe, taka jest ludzka natura. Jezeli biskup rezygnuje przed ukonczeniem 75 roku zycia (w tym wypadku prawie 6 lat przed osiagnieciem tego wieku), z reguly sa to jakies powazne zdrowotne przyczyny albo inne, ktore w jakis sposob co najmniej utrudniaja wykonywanie funkcji biskupa diecezjalnego badz pomocniczego. Tez sie zastanawiam, co to bylo w przypadku biskupa Bernackiego. Z drugiej strony znajomi ksieza zapytani o niego albo nic nie mowia, albo sie tylko usmiechaja - a to rowniez rodzi dalsze plotki.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: adaltare w Lutego 01, 2012, 06:57:23 am
Z drugiej strony znajomi ksieza zapytani o niego albo nic nie mowia, albo sie tylko usmiechaja - a to rowniez rodzi dalsze plotki.
Roztropność podpowiada by ograniczyć się do uśmiechu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 10, 2012, 12:45:10 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28767.php?index=28767&lang=en (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28767.php?index=28767&lang=en)
Nowy nuncjusz w Brazylii - abp Giovanni d'Aniello, dotychczasowy nuncjusz w Tajlandii i Kambodży i delegat w Laosie i w Birmie, wcześniej w Dem. Rep. Konga.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 11, 2012, 13:51:59 pm
Przeklejam swój post z rebelyi:
Przed chwilą papież mianował ks. bp-a Nicolasa Brouvet'a dotychczasowego sufragana z podparyskiej diecezji Nanterre biskupem ordynariuszem w diecezji Tarbes-Lourdes. Biskup Nicolas uczestniczył w ub. roku w pielgrzymce Paryż - Chartres, a Msze Trydenckie (jak zwykły ksiądz diecezjalny) odprawiał już na długo przez Summorum Pontificum.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: thomas12345 w Lutego 11, 2012, 14:04:36 pm
To znaczy dobra informacja, czy nie?  ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: triregnum w Lutego 11, 2012, 14:15:15 pm
To znaczy dobra informacja, czy nie?  ;)

Bardzo dobra :)

http://www.newliturgicalmovement.org/2010/10/ordinations-for-fraternity-of-st.html

http://www.nd-chretiente.com/dotclear/public/images/2011_06/2011.06.13_Mgr._Brouwet_a.JPG

http://eponymousflower.blogspot.com/2011/12/french-auxiliary-bishop-offers.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Lutego 11, 2012, 15:03:44 pm
@ Porys
Oby Pana optymizm miał podstawy. Na le forum catholique, zwracają internauci uwagę, że jako bp. nie wpłynął na pozytywne załatwianie próśb o tridentinę. Ponadto Watykan ze swoim nuncjuszem przegrali starcie z kardynałem 23. Jak piszą, 4/5 nominacji jest proponowanych i zatwierdzonych przez Kolegę 23.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Lutego 11, 2012, 15:54:47 pm
trochę chudy jak na biskupa ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 11, 2012, 15:57:55 pm
trochę chudy jak na biskupa ;)
Bo to biskup fhrancuski - u nas by szybciej zbiskupiał  ;D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Lutego 11, 2012, 21:45:59 pm
Wierzacy katolik na stolcu biskupim to swietna wiadomosc dla tego biednego kraju.
+
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: KAES w Lutego 12, 2012, 09:43:01 am
Francja: nowy biskup Lourdes

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Papież mianował tam nowego biskupa. Przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez dotychczasowego ordynariusza Tarbes i Lourdes, bp. Jacques’a Perriera, i wyznaczył jego następcą 49-letniego bp. Nicolasa Brouweta. Jest on absolwentem studiów historycznych na paryskiej Sorbonie, po których wstąpił do seminarium francuskiego w Rzymie. Studiował tu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz w Instytucie Małżeństwa i Rodziny im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Był on od 1992 r. księdzem, a od 2008 r. biskupem pomocniczym diecezji Nanterre. Nowy ordynariusz Lourdes, bp Nicolas Brouwet, należy do kapłańskiej gałęzi instytutu świeckiego Wspólnota Janowa (Johannesgemeinschaft), założonego przez znanego szwajcarskiego teologa kard. Hansa Urs von Balthasara.

http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=562466 (http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=562466)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Kubaturus w Lutego 12, 2012, 09:55:54 am
"Papież umrze w ciągu 12 miesięcy?"
PAP | dodane 2012-02-11 (17:15)

fot. AFP / Alberto Pizzoli Dziennik "Il Fatto Quotidiano" z informacją, że papież "umrze w ciągu 12 miesięcy"
opinie
AAA drukuj

W Watykanie krążą listy o spisku na życie papieża, wysuwane są hipotezy, że Benedykt XVI umrze w ciągu roku, i dochodzi do intryg na szczytach hierarchii - pisze cała włoska prasa. Watykan nazwał te doniesienia "bredniami" i "szaleństwem".

Największe włoskie gazety z "Corriere della Sera" na czele informują o bezprecedensowym klimacie "spisków" i intryg wśród hierarchów oraz o prawdziwej wojnie wokół osoby watykańskiego sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone, którego według tych pogłosek papież chciałby zdymisjonować. Ponadto, jak twierdzą gazety, Benedykt XVI w sekrecie zajmuje się tym, kto miałby zostać jego następcą, i już wybrał, jak się twierdzi, obecnego metropolitę Mediolanu, kardynała Angelo Scolę.

W centrum zamieszania znalazł się 82-letni kolumbijski kardynał Dario Castrillon Hoyos - emerytowany watykański hierarcha, który, naciskany przez media, nie zaprzeczył doniesieniom, jakoby to on zaniósł do Sekretariatu Stanu przekazaną następnie papieżowi anonimową notatkę na temat rzekomego spisku na życie Benedykta XVI. Według tej noty, napisanej po niemiecku i ujawnionej przez lewicowy dziennik "Il Fatto Quotidiano", papież "umrze w ciągu 12 miesięcy".

Zapiski te są zbiorem "informacji" przekazanych rzekomo przez arcybiskupa Palermo kardynała Paolo Romeo podczas jego wizyty w Pekinie w listopadzie zeszłego roku. To właśnie w Chinach włoski kardynał miał mówić o spisku i o tym, że Benedykt XVI umrze w ciągu roku. Miał też powiedzieć, że papież "dosłownie nienawidzi" kardynała Bertone i "bardzo chętnie by go zastąpił kimś innym". Z relacji tych wynika, że kardynał Romeo przedstawił się jako jeden z "trojki" podejmującej najważniejsze decyzje razem z papieżem i kardynałem Scolą.

Arcybiskup Palermo potwierdził, że przebywał z prywatną wizytą w Chinach, ale zdementował informacje o swoich rzekomo złożonych tam deklaracjach. -To wszystko jest bezpodstawne i jest tak całkowicie oderwane od rzeczywistości, że nie powinno być w ogóle brane pod uwagę - oświadczył.

Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi odnosząc się do informacji o domniemanym spisku powiedział: "To brednie, po prostu brednie, nie mam nic więcej do dodania".

"Corriere della Sera" zauważa, że informacje o intrygach za Spiżową Bramą ujawnione zostały tuż przed ważnymi nominacjami w Kurii Rzymskiej i w okresie ogromnych napięć, do których doszło, gdy wyszło na jaw, że obecny nuncjusz apostolski w USA arcybiskup Carlo Maria Vigano napisał w liście do papieża o korupcji w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego.

"To wszystko bardziej niż wewnętrzną wojną wokół następnego konklawe wydaje się próbą wywołania zamętu przy wykorzystaniu mediów, w celu splamienia imion kardynałów - od Bertone po Scolę - wciągniętych w to wbrew ich woli" - podsumowuje watykanista "Corriere della Sera" Gian Guido Vecchi.

(aka)

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papiez-umrze-w-ciagu-12-miesiecy-Intrygi-na-szczytach-hierarchii,wid,14245252,wiadomosc.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał Barcikowski w Lutego 12, 2012, 18:26:01 pm
@ Porys
Oby Pana optymizm miał podstawy. Na le forum catholique, zwracają internauci uwagę, że jako bp. nie wpłynął na pozytywne załatwianie próśb o tridentinę. Ponadto Watykan ze swoim nuncjuszem przegrali starcie z kardynałem 23. Jak piszą, 4/5 nominacji jest proponowanych i zatwierdzonych przez Kolegę 23.

Jak widać Francuzi też mają swoich Rysiów...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 08, 2012, 14:14:24 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28888.php?index=28888&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28888.php?index=28888&lang=it)
65-letni ks. Liam Sptephen Cary został biskupem diecezji Baker w stanie Oregon (USA). Nie wiem o nim za dużo, ale ciekawe, że będąc w młodości odszedł dobrowolnie z seminarium tej diecezji, pracował wśród biednych i imigrantów, a do seminarium diecezji Portland in Oregon wstąpił później i został wyświęcony w wieku 45 lat. Tyle ze "świętego biuletynu". :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Marca 10, 2012, 09:46:49 am
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28888.php?index=28888&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28888.php?index=28888&lang=it)
65-letni ks. Liam Sptephen Cary został biskupem diecezji Baker w stanie Oregon (USA). Nie wiem o nim za dużo, ale ciekawe, że będąc w młodości odszedł dobrowolnie z seminarium tej diecezji, pracował wśród biednych i imigrantów, a do seminarium diecezji Portland in Oregon wstąpił później i został wyświęcony w wieku 45 lat. Tyle ze "świętego biuletynu". :)
Nie wiem jak z jego drogą do kapłaństwa, ale dla tradsów to raczej dobra wiadomość. Był on do tej pory proboszczem parafii w ktorej Tridentna odbywała się 2 razy w miesiącu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 10, 2012, 10:11:41 am
Tego już "święty biuletyn" nie podał. Wyróżniono zaledwie, że wśród języków obcych zna łacinę. A sam odprawiał Tridentinę?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Marca 10, 2012, 16:02:31 pm
Znalazłem na youtube kanał parafii gdzie bp Cary był proboszczem przez 12 lat:

http://www.youtube.com/user/SacredHeartChurch

Same pochlebne komentarze pod filmikami na temat jego pracy duszpasterskiej i wygląda na bardzo pobożnego i tradycyjnego kapłana.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Marca 10, 2012, 16:10:23 pm
A sam odprawiał Tridentinę?
Wikkimissa twierdzi, że tak:
97401 - EUGENE - Saint Mary Church 1062 Charnelton Street
2nd & 4th Sun 3 pm
 Pho (541) 342-1139
 Diocese (Fr Liam Carey, Fr Eric Andersen)
ź: http://honneurs.free.fr/Wikini/wakka.php?wiki=OregoN
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 11, 2012, 18:49:39 pm
O! No to ładnie! Swoją drogą to został wyświęcony w archidiecezji Portland w Oregonie kiedy arcybiskupem tam był obecny prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Marca 15, 2012, 11:30:25 am
Blogosfera podaje bpa Mullera z Ratyzbony jako nastepce kard. Levady na stanowisku szefa KDW. Nie wiadomo czy smiac sie czy plakac ? Rorate cœli pisze "Lis w kurniku".
Alternatywa wcale nie jest lepsza, bo na drugim miejscu jest podobno kard. Ricard z Bordeaux.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Marca 15, 2012, 13:35:57 pm
Blogosfera podaje bpa Mullera z Ratyzbony jako nastepce kard. Levady na stanowisku szefa KDW. Nie wiadomo czy smiac sie czy plakac ? Rorate cœli pisze "Lis w kurniku".
Alternatywa wcale nie jest lepsza, bo na drugim miejscu jest podobno kard. Ricard z Bordeaux.

Cóż... zawsze należał do bliskich zaufanych  Kard.Ratzingera...nie dziwne zatem że to jego Benedykt XVI teraz szykuje....
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 20, 2012, 16:13:49 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28950.php?index=28950&lang=en (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28950.php?index=28950&lang=en)
 Kard. Jean-Claude Turcotte -dotychczasowy arcybiskup Montrealu przechodzi na emeryturę. Na jego miejsce zajmie bp Christian Christian Lépine - dotychczasowy biskup pomocniczy, wyświęcony we wrześniu zeszłego roku.
 W Stanach Zjednoczonych mamy nowego arcybiskupa Baltimore: abp William Edward Lori - dotychczasowy ordynariusz diecezji Bridgeport. Z większych diecezji ciągle nieobsadzona zostaje archidiecezja Denver. Nominowano też nowych biskupów dla diecezji Rockford (Illinois) i Pensacola-Tallahassee (Floryda).

 Arcybiskupi Lépine i Lori mogą w przyszłości zostać kardynałami.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: miki w Marca 20, 2012, 18:32:54 pm
A biskupa dla Tarnowa jak nie było, tak nie ma. Przed Wielkanocą pewnie już nie będzie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Marca 20, 2012, 18:51:20 pm
To dobre , czy złe nominacje?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 20, 2012, 20:03:59 pm
Cytuj
To dobre , czy złe nominacje?
Nie wiem. Zwykle dzielę się tym, że są i ewentualnie tym co wiem. Więcej zwykle dowiaduję się tutaj. Mam nadzieję, że dobre.

Cytuj
A biskupa dla Tarnowa jak nie było, tak nie ma. Przed Wielkanocą pewnie już nie będzie.
Bp Lechowicz chyba mówił, że będzie administratorem przez kilka miesięcy. Mówił to w grudniu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 20, 2012, 22:20:05 pm
O arcybiskupie Lori fragment z wikipedii:
W roku 2002 został powołany do Komisji Episkopat ds. nadużyć seksualnych duchowieństwa. Brał udział w opracowaniu Karty Ochrony Dzieci i Młodzieży. Powołanie go do tej komisji było nieprzypadkowe. Bp Lori już wcześniej dał się poznać jako bezkompromisowy przeciwnik księży pedofilów. Natychmiastowo usuwał przestępców oraz obrał politykę w zakresie ochrony dzieci. W 2005 został wybrany na Najwyższego Kapelana Rycerzy Kolumba.
Ingres 3 maja.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Marca 21, 2012, 09:39:11 am
Co znaczy "usuwał przestępców"? Na upartego da się podstawić "zabijał ich" jak również "przenosił na inną parafię" - o całej gamie środków pośrednich nie wspominając...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Marca 21, 2012, 10:39:55 am
A biskupa dla Tarnowa jak nie było, tak nie ma. Przed Wielkanocą pewnie już nie będzie.
Zapewne nikt nie chce wziac Tarnowa. Przez pokore oczywiscie ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Marca 21, 2012, 13:03:34 pm
A bp Lechowicz?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 21, 2012, 15:48:25 pm
Cytuj
Co znaczy "usuwał przestępców"? Na upartego da się podstawić "zabijał ich" jak również "przenosił na inną parafię" - o całej gamie środków pośrednich nie wspominając...
Właściwie to dobre pytanie. Też o tym nie pomyślałem. Przez "usuwanie" myślę, że chodzi o przenoszenie z jednoczesnym odsunięciem np. od opieki nad dziećmi. Gdyby chodziło o zwykłe przenoszenie to nie byłoby za bardzo po co o tym pisać. Zabijanie... chyba byłoby wtedy o tym głośniej. Właściwie nie wiem. Dobrze byłoby poszukać coś na ten temat.
Ingres jednak 16 maja.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: miki w Marca 21, 2012, 18:32:59 pm
Cytuj
A bp Lechowicz?
w mojej zakrystii są trzy typy:

Ceremoniarz ks. Krajewski. Sekretarz ks. Paweł Ptasznik (ten jest chyba zbyt młody póki co moim zdaniem) i właśnie Biskup Lechowicz.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Marca 21, 2012, 20:56:28 pm
Prałat Krajewski ma do Łodzi iśc podobno, niedługo to biskupstwo zawakuje a ks. Krajewski jest właśnie z Łodzi.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Marca 21, 2012, 21:04:23 pm
A może ks. prof. Benedykt Huculak OFM ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Marca 21, 2012, 22:03:31 pm
Cytuj
A bp Lechowicz?
w mojej zakrystii są trzy typy:

Ceremoniarz ks. Krajewski. Sekretarz ks. Paweł Ptasznik (ten jest chyba zbyt młody póki co moim zdaniem) i właśnie Biskup Lechowicz.

Z moim kolegą ukuliśmy już powiedzenie, że prał. Ptasznik jest murowanym kandydatem na jakąkolwiek wakującą stolice biskupią w Polsce.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Marca 22, 2012, 16:16:27 pm
Arcybiskupi Lépine i Lori mogą w przyszłości zostać kardynałami.

Większe szanse ma Lépine. Archidiecezja Baltimore nie jest tzw. posto cardinalizio (miejscem kardynalskim). Na piętnastu dotychczasowych metropolitów Baltimore tylko czterech otrzymało kapelusz (w tym O'Brien, który został kardynałem będąc już na innym urzędzie).

A teraz moje krótkie refleksje na temat tych nominacji:
Abp Lori był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów na ten urząd, więc nominacja nie dziwi. Jego dotychczasowa postawa względem skandalu pedofilskiego w Kościele amerykańskim mocno mu w tym "pomogła" . Nowy prymas (choć tylko honorowy) musi być poza podejrzeniami opinii publicznej o ukrywanie księży pedofilów.  Papież wraz z tą nominacją wsparł jednocześnie amerykańskich biskupów, którzy protestują przeciw polityce prezydenta Obamy w sprawie finansowania środków antykoncepcyjnych. Abp Lori protestował najgłośniej w imieniu całego episkopatu jako przewodniczący Komisji ds. Wolności Religijnej.

Nominacja abpa Lépine jest trochę niespodziewana. Jeszcze do połowy lipca ubiegłego roku nie był nawet biskupem. Szybki awans, zważywszy, że Montreal jest jedną z najważniejszych kanadyjskich archidiecezji. Wiadomo, że pracował w  Sekretariacie Stanu i w Kongregacji ds. Kultu Bożego, był też sekretarzem kard. Turcotte.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 22, 2012, 17:18:21 pm
Dziękuję za wyjaśnienie. A wie Pan może coś o ewentualnych kandydatch do arch. Denver? Chyba jest nieobsadzona od ponad pół roku.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Marca 22, 2012, 18:20:57 pm
Już osiem miesięcy wakuje Denver, więc pewnie niedługo będzie nominacja ogłoszona. Tu najczęściej wymieniane jest nazwisko Samuela J. Aquilli (http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Joseph_Aquila) z Fargo w Północnej Dakocie. Pochodzi on z tej archidiecezji i był pierwszym rektorem przywróconego przez abp Chaputa seminarium duchownego św. Jana Vianneya (czyli był jednym z zaufanych ludzi Chaputa), zasiada w wielu komitetach w konferencji episkopatu i jest specjalistą od liturgii (nie wiem tylko jakie jest jego podejście do NFRR). Oprócz niego można wymienić Olmsteda (http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_James_Olmsted) z Phoenix, który bezkompromisowo broni katolickiej nauki. Ale nie ma co spekulować. Wszystkiego się dowiemy wkrótce :P
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 22, 2012, 19:34:47 pm
Bóg zapłać za informacje. Rzeczywiście nie ma co spekulować, ale wie Pan... Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych - moja ulubiona...  :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Marca 23, 2012, 12:51:05 pm
A ks. Jacek Bałemba SDB ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Marca 23, 2012, 16:01:58 pm
co ksiądz Bałemba ??
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 24, 2012, 12:27:26 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28959.php?index=28959&po_date=24.03.2012&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28959.php?index=28959&po_date=24.03.2012&lang=it)
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x52619/ks-dr-hab-smigiel-biskupem-pomocniczym-pelplinskim/ (http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x52619/ks-dr-hab-smigiel-biskupem-pomocniczym-pelplinskim/)
Ks. Wiesław Śmigiel biskupem pomocniczym pelplińskim (duchowny tej diecezji, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej  i Specjalizacji Teologii Paraktycznej na KUL-u).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Kwietnia 21, 2012, 14:55:35 pm
Papież mianował konsultorów i członków dykasterii Kurii Rzymskiej:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29094.php?index=29094&lang=en (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29094.php?index=29094&lang=en)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Kwietnia 21, 2012, 16:07:58 pm
Papież mianował konsultorów i członków dykasterii Kurii Rzymskiej:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29094.php?index=29094&lang=en (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29094.php?index=29094&lang=en)
Trzeba do czegos tych kardynalow mianowac ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Kwietnia 21, 2012, 16:23:59 pm
Cytuj
Trzeba do czegos tych kardynalow mianowac ;)
A jak to dalej proszę Księdza w praktyce wygląda? Latają sobie oni tak raz na 2 tygodnie z Pelplina do Wiecznego Miasta podpisać listę obecności/płac (?) i na kawę?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Kwietnia 21, 2012, 17:21:32 pm
Cytuj
A jak to dalej proszę Księdza w praktyce wygląda? Latają sobie oni tak raz na 2 tygodnie z Pelplina do Wiecznego Miasta podpisać listę obecności/płac (?) i na kawę?

Z Pelplina akurat tam nie ma :) . Raczej bywają raz na jakiś czas na sesjach plenarnych czy czymś takim. Łatwiej jest chyba siłą rzeczy tym z Europy, trudniej z takiego np. Hong-Kongu. Ale zbyt często to się chyba nie odbywa.
Cytuj
Trzeba do czegos tych kardynalow mianowac ;)
To są membri, ale jeszcze są consultori. Tych już chyba nie trzeba. W tym przypadku jest tylko jeden konsultor - abp Baldisseri w Kongragacji Nauki Wiary. Pozostali to tradycyjnie przyporządkowywani kardynałowie - tych "trzeba". :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Kwietnia 28, 2012, 12:25:32 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29112.php?index=29112&lang=en#NOMINA%20DELL%C2%92AUSILIARE%20DI%20ZIELONA%20G%C3%93RA-GORZ%C3%93W%20%28POLONIA%29 (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29112.php?index=29112&lang=en#NOMINA%20DELL%C2%92AUSILIARE%20DI%20ZIELONA%20G%C3%93RA-GORZ%C3%93W%20%28POLONIA%29)
Ks. Tadeusz Lityński biskupem pomocniczym diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dotychczasowy proboszcz parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim.
Jak już niejednokrotnie zauważano - soboty są dla Polski  :).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Kwietnia 30, 2012, 13:36:31 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29118.php?index=29118&lang=en (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29118.php?index=29118&lang=en)
Nominacje urzędasów :) w Sygnaturze Apostolskiej: wśród nich ks. Paweł Malecha z  arch. Poznańskiej. (http://www.vicariatusurbis.org/?page_id=202&IDPERS=4036 (http://www.vicariatusurbis.org/?page_id=202&IDPERS=4036))
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Maja 01, 2012, 11:18:29 am
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29118.php?index=29118&lang=en (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29118.php?index=29118&lang=en)
Nominacje urzędasów :) w Sygnaturze Apostolskiej: wśród nich ks. Paweł Malecha z  arch. Poznańskiej. (http://www.vicariatusurbis.org/?page_id=202&IDPERS=4036 (http://www.vicariatusurbis.org/?page_id=202&IDPERS=4036))
Zapewne w przyszlosci z urzedasow sie stana wybitni biskupi ze wspanialym duszpasterskim zacieciem ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 03, 2012, 17:01:05 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29135.php?index=29135&lang=en (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29135.php?index=29135&lang=en)
Białoruś: bp Antoni Dziemianko -dotychczasowy pomocniczy biskup archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej został biskupem pińskim. Właściwie to pierwszym od 1946 bo nawet od upadku ZSRR była asministrowana przez arcybisupów Mińsko-Mohylewskich. Nie wiem czy to nie jest jakoś związane ze stosunkami dyplomatycznymi między Stolicą Apostolską a Białorusią. Ostatnio prezydent nawet mówił, że papież jakby co będzie mile widziany.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 12, 2012, 12:21:32 pm
Jak zwykle w sobotę  :) :
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29178.php?index=29178&lang=en#NOMINA%20DEL%20VESCOVO%20DI%20TARN%C3%93W%20%28POLONIA%29 (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29178.php?index=29178&lang=en#NOMINA%20DEL%20VESCOVO%20DI%20TARN%C3%93W%20%28POLONIA%29)
Biskup Andrzej Jeż został biskupem diecezjalnym w Tarnowie.

Nieobsadzone pozostają na razie Zamość i Pelplin.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Maja 12, 2012, 12:36:32 pm
Ta wiadomość mnie całkowicie zaskoczyła  :P.  Spełniły się podlizywanie mojego proboszcza który podczas bierzmowania w mojej parafii życzył mu że zostanie ordynariuszem. Teraz trzeba będzie czekać na biskupa pomocniczego. Fotografia z poświęcenia kaplicy na plebani:
http://www.lekigorne.diecezja.tarnow.pl/index.php?go=88&gg=92
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał W. w Maja 12, 2012, 13:01:58 pm
Ta wiadomość mnie całkowicie zaskoczyła  :P.  Spełniły się podlizywanie mojego proboszcza który podczas bierzmowania w mojej parafii życzył mu że zostanie ordynariuszem. Teraz trzeba będzie czekać na biskupa pomocniczego. Fotografia z poświęcenia kaplicy na plebani:
http://www.lekigorne.diecezja.tarnow.pl/index.php?go=88&gg=92
Panie Michale, to teraz niech pan życzy swojemu proboszczowi sakry, może zostanie pomocniczym :P
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Maja 12, 2012, 13:25:15 pm
Ks proboszcz nie ma doktoratu  :) .  Ciekawe czy jest od tego dyspensa?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 12, 2012, 13:38:40 pm
Ks. Lityński też nie ma doktoratu a został nominowany biskupem pomocniczym w diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Kiedy czytam biogramy w świętym biuletynie  :) to wydaje mi się, że większość nominatów ma zaledwie ottenuto la licenza. Kryterium wg CIC jest aby biskup miał przynajmniej licencjat z Teologii lub Prawa i był biegły w naukach teologicznych. Można mieć z czegoś doktorat i nie być biegłym w całej reszcie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Maja 12, 2012, 14:03:45 pm
Jak studiowałem w Tarnowie, to nieraz widziałem biskupa Andrzeja idącego w sutannie ulicą.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Maja 12, 2012, 14:40:55 pm
Ks. Lityński też nie ma doktoratu a został nominowany biskupem pomocniczym w diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Bp pomocniczy ełcki Romuald Kamiński też bez doktoratu ("tylko" magister.) W Polsce to chyba rzadkość bp bez doktoratu ale wyjątki są, a na świecie to różnie. Np. przynajmniej połowa episkopatu USA ma tylko licencjat (co innego, że w zdecydowanej większości zdobyty w Rzymie).

I wspomnę jeszcze, bo nie było:

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29165.php?index=29165&lang=it

10.05.12 - mianowany został nowy abp Seulu Andrew Yeom Soo-jung, dotychczasowy pomocniczy. Ważna nominacja, będzie on bowiem, najprawdopodobniej, kreowany kardynałem na jednym z najbliższych konsystorzy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 12, 2012, 21:45:45 pm
Można jeszcze wspomnieć, że jego poprzednik (kardynał Nicholas Cheong Jinsuk, lat 80) nadal pozostaje administratorem Phenianu. Nie wiem jak ta funkcja wygląda bo nie można nawet potwierdzić zgonu tamtejszego biskupa, z którym utracono kontakt chyba w 1962 roku.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Maja 12, 2012, 23:21:35 pm
Nie wiem jak ta funkcja wygląda bo nie można nawet potwierdzić zgonu tamtejszego biskupa, z którym utracono kontakt chyba w 1962 roku.
mmm, zero kontaktu potem? nic podziemnie nie wycieklo?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 13, 2012, 11:37:16 am
Takie są dane wikipedyjne:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francis_Hong_Yong-ho (http://pl.wikipedia.org/wiki/Francis_Hong_Yong-ho)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Maja 13, 2012, 11:55:03 am
Ks. Lityński też nie ma doktoratu a został nominowany biskupem pomocniczym w diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Mam nadzieję, że nie "z tych" Lityńskich?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Maja 13, 2012, 11:56:37 am
ja też mam taką nadzieję :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Maja 13, 2012, 13:23:22 pm
Kryterium wg CIC jest aby biskup miał przynajmniej licencjat z Teologii lub Prawa i był biegły w naukach teologicznych. Można mieć z czegoś doktorat i nie być biegłym w całej reszcie.
W kanonie 378 KPK jest napisane, ze od kandydata na biskupa wymaga sie "doktoratu lub przynajmniej licencjatu z Pisma świętego, teologii lub prawa kanonicznego, uzyskanego w instytucie studiów wyższych, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską, lub prawdziwej biegłości w tych dyscyplinach". Pod te formule "bieglosc w naukach teologicznych" mozna wszystko podpiac - czyli de facto mozna mianowac biskupem kazdego, bo egzaminow dla biskupow z teologii i z prawa nie ma (mysle, ze wiekszosc obecnych - nie tylko w Polsce - by go i tak nie zdala ;) ) a zawsze mozna stwierdzic, ze jest biegly w tych naukach.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Maja 13, 2012, 13:47:32 pm
Kiedy czytam biogramy w świętym biuletynie  :) to wydaje mi się, że większość nominatów ma zaledwie ottenuto la licenza.
Jeszcze o swietym biuletynie. Mam wrazenie, ze to typowa wloska robota, w ktorej wierzy sie na slowo w to, co ktos podal. Przy okazji mianowania nowego biskupa pomocniczego dla Bielska-Bialej w pazdzierniku 2011 (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28256.php?index=28256&lang=it#NOMINA DELL’AUSILIARE DI BIELSKO-ňYWIEC (POLONIA) (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/28256.php?index=28256&lang=it#NOMINA DELL’AUSILIARE DI BIELSKO-ňYWIEC (POLONIA))) w biuletynie mozna bylo przeczytac dwie nieprawdziwe informacje, ktore szczerze mowiac bardziej mnie rozbawily niz zirytowaly:
1. biskup urodzil sie w Tychach w archidiecezji katowickiej - w nawiasie informacja: "oggi diocesi di Bielsko-Żywiec". W ten sposob Tychy nie wiedzac o tym staly sie enklawa diecezji bielsko-zywieckiej w archidiecezji katowickiej...
2. byl kanonikiem kapituly katedralnej, ktora nie istnieje (pewnie w Watykanie nie moga pojac, ze ktos moze byc kanonikiem a nie byc czlonkiem kapituly ;) ).
Wiem, ze trudno, zeby biuro prasowe Stolicy Apostolskiej wiedzialo, jakie sa granice wszystkich diecezji na swiecie (lacznie z afrykanskimi czy azjatyckimi) i znalo czlonkow wszystkich kapitul, ale pewne informacje po prostu wygladaja smiesznie, jesli sa podawane pod powaznym szyldem samego Watykanu a czlowiek zna prawdziwa sytuacje. Ciekawe, ile jest podobnych przypadkow - chcialbym wierzyc, ze niewiele ;).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tymoteusz w Maja 13, 2012, 16:11:42 pm
Ks. Lityński też nie ma doktoratu a został nominowany biskupem pomocniczym w diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Mam nadzieję, że nie "z tych" Lityńskich?

Nie wiem "z jakich" ale Ks. Lityński to bardzo porządny kapłan.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Maja 13, 2012, 16:19:30 pm
Ocena nowej nominacji w Tarnowie
http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/ks._isakowicz-zaleski:_nowemu_biskupowi_tarnowskiemu_zycze:_szczesc_boze___21115
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Maja 15, 2012, 14:15:40 pm
Nie wiem "z jakich" ale Ks. Lityński to bardzo porządny kapłan.
No to Chwała Bogu, bo widać, że nie z tych co Jan i Adam.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Maja 18, 2012, 18:51:38 pm
http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/ostre_decyzje_stolicy_apostolskiej._kanadyjski_biskup_wyrzucony_ze_stanu_kaplanskiego_21224
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 19, 2012, 13:37:13 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29224.php?index=29224&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29224.php?index=29224&lang=it)
Odwołano biskupa diecezji Trapani na Sycylii. Nie podają dlaczego. Później może będzie wyjaśnione na włoskich stronach.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Maja 19, 2012, 16:36:43 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29224.php?index=29224&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29224.php?index=29224&lang=it)
Odwołano biskupa diecezji Trapani na Sycylii. Nie podają dlaczego. Później może będzie wyjaśnione na włoskich stronach.
Rorate Caeli twierdzi, że ze wzgl. na fakt, ze z kasy 2 fundacji diecezjalnych zniknęło 1 mln. Euro - a przeciw biskupowi prowadzone jest śledztwo.
http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/05/another-bishop-toowoombed.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Maja 19, 2012, 23:31:57 pm
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=589363
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Maja 23, 2012, 17:32:25 pm
Spekuluje się od kilku dni, że nastąpcą bpa Napierały w Kaliszu ma zostać bp pomocniczy z Poznania Marek Jędraszewski. Dla Tradycji to jest dobra wiadomość czy raczej nie?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 23, 2012, 19:30:35 pm
Cytuj
Spekuluje się od kilku dni, że nastąpcą bpa Napierały w Kaliszu ma zostać bp pomocniczy z Poznania Marek Jędraszewski. Dla Tradycji to jest dobra wiadomość czy raczej nie?
Panie Major, dobra wiadomość to by była, gdyby następcą bpa Napierały miał zostać bp pomocniczy Siri Lanki. A na to nie ma co liczyć, niestety.
Poznań... to dobra szkoła abp Gądeckiego.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Maja 23, 2012, 19:57:22 pm
ironia czy nie, z abp. Gądeckim? ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 23, 2012, 20:15:53 pm
Cytuj
ironia czy nie, z abp. Gądeckim? ;)
A jak Pan odbiera abp. Gadeckiego?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Teresa w Maja 24, 2012, 08:48:53 am
Abp Gądecki jaki jest, każdy widzi.
Ale jakie to ma znaczenie przy ocenie poznańskich biskupów pomocniczych?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Maja 24, 2012, 09:09:06 am
Abp Gądecki jaki jest, każdy widzi.
Ale jakie to ma znaczenie przy ocenie poznańskich biskupów pomocniczych?
No właśnie ... A nie mówiłem ... Szanuj biskupa swego możesz mieć (tylko) gorszego ... Cywil (i apostata) Tomasz Polak (do 30 kwietnia 2008 Tomasz Węcławski) rozpętał swoją hucpę i co z tego wyszło. A już co bardziej zacietrzewini (i zaczadzeni) zaraz po nominacji orzekli, że oto jest wreszcie dobry biskup. Nie powiem kto, bo udrzysz w stół i [...] się odezwą.

A co do biskupów pomocniczych - to ci są sprzed "afery".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Maja 24, 2012, 09:45:08 am
Spekuluje się od kilku dni, że nastąpcą bpa Napierały w Kaliszu ma zostać bp pomocniczy z Poznania Marek Jędraszewski. Dla Tradycji to jest dobra wiadomość czy raczej nie?

Pamiętam, jak za późnego Jana Pawła II szła w TV Trwam transmisja z jakiejś wizytacji biskupa Jędraszewskiego. Było to już za rządów abpa Gądeckiego, po tym, jak zaczął faworyzować Komunię św. procesyjną (nie znam szczegółów: poszło, zdaje się, jakieś "zalecenie" odnośnie przyjmowania na stojąco - poznaniacy pewnie lepiej kojarzą, czy w samym Poznaniu, czy w archidiecezji).

Otóż, wizytowany pleban tuż przed Komunią wystąpił z katechezą: dlaczego należy przyjmować Pana Jezusa na klęcząco, dlaczego zaraz wszyscy przystąpią do Komunii przy klęcznikach, jak się mają zachować ci, którzy są w naszym kościele pierwszy raz itd. Biskup Jędraszewski nie robił problemów :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 24, 2012, 11:44:06 am
Cytuj
Otóż, wizytowany pleban tuż przed Komunią wystąpił z katechezą: dlaczego należy przyjmować Pana Jezusa na klęcząco, dlaczego zaraz wszyscy przystąpią do Komunii przy klęcznikach, jak się mają zachować ci, którzy są w naszym kościele pierwszy raz itd. Biskup Jędraszewski nie robił problemów :)

A co niby mógł zrobić?  Podbiec do plebana, obezwładnić go podwójnym nelsonem, przejąć mikrofon i wyłożyć swoje credo?

ps
Wie Pan może jak potoczyły się losy tego odważnego plebana? :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Maja 24, 2012, 11:48:14 am
Biskup Jędraszewski nie robił problemów :)
Znaczy conajmniej kulturalny, to już dobry znak.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 24, 2012, 11:52:55 am
Cytuj
     Biskup Jędraszewski nie robił problemów :)

Znaczy conajmniej kulturalny, to już dobry znak.

bo "Biskup w krawacie jest mniej awanturujący się"
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Maja 24, 2012, 11:57:15 am
Wie Pan może jak potoczyły się losy tego odważnego plebana? :)

Niestety, nie posiadam żadnych namiarów. Ale jeśli Radio Maryja / TV Trwam mają swoją kronikę - jest to do odszukania.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 24, 2012, 12:17:32 pm
@ Major

Właściwie, praktycznie są dwa wyjścia:

1. - biskup jest progresistą
2. - biskup jest postępakiem

@1 - to biskup typu Pieronek, Życiński. Inteligencja, duże pofałdowanie kory mózgowej owocujące bystrością sądów itp. Głoszą "dialogizm", także w odniesieniu do wiernych. Są medialni, mają "parcie na szkło".

@2 - to biskup typu Głódź, Michalik. W swoich wywodach są prości i nieskomplikowani. Nie dopuszczają dialogu z wiernymi (jako słabsi intelektualnie unikają bezpośredniej wymiany zdań). Dlatego często otaczają się "dworem" i trzymają bezpieczny dystans od mediów.

Jedni i drudzy są wrogami Tradycji.

Różnica jest semantyczna, naskórkowa. Bywa, ze Indult podnieca się tymi drugimi, mówiąc o nich "konserwatysta", nie zauważając, że to ci pierwsi odprawili Tridentinę. Jako bardziej sprawni umysłowo, potrafią sobie wiele rzeczy zracjonalizować.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Guldenmond w Maja 24, 2012, 12:47:15 pm
to ci pierwsi odprawili Tridentinę. Jako bardziej sprawni umysłowo, potrafią sobie wiele rzeczy zracjonalizować.
jakieś małe, swojskie dwójmyślonko?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 24, 2012, 12:53:33 pm
Cytuj
jakieś małe, swojskie dwójmyślonko?
"dwójmyślonko" i/lub "eksperymentowanie z tradycją".

ps
"dwójmyślonko" - może i nawet trój...w każdym razie jednak "myślonko".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Maja 24, 2012, 13:37:32 pm
Tak naprawdę, to najczęściej mamy do czynienia z logiką trójstanową: prawda, fałsz, brak_danych z których ostatni jest najpowszechniejszy ;).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 24, 2012, 13:43:46 pm
Cytuj
    to ci pierwsi odprawili Tridentinę. Jako bardziej sprawni umysłowo, potrafią sobie wiele rzeczy zracjonalizować.

jakieś małe, swojskie dwójmyślonko?

 ;D Tak, swojskie  ;D ;D - takie samo, jakie charakteryzuje tych z forowiczów, którzy uczęszczają na NOM, gdy nie ma pod ręka Tridentiny. I jak wiemy z innych wątków, usiłują (zwłaszcza sobie samym) jakoś to wytłumaczyć - zracjonalizować.
Takie "dwójmyślonko" - Panie Guldenmond - Złote Usta Forum Krzyż dla Pana, Panie "Złotusty" ;D

ps
przypisuje się Pani Genowefie jakieś "kompleksy". A warto spojrzeć w lusterko. Kompleksy, poczucie winy, nieradzenie sobie z otaczającą sytuacją NOM/KRR. Dwójmyślonko - jako recepta na każdą okoliczność: fiasko i powodzenie rozmów Rzym-fsspx.
Tymczasem p. G. nawet już wie jak będzie wyglądała jej własna Msza pogrzebowa.
Zakompleksieni, zagubieni, zostawią ten problem rodzinom - czyli żenujące wykłócanie się z księdzem nad trumną.

tak mi się skojarzyło
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 24, 2012, 15:32:31 pm
Cytuj
dobra wiadomość to by była, gdyby następcą bpa Napierały miał zostać bp pomocniczy Siri Lanki

(http://www.archdioceseofcolombo.com/uploads_local/archdiocese/auxiliary_bishops/BpEmma_001.jpg)

His Excellency Bishop Fidelis Lionel Emmanuel Fernando, titular bishop of Horta, auxilary of Colombo.

(http://www.archdioceseofcolombo.com/uploads_local/colleges/stmary_bamba/stmary_bamba_065.JPG)


(http://www.archdioceseofcolombo.com/uploads_local/colleges/stmary_bamba/stmary_bamba_085.JPG)

Ciekawe, że przy biskupie nie ma ministranta z pateną a przy księdzu jest...
No cóż... Kalisz czeka.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Maja 24, 2012, 15:51:47 pm
Cytuj
No cóż... Kalisz czeka.

Cytuj
   
Aqeb
1138 (0.946 na dzień)
Płeć:
    Mężczyzna
Wiek:
    23
Miejsce pobytu:
    Warszawa

Sie Karolkowa nie podoba?  :) Droga wolna, nikt trzymać tu nie będzie ;):
http://www.centerfly.pl/tanie-loty/FRA/CMB/loty-frankfurt-colombo.html    !!!
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 24, 2012, 21:11:53 pm
Na biskupa pomocniczego?  :)
Nie wiem czy dostosowałbym się do folkloru  :) :

(http://www.archdioceseofcolombo.com/uploads_local/colleges/stmary_bamba/stmary_bamba_019.JPG)

(http://www.archdioceseofcolombo.com/uploads_local/colleges/stmary_bamba/stmary_bamba_022.JPG)

(http://www.archdioceseofcolombo.com/uploads_local/colleges/stmary_bamba/stmary_bamba_082.JPG)

A tak swoją drogą to już długo nie byłem na Tridentinie. Na Karolkowej to szczerze mówiąc w ogóle nie byłem. Teraz niedziele w większości mam zajęte.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: kurak w Maja 25, 2012, 14:58:08 pm
Za wiara.pl:
http://info.wiara.pl/doc/1164387.Kto-na-czele-Kongregacji-Nauki-Wiary
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 29, 2012, 13:49:10 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29270.php?index=29270&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29270.php?index=29270&lang=it)
P. Katolik 86 miał rację. Arcybiskupem Denver został bp Samuel Joseph Aquila.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Czerwca 26, 2012, 14:17:15 pm
Trochę zmian w Kurii Rzymskiej:

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29409.php?index=29409&lang=en

Nowy Bibliotekarz i Archiwista Świętego Kościoła Rzymskiego, wiceprzewodniczącym Komisji "Ecclesia Dei" mianowano Amerykanina Josepha Augustina DiNoia OP, a Polak Krzysztof Józef Nykiel został regentem w Penitencjarii Apostolskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 26, 2012, 15:45:02 pm
DiNoia do komisji ED, a na jego miejsce na stanowisko sekretarza KKBiDS bp Arthur Roche, fanatyczny posoborowiec, kumpel Mariniego (starego), przeciwnik mszy trydenckiej, sabotujacy nowe angielskie tlumaczenia mszalu NOM i przeciwnik reformy reformy. Benedykt XVI mianowal na tak odpowiedzialne stanowisko zacieklego wroga swojej wlasnej polityki liturgicznej. To tak jakby Kaczynski mianowal sekretarzem PiSu Palikota.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Czerwca 26, 2012, 17:28:08 pm
Pozostaje mieć nadzieję, że to wykopsanie w górę. Albo może B16 postawił lachę na NOMie - a wszystkie siły skierował na KRR - mianując abp-a Augustino di Noię do ED. No albo np. abp Roche - zmieni poglądy pod wplywem rzymskiego powietrza (jak np. kard Koch - który w Bazylei miał opinię postępaka - a po przejściu do stanowisko - szefa ds. akukumenizmu - mocno się zmitygował).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 26, 2012, 18:38:46 pm
Ale DiNoia na poprzednim stanowisku nic dla KRR nie zrobil, w odroznieniu od swojej diecezji. Nie wiem czemu w ED mialby nagle zakasac rekawy i zabrac sie do roboty.

Teraz chodza pogloski o updatowaniu mszalu z 1962 roku. Beda zatem nie dwa, ale trzy ryty : Bugniniego, Jana XXIII i Benedykta XVI. Jesli to bedzie pod swiatlym kierownictwem takich ludzi, jak bp Roche, to nie daj Boze...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Czerwca 26, 2012, 20:01:06 pm
Pogooglowałem na jego temat, ale znalazłem tyle, że był zadowolony z nowego angielskiego tłumaczenia mszału. Najwięcej było jego wypowiedzi na temat praw katolickich ośrodków adopcyjnych (gdzieś sprzed dwóch lat). No ale szukałem tylko w języku polskim, więc za dużo nie było.

Cytuj
Ale DiNoia na poprzednim stanowisku nic dla KRR nie zrobil, w odroznieniu od swojej diecezji.
Ale abp Di Noia nie był wcześniej biskupem diecezjalnym.
Co do samej posady to chyba pewna nowość, bo wcześniej Komisja ED nie miała wiceprzewodniczącego. Nie będzie to wyglądało w ten sposób, że przewodniczący będący prefektem KNW będzie od czasu do czasu zaglądał co tam się dzieje w ED a rządził tam będzie abp Di Noia? Mogłoby też chodzić o "odciążenie" prefekta w sprawach liturgicznych czy dyscyplinarnych, ponieważ stanowiska prefekta KNW i przewodniczącego ED zostały połączone ze względu na kwestie doktrynalne.

Można przypuszczać, że abp Brugues OP i abp Paglia zostaną kardynałami. Nie ma jeszcze nowego sekretrarza Kongregacji Wychowania Katolickiego. I nic nie ma o tym, żeby ks. Nykiel miał przyjąć Święcenia Biskupie (zdaje się poprzednicy na tym stanowisku byli biskupami).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 26, 2012, 21:16:44 pm
Faktycznie, abp Di Noia nie był biskupem diecezjalnym, bo tytul abpa Portland (Oregon) wbrew pozorom jest tytulem in partibus. Natomiast wspieral inicjatywy tradycyjne w swojej macierzystej diecezji czyli NY, bo ekscelencja jest z Bronxu.

Swego czasu bronil "Pasji" Gibsona.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Czerwca 26, 2012, 21:20:37 pm
Abp DiNoia - miał w latach 90-tych zostać zachodnioamerykańskiej prowincji dominikanów (nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa) - został już wybrany (bo dominikanie to demokratyczny zakon - he he) - ale został odwołany przez ówczesnego generała - Timothiego "hippisa" Redclifa.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Czerwca 26, 2012, 21:33:57 pm
Archidiecezja Oregon City z biegiem czasu stała się archidiecezją Portland in Oregon. Portland jest archidiecezją nadal a Oregon City obecnie tytularną (podobnie jak nasze Sejny, które były niegdyś siedzibą obecnej diecezji Łomżyńskiej, dzisiaj też są tytularną stolicą nuncjusza w Gabonie a w rzeczywistości leżą na skraju ełckiej... jak ja to lubię...).
Pamiętam, że abp Di Noia jako sekretarz Kongregacji odprawił tradycyjne nieszpory. Nie wiem jak ze Mszą św. Przejrzałem pobieżnie obcojęzyczne strony internetowe. Któraś uważała, że zrobił w Kongregacji swoje (chodzi o działania zmierzające do wydania bulli Quaerit semper) i może się zająć czym innym (http://www.news.va/en/news/curia-abp-di-noia-moves-to-ecclesia-dei-commission (http://www.news.va/en/news/curia-abp-di-noia-moves-to-ecclesia-dei-commission)).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Czerwca 26, 2012, 23:00:35 pm
Jeszcze raz DiNoia :
"It is possible to have theological disagreements while remaining in communion with the see of Peter,"

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1202720.htm
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarod w Czerwca 27, 2012, 16:53:16 pm
Jeszcze raz DiNoia :
"It is possible to have theological disagreements while remaining in communion with the see of Peter,"

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1202720.htm

Ja mysle, ze po tych rozmowach ktos w koncu doszedl do prostego wniosku. Co my tu bedziemy dyskutowac jakies zawile sprawy ekumenizmu czy wolnosci religijnej skoro w takiej Austrii polowa ksiezy jest prawie wprost heretycka i nikt nie zamierza ich odlaczyc od Komunii z Kosciolem. Szkoda pradu na FSSPX. Lepiej ich dolaczyc i niech pomoga z Austriakami czy siostrami zakonnymi w USA :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Czerwca 30, 2012, 12:40:35 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29428.php?index=29428&lang=it#NOMINA DEL VESCOVO DI ZAMOSC-LUBACZÓW (POLONIA) (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29428.php?index=29428&lang=it#NOMINA DEL VESCOVO DI ZAMOSC-LUBACZÓW (POLONIA))
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x56240/bp-marian-rojek-biskupem-zamojsko-lubaczowskim/ (http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x56240/bp-marian-rojek-biskupem-zamojsko-lubaczowskim/)

Biskup Marian Rojek został biskupem zamojsko-lubaczowskim.

Można jeszcze wspomnieć, że w Łodzi abp Ziółek 22 czerwca skończył 77 lat a 27 czerwca przy okazji życzeń imieninowych powiedział, że niedługo zostanie ogłoszony jego następca.

W Kurii Rzymskiej ogłoszono nowego sekretarza Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego - o. Miguel Ángel Ayuso Guixot - kombonianin, hiszpan, islamolog.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: DexterFK w Czerwca 30, 2012, 12:51:27 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29428.php?index=29428&lang=it#NOMINA DEL VESCOVO DI ZAMOSC-LUBACZÓW (POLONIA) (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29428.php?index=29428&lang=it#NOMINA DEL VESCOVO DI ZAMOSC-LUBACZÓW (POLONIA))

Biskup Marian Rojek został biskupem zamojsko-lubaczowskim.
Można jeszcze wspomnieć, że w Łodzi abp Ziółek 22 czerwca skończył 77 lat a 27 czerwca przy okazji życzeń imieninowych powiedział, że niedługo zostanie ogłoszony jego następca.

Sobota dniem polskim  ;D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Czerwca 30, 2012, 13:04:00 pm
Cytuj
Ja mysle, ze po tych rozmowach ktos w koncu doszedl do prostego wniosku. Co my tu bedziemy dyskutowac jakies zawile sprawy ekumenizmu czy wolnosci religijnej skoro w takiej Austrii polowa ksiezy jest prawie wprost heretycka i nikt nie zamierza ich odlaczyc od Komunii z Kosciolem. Szkoda pradu na FSSPX. Lepiej ich dolaczyc i niech pomoga z Austriakami czy siostrami zakonnymi w USA :)

W czym pomogą skoro Austriacy i siostry w USA są w pełnej komunii z Kościołem - jak Pan słusznie zauważył  ???

A może to siostrzyczki pomogą w naprostowaniu fsspx? Trudno się w tym połapać. Po wydaniu encykliki Dominus Iesus - zapewniano żydów, ze nic się nie zmieniło -"nadal jesteście w Kościele".

A co ze starokatolikami ? Oni są czy nie są w komunii?

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Czerwca 30, 2012, 14:08:38 pm
Można jeszcze wspomnieć, że w Łodzi abp Ziółek 22 czerwca skończył 77 lat a 27 czerwca przy okazji życzeń imieninowych powiedział, że niedługo zostanie ogłoszony jego następca.

Tutaj trochę więcej na temat abp. Ziółka i jego odejścia:
http://expressilustrowany.pl/abp-wladyslaw-ziolek-odchodzi,artykul.html?material_id=4fec0baa9a22dd733b000000

Lada dzień będzie ogłoszona nominacja nowego abp. łódzkiego.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Lipca 02, 2012, 15:33:07 pm
Tak jak się przypuszczało został nim bp Gerhard Ludwig Müller. Lepsze to niż kardynał z Wiednia, ale...

http://www.news.va/en/news/muller-new-prefect-of-the-congregation-for-the-doc (http://www.news.va/en/news/muller-new-prefect-of-the-congregation-for-the-doc)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Lipca 02, 2012, 15:36:25 pm
Jeszcze raz DiNoia :
"It is possible to have theological disagreements while remaining in communion with the see of Peter,"

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1202720.htm
To samo po polsku:
http://www.pch24.pl/di-noia--mozna-dyskutowac-o-soborze-pozostajac-w-pelnej-jednosci,3757,i.html

Na dokładkę:
http://www.pch24.pl/arcybiskup-di-noia-o-klopotach-z-interpretacja-soboru,3888,i.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: max w Lipca 02, 2012, 15:47:31 pm
Tak jak się przypuszczało został nim bp Gerhard Ludwig Müller. Lepsze to niż kardynał z Wiednia, ale...

Wcale nie lepiej. Kard. Schönborn jest calkiem katolicki w gadce, ale w dzialaniu niepohamowany na szkode Kosciola. Pod okiem Papieza nie mialby pola do dzialania, bo urzad prefekta KNW jest obecnie bez znaczenia.
Tymczasem bp Müller WYPISUJE androny, juz mial kilka wyskokow- i na oko jego poglady na Kosciol, Niepokalane poczecie, hertykow (krytykowal czy tez przeinaczal deklaracje Dominus Iesus) sa po prostu niekatolickie. Znany jest z niecheci do FSSPX i Mszy gregorianskiej. I teraz jako calkiem mlody biskup dostanie z pewnoscia Kardynalem, zwiekszajac liczbe postepowcow i akukumenistow w kolegium kardynalskim. I to on z urzedu bedzie odpowiedzialny za kontakty z tradycjonalistami ( no chyba, ze nowomianowany v-ca przewodniczacy ecclesia dei bedzie mial na tym polu wiecej do powiedzenia....). Brrr.....
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 02, 2012, 17:50:05 pm
Cytuj
Widzę, że w ED wymiana składu na całego. Wcześniej Abp Di Noia został sekretarzem. Czyżby coś to miało oznaczać? Kard. Levadzie nie wyszło. A może jest to skład na utopienie sprawy?
Raczej nie powinno się tego odczytywać jako zniesienia za to, że coś nie wyszło. Kardynał sam rzekomo miał mówić o tym, że odchodzi. Abp Di Noia nie jest sekretarzem tylko wiceprzewodniczącym. Jak dla mnie wygląda to na zreorganizowanie komisji przed zmianami. Sam przypuszczam, że funcja wiceprzewodniczącego w komisji, któej przewodniczący ma inne funkcje może być podobna np. do wikariusza papieskiego dla Rzymu - tzn. taki zastępca, który właściwie przewodniczy za przewodniczącego. Ale nie wiem. Tak tylko przypuszczam.

Swoją drogą to po trzech latach od objęcia archidiecezji został również odwołany arcybiskup Trnavy na Słowacji. To chyba już czwarte odwołanie (nie rezygnacja). Były takie ostatnio na Sycylii, w Australii i gdzieś w Afryce. Nie znam przyczyn. Na słowackojęzycznej stronie jest napisane, że to po wizytacji Stolicy Apostolskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Lipca 02, 2012, 18:42:11 pm
Po latach tłustych przychodzą lata chude. Mieliśmy SP, zniesienie ekskomuniki, negocjacje z Bractwem zdawały się na dobrej drodze, "siostry" amerykańskie dostały reprymendę, itd.

Za dużo tego dobrego - teraz trzeba się przygotować na  gorsze lata.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Lipca 02, 2012, 19:21:28 pm
Swoją drogą to po trzech latach od objęcia archidiecezji został również odwołany arcybiskup Trnavy na Słowacji. To chyba już czwarte odwołanie (nie rezygnacja). Były takie ostatnio na Sycylii, w Australii i gdzieś w Afryce. Nie znam przyczyn. Na słowackojęzycznej stronie jest napisane, że to po wizytacji Stolicy Apostolskiej.

Usunięcie to poważna sprawa. Przeważnie w sytuacjach niejasnych namawia się biskupa by złożył rezygnację, a abp Bezák musiał się nie zgodzić i dlatego został usunięty, co jest najbardziej drastyczną formą zaprowadzenia porządku. Ja bym nazwał to krokiem desperackim ze strony Kościoła, ponieważ teraz będą kolejne ataki i niezdrowe zainteresowanie wokół tematu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 02, 2012, 20:38:04 pm
W języku polskim najwięcej o odwołaniu chyba jest tutaj  (chociaż nie znam tej strony, nie wiem co o niej myśleć):
http://wpolityce.pl/wydarzenia/31597-slowacja-arcybiskup-trnawy-zdjety-ze-stanowiska-to-wynik-wizytacji-apostolskiej-w-imieniu-kongregacji-ds-duchowienstwa (http://wpolityce.pl/wydarzenia/31597-slowacja-arcybiskup-trnawy-zdjety-ze-stanowiska-to-wynik-wizytacji-apostolskiej-w-imieniu-kongregacji-ds-duchowienstwa)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Lipca 02, 2012, 21:36:21 pm
Artykuł na temat wywiadu abp. Di Noia dla "The National Catholic Register" po jego nominacji na nowy urząd:
http://www.pch24.pl/arcybiskup-di-noia-o-klopotach-z-interpretacja-soboru,3888,i.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Bartek w Lipca 11, 2012, 12:01:30 pm
Spekuluje się od kilku dni, że nastąpcą bpa Napierały w Kaliszu ma zostać bp pomocniczy z Poznania Marek Jędraszewski.

Biskup Marek Jędraszewski będzie nowym arcybiskupem Łodzi. Zastąpi ks. abp. Władysława Ziółka, który w 2010 roku skończył 75 lat i zgodnie z Prawem Kanonicznym złożył rezygnację z pełnionego urzędu. Papież poprosił jednak abp. Ziółka o kontynuowanie posługi przez kolejne dwa lata.
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/615527,marek-jedraszewski-nowym-arcybiskupem-lodzi,id,t.html?cookie=1
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 11, 2012, 12:22:55 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29468.php?index=29468&lang=it#RINUNCIA DELL’ARCIVESCOVO METROPOLITA DI şÓDî (POLONIA) E NOMINA DEL SUCCESSORE (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29468.php?index=29468&lang=it#RINUNCIA DELL’ARCIVESCOVO METROPOLITA DI şÓDî (POLONIA) E NOMINA DEL SUCCESSORE)
Święty biuletyn to potwierdził. Szczerze mówiąc: nie spodziewałem się tego... co więcej dzisiaj nie sobota.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Lipca 11, 2012, 13:26:25 pm
Bp Jędraszewski chyba nie był wymieniany w gronie faworytów. W końcu nominacja polska nie w sobotę :P
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Lipca 21, 2012, 14:22:27 pm
http://gosc.pl/doc/1210795.Bp-Edward-Janiak-biskupem-kaliskim   
Sobota :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Lipca 21, 2012, 15:20:20 pm
Pytanie dla Państwa z Wrocławia, czy po tej zmianie możemy się spodziewać zwiększenia częstotliwości KRR, usunięcia KRR z grafiku Mszy czy też zachowania status quo?
W którą stronę "przechyla" się pogląd nowego ordynariusza na temat KRR?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 21, 2012, 21:09:16 pm
Tego też się nie spodziewałem... ale przynajmniej w sobotę.
To jeden z biskupów, których do wolnych diecezji "przymierzano" już od kilku lat. Nawet śmiano się, że powstały sporty regionalne: "rzut Jędraszewskim", "rzut Janiakiem" i inne "rzuty". Te dwa się sprawdziły.
Bp Napierała zapowiedział, że bp Janiak powinien objąć diecezję w połowie września.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Lipca 21, 2012, 23:26:43 pm
Pytanie dla Państwa z Wrocławia, czy po tej zmianie możemy się spodziewać zwiększenia częstotliwości KRR, usunięcia KRR z grafiku Mszy czy też zachowania status quo?
W którą stronę "przechyla" się pogląd nowego ordynariusza na temat KRR?

Zależy od negocjacji. Myślę, że JE. to w tym względzie o który Pan pyta, bardzo dobra zmiana in plus. JE. był wyznaczony przez Ordynariusza do prowadzenia wszelkich negocjacji ze środowiskiem FSSPX we Wrocławiu. Moje osobiste wrażenia są bardzo pozytywne na tle polskiego episkopatu, oczywiście. Warto próbować rozmawiać.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Lipca 21, 2012, 23:40:34 pm
Pytanie dla Państwa z Wrocławia, czy po tej zmianie możemy się spodziewać zwiększenia częstotliwości KRR, usunięcia KRR z grafiku Mszy czy też zachowania status quo?
W którą stronę "przechyla" się pogląd nowego ordynariusza na temat KRR?

Zależy od negocjacji. Myślę, że JE. to w tym względzie o który Pan pyta, bardzo dobra zmiana in plus. JE. był wyznaczony przez Ordynariusza do prowadzenia wszelkich negocjacji ze środowiskiem FSSPX we Wrocławiu. Moje osobiste wrażenia są bardzo pozytywne na tle polskiego episkopatu, oczywiście. Warto próbować rozmawiać.
O! To mnie Pan bardzo pozytywnie zaskoczył.
Za kilka miesięcy będę prosił o chrzest w starym rycie, to będzie pewnie pierwszy test, JE. Bp. Napierała nie widział - w tej kwestii - problemu  :]
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Lipca 21, 2012, 23:47:09 pm
To w sprawie Chrztu Pan chce iść do Biskupa ? Po co ...takie sprawy można załatwić z kapłanem zupełnie spokojnie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarod w Lipca 22, 2012, 08:44:38 am
był wyznaczony przez Ordynariusza do prowadzenia wszelkich negocjacji ze środowiskiem FSSPX we Wrocławiu.
??? O co toczyły się negocjacje?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Lipca 22, 2012, 11:22:10 am
To w sprawie Chrztu Pan chce iść do Biskupa ? Po co ...takie sprawy można załatwić z kapłanem zupełnie spokojnie.
No właśnie zobaczymy jak to będzie teraz.
Wcześniej (rok temu) chrzciliśmy syna i zgodnie z namową x. Jarosława pisaliśmy list z prośbą do JE. bp. Napierały.
Trochę dla kurtuazji, trochę żeby nie było jakichś dziwnych zarzutów ... a przede wszystkim dlatego, że był to pierwszy w historii diecezji kaliskiej chrzest w starym rycie.
Biskup wyraził zgodę.
Kilka miesięcy po nas, w ten sam sposób o chrzest poprosiła inna rodzina związana z kaliską tradycją, również uzyskali odpowiedź pozytywną.
W międzyczasie odbył się również ślub "po staremu".

Tak sobie myśleliśmy, że za trzecim razem x. Jarosław dostanie już informację od JE., żeby się więcej nie pytać tylko chrzcić "te dziecioki" ale trzeciej prośby do JE. bp. Napierały nie było.
Trzecia będzie do nowego ordynariusza, więc pewnie trza będzie napisać znowu prośbę, w sumie czy tak czy nie to zadecyduje x. Jarosław.
Wierzymy w jego "wyczucie nastroju"  ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Lipca 22, 2012, 11:35:22 am
był wyznaczony przez Ordynariusza do prowadzenia wszelkich negocjacji ze środowiskiem FSSPX we Wrocławiu.
??? O co toczyły się negocjacje?

Przykro mi...ale nie odpowiem na to pytanie.

@ Gnome, to lepiej odrazu zacznijcie od powitania JE. i wystąpienia o stałe duszpasterstwo tradycji, myślę że tak będzie najsensowniej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 22, 2012, 13:34:37 pm
Wrocław miał chyba opinię jednej z przychylniejszych KRR diecezji w Polsce. Przeszkód nie stawiają chyba również wywodzący się z tej diecezji biskupi w Świdnicy i Bydgoszczy. Trudno jednak powiedzieć jak będzie tutaj. Trzeba się modlić i rozmawiać.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Lipca 22, 2012, 22:03:16 pm
Problem jest taki że w Kaliszu jest jeden ksiądz. Ksiądz który dodatkowo studiuje w Warszawie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Lipca 23, 2012, 11:48:44 am
Problem jest taki że w Kaliszu jest jeden ksiądz. Ksiądz który dodatkowo studiuje w Warszawie.

W diecezji jest conajmniej drugi ksiądz...niestety gdiześ zesłany..
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 24, 2012, 18:29:20 pm
Pallotyn ks. Tomasz Wojda został podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Jakby ktoś pytał kto będzie następnym biskupem warszawsko-praskim  :) .
Poza tym na Ukrainie została przyjęta rezygnacja biskupa Marcjana Trofimiaka z diecezji Łuckiej. Administratorem został pomocniczy biskup Kijowski. Powodów nie znam.
No i poza tym nowy arcybiskup Glasgow w Szkocji.
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29510.php?index=29510&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29510.php?index=29510&lang=it)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 27, 2012, 12:52:01 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29518.php?index=29518&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29518.php?index=29518&lang=it)

Nowym arcybiskupem San Francisco został bp Salvatore Cordileone, dotychczasowe biskup diecezji Oakland. Znalazłem go na liście amerykańskich biskupów odprawiających w KRR więc to chyba dobra wiadomość. Chociaż nie jest to diecezja "kardynalska".

Natomiast gorzej w Szkocji: nowy metropolita Glagow jako dotychczasowy bisup Paisley nie wykazywał przychylności wobec KRR. Dobra strona jest taka, że jest nieugięty wobec homo-aktywistów i już protestują.

Jeśli chodzi o Polskę to znane już są daty ingresów nowych biskupów: Zamość 11 sierpnia, Łódź 8 września, Kalisz 15 września. Z nieobsadzonych diecezji pozostał na razie Pelplin.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lipca 27, 2012, 12:52:39 pm
Biskup Zbawiciel SerceLwa został mianowany arybiskupem Miasta Świętego Franciszka w słonecznej Kalifornii:

Il Santo Padre Benedetto XVI ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di San Francisco (U.S.A.), presentata da S.E. Mons. George H. Niederauer, in conformitŕ al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Il Papa ha nominato Arcivescovo di San Francisco (U.S.A.) S.E. Mons. Salvatore J. Cordileone, finora Vescovo di Oakland.


To b. dobra tradi wiadomość.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: triregnum w Lipca 27, 2012, 14:08:07 pm
"Gazeta Wrocławska" pisze, że do Wrocławia na miejsce abpa M. Gołębiewskiego ma przyjść abp Andrzej Dzięga ze Szczecina:
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/623737,to-nowy-wroclawski-arcybiskup-zwolennik-pis-fan-radia-maryja,id,t.html?cookie=1

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Lipca 27, 2012, 14:34:29 pm
Cytuj
"Gazeta Wrocławska" pisze, że do Wrocławia na miejsce abpa M. Gołębiewskiego ma przyjść abp Andrzej Dzięga ze Szczecina:
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/623737,to-nowy-wroclawski-arcybiskup-zwolennik-pis-fan-radia-maryja,id,t.html?cookie=1

Zwolennik RM, PiS....chyba nie tylko.
Ja na miejscu wiernych z Wrocławia przejrzałbym materiały do 1-go scrutinium. Od września ta wiedza może się przydać.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Kamil w Lipca 27, 2012, 15:15:26 pm
Cytuj
"Gazeta Wrocławska" pisze, że do Wrocławia na miejsce abpa M. Gołębiewskiego ma przyjść abp Andrzej Dzięga ze Szczecina:
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/623737,to-nowy-wroclawski-arcybiskup-zwolennik-pis-fan-radia-maryja,id,t.html?cookie=1

Zwolennik RM, PiS....chyba nie tylko.
Ja na miejscu wiernych z Wrocławia przejrzałbym materiały do 1-go scrutinium. Od września ta wiedza może się przydać.
Abp Dzięga nie jest związany z neo z tego co wiem. Jest temu tworowi przychylny, ale nie bardziej niż inni biskupi w Polsce. Raczej wśród episkopatu nie ma zbyt wielu przeciwników neokatechumenatu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lipca 27, 2012, 15:21:46 pm
Rzekomo miał kilka lat temu pozwolić ks. Wygockiemu na odprawianie KRR na terenie całej archidiecezji (ksiądz jest duchownym arch. poznańskiej, ale ma od siebie do szczecińskiej niedaleko i nieraz tam odprawiał). Nie wiem czy to prawda. Jak kto ma kontakt to może spytać x. Wygockiego. Natomiast ks. Pawłowi zdaje sie też nie rzucał żadnych kłód pod nogi. W to że zmieni archidiecezję tak szybko to bym wątpił, ale kto wie? Do tego rodzaje wiadomości o "pewnych" nominacajch podchodzę raczej sceptycznie. Czasem się sprawdzają ale nie zawsze.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: triregnum w Lipca 27, 2012, 20:18:50 pm
\W to że zmieni archidiecezję tak szybko to bym wątpił, ale kto wie? Do tego rodzaje wiadomości o "pewnych" nominacajch podchodzę raczej sceptycznie. Czasem się sprawdzają ale nie zawsze.

Oby został w Szczecinie :)

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Sierpnia 28, 2012, 19:53:57 pm
Niedawno mianowany arcybiskup San Francisco Salvatore J. Cordileone został zatrzymany przez policję. Prowadził auto pod wpływem alkoholu.

http://www.10news.com/news/31388323/detail.html

Niedawno awans a tu taka wpadka   :(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Sierpnia 28, 2012, 19:56:33 pm
Ciekawe jaka jest tam norma spożycia? :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Sierpnia 28, 2012, 20:02:06 pm
http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/arcybiskup_przeprasza_23585 (http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/arcybiskup_przeprasza_23585)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Duke w Września 04, 2012, 17:50:11 pm
Dobre chociaż i to, że przyznał się do błędu. Grunt, to teraz wyciągnąć wnioski, co by Panu Bogu w taki sposób dusz nie przysparzać.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Września 04, 2012, 18:59:01 pm
Do jakiego bledu???!!!! Od kiedy to "poziom alkoholu we krwi" stanowi kryterium grzechu ciezkiego? Jesli mial np. 0,7 (pare kieliszkow wina czyli nic), to kiedys bylby clean, bo wolno bylo 0,8, a dzis jest zbrodniarzem przeciw ludzkosci.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Września 04, 2012, 19:24:08 pm
Do jakiego bledu???!!!! Od kiedy to "poziom alkoholu we krwi" stanowi kryterium grzechu ciezkiego? Jesli mial np. 0,7 (pare kieliszkow wina czyli nic), to kiedys bylby clean, bo wolno bylo 0,8, a dzis jest zbrodniarzem przeciw ludzkosci.

W Kaliforni max to 0,08%. Mężczyzna o średniej wadze może miec tyle we krwi po trzech-czterech lampkach wina po godzinie od wypicia.

Przeprasza, bo złamał prawo.  Dura lex, sed lex. 
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Września 04, 2012, 20:07:31 pm
Aaa proszę, czyli już nie tylko negacja liczby ofiar holokaustu ale i za duży promil alkoholu awansował do miana grzechu.
No,no - coraz ciekawiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Września 04, 2012, 22:50:01 pm
Jestem w stanie zrozumiec, ze przeprasza, bo sie dal zlapac i media mogly go wykorzystac do plucia na Kosciol. Ale o ilez byloby lepiej gdyby powiedzial : "nic zlego nie zrobilem, napilem sie do obiadu jak kazdy normalny czlowiek, nie moja wina, ze totalitarna wladza wymysla glupie i niemozliwe do przestrzegania przepisy". Choc z drugiej strony wobec przewagii mediokratycznej roztropniej jest byc moze milczec albo sie ugiac. Przykre, ze wielu katolikow bedzie patrzyc na biskupa jak na nalogowego alkoholika.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Września 05, 2012, 01:05:51 am
Ale o ilez byloby lepiej gdyby powiedzial : "nic zlego nie zrobilem, napilem sie do obiadu jak kazdy normalny czlowiek, nie moja wina, ze totalitarna wladza wymysla glupie i niemozliwe do przestrzegania przepisy".

Taa, i zaraz by się pojawiła jakaś matka, ktorej syn zginął w wypadku spowodowanym przez osobę mającą we krwi dokładnie tyle samo alkoholu. Wspaniałe PR dla kościoła amerykańskiego, już widzę te tytuły:  " Katolicki arcybiskup aresztowany za jazdę po pijaku krytykuje przepisy o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym".

Trzeba jeszcze dodać, że taki poziom alkoholu, jaki miał arcybiskup ma bardzo konkretne efekty fizjologiczne: zawężenie widzenia peryferyjnego, zaburzenia percepcjii odległości, itp. Są to rzeczy dobrze udokumentowane zarówno w badaniach klinicznych, jak i poprzez statystyki wypadkow.

Osobiście nie miałbym odwagi wsiąść za kierownicę po czterech lampkach wina o wpół do pierwszej w nocy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Duke w Września 05, 2012, 09:11:01 am
Do jakiego bledu???!!!! Od kiedy to "poziom alkoholu we krwi" stanowi kryterium grzechu ciezkiego? Jesli mial np. 0,7 (pare kieliszkow wina czyli nic), to kiedys bylby clean, bo wolno bylo 0,8, a dzis jest zbrodniarzem przeciw ludzkosci.

A kto mówił, że to grzech ciężki? Ma Pan świadomość, że każda ilość alkoholu jest niebezpieczna dla prowadzącego pojazd? Powoduje opóźnienie reakcji kierowcy, zawęża się pole widzenia. Nie prowadzi się do alkoholu, można kogoś w taki sposób pozbawić życia, nawet samego siebie. Bardzo dobrze, że JE chociaż przeprosił za to.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Września 05, 2012, 09:33:51 am
Bzdura. U jednych opoznia, u innych wyostrza. Nie ma nic zlego w wypiciu alkoholu w normalnej ilosci i w prowadzeniu samochodu. Jesli "kazda ilosc", to nie nalezy tez jesc owocow ani zazywac lekarstw. Dyktatura totalitarnych rezimow (czyli wszystkich obecnych rzadow) jest straszna nie tylko dlatego, ze ustanawia glupie i uciazliwe prawa - wszak takie zawsze byly i beda - ale dlatego, ze kaze w te absurdy wierzyc jak w dogmaty wiary. I ludzie wierza. Nawet ludzie dobrej woli.

Nie znaczy to, ze przepraszajac etc. biskup zrobil zle. Ale nie dlatego, ze zrobil cos zlego za co nalezy przepraszac, ale z powodu tzw. odbioru spolecznego.

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Września 05, 2012, 19:26:16 pm
Proszę Pana, znam osoby które dopiero po piwku zaczynają ostro widzieć.

Tak na poważnie, to mamy różne fizjonomie i różnie nasze organizmy reagują.
Moim zdaniem nie alkomat a zwykły test przejścia po prostej linii daje najuczciwszy wynik.

Swoją drogą, byłem przekonany, że w Stanach takie właśnie metody się stosuje, nie widziałem, że "alkomatowe szaleństwo" zawitało również do USA.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Września 06, 2012, 08:20:34 am
Abp Gadecki na Wrocław:) co Państwo na to?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Września 06, 2012, 08:47:51 am
Cytuj
Abp Gadecki na Wrocław:) co Państwo na to?

Dobry pomysł. A abp. Nycz do Poznania. Kto do W-wy?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Września 06, 2012, 08:49:30 am
Abp Gadecki na Wrocław:) co Państwo na to?

TO rozumiem świetny dowcip miał być ...?;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Września 06, 2012, 09:34:06 am
Nie, to nie dowcip.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Września 06, 2012, 10:19:57 am
Nie, to nie dowcip.

Nie wierzę...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Maswerk w Września 06, 2012, 10:29:58 am
Mi też trudno uwierzyć... Miałby to być ów klasyczny kop w górę? A jeszcze niedawno mówiło się, że abp szykuje sobie miejsce w Rzymie...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Września 06, 2012, 10:36:09 am
Cytuj
Inicjator wielu działań ekumenicznych i na rzecz dialogu z innymi religiami. Był m.in. szefem Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, a później Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego oraz członkiem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami. Inicjator Dnia Judaizmu w Polsce.

(...)

W maju 2005 polecił usunąć z kościoła Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu zabytkową, antysemicką tablicę upamiętniającą domniemaną profanację hostii. Napis na niej głosił:
Ty Boże, jak za taką krzywdę nagrodzimy?
Twoję, gdy ciężką mękę w Poznaniu widzimy.
Ty sam Boże jakoś jest zawsze sprawiedliwy,
Ty wyniszcz aż do szczętu ten naród złośliwy.
Tablica trafiła do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Września 06, 2012, 11:18:30 am
Pan AO dał smaila w tej wieści , więc to zapewne jeno tylko taki test jest ...na rozeznanie reakcji ..:)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Trydent w Września 06, 2012, 11:27:41 am
No nie żartujcie z tym Gądeckim. :(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Wąski w Września 06, 2012, 11:32:17 am
Jeśli abp. pójdzie do Wrocławia to tylko po to, by za jakiś czas dostać kapelusz kardynalski.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Trydent w Września 06, 2012, 11:36:13 am
Dla Wrocławia to czas stracony  :'(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Września 06, 2012, 11:59:54 am
Na miejscu ksiedza Stehlina i wroclawskich wiernych Bractwa urzadzilbym nowenne w tej intencji. W Poznaniu sa owoce.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Września 06, 2012, 12:51:56 pm
Nie mówię, że taka nominacja dla abp. Gądeckiego jest niemożliwa, ale praktyka przenoszenia metropolity z jednej metropolii do drugiej jest raczej wyjątkowa. O ile się nie mylę, to w ciągu ostatnich 100 lat był tylko 1 przypadek w polskim episkopacie: abp Ziemba (z Białegostoku na Warmię w 2006 r.). Poza tym abp Gądecki musiałby ponownie prosić o paliusz.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Września 06, 2012, 13:47:04 pm
No z paliuszem to bezwzględnie największy problem, słuszna uwaga...
Przypadek nr. 2 Głodź do Gdańska.
Poznań i Wrocław wyczyszczone - bpp. Janiak i Jędraszewski do nowych diecezji, Frotuniakowi zostało dwa lata, zostali bpp. Balcerek i we Wrocławiu Siemieniewski. Obaj arybiskupi z jednego sortu - biblistów.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Września 06, 2012, 13:49:24 pm
Arcybiskup Głódź w Pradze był arcybiskupem in persona.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Września 06, 2012, 13:58:17 pm
Niemniej paliusz miał, zreszta jak juz wspomniano nie bedzie to precedens.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 06, 2012, 14:22:17 pm
Ogólnie na świecie przenoszenie ze stolicy metropolitalnej na metropolitalną co jakiś czas się zdarza. Ostatnio chociażby Monterrey-Guadalajara (Meksyk), Denver-Philadelphia (USA) czy Wenecja-Mediolan.

Cytuj
Niemniej paliusz miał, zreszta jak juz wspomniano nie bedzie to precedens.
Abp Głódź na Pradze nie miał paliusza.

A jak znam Pana AO to pewnie bpowi Janiakowi załatwił ten Kalisz  :) .

A tak na poważnie: co do tego "wyczyszczenia" - czemu to ma służyć?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Września 06, 2012, 14:34:05 pm
Oraz np. Moskwa - Mińsk
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Września 07, 2012, 10:32:14 am
re Ageb - Temu że jak przyjdzie nowy dobiera sam sobie współpracowników.
A głodź rzeczywiście nie miał paliusza - metropolici mają paliusze nie zaś wszsycy arcybiskupi.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 07, 2012, 11:18:29 am
Cytuj
re Ageb - Temu że jak przyjdzie nowy dobiera sam sobie współpracowników.
W Poznaniu abp Gądecki przez 10 lat miał trzech biskupów pomocniczych po dwóch poprzednikach i żadnego nowego nie wprowadził. Archidiecezji Łódzkiej też teraz nie "czyszczono" (chyba, że jeszcze będą). Poza tym biskup nie dobiera sobie biskupów pomocniczych sam. Jest cała machina nuncjuszowo-kongregacyjna, która tychże wyznaczy a papież zatwierdzi (owszem biskup sam zgłasza kandydatów ale "machina" i tak może zrobić po swojemu).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Września 08, 2012, 00:15:06 am
A mnie dziwi/smieszy/niepokoi/zastanawia/bulwersuje ciagle przenoszenie biskupow z gorszej diecezji do lepszej, ze wschodu na zachod, z polnocy na poludnie, z diecezji do archidiecezji, z gorszej archidiecezji do lepszej archidiecezji - ilez mozna. A juz zupelnie najlepsze jest mianowanie albo przenoszenie biskupow blisko 70tki (wiem, wiem - abp Gadecki ma zaledwie 63 lata), ktorzy beda biskupami kilka lat i pojda na emeryture. Przeciez taki (arcy)biskup nawet jezeli by chcial cos zrobic, to i tak nie da rady - nawet nie z powodu zmeczenia, ale braku czasu - stanie sie wiec po prostu administratorem diecezji na pare lat.
Oczywiscie chcialbym rowniez wierzyc, ze nie wchodzi tu w gre zwykla ludzka ambicja, ktora kaze starac sie wszelkimi sposobami o lepsza posade ;). Chyba mial racje kilkanascie juz chyba lat temu kard. Gantin, wtedy juz byly prefekt kongregacji biskupow, ktory wyrazaŁ swoje zdziwienie pielgrzymkami biskupow do Watykanu i probami zalatwienia sobie lepszej diecezji, na jaka sobie swoim zdaniem zasluzyli...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 14, 2012, 15:12:50 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29645.php?index=29645&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29645.php?index=29645&lang=it)
W Ameryce w diecezji Lincoln biskup Fabian Bruskewitz (77 l.) odchodzi na emeryturę, na jego miejsce przychodzi dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji Denver - James Douglas Conley (57 l., w wieku 20 lat przeszedł na katolicyzm, nie wiem z czego ale przyjął wtedy chrzest, tak mówi przynajmniej "Święty Biuletyn").
Obydwa nazwiska są na liście biskupów, którzy odprawiali w KRR.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Września 14, 2012, 21:01:42 pm
(http://www.fssp.org/album/O20091107/minor%20orders%20and%20diaconate%207%20nov%202009-16.jpg)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Regiomontanus w Września 14, 2012, 22:19:34 pm
James Douglas Conley (57 l., w wieku 20 lat przeszedł na katolicyzm, nie wiem z czego

Z prezbiterianizmu. To ważna nominacja dla kościoła w USA.

Bp Bruskewitz był bardzo przychylnie nastawiony do FSSP, które ma  seminarium w jego diecezji, w Denton w stanie Nebraska. To on właśnie konsekrował dwa lata temu kaplicę FSSP w Denton.

Wszystko wskazuje na to, że bp Conley będzie kontynuował linię poprzednika. Wiadomo, że ma wielu przyjaciół wśród tradsów, sam odprawia w KRR. Ciekawe, czy utrzyma zakaz ministrantek, który wprowadził bp  Bruskewitz.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Września 14, 2012, 23:19:56 pm
Diecezja Lincoln jest jedyna w USA, gdzie dziewczyny nie moga byc ministrantkami. Co ciekawe w diecezji, gdzie jest niecale  100 tys. katolikow jest 44 seminarzystow (pewnie licza rowniez z nizszych seminariow, bo diakonow przed swieceniami kaplanskimi jest tylko 2, ale to i tak duzo jak na USA i na taka mala ilosc katolikow): http://www.dioceseoflincoln.org/Pages/about_home.aspx.
Na innej stronie czytalem, ze biskup byl bardzo konserwatywny, ze w calej diecezji jest bardzo tradycyjna katolicka poboznosc, ze nie ma ministrantek (o czym juz bylo pisane) a liczba powolan z tej diecezji jest wyjatkowo wysoka - ciekawe jest, jakie sa tego przyczyny...
I jeszcze jeden ciekawy artykul: http://journalstar.com/lifestyles/faith-and-values/pope-names-names-james-conley-new-bishop-of-lincoln-catholic/article_d4889fb0-fe5c-11e1-b16f-0019bb2963f4.html. Zmian wielkich pewnie nie bedzie "pod" nowym biskupem. A bp Bruskewitz zalozyl dwa seminaria:
http://www.stgregoryseminary.edu/,
http://www.fsspolgs.org/index.html.
Naprawde jest to ciekawe :).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Września 15, 2012, 10:57:22 am
Szkoda tylko że u nas nie jest ciekawie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Września 15, 2012, 12:38:45 pm
Szkoda tylko że u nas nie jest ciekawie.
U nas tez nie. Albo scislej jest ciekawie inaczej - i to bardzo inaczej...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Września 15, 2012, 12:47:27 pm
Mnie martwi trochę oderwanie naszych księży czy tym bardziej biskupów od rzeczywistości. Z wiernych to co poniektórzy znają tylko tzw. "elitę": lekarzy, adwokatów, z policjantów to komendantów.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Września 15, 2012, 13:28:50 pm
ad Major
To jest bardzo skomplikowany temat. Jest prawda, ze wielu ksiezy jest oderwanych od rzeczywistosci, ale nie ze wzgledu na fakt bycia ksiedzem (bo czasem takie opinie tez sie zdarzaja i sa bardzo dla niekotrych wygodne), ale przez to, ze nie chca znac sytuacji. Z drugiej strony nie moga wiediec i doswiadczac wszystkiego, bo o wielu rzeczach sie ni maja od kogo dowiedziec a parafianie sami nie beda mowic nie wiadomo o czym. Mnie tez kiedys nie przyszloby nigdy do glowy  jako czlowiekowi przeciez w miare zaangazowanemu w zycie parafialne, zeby z ksiezmi dzielic swoje problemy czy tez miec potrzebe spotykania sie z nimi. Wiec na pierwszy rzut oka jest to kolo bez wyjscia.
Rozwiazanie chyba jakies jednak jest: miec swoich znajomych, nie tylko ksiezy (bo ksiezy najlatwiej miec), ale normalnych ludzi, zajmujacych sie roznymi rzeczami i dbac o kontakty z nimi. I tez wszystkiego sie czlowiek nie dowie, ale przynajmniej bedzie mial jakis wglad, czym zyja inni ludzie, jakie sa poglady na swiat, zycie itd, jakie sa nurty myslowe w kulturze czy w spoleczenstwie. I oczywiscie interesowac sie swiatem (niekoniecznie czytajac komentarze internautow pod artykulami dotyczacymi Kosciola - choc one tez COS moga powiedziec), duzo myslec i nie zamykac sie w swoim koscielno-parafialnym swiecie, bo nawet dla ludzi wierzacych Kosciol i wiara nie sa wszystkim i nie chodzi o to, zeby byly.
A co do "elyt" - jest naturalne, ze ksiedzu lepiej sie porozumiec z czlowiekiem wyksztalconym - chcialbym, zeby to byl glowny powod. Bywa czasem/czesto, ze ksiadz ma parcie na elity z roznych powodow i lubi sie takimi ludzmi otaczac, bo ma poczucie bycia kims lepszym (i takie sytuacje chyba tez znam - "chyba", bo nie moge oceniac) a to juz dobre nie jest.
A biskupi? No coz. Pewnie tez wszystkiego sie nie dowiedza, ale moze sie im nie chce wyjsc z kokonu swojego biskupstwa i dbac o miedzyludzkie relacje a przeciez jakies normalne znajomosci chyba kazdy ma, chyba, ze dal kiedys do zrozumienia innym, ze teraz juz jest BISKUPEM i z nimi nie ma nic wspolnego albo w ogole o takie kontakty nie dbal. Ale czy taki czlowiek (ktory nie umie zadbac o zwyczajne miedzyludzkie relacje albo musi w kazdej sytuacji biskupiec) w ogole powinien byc biskupem? Znam sytuacje, ze jeden biskup diecezjalny z terenu Polski cale dwa tygodnie urlopu spedzil zamkniety w swoim mieszkaniu (bo nie mial z kim jechac na wakacje) a jedyna rozrywka bylo chodzenie wokol kurii (dobrze, ze chociaz z rozancem).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 15, 2012, 13:54:52 pm
Cytuj
http://a przeciez jakies normalne znajomosci chyba kazdy ma
Ś.P. bp Samsel podobno lubił prosiaki.  :) Ale stąd ta znajomość, że będąc na wsi lubił wejść do obory.

A dzisiaj przyjęta została rezygnacja biskupa Bogdana Wojtusia w Gnieźnie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Września 15, 2012, 14:25:43 pm
Biskupi chyba lubia takie rzeczy ;). Tutaj tez sa zdjecia pewnego nie-polskiego biskupa:
http://picasaweb.google.com/100341075485310764790/PripravaNaPles?authkey=Gv1sRgCJiStYeOpt6c0wE#5563257168419736930
http://picasaweb.google.com/100341075485310764790/PripravaNaPles?authkey=Gv1sRgCJiStYeOpt6c0wE#5563257206620121666
Prosze zgadnac, ktory to biskup, hehe. Wiecej fotek tutaj:
http://picasaweb.google.com/100341075485310764790/PripravaNaPles?authkey=Gv1sRgCJiStYeOpt6c0wE#
Dla wyjasnienia podam, ze zabíjačka (czyli swiniobicie) to taki narodowy czeski sport (nie mylic z czeskim filmem ;D) i jest waznym elementem czeskiego duszpasterstwa, co widac na powyzszych zdjeciach ;).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 15, 2012, 20:03:36 pm
Cytuj
Biskupi chyba lubia takie rzeczy .
Wspomniany biskup Samsel sam pochodził ze wsi i stąd miał sentyment do gospodarstw no i jak gdzie był to do prosiaków sobie zajrzał. O jego udziale (jako biskupa) w świniobiciach w każdym razie nie słyszałem  :) ... No ale z Mazur do Czech jest kawałek.
Biskupa ze zdjęcia nie rozpoznaję.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Piscator w Września 15, 2012, 20:46:15 pm
Panie Majorze, jest chyba normalne, że proboszcz (już o biskupie nie wspominając) szczególnie stara się wpływać na tych, których w niektórych teoriach społecznych nazywa się "liderami opinii". Taki przedstawiciel "elitki" ma, z racji swego położenia w strukturze społecznej, możliwość oddziaływania na całe rzesze maluczkich, natomiast prostaczek może mieć jakiśtam wpływ raptem na paru swoich sąsiadów. I z tego też względu kilka minut poświęcone jednemu z kilkunastu może przedstawicieli "elitki" może być o wiele bardziej owocne (już nie mówiąc o tym, że jest możliwe czasowo) niż poświęcanie długich godzin na próbę osobistego kontaktu z setkami, jak nie tysiącami maluczkich w parafii.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Września 15, 2012, 21:29:16 pm
Panie Piscator. Obawiam się że jest Pan w błędzie. Przedstawiciela 'elitki" ( w wielu wypadkach) mało interesuje los i życie "pani tereski" z tesco. Natomiast interesuje żeby napić się wódki z gliniarzem w stopniu oficerskim( nie tylko) który pchnie sprawę panu mecenasowi. Oczywiście nie za darmo. Wolałbym żeby biskupi i proboszczowie pamiętali że tacka składa się ze składek tych, którzy zarabiają najmniej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Września 16, 2012, 00:50:21 am
Ad Aqeb
Nie twierdzilem, ze biskup Samsel lubil swiniobicia, ale ze inni biskupi (w tym wypadku czescy) tez lubia inne nie-biskupie zajecia. W gruncie rzeczy nie jest to przeciez zle. Biskup na zdjeciach to pan w okularach - na pierwszym zdjeciu w czarnej czapce, na drugim z nozem w rece ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 16, 2012, 12:07:53 pm
http://www.doo.cz/biskupstvi/biskup.html (http://www.doo.cz/biskupstvi/biskup.html)
To ten sam?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: gnome w Września 16, 2012, 20:25:04 pm
Biskupi chyba lubia takie rzeczy ;). Tutaj tez sa zdjecia pewnego nie-polskiego biskupa:
http://picasaweb.google.com/100341075485310764790/PripravaNaPles?authkey=Gv1sRgCJiStYeOpt6c0wE#5563257168419736930
http://picasaweb.google.com/100341075485310764790/PripravaNaPles?authkey=Gv1sRgCJiStYeOpt6c0wE#5563257206620121666
Prosze zgadnac, ktory to biskup, hehe. Wiecej fotek tutaj:
http://picasaweb.google.com/100341075485310764790/PripravaNaPles?authkey=Gv1sRgCJiStYeOpt6c0wE#
Dla wyjasnienia podam, ze zabíjačka (czyli swiniobicie) to taki narodowy czeski sport (nie mylic z czeskim filmem ;D) i jest waznym elementem czeskiego duszpasterstwa, co widac na powyzszych zdjeciach ;).
Każdy (nie każdy o tym wie, bo nie każdy spróbował) dorosły mężczyzna "lubi" raz na jakiś czas zaszlachtować i oprawić zwierzę.
Zając, sarna czy dzik na polowaniu. Królik, kaczka czy świniak w gospodarstwie. Karp na święta ...itd.

To jest takie... hmm... naturalne i jest bardzo OK  ;D

Biskup też mężczyzna więc nie ma się co dziwić, że jeśli pochodzi ze wsi i poznał co to znaczy świniobicie, to czasem za tym zatęskni.

Co do znajomości z "elitą" to raczej wynika to w mniejszym stopniu z winy samych duchownych a w większym z winy wiernych.
Ja to widzę tak, biedny się wstydzi, biedny jest zakompleksiony itd. itp.
Zamożny, ma najczęściej mniej kompleksów (przynajmniej ma inne), nie boi się i nie wstydzi zaprosić proboszcza czy też biskupa na kolację czy "imieniny". To wszystko.
Nie chce mi się wierzyć, że przysłowiowy proboszcz, przysłowiowej pani z kasy w Lidlu odmówi zaproszenia na obiad dlatego, że jest biedna.
Nie wierzę też, że jednocześnie przyjmie zaproszenie biznesmena dlatego, że ten jest zamożny.
Po prostu pani z kasy w markecie nigdy go nie zaprosi a biznesmen i owszem.

Pewnie zdarzają się wyjątki od tej reguły ale ... tylko wyjątki.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Września 17, 2012, 20:11:19 pm
Czy ktoś z Państwa bliżej zna osobę ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka SDB rektora  KUL-u :)?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Lvsaticvs w Września 17, 2012, 20:21:51 pm
Nie. A powinniśmy?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Września 17, 2012, 22:01:29 pm
:) no w każdym razie tego:)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 18, 2012, 20:34:32 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29673.php?index=29673&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29673.php?index=29673&lang=it)
Nominacje uczestników Synodu Biskupów. Są różne. Tutaj warto zauważyć, że z Francji jest tylko bp Rey.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Września 18, 2012, 20:39:56 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29673.php?index=29673&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29673.php?index=29673&lang=it)
Nominacje uczestników Synodu Biskupów. Są różne. Tutaj warto zauważyć, że z Francji jest tylko bp Rey.
Jest jeszcze  A Kard 23
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 18, 2012, 20:42:35 pm
Rzeczywiście, przeoczyłem...Może nie chciałem widzieć?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Września 18, 2012, 21:47:45 pm
Bp. Rey jest szykowany na jakas duza stolice. Skoro Poitiers dostal kto inny, i Tours, to znaczy, ze Benedykt XVI szykuje go na stolec marsylski.

A kard. 23 to wszedobylski mini-Lustiger, ktory wszedzie sie wkreci i rozdaje czesc kart ponad glowa nuncjusza. Ostatnio z jego ekipy zostal mianowany ordyanriusz mojej diecezji.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Września 18, 2012, 22:07:34 pm
Bp. Rey jest szykowany na jakas duza stolice. Skoro Poitiers dostal kto inny, i Tours, to znaczy, ze Benedykt XVI szykuje go na stolec marsylski.
To znaczy, że będzie kardynalat dla niego? (retorycznie)

A kard. 23 to wszedobylski mini-Lustiger, ktory wszedzie sie wkreci i rozdaje czesc kart ponad glowa nuncjusza. Ostatnio z jego ekipy zostal mianowany ordyanriusz mojej diecezji.
[/quote]
Ale on chyba ciut lepszy od popszedniego? Nie?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Września 18, 2012, 22:17:09 pm
Podobno. Poprzedni niegdy nie przyjezdzal do quasi-parafii petrystow, a na bierzmowanie wysylal wikariusza generalnego. Msze po Summorum P. urzadzil raz w miesiacu w szpitalnej kaplicy. Nie odpowiada na zadne prosby wiernych, a samych grup stabilnych jest kilka jesli nie kilkanascie. Ma pod nosem stodole IDP, a ta caly czas dziala na nielegalu. Za to Bractwo kwitnie : otworzylo niedawno nowa kaplice. BTW. po wakacjach z zaskoczeniem skonstatowalem znaczacy skok procentowy w mojej kaplicy. Jak sie czlowiek spozni, to nie ma miejsc siedzacych, a srodek "nawy" zawalaja wozki dzieciece.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: kurak w Września 18, 2012, 23:31:20 pm
A która to kaplica?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Września 20, 2012, 13:24:54 pm
KAI: Papież pragnie, aby stosunkowo niedługo odbył się kolejny konsystorz dla kreowania nowych kardynałów - donosi na łamach portalu vaticaninsider emerytowany watykanista La Stampy Marco Tosatti.

http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x58775/konsystorz-w-listopadzie-czy-w-lutym/ (http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x58775/konsystorz-w-listopadzie-czy-w-lutym/)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 21, 2012, 13:40:57 pm
http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x58775/konsystorz-w-listopadzie-czy-w-lutym/ (http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x58775/konsystorz-w-listopadzie-czy-w-lutym/)
Jedno miejsce elektorskie jeszcze się zwolniło, ponieważ z dosyć licznego grona emerytowanych penitencjarzy większych awansował akurat najmłodszy z nich.
+RIP+
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Września 22, 2012, 20:28:12 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29701.php?index=29701&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29701.php?index=29701&lang=it)
Biuletyn podaje wiadomość o nominacji nowego dziekana Roty Rzymskiej. Nie podaje ani wcześniej nic nie podał o emeryturze biskupa Stankiewicza (czasem tak bywa z ogłaszaniem nominacji w Kurii Rzymskiej).
Nowym dziekanem został ks. Pio Vito Pinto - dotychczasowy audytor (71 lat, ksiądz diecezji Avellino w Kampanii).
http://pl.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=623731 (http://pl.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=623731)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 01, 2012, 22:03:11 pm
Przyjęto rezygnacje biskupów Erfurtu i Passau. Są już więc w Niemczech cztery nieobsadzone diecezje (Drezno, Ratyzbona, Erfurt, Passau).
We Włoszech przedwczoraj dotychczasowy generał Misjonarzy św. Karola Boromeusza - ks. Massimo Camisasca -dostał nominację na biskupa Reggio d'Emilia. Z tego zgromadzenia wywodzi się również abp Paolo Pezzi z Moskwy. Są oni mocno powiązani z ruchem "Communione e Liberazione". Nie wiem jak z tym będzie bo jedni przedstawiają ich jako mocno posoborowych inni jako umiarkowanych czy nawet przychylnych dla Tradycjonalistów (być może to przez kard. Scolę, które również ma jakieś związki z tym ruchem, a w dyskusjach episkopatu Włoch "bronił" motu proprio SP).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Października 01, 2012, 22:21:42 pm
W Pasawie kilka lat temu srasznie gonili ksiezy "klasycznych" tzn. po linii ratzingerowskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Października 02, 2012, 10:11:38 am
Dla mnie nie podoba się taka polityka Stolicy Apostolskiej. Przyjmują rezygnacje biskupów ze względu na wiek ale nie mianują następców, poszerzając tym samym listę wakansów (których ogólnie jest niemało). Mógłbym jeszcze zrozumieć przedwczesną rezygnację bp. Wanke z Erfurtu ale co do bp. Schramle to chyba wiadomo od dwóch lat, że osiągnął wiek emerytalny i można było przygotować nominację następcy. Podobna sytuacja ostatnio miała miejsce w USA w diecezji Rochester. Bp Clark po 33 latach rządów przeszedł na emeryturę i zamiast mianować nowego ordynariusza, wyznaczono tylko administratora apostolskiego, co zapowiada długi wakans.  Podobnych przykładów jest wiele. Czyżby, wedle słów kard. Ouelleta, nie było chętnych do biskupstwa?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Października 02, 2012, 10:17:38 am
W wielu diecezjach tak faktycznie jest : znalezienie kandydata graniczy z cudem. Raz ze ksiezy coraz mniej i sa coraz starsi, dwa ze maja kiepskie wyksztalcenie (prawo kanoniczne, ekonomia etc.) i nie maja kwalifikacji, by zajmowac sie procesami o pedofilie i splacaniem dlugow, a trzy ze malo kto ma ochote przejsc do historii jako ten, ktory gasi swiatlo i zamyka drzwi. Pasterzem chce byc niejeden, ale syndykiem masy upadlosciowej...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Października 02, 2012, 10:26:10 am
W czasach przedsoborowych raczej takich problemów nie było, diecezje ustawicznie się rozwijały (rosła liczba wiernych i kapłanów) to i kandydatów na biskupów nietrudno było znaleźć. A dziś mamy "wiosnę Kościoła"... ech...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Października 02, 2012, 12:24:37 pm
<mode ajronia = on>
Bp. Wanke - to chyba zdymisjonowany został za nazwisko (niektórzy z krajów anglijęzycznych mogli je źle kojarzyć - he he).
A swoją drogą mamy przecież 4-ech tradi-biskupów, którzy na pewno chcieliby jakąś diecezję objąć
<mode ajronia = off>
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Października 02, 2012, 18:24:04 pm
W wielu diecezjach tak faktycznie jest : znalezienie kandydata graniczy z cudem.
Ciekawe, czy w Polsce tez nie ma chetnych ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: superfluus w Października 02, 2012, 19:17:33 pm
taaa, w Polsce oczywiście chętnych jest wielu, oczywiście głównie profesorowie lub zasłużeni kurialiści, najmniej duszpasterzy. nie wiem, jak jest teraz, ale w tzw. "środowisku" znane są historie jeszcze sprzed kilku, jak to nie jeden ambitny aspirant, który chciał np. "lepszą"diecezję" m. in. jeździł do Pałacyku w Al. Szucha z prezentami czy odnawiał/rozwijał znajomości w Watykanie...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Października 02, 2012, 20:42:36 pm
@ superfluus
:)
Byc biskupem nawet w Polsce chyba nie jest tak calkiem latwym i przyjemnym, jak by sie moglo wydawac - szczegolnie, jesli jakis biskup chce zachowac resztki zdrowego rozsadku, nie pozwolic innym wplywac na siebie i nie odizolowac sie od rzeczywistosci. A obawiam sie, ze nie wszystkim sie to udaje.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 02, 2012, 21:03:22 pm
Są w Polsce duchowni co do których krążą ploty jakoby odmówili biskupstwa. Natomiast raczej te rzeczy nie są ujawniane i pozostają w wymiarze plót.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: superfluus w Października 02, 2012, 21:16:03 pm
@ Ageb:

Słusznie Pan pisze. Nie wiem, ile i na czyj temat Pan słyszał, to nieważne. Ale akurat w przypadku jedynej plotki (jednej osoby), jaką ja słyszałem, to mogę powiedzieć, że jest prawdziwa, bo dane mi było poznać tę osobę. Rzeczywiście, otrzymała i nie przyjęła propozycji. Oczywiście nic więcej dodać nie mogę.  :-X
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 06, 2012, 12:27:40 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29796.php?index=29796&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29796.php?index=29796&lang=it)
Biskup Edward Frankowski idzie na emeryturę, ks. prał. Charles J. Scicluna (dotychczas promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary) został biskupem pomocniczym na Malcie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Października 18, 2012, 12:36:59 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29859.php?index=29859&lang=en

Abp Joseph Tobin CSsR, dotychczasowy sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i były generał redemptorystów został nowym arcybiskupem Indianapolis. To dość niespodziewana nominacja, nie był wymieniany w gronie faworytów.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Października 18, 2012, 12:41:34 pm
Jako generał CSsR był bardzo życzliwy dla dzieł Ojca Tadeusza Rydzyka.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Października 18, 2012, 13:01:40 pm
Na początku lipca tego roku to właśnie on odprawił w Częstochowie mszę św. dla Rodziny Radia Maryja i skierował do jej uczestników kilka życzliwych słów na zakończenie mszy.

Link do wypowiedzi w czasie mszy:
http://www.youtube.com/watch?v=bHfWltTj1Jg
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 18, 2012, 14:09:38 pm
Cytuj
To dość niespodziewana nominacja, nie był wymieniany w gronie faworytów.
A kto był?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 20, 2012, 14:01:27 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29867.php?index=29867&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29867.php?index=29867&lang=it)
We Włoszech jest następca biskupa Francesco Moraglia w diecezji La Spezia - bp Luigi Palletti - dotychczas biskup pomocniczy w Genui, czyli również Genueńczyk. Nie wiem czy można się w związku z tym spodziewać tej samej linii (konserwatywnych Genueńczyków po kardynale Siri, do których to mają się zaliczać abp Moraglia czy kard. Piacenza a także k. Guido Marini).
Kolejny Genueńczyk - ks. Guido Gallese - został biskupem diecezji Alessandria (poprzednim był obecny kardynał Giuseppe Versaldi  - przewodniczący Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Października 20, 2012, 14:31:39 pm
A kto był?

W pierwszym wrażeniu trochę się zagalopowałem z tą wypowiedzią :P bo sam nie znam nazwisk. Wydawało się że zostanie nim jakiś krajowy biskup, a nie z Kurii Rzymskiej. W każdym razie sam nominat podczas konferencji prasowej opowiadał o swoim zdziwieniu gdy kard. Bertone powiedział mu o nominacji. Nie pracował przecież nigdy jako biskup diecezjalny a tu od razu metropolitą został.

A co do dzisiejszych nominacji to archidiecezja genuańska rządzi :P
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eochaid w Października 25, 2012, 09:32:01 am
Po ostatnich wydarzeniach i komentarzach - taka sobie myśl...

Mianowanie abp Gerarda Müllera na stanowisko prefekta KNW, jest jasnym sygnałem nie tylko linii obecnego pontyfikatu ale też, być może zapowiedzią jaka będzie ta linia w przyszłości. Stanowisko szefa KNW, niejednokrotnie w historii było jedną z kilku przysłowiowych trampolin, z której porządnie wybiwszy sie często ląduje się na… sami-wiecie-czym. Nie twierdzę wprost, że abp Müller to przyszły papież, ale zapewne kogoś takiego – twardego i stanowczego rządcę, chciałby widzieć Benedykt XVI jako swego następcę. Naturalnie teologia abp Müllera, jest… hmmm… nie zawsze ortodoksyjna ale być może papież, za główne zadanie swego następcy uznaje zręczne doprowadzenie do przywrócenia dyscypliny w Kościele. Gdy panuje liberalny chaos, potrzebny jest polityk, który nie od razu weźmie za twarz (bo będzie bunt), ale który zręcznymi posunięciami spowoduje, że posłuszeństwo stanie się modne, opłacalne i pożądane.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jean Raspail w Października 25, 2012, 11:53:19 am
Po ostatnich wydarzeniach i komentarzach - taka sobie myśl...

Mianowanie abp Gerarda Müllera na stanowisko prefekta KNW, jest jasnym sygnałem nie tylko linii obecnego pontyfikatu ale też, być może zapowiedzią jaka będzie ta linia w przyszłości. Stanowisko szefa KNW, niejednokrotnie w historii było jedną z kilku przysłowiowych trampolin, z której porządnie wybiwszy sie często ląduje się na… sami-wiecie-czym. Nie twierdzę wprost, że abp Müller to przyszły papież, ale zapewne kogoś takiego – twardego i stanowczego rządcę, chciałby widzieć Benedykt XVI jako swego następcę. Naturalnie teologia abp Müllera, jest… hmmm… nie zawsze ortodoksyjna ale być może papież, za główne zadanie swego następcy uznaje zręczne doprowadzenie do przywrócenia dyscypliny w Kościele. Gdy panuje liberalny chaos, potrzebny jest polityk, który nie od razu weźmie za twarz (bo będzie bunt), ale który zręcznymi posunięciami spowoduje, że posłuszeństwo stanie się modne, opłacalne i pożądane.

Posłuszeństwo wobec niego czy wobec Kościoła i Jego Magisterium?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: daniel89 w Października 26, 2012, 12:58:27 pm
http://www.pch24.pl/papiez-oglosil-nazwiska-szesciu-nowych-kardynalow,6924,i.html

Cytuj
Do Kolegium Kardynalskiego wejdą: prefekt Domu Papieskiego, amerykański arcybiskup James Michael Harvey, maronicki patriarcha Antiochii (Liban) Bechara Boutros Rai, arcybiskup Baselios Cleemis Thottunkal z Kościoła syro-malankarskiego w Indiach, arcybiskup Abudży (Nigeria) John Olorunfemi Onaiyekan, metropolita Bogoty (Kolumbia) Ruben Salazar Gomez i arcybiskup Manili (Filipiny) Luis Antonio Tagle.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: rysio w Października 26, 2012, 16:11:57 pm
Cytuj
że posłuszeństwo stanie się modne, opłacalne i pożądane.

Posłuszeństwo ma być.... opłacalne. Czyli wszystko po staremu (BMW).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Października 27, 2012, 14:01:30 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29910.php?index=29910&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29910.php?index=29910&lang=it)
Bp Ryszard Kasyna został biskupem pelplińskim.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Października 27, 2012, 14:21:10 pm
Sobota :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Jarod w Października 27, 2012, 14:36:23 pm
Może bp. Sławoj się z nimi nie dogadywał... :)

BTW, to kolega posła T. Cymańskiego.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Listopada 02, 2012, 18:38:07 pm
W listopadzie kolejne decyzje personalne Benedykta XVI?

Jeszcze w tym tygodniu Ojciec Święty mianuje nowego jałmużnika papieskiego, a w najbliższych tygodniach można się spodziewać ogłoszenia nazwiska nowego przełożonego Prefektury Domu Papieskiego oraz nuncjuszy w niektórych krajach – twierdzi na łamach portalu vaticaninsider Andrea Tornielli.
Zdaniem tego dobrze zazwyczaj poinformowanego włoskiego watykanisty, dotychczasowego jałmużnika, Hiszpana abp Félixa del Blanco Prieto, który 15 czerwca br. ukończył 75 lat, ma zastąpić 60-letni Włoch ks. prałat Guido Pozzo. Od 2009 jest on sekretarzem Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, prowadzącej niełatwy dialog z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X, założonym przez abp Marcela Lefebvre'a.

Za: KAI (http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x60296/w-listopadzie-kolejne-decyzje-personalne-benedykta-xvi/)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Listopada 02, 2012, 20:53:18 pm
Promoveatur ut amoveatur. Jak widac w nuncjaturze w Teheranie nie ma wakatu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Listopada 03, 2012, 16:35:07 pm
Promoveatur ut amoveatur. Jak widac w nuncjaturze w Teheranie nie ma wakatu.

Potwierdzenie wiadomości: http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x60319/negocjator-z-lefebrystami-nowym-jalmuznikiem-papieskim/ (http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x60319/negocjator-z-lefebrystami-nowym-jalmuznikiem-papieskim/)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Listopada 05, 2012, 18:30:03 pm
http://gosc.pl/doc/1349473.Papiez-przyjal-rezygnacje-metropolity-wroclawskiego
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 09, 2012, 13:54:27 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29997.php?index=29997&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29997.php?index=29997&lang=it)

Ks. Angelo Vincenzo Zani (diec. Brescia) został sekretarzem Kongregacji ds.Wychowania Katolickiego i tytularnym arcybiskupem Volturno, od ok. 10 lat jest podsekretarzem tejże Kongregacji.

W Ameryce jest nowy bp pomocniczy w Bostonie - ks. Robert P. Deeley, niegdysiejszy urzędnik Kongregacji Nauki Wiary (2004-2011).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Listopada 10, 2012, 14:37:36 pm
Nominacje w nowo utworzonej Papieskiej Akademii Języka Łacińskiego: Przewodniczący: prof. Ivano Dionigi; Sekretarz: ks. Roberto Spataro, SDB.
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30003.php?index=30003&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30003.php?index=30003&lang=it)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 17, 2012, 12:37:23 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30041.php?index=30041&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30041.php?index=30041&lang=it)

Ks. Henryk Ciereszko - biskupem pomocniczym Archidiecezji Białostockiej (dotychczas ojciec duchowny duchowieństwa i wykładowca w seminarium duchownym).
Więcej o nowym biskupie: http://archibial.pl/news.php?id=774 (http://archibial.pl/news.php?id=774)

Można jeszcze zwrócić uwagę na nowego metropolitę Rawenny we Włoszech. Dotychczasowy biskup pomocniczy w Reggio Emilia, gdzie również dopiero co przychodzi nowy biskup. Rawenna ma podobno pewną "tradycję" odcinania się od Rzymu - jakby pewien "kompleks" z czasów późnego cesarstwa (kiedy była siedzibą cesarza) i później jeszcze czasów ostrogockich (siedziba Teodoryka) i bizantyjskich (Justynian na nią "chuchał i dmuchał"). Nigdy tam nie byłem ale taką opinię słyszałem. Jak to wygląda w praktyce - nie wiem. W Rawennie rezyduje obecnie także najstarszy kardynał - emerytowany arcybiskup Ersilio Tonnini (98 lat).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Listopada 17, 2012, 15:03:49 pm
O nominacji masona Vanderlei Salvador Bagnato do Papieskiej Akademii Nau nikt sie w Polsce nie wspominal?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 17, 2012, 19:57:54 pm
Nie wiem, ale tych nominacji (do Papieskiej Akademii Nauk) strony, które sprawdzam chyba raczej nie podają (przynajmniej ostatnio niec sobie nie przypominam, chyba że to dopiero ma być). Smuci to ale już mnie nie dziwi. Różne tam nominacje ostatnio bywały. Tłumaczyć to chyba można tak, że nominują tam naukowców ze względu na jakieś osiągnięcie naukowe z przymrużeniem oka na wszystko inne. Nie wiem też jak to się odbywa. Czy to papież mianuje osobiście czy tylko zatwierdza czy nawet nie zatwierdza... Jak się nie mylę to Papieska Akademia Nauk bierze się chyba z jakiegoś kolegium założonego chyba przez Medyceuszy, które biskupi Rzymu potem "zaadoptowali". Wiem, że to wiele nie zmienia bo i tak w oczy rzuca się nazwa "papieska". W każdym razie nie wiem w  jaki sposób nominowani są do niej naukowcy.
A tenże mason to z jakiej dziedziny?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Listopada 17, 2012, 20:05:41 pm
Członkiem tego gremium jest też Stephen Hawking, więc raczej poglądy, wiara, wyznanie nie mają tutaj wielkiego znaczenia.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Kamil w Listopada 17, 2012, 22:30:02 pm
A tenże mason to z jakiej dziedziny?
Gugiel mówi, że z fizyki kwantowej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 23, 2012, 12:32:14 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30085.php?index=30085&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30085.php?index=30085&lang=it)

Przed jutrzejszym konsystorzem ogłoszono oficjalnie wcześniej zapowiedzianą (też oficjalnie) nominację abpa Harveya na archiprezbitera Bazyliki św. Pawła za Murami. Nie ogłoszono jednak jeszcze nowego prefekta Domu Papieskiego.

Na Ukrainie będzie nowy biskup pomocniczy Diecezji Odesko-Symferpolskiej - o. Jacek Pyl OMI (pochodzi z Garwolina).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: DexterFK w Listopada 24, 2012, 12:26:48 pm
Kolejna Polska sobota:
Cytuj
Nowy biskup w Gnieźnie
Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym w Gnieźnie ks. Krzysztofa Wętkowskiego. 49-letni duchowny jest wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej oraz moderatorem tamtejszej kurii.
http://pl.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=641732 (http://pl.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=641732)
Troche wiecej o wczorajszej nominacji: http://pl.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=641573 (http://pl.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=641573)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 24, 2012, 14:25:55 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30094.php?index=30094&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30094.php?index=30094&lang=it)
"Święty Biuletyn" podaje także kilka innych nominacji - biskupa w Irlandii oraz członków i urzędników w dykasteriach Kurii Rzymskiej.
Jest szef biura w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego:
Il Santo Padre ha nominato Capo Ufficio nella Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il Rev.do Padre Abate Dom Michael John Zielinski, O.S.B. Oliv.
Sprawdziłem w wyszukiwarce: http://rorate-caeli.blogspot.com/2007/05/zielinski-in-rome.html (http://rorate-caeli.blogspot.com/2007/05/zielinski-in-rome.html). Blog "Rorate Caeli" opisuje go jako "great friend of Tradition". To z 2007 roku gdy trafił do Rzymu. Mają jeszcze z nim wywiad (też 2007 rok) - po angielsku.

Aktualizacja: a to aktualnie: http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/11/zielinski-at-cdw.html (http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/11/zielinski-at-cdw.html)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Listopada 24, 2012, 15:38:48 pm
O. Zielinski to jeden w wiekszych sedeckich straszakow na skolowanych przez "zatroskanych" wiernych Bractwa.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Listopada 24, 2012, 16:59:00 pm
A jak dzisiaj oglądałem konsystorz kardynalski to słyszałem że Benedykt odprawia po łacinie, a nie po włosku!
czyli tradycyjne(rzymskie):akćepi ...
zamiast modernpiusowego aczepi
:)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: daniel89 w Listopada 24, 2012, 21:59:30 pm
A można prosić coś więcej nt. sylwetek nowych Kardynałów?
( http://www.pch24.pl/kosciol-ma-szesciu-nowych-kardynalow,10290,i.html )
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 24, 2012, 22:37:04 pm
Wątek jest tutaj, w nim co nieco: http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,7271.msg157758.html#msg157758 (http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php/topic,7271.msg157758.html#msg157758)

Sylwetki na KAI: http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x60027/sylwetki-nowych-kardynalow/ (http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x60027/sylwetki-nowych-kardynalow/)

A tu mój ulubiony  :) :

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Cardinal_Moran_Mor_Baselios_Cleemis_Catholicos.jpg/220px-Cardinal_Moran_Mor_Baselios_Cleemis_Catholicos.jpg)

A tu już jako kardynał:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Baselios_Cardinal_Cleemis.jpg/220px-Baselios_Cardinal_Cleemis.jpg)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Listopada 25, 2012, 00:20:16 am
O. Zielinski to jeden w wiekszych sedeckich straszakow na skolowanych przez "zatroskanych" wiernych Bractwa.
W jakim sensie bo nie rozumiem?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Listopada 26, 2012, 08:22:02 am
W takim sensie, ze wg. sedekow i "zatroskanych", to jeden z uczestnikow modernistycznego spisku (obok m. in. biskupa Williamsona, ale to juz chyba nieaktualne) majacego doprowadzic tradycjonalistow do soborowej owczarni.

A na prawde o. Zielinski, to jeden ze zwolennikow reformy reformy i sympatyk rytu tradycyjnego z dosc sensownym podejsciem do Bractwa. Znajomy opowiadal mi, ze byl na jego mszy odprawianej przy bocznym oltarzu w St Nicolas du Chardonnet.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tulin w Listopada 28, 2012, 21:25:22 pm
http://news.fsspx.pl/?p=2128

"Rzym: O. Zielinski OSBOliv mianowany członkiem Kongregacji Kultu Bożego i szefem urzędu ds. architektury i muzyki liturgicznej"
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Listopada 29, 2012, 12:41:56 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30109.php?index=30109&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30109.php?index=30109&lang=it)
Kolejny polski Oblat biskupem pomocniczym na Ukrainie: tym razem o. Radosław Zmitrowicz OMI dla diecezji Kamieniecko-Podolskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Listopada 29, 2012, 17:59:24 pm
O, wracamy na stare śmiecie... :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Major w Listopada 29, 2012, 18:38:51 pm
O. Radek OMI uczył mnie w Niższym Seminarium Duchownym OMI w Markowicach religii i W-F. W-F na poziomie ostrym: marszobiegi po 15 km. Było super. Tak w ogóle jest z DN ale jest w porządku.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Listopada 29, 2012, 19:18:14 pm
Drugi DN-biskup :-(
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Listopada 29, 2012, 22:21:48 pm
Podobno nie mógł się za bardzo dogadać z o. Madejem na misji w Turkmenistanie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 01, 2012, 14:12:06 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30124.php?index=30124&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30124.php?index=30124&lang=it)

Na emeryturę odchodzi arcybiskup Ferrary - Paolo Rabitti. Jeśli dobrze kojarzę to był to jeden z przychylniejszych włoskich biskupów wobec KRR. Na jego miejsce przychodzi 71-letni bp Luigi Negri, dotychczasowy biskup San Marino (abp Rabitti również wcześniej był tam biskupem). Nie wiem jakie ma on poglądy.

W Algierii będzie nowy biskup Oranu - dotychczasowy (choć zaledwie od półtora roku) prowincjał francuskich dominikanów - o. Jean-Paul Vesco OP.

Jeszcze nowy arcybiskup Kota-Kanibalu w Malezji (już wcześniejszy koadiutor).

Pomocniczy biskup maltański Charles Scicluna - do niedawna urzędnik Kongregacji Nauki Wiary - został tejże Kongregacji członkiem.

Bp Antoni Stankiewicz - emerytowany dziekan Roty Rzymskiej - został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Kefasz w Grudnia 01, 2012, 17:11:18 pm
"Kota-Kanibalu" ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Anna M w Grudnia 01, 2012, 20:34:42 pm
Kota Kinabalu
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 01, 2012, 20:46:10 pm
Rzeczywiście. Przepraszam za błąd.  :)
Pewien kult kota widać dzisiaj w naszej kulturze: proszę zagadnąć przeciętną młodzież gimnazjalno-licealną, najlepiej płci żeńskiej, i powiedzieć, że strzelało się do kotów z wiatrówki a następnie obserwować reakcje. Natomiast jeśliby oddać "kota kanibalu" - nie spotkałoby się to z potępieniem ponieważ kanibal nie byłby spożywaniem kota zainteresowany (chyba, że z braku konkretów). Chyba taki kanibal wolałby nawet arcybiskupa-koadiutora. Stąd drastyczniej brzmi "nowy arcybiskup Kanibalu". Tymczasem kot jednak łagodzi sytuację i arcybiskup jest "Kota-Kanibalu" - broniąc swoich wiernych jest w stanie oddać kanibalowi kota zamiast zjeść samemu (to przecież południowa Azja).   :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tulin w Grudnia 01, 2012, 20:55:41 pm
Rzeczywiście. Przepraszam za błąd.  :)
Pewien kult kota widać dzisiaj w naszej kulturze: proszę zagadnąć przeciętną młodzież gimnazjalno-licealną, najlepiej płci żeńskiej, i powiedzieć, że strzelało się do kotów z wiatrówki a następnie obserwować reakcje. Natomiast jeśliby oddać "kota kanibalu" - nie spotkałoby się to z potępieniem ponieważ kanibal nie byłby spożywaniem kota zainteresowany (chyba, że z braku konkretów). Chyba taki kanibal wolałby nawet arcybiskupa-koadiutora. Stąd drastyczniej brzmi "nowy arcybiskup Kanibalu". Tymczasem kot jednak łagodzi sytuację i arcybiskup jest "Kota-Kanibalu" - broniąc swoich wiernych jest w stanie oddać kanibalowi kota zamiast zjeść samemu (to przecież południowa Azja).   :)

nie ogarniam. za długo siedzę przed kompem. chyba pójdę spać.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 01, 2012, 21:30:06 pm
To tylko moje dziwne poczucie humoru. Kanibalu - tak jak Donaldu Tusku. Zniekształcony celownik (komu? czemu? - Donaldu Tusku). Dziwnym poczuciem humoru łatwiej się zadręcza ludzi na żywo niż przez internet. Też już powinienem na dzisiaj skończyć.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Grudnia 01, 2012, 22:11:22 pm
Bp Negi też jest jednym z bardziej tradi-biskupów we właskim Epidiaskopie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: superfluus w Grudnia 02, 2012, 08:58:23 am
w Diecezji Siedleckiej, wg moich informacji, czekano wczoraj na Biuletyn szczególnie, bo poszła plotka, że ogłoszony będzie nowy, dłuuuuuugo oczekiwany, bp pomocniczy (mi się nie mieści w głowie, że bp Kiernikowski kogokolwiek zaakceptowałby, ale może...). ale nic nie było. jednakowoż, podobno już niedługo i na pewno...   :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: mac w Grudnia 02, 2012, 20:48:56 pm
w Diecezji Siedleckiej, wg moich informacji, czekano wczoraj na Biuletyn szczególnie, bo poszła plotka, że ogłoszony będzie nowy, dłuuuuuugo oczekiwany, bp pomocniczy (mi się nie mieści w głowie, że bp Kiernikowski kogokolwiek zaakceptowałby, ale może...). ale nic nie było. jednakowoż, podobno już niedługo i na pewno...   :D

Ciekaw czy będzie miał takie same poglądy i orientacje jak panujący tam biskup.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ms w Grudnia 03, 2012, 14:56:44 pm
w Diecezji Siedleckiej, wg moich informacji, czekano wczoraj na Biuletyn szczególnie, bo poszła plotka, że ogłoszony będzie nowy, dłuuuuuugo oczekiwany, bp pomocniczy (mi się nie mieści w głowie, że bp Kiernikowski kogokolwiek zaakceptowałby, ale może...). ale nic nie było. jednakowoż, podobno już niedługo i na pewno...   :D

Ciekaw czy będzie miał takie same poglądy i orientacje jak panujący tam biskup.
Niech Pan nie straszy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 06, 2012, 13:29:07 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30152.php?index=30152&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30152.php?index=30152&lang=it)

Nowy biskup Ratyzbony - ks. Rudolf Voderholzer z archidiecezji Monachium i Fryzyngi, profersor Teologii Dogmatycznej na wydziale teologicznym w Trewirze i dyrektor Instytutu Benedykta XVI w Ratyzbonie.

Oprócz tego w odległej północnej Kanadzie mamy przejście biskupa Murraya Chatlaina z diecezji MacKeznzie - Forth Smith (gdzie pozostaje administratorem) do diecezji Keewatin - Le Pas, gdzie wcześniejszy arcybiskup jakiś czas temu zrezygnował.

Już teraz pilnuję poprawności nazw diecezji  :) .
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Anna M w Grudnia 06, 2012, 13:52:51 pm
O nominacji masona Vanderlei Salvador Bagnato do Papieskiej Akademii Nauk nikt sie w Polsce nie wspominal?

Wspomniał:

http://breviarium.blogspot.com/2012/12/jak-donosi-serwis-wielkiego-wschodu.html

O innej skandalicznej nominacji w 2010 roku było pisane tu:

http://www.piotrskarga.pl/ps,6422,2,0,1,I,informacje.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 07, 2012, 12:50:33 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30159.php?index=30159&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30159.php?index=30159&lang=it)

Osobisty sekretarz Benedykta XVI - ks. Georg Gänswein, został prefektem Domu Papieskiego i tytularnym arcybiskupem Urbisaglia (Urbs Salvia). Biuletyn nie mówi czy dalej będzie sekretarzem czy nie (wcześniej media gdybały, że będzie z nim jak z kard. Dziwiszem. Jednak on nie był prefektem ale wiceprefektem, pozostając nadal sekretarzem).

W Kazachstanie będzie nowy biskup - administrator apostolski Atyrau: 64-letni ks. Adelio dellOro z archidiecezji mediolańskiej, od 1997 w Kazachstanie. Administraccja miała opinię "opanowanej" przez neokatechumenat, ale on wydaje się bardziej powiązany z Communione e Liberazione. Dotychczas zarządzał nią bp Janusz Kaleta, od jakiegoś czasu już biskup Karagandy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: darl w Grudnia 08, 2012, 09:26:53 am
Europa dziekuje ci Ojcze Świety za abp. Gerarda Mullera z hermetyką ciągości.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Anna M w Grudnia 08, 2012, 18:12:06 pm
To jest hermeneutyka reformy w ciągłości. Rorate Caeli opublikował interesujący tekst autorstwa blogera Côme de Prévigny dot. obecnej sytuacji w Papieskiej Komisji Ecclesia Dei:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/12/the-shadow-of-ecclesia-dei.html

... po polsku jest tu:

Zwid w komisji Ecclesia Dei

http://news.fsspx.pl/?p=2154
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: darl w Grudnia 13, 2012, 21:00:40 pm
Ludzie powinni się jakoś wziąś za obranianie tej całej hermetyki, bo mało jest zaangażowania w nią.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 17, 2012, 16:13:05 pm
Przeoczyłem w sobotę, że arcybiskupem tytularnym Aeclanum i nuncjuszem (którego miejsce zostanie jeszcze ogłoszone) został sekretarz kardynała Bertone - ks. Nicolas Thevenin (francuz należący do archidiecezji genueńskiej).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Grudnia 17, 2012, 16:50:56 pm
Mgr Thevenin jest przede wszystkim czlonkiem niszowej wspolnoty sw. Marcina (konserwatywnych nomowcow), z ktorej wywodzi sie tez bp. Aillet.

Tu w Wigratzbad, jako diakon honorowy, kolo ks. pralata Pozzo :

(http://images3.photomania.com/414268/1/rad4E66E.jpg)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 19, 2012, 20:47:29 pm
Na emeryturę przechodzi katolicki patriarcha obrządku chaldejskiego - Emmanuel III (kard. Emmanuel-Karim Delly), lat 85. Tymczasowym administratorem został abp Jacques Ishaq (urzędnik kurii patriarchalnej, wcześniej arcybiskup Irbilu). Synod mający wybrać następnego patriarchę został zwołany do Rzymu na 28 stycznia.
Kościół Chaldejski znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji - prześladowanie (zamachy) w Iraku i migracje za granice.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Grudnia 22, 2012, 15:20:11 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30234.php?index=30234&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30234.php?index=30234&lang=it)
Spośród dzisiejszych nominacji jest nowy promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary - ks. Robert W. Oliver z archidiecezji Bostonu.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Stycznia 04, 2013, 18:07:22 pm
Osobisty sekretarz Benedykta XVI - ks. Georg Gänswein, został prefektem Domu Papieskiego i tytularnym arcybiskupem Urbisaglia (Urbs Salvia).

http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x62246/ojciec-swiety-wyswieci-czterech-biskupow/
W najbliższą niedzielę, 6 stycznia Benedykt XVI wyświęci na biskupów czterech kapłanów, w tym swego osobistego sekretarza, ks. prał. Georga Gänsweina, którego mianował niedawno prefektem Prefektury Domu Papieskiego.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 05, 2013, 12:38:58 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30268.php?index=30268&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30268.php?index=30268&lang=it)
Przydzielono placówką dyplomatyczną dla ks. Thevenin - nuncjaturę w Gwatemali (jutro jego Święcenia Biskupie). Oprócz tego nuncjusz z Iranu przechodzi do Egiptu a nuncjatura w Iranie zostaje tymczasowo nieobsadzona.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: DexterFK w Stycznia 05, 2013, 20:46:47 pm
(...) nuncjatura w Iranie zostaje tymczasowo nieobsadzona.
Poczekamy... zobaczymy - takie pobożne życzenie co do wielu "misów kurialnych" ;D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 05, 2013, 21:52:57 pm
Cytuj
Cytuj
(...) nuncjatura w Iranie zostaje tymczasowo nieobsadzona.
Poczekamy... zobaczymy - takie pobożne życzenie co do wielu "misów kurialnych"
Nie znam się na dyplomacji ale na obecne czasy raczej wątpię. Iran "rozrabia" na arenie międzynarodowej (albo arena międzynarodowa rozrabia, jak kto woli - niepotrzebne skreślić) i to raczej teraz nie byłaby placówka na zesłanie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 16, 2013, 16:48:01 pm
Rozdzielono funkcje nuncjusza w krajach Azji południowo-wschodniej: abp Leopoldo Girelli pozostaje nuncjuszem w Singapurze i delegatem dla Wietnamu, natomiast nucjuszem w Malezji, Timorze Wschodnim i delegatem dla Brunei został abp Joseph Salvador Marino, dotychczasowy nuncjusz w Bangladeszu (ta nuncjatura na razie zostaje nieobsadzona).
Obszar był duży a kraje są zróżnicowane:Timor Wschodni to kraj katolicki, Brunei i Mazlezja - muzułmańskie (ten pierwszy uchodzi za monarchię absolutną), Singapur - wielowyznaniowy laicyzujący a Wietnam - socjalistyczny.
Obecnie jest tak, że połączone są placówski w krajach nie leżących obok siebie: Timor Wsch. od Malezji jest oddzielony przez Indonezję, Singapur i Wietnam przez Malezję. Tak też jest z Turcją i Turkmenistanem. Nie wiem z czym się wiąże to, ża akurat te kraje mają jednego nuncjusza - czy tak ma być na stałe czy to kwestia personalna.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 18, 2013, 21:32:22 pm
Działo się dzisiaj:

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30315.php?index=30315&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30315.php?index=30315&lang=it)
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30316.php?index=30316&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30316.php?index=30316&lang=it)

Papież zatwierdził nowego patriarchę koptyjskiego wybranego przez synod po rezygnacji kard. Naguiba (był już po wylewie, częściowo sparaliżowany), a został nim bp Ibrahim Isaac Sidrak, dotychczasowy biskup diecezji Minya (podobnie jak poprzednik tylko tamten został wybrany już będąc biskupem-seniorem). Ma 57 lat. Podobno przez 10 lat przyczynił się do rozwoju swojej diecezji. Raczej krytykował władzę prezydenta Mubaraka. Nie wiem jak z obecną ale czasy mogą być trudne.

Niedługo możemy się spodziewać również nowego patriarchy chaldejskiego bo synod ma się rozpocząć jeszcze w styczniu.

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30314.php?index=30314&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30314.php?index=30314&lang=it)

Niemcy: nowy biskup drezdeńsko-miśnieński - dotychczasowy biskup pomocniczy w Kolonii - Heiner Koch. Natępny z Kolonii w metropolii berlińskiej po arcybiskupie (a w samej Kolonii kardynał też już nieźle przekroczył wiek emerytalny).

Irlandia: ks. Eamon Martin - dotychczasowy administrator diecezji Derry został arcybiskupem-koadiutorem Armaghu (czyli przyszłym prymasem). O tyle ciekawe, że jego diecezja dalej jest nieobsadzona (jedna z dwóch w Irlandii) a on idzie właśnie na koadiutora prymasa, może w przyszłości być kardynałem. Ale nie wiem  nim za dużo.

No i nowy biskup w diecezji Thiès w Senegalu (poprzedni zmarł dwa lata temu).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 19, 2013, 12:21:30 pm
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x62710/ks-pralat-piotr-sawczuk-biskupem-pomocniczym-diecezji-siedleckiej/ (http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x62710/ks-pralat-piotr-sawczuk-biskupem-pomocniczym-diecezji-siedleckiej/)

Ks. Piotr Sawczuk z diecezji siedleckiej - kanclerz kurii i wikariusz generalny - został biskupem pomocniczym tejże diecezji.

(Katolicka Agencja Informacyjna wyprzedziła Święty Biuletyn)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Stycznia 19, 2013, 13:50:43 pm
Biskup Kiernikowski zapragnal miec biskupa pomocniczego? Toz to juz sie zbliza koniec swiata...
Z drugiej strony jestem przeciwnikiem tego, ze w kazdej najmniejszej nawet diecezji, musi byc co najmniej jeden biskup pomocniczy. Tylko obniza to range biskupa. Powinien byc jeden diecezjalny, w naprawde duzych diecezjach pomocniczy - no ale najwyrazniej, jak to mowil jeden ksiadz profesor, biskupich powolan nigdy nie brakuje (szczegolnie w Polsce) i jest duzo zasluzonych, ktorych trzeba wynagrodzic "czapka" ;).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 19, 2013, 13:56:21 pm
Ale z drugiej strony dobrze jest aby "prosty lud parafialny" przynajmniej raz na jakiś czas kontakt z biskupem miał (przynajmniej naoczny). Kolega miał kiedyś pomysł, aby biskupi pomocniczy rezydowali nie w stolicy diecezji, ale w jakiś większych miastach diecezji.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 19, 2013, 14:02:55 pm
Mianowanie biskupa pomocniczego zwykle dokonuje się na prośbę diecezjlanego. W różnych krajach wygląda to różnie. U nas się tak jest, że właściwie każda diecezja ma (ostała się jeszcze bydgoska i drohiczyńska z krótką przerwą). Tak jak Ksiądz proponuje właściwie jest we Włoszech ale tamte diecezje w dużej mierze są małe.

Cytuj
Kolega miał kiedyś pomysł, aby biskupi pomocniczy rezydowali nie w stolicy diecezji, ale w jakiś większych miastach diecezji.
Gdzieniegdzie tak jest, np. w niektórcyh diecezjach Ukrainy - np. w Symferpolu albo Doniecku. Dawniej tak było częściej, diecezja a potem archidiecezja warszawska miał chyba biskupa rezydującego w Łowiczu a archidiecezja gnieźnieńska w Bydgoszczy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Stycznia 19, 2013, 15:30:54 pm
Nie powiedziałbym że w Polsce są jakieś małe diecezje. W każdej biskup pomocniczy się przydaje. Na tle Europy i świata to Polskie diecezje są naprawdę duże. Np. w USA wiernych przykładowo 100 tys. (lub dużo mniej)  i garstka kapłanów, we Włoszech są bardzo małe diecezje, nie wspominając o Kanadzie, gdzie połowę diecezji można by połączyć a i tak pozostałe były by bardzo małe itd.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: superfluus w Stycznia 19, 2013, 16:38:01 pm
Bp Kiernikowski nie sprawiał nigdy wrażenia, jakoby chciał mieć pomocnika. Nie dziwię mu się. Mamy w Polsce pewne określone typy biskupie, natomiast bp K. do żadnego z nich się nie zalicza - to chyba każdy przyzna. I proszę sobie w takiej diecezji jak Siedlecka znaleźć kogoś, kto by mu podpasował... charakterologicznie (tu chyba w ogóle na świecie nikt), duszpastersko, etc...
to raczej efekt wielu próśb, pytań i pewnie modlitw diecezjan o bpa pomocniczego "z tej ziemi". bp nominat to prawnik z doktoratem, kurialista, a więc w Polsce typowy kandydat na bpa. jednak nie ma opinii totalnie uległego ordynariuszowi w kwestiach sposobu nauczania i prowadzenia duszpasterstwa (czyli, jakbyśmy to napisali, jest raczej "neosceptyczny")  ;D
a co do kwestii jednego czy dwóch bpów w diecezji, to rzeczywiście w małych diecezjach wystarczy jeden. siedlecka akurat obszarowo nie jest aż tak mała. choć oczywiście można by rzec, że bp Kiernikowski sobie doskonale radził - jest jednym z najbardziej mobilnych (w czasie podróży, m. in. pisze) i pracowitych polskich biskupów. właściwie nie ma parafii, w której by nie był chociaż raz w roku. tak więc, nie dziwię się, że, z wielu względów, o których tu wspomniałem, nie palił się zbytnio do kwestii bp pomocniczego w swojej diecezji. myślę, że teraz pewną role może tu już zacząć odgrywać kwestia zdrowia bpa ordynariusza siedleckiego...

PS. diecezjalny serwis podlasie24.pl też klepnął informację szybciej niż il Bolletino Quotidiano. czekali tylko do 12.00, kiedy w Kurii odebrano i podpisywano dokumenty, składano życzenia, etc...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 29, 2013, 12:49:58 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30393.php?index=30393&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30393.php?index=30393&lang=it)
Arcybiskup Portland in Oregon - John George Vlazny - przechodzi na emeryturę, na jego miejsce przychodzi dotychczasowy biskup diecezji Marquette - Alexander King Sample (diecezja Marquette zostaje na razie nieobsadzona).
Nie wiem jaki jest jego stosunek do Tradycji. Przeglądając znalazłem tyle, ża w Marquette msza św. w KRR jest odprawiana w niedziele w katedrze, ale nie wiem czy to już oznacza przychylność biskupa.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: darl w Stycznia 29, 2013, 13:34:13 pm
Nominacji Georga Mullera nic nie przebije. Należy sie Pokojowa Nagroda Nobla.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Stycznia 29, 2013, 16:25:42 pm
Nie wiem jaki jest jego stosunek do Tradycji. Przeglądając znalazłem tyle, ża w Marquette msza św. w KRR jest odprawiana w niedziele w katedrze, ale nie wiem czy to już oznacza przychylność biskupa.

Abp Sample osobiście odprawił taką mszę św. w 2011 r. więc raczej jest przychylny. Homilia z tej mszy:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZIwK2ZXfmpk
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 29, 2013, 16:54:06 pm
Aha. Nie było go w wykazie. Może wykaz jest wcześniejszy. Bóg zapłać za informację.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Stycznia 29, 2013, 17:08:19 pm
Wiernym Tradycji z metropolii Portland ta nominacja bardzo odpowiada. Przykładowy blog tradycjonalistki i zamieszczona przez nią opinia bp. Sample na temat muzyki liturgicznej:

http://philotheaonphire.blogspot.com/2012/10/a-sample-of-what-bishop-can-do.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 29, 2013, 18:19:31 pm
Mianowanie abp-a Sample to b. dobra nominacja.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Stycznia 29, 2013, 18:37:40 pm
Alexander Sample  jego matka Polka:) dobra nominacja, może jeszcze wyżej się wybije. Chyba jeden z trzeźwiej myślących biskupów na tamtejszym kontynencie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Stycznia 29, 2013, 19:52:52 pm
Cytuj
może jeszcze wyżej się wybije
Archidiecezja miała arcybiskupów - późniejszych kardynałów - tzn. kard. Levada i kard. George OMI (był arcybiskupem Portland chyba tylko przez rok po czym przeszedł do Chicago).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 29, 2013, 21:20:10 pm
Alexander Sample  jego matka Polka:) dobra nominacja, może jeszcze wyżej się wybije. Chyba jeden z trzeźwiej myślących biskupów na tamtejszym kontynencie.
I przede wszystkim młody.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Antiqus_ordo w Stycznia 29, 2013, 22:57:21 pm
Tak swego czasu najmłodszy biskup w amerykańskiej KE.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Stycznia 29, 2013, 23:18:13 pm
Zresztą jakby nie patrzeć Amerykańska KE w ost. czasie (dzięki odp. nominacjom) duży konserwatywny krok naprzód. Co przełożyło się na wzrost liczby powołań kapłańskich.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 01, 2013, 14:56:55 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30411.php?index=30411&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30411.php?index=30411&lang=it)
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30412.php?index=30412&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30412.php?index=30412&lang=it)

Papież zatwierdził wybranego przez synod Kościoła Katolickiego obrządku Chaldejskiego patriarchę - dotychczosowego arcybiskupa Kirkuku - Louisa Raphaëla Sako (teraz jako Louis Raphaël I Sako).

(http://www.christianophobie.fr/wp-content/uploads/2010/12/Mgr-Louis-Sako.bmp)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 01, 2013, 15:40:24 pm
A kard Mahonny z LA został zPaetzowany:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2013/02/so-we-were-right-about-what-we-presumed.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 02, 2013, 15:07:19 pm
Meksykanin z Opus Dei (abp Gomez) robi porządek. Najpierw rezygnacja bpa Zavali, teraz odsunięcie kard. Mahonyego i  rezygnacja bpa Curryego...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 11, 2013, 14:37:15 pm
W tym wątku nie wypada pominąć, że Benedykt XVI zamierza abdykować bo to też jego dymisja (chociaż miejsce na dyskusję zostawmy w wątku temu poświęconym). Do 28 lutego może ciągle biskupów mianować.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Lutego 11, 2013, 14:51:31 pm
Meksykanin z Opus Dei (abp Gomez) robi porządek. Najpierw rezygnacja bpa Zavali, teraz odsunięcie kard. Mahonyego i  rezygnacja bpa Curryego...
a teraz papież...Meksykanin robi porządek...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 11, 2013, 15:01:56 pm
Ten Meksykanin nie jest jeszcze kardynałem, tak samo jego konsekrator - Indianin z Filadelfii. Ale nie wiadomo co będzie, nie musi być kardynał.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Lutego 11, 2013, 15:54:49 pm
W tym wątku nie wypada pominąć, że Benedykt XVI zamierza abdykować bo to też jego dymisja (chociaż miejsce na dyskusję zostawmy w wątku temu poświęconym). Do 28 lutego może ciągle biskupów mianować.

Mianować jak mianować, mógłby odwołać 28 lutego o 19:59 z pół setki kardynałów i z 500 biskupów. Wtedy ta decyzja by się jakoś może obroniła.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eochaid w Lutego 12, 2013, 13:15:56 pm
Ojciec Św. Benedykt XVI ma jeszcze czas do 28 II 2013 r. na prowadzenie polityki personalnej.

Pragnę zwrócić uwagę, że w onym dniu pozostanie 117 kardynałów elektorów na 120 możliwych. Nie jest więc jeszcze za późno:

118 - B. Fellay
119 - A. de Galarreta
120 - B. Tissier de Mallerais

 ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: szkielet w Lutego 12, 2013, 13:31:37 pm
Zbyt piękne, zeby było prawdziwe, ale Cuda się zdarzają :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Lutego 12, 2013, 13:38:42 pm
Ojciec Św. Benedykt XVI ma jeszcze czas do 28 II 2013 r. na prowadzenie polityki personalnej.

Pragnę zwrócić uwagę, że w onym dniu pozostanie 117 kardynałów elektorów na 120 możliwych. Nie jest więc jeszcze za późno:

118 - B. Fellay
119 - A. de Galarreta
120 - B. Tissier de Mallerais

 ;)
A co z kardynałami "in pectore"?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Artur Rumpel w Lutego 12, 2013, 13:40:22 pm
Ojciec Św. Benedykt XVI ma jeszcze czas do 28 II 2013 r. na prowadzenie polityki personalnej.

Pragnę zwrócić uwagę, że w onym dniu pozostanie 117 kardynałów elektorów na 120 możliwych. Nie jest więc jeszcze za późno:

118 - B. Fellay
119 - A. de Galarreta
120 - B. Tissier de Mallerais

 ;)
A co z kardynałami "in pectore"?
A są obenie jacys ?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Lutego 12, 2013, 13:52:20 pm
Wyżej wymienieni ? ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lutego 13, 2013, 00:39:26 am
Ojciec Św. Benedykt XVI ma jeszcze czas do 28 II 2013 r. na prowadzenie polityki personalnej.
Pragnę zwrócić uwagę, że w onym dniu pozostanie 117 kardynałów elektorów na 120 możliwych. Nie jest więc jeszcze za późno:
118 - B. Fellay
119 - A. de Galarreta
120 - B. Tissier de Mallerais
 ;)
I jeszcze Marcel Lefebvre :D :D :D (prosze wybaczyc zlosliwosc, ale nie moglem sie powstrzymac ;))
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Lutego 13, 2013, 09:14:57 am
I jeszcze Marcel Lefebvre :D :D :D (prosze wybaczyc zlosliwosc, ale nie moglem sie powstrzymac ;))
Przeca wiadomo, że to kardynał (vide tfurczość KEPu...)
A o bp. Williamsonie zapominamy?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eochaid w Lutego 13, 2013, 13:13:38 pm
Przeca wiadomo, że to kardynał (vide tfurczość KEPu...)

Tak! W "Leksykonie liturgii" pod hasłem "Manipularz" piszą, że jest on używany jeszcze przez "sektę kard. Lefebvre`a"  ;D


A o bp. Williamsonie zapominamy?

Ależ nie!

Po pierwsze - on jest na "W" więc alfabetycznie nie zmieścił się w 120-tce

Po drugie - jest on obecnie "niezrzeszony" więc jest jakby biskupem uniwersalnym, biskupem wszystkich katolików, a ponieważ nie ma przepisu, że na papieża można wybrać tylko kardynała, to...  :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Angelus Silesius w Lutego 13, 2013, 13:34:38 pm
Przeca wiadomo, że to kardynał (vide tfurczość KEPu...)
Tak! W "Leksykonie liturgii" pod hasłem "Manipularz" piszą, że jest on używany jeszcze przez "sektę kard. Lefebvre`a"  ;D
Nie czepiajcie się. Może on był tym "in pectore"?  :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 14, 2013, 13:04:00 pm
Póki co papież mianuje biskupów dalej - dzisiaj mianował nowego biskupa Moulins we Francji (wikiariusza generalnego diecezji Chartres - ks. Laurent Percerou).
Jednak ostatnia wizyta prefekta Kongregacji ds. Biskupów (oficjalna ale z tym raczej się nie kryli) u papieża miała miejsce w sobotę, więc mógł papież zatwierdzić nominacje już wtedy.Skoro jednak papież ma jeszcze przez najbliższe dni funkcjonować "normalnie" to możliwe, że jeszcze coś pozatwierdza. A zatem np. Wrocław może mieć jeszcze nowego arcybiskupa mianowanego przez Benedykta XVI (zostały jeszcze 2 soboty  :) ).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Lutego 14, 2013, 14:35:02 pm
Gdyby chcial mianowac na wszystkie wakujace stolice, to by musial nic innego nie robic. Obecnie na swiecie jest ponad 260 pustych stolcow biskupich. Nie liczacych tych, ktore opustoszeja do 28 lutego.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 14, 2013, 14:52:14 pm
Czegoś takiego nie miałem na myśli. Raczej chodzi o te, nad którymi już od jakiegoś czasu Kongregacja ds. Biskupów pracuje (co nie musi oznaczać tylko wakujących bo mogą być te, w których biskupi już złożyli rezygnacje) i o nominacje biskupów pomocniczych, ewentualnie dyplomatów lub kurialistów.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 15, 2013, 12:38:02 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30495.php?index=30495&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30495.php?index=30495&lang=it)
Dzisiaj papież minaował podsekretarza Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej - został nim dotychczasowy urzędnik tejże Kongregacji, Austriak, ks. Friedrich Bechina FSO ("Familia Spiritualis Opus", żeby nikt nie pomyślał o  Fabryce Samochodów Osobowych  :) ).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 16, 2013, 12:33:31 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30506.php?index=30506&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30506.php?index=30506&lang=it)

Kolejny polski Oblat Maryi Niepokalanej zostanie biskupem - tym razem w Kanadzie. O. Wiesław Krótki OMI pochodzi z Katowic, będzie biskupem diecezji  Churchill-Baie d’'Hudson.
W ostatnich trzech miesiącach pontyfikatu Benedykt XVI mianuje średnio jednego polskiego oblata na miesiąc  :) . Na Ostatniej w Poznaniu powinni mu chyba pomnik postawić.

Mamy jeszcze biskupa pomocniczego w Tanzanii i przejście nuncjusza z Kolumbii na Maltę.

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lutego 16, 2013, 12:36:35 pm
Hehe, sa jeszcze jacys inni oblaci? ;)
A bp nominat pochodzi z Istebnej ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 16, 2013, 12:43:51 pm
Cytuj
Hehe, sa jeszcze jacys inni oblaci?
No chyba niemało. Jeśli się nie mylę to biskupów razem z dzisiejszym nominatem będzie czterech, z czego trzech nominowanych przez Benedykta XVI. Do tego ojca Madeja OMI z Turkmenistanu można chyba traktować również jako ordynariusza na tym terenie (chociaż to nie biskup).

Cytuj
A bp nominat pochodzi z Istebnej
Rzeczywiście, nie przyjrzałem się: č nato ad Istebna, nella diocesi di Katowice (Polonia), il 12 giugno 1964. Chodziło o diecezję Katowicką (dzisiaj to już chyba Bielsko-Żywiecka).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 16, 2013, 12:47:24 pm
Hehe, sa jeszcze jacys inni oblaci? ;)
O. Sierański OMI :-), o Hryniewicz OMI :-)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lutego 16, 2013, 13:00:46 pm
Rzeczywiście, nie przyjrzałem się: č nato ad Istebna, nella diocesi di Katowice (Polonia), il 12 giugno 1964. Chodziło o diecezję Katowicką (dzisiaj to już chyba Bielsko-Żywiecka).
Nawet na pewno bielsko-zywiecka, ktore nota bene tez czeka na biskupa ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lutego 16, 2013, 13:01:08 pm
Hehe, sa jeszcze jacys inni oblaci? ;)
O. Sierański OMI :-), o Hryniewicz OMI :-)
Super kandydaci :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 16, 2013, 13:06:33 pm
Nawet na pewno bielsko-zywiecka, ktore nota bene tez czeka na biskupa ;)
Faktycznie bp. Rakoczy zaraz skończy 75 lat. To chyba ost. biskup z nowoutworzonych w '92 roku diecezji, który nie ma swojego następcy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: K.L.O w Lutego 16, 2013, 14:04:48 pm
Zdaje się ze jeszcze Rzeszów i bp Górny.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 16, 2013, 14:06:07 pm
Zdaje się ze jeszcze Rzeszów i bp Górny.
Aaa faktycznie.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Lutego 16, 2013, 16:23:46 pm
Mianowanie Polaka biskupem w Kanadzie to dość ważne wydarzenie w historii tamtego Kościoła. Wydaje mi się, że jest to pierwszy nasz rodak w historii episkopatu Kanady - swoisty znak czasów. Brak powołań własnych doprowadził do ekspansji duchowieństwa zagranicznego i w końcu ordynariuszem został ktoś z poza tamtejszej kultury.
Ale swoją drogą kto inny mógł zgodzić się na biskupstwo w tak rozległych, słabo zaludnionych, prowincjonalnych terenach (Polak potrafi  ;D). Zastanawiałem się już wcześniej nad sukcesorem bpa Rouleau OMI (który wiek emerytalny osiągnął ponad dwa lata temu)  i że chętnych do objęcia tej diecezji pewnie zbyt wielu nie ma. Wybór jest dobry, przynajmniej nowy pasterz zna swą diecezję i ma doświadczenie w pracy z tamtejszą ludnością.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: daniel89 w Lutego 16, 2013, 20:21:47 pm
A czy są Państwo coś (więcej niż Wikipedia) w stanie powiedzieć nt. nowego nuncjusza na Malcie, abp. Aldo Cavalli'ego?
Na całej Malcie nie ma (bynajmniej do niedawna nie było) miejsca ze stałą celebracją Mszy w KRR. Czy ta nominacja może jakoś poprawić sytuację?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 17, 2013, 10:50:23 am
Nie znam arcybiskupa Cavalliego ale raczej wątpię, żeby nuncjusz wprowadzał na tym tle jakieś zmiany: jeśli chętni mieliby problem z biskupem to raczej pisaliby do ED. Nie wiem też jak wygląda sytuacja na Malcie: czy tam są jacyś chętni na stałą celebrację tylko mają problem z biskupami albo duchowieństwem czy tak po prostu jest bo nikomu nie zależy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 17, 2013, 11:33:33 am
to raczej pisaliby do ED.
I ZCW piszą

Nie wiem też jak wygląda sytuacja na Malcie: czy tam są jacyś chętni na stałą celebrację tylko mają problem z biskupami albo duchowieństwem
Są, są  jest nawet UV Malta: http://pro-tridentina-malta.blogspot.com/

ZCW Msze Trydenckie odbywają się tam nieregularnie i "podpolnie".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Lutego 18, 2013, 14:58:07 pm
Na całej Malcie nie ma (bynajmniej

przynajmniej ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Lutego 21, 2013, 17:29:12 pm
Patrzę, że w tych ostatnich dniach pontyfikatu Kongregacja ds. Biskupów pracuje pełną parą :P Sporo dziś nominacji a to pewnie jeszcze nie koniec.
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30524.php?index=30524&lang=en

Ale wiadomo, nowy papież może wymienić skład pracowników kongregacji więc trzeba się spieszyć.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 21, 2013, 18:00:51 pm
Te nominacje były już chyba podpisane przez B16 jakiś czas temu - a teraz są tylko ogłaszane. Podobnie było z tym nominacjami dokonanymi przez JP2 1 i 2 kwietnia 2005.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 21, 2013, 21:05:28 pm
Trudno też powiedzieć, żeby sama kongregacja pracowała pełną parą bo to i tak papież zatwierdza, więc może to i on postanowił, że jeszcze dokończy ileśtam "procesów nominacyjnych". Ale któż tam to wie... Rzeczywiście mogłoby być tak, że po 28.02 wszystko by się zawiesiło na pewien czas.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 22, 2013, 14:07:30 pm
Dalej trwa "wysyp" nominacji, dzisiaj były ogłoszone dwa razy: za pierwszym razem (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30527.php?index=30527&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30527.php?index=30527&lang=it)) dwóch biskupów w Republice Konga (można uwzględnić, że nuncjuszem tam jest Polak - abp Pawłowski): jeden z nich - Hiszpan, dotychczasowy administrator - jest dla diecezji Pointe-Noire - tej, w której poprzedni biskup został odwołany (jeden z kilku odwołanych przez Benedykta XVI w ostatnich dwóch latach.). Drugi jest dla nowo utworzonej diecezji.

Następny zestaw to dyplomaci: http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30529.php?index=30529&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30529.php?index=30529&lang=it). I tutaj mamy jednego księdza z Polski: ks. Mirosław Adamczyk z arch. Gdańskiej został nuncjuszem w Liberii.
Dalej jest Amerykanin (wydaje mi się, że polskiego pochodzenia bo nazwisko takie i jest odnotowane, że zna język polski) - ks. Michael W. Banach - reprezentant Stolicy Apostolskiej przy kilku organizacjach międzynarodowych we Wiedniu, zostanie nuncjuszem jeszcze nie wiadomo gdzie.
Ks. Ettore Balestrero - podsekretarz Sekcji Sekretariatu Stanu ds. kontaktów z państwami (znowu Genueńczyk, chociaż z Diecezji Rzymskiej) został nuncjuszem w Kolumbii
Dotychczasowy nuncjusz z Ghany - abp Léon Kalenga Badikebele - przenosi się na Salwador.
Ks. Brian Udaigwe - Kameruńczyk - zostanie nuncjuszem jeszcze nie wiadomo gdzie.
Ks. Antoine Camilleri z Malty został podsekretarzem Sekcji ds. kontaktów z państwami (oprócz niego wszyscy powyżsi będą oczywiście arcybiskupami).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: dxcv w Lutego 22, 2013, 14:10:35 pm
a jutro polska sobota? ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 23, 2013, 11:44:33 am
O co chodzi z tymi mianowanymi nuncjuszami "niewiadomogdzie"?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 23, 2013, 11:47:56 am
Nominacja ks. Balestreano do Bogoty wyglada jak nominacja do "Teheranu".
http://rorate-caeli.blogspot.com/2013/02/where-theres-smoke.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 23, 2013, 13:40:13 pm
Miałem na myśli nominacje na nuncjusza (i arcybiskupa) bez przydzielenia jeszcze placówki dyplomatycznej. Nie wiem dokładnie z czym to się wiąże, chyba z jakimiś prawami dyplomacji. Czasem tak Stolica Apostolska mianuje, ostatnio tak chyba było z abpem Thevenin - najpierw został nuncjuszem "niewiadomogdzie", a później przydzielono mu Gwatemalę.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Lutego 23, 2013, 13:45:48 pm
Dzisiaj kolejne 2 nominacje biskupie (Włochy i Meksyk). Ciekawe ile jeszcze ich będzie do czwartku?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lutego 23, 2013, 14:47:15 pm
a jutro polska sobota? ;)
Chyba jednak nie ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 23, 2013, 14:58:52 pm
Cytuj
Nominacja ks. Balestreano do Bogoty wyglada jak nominacja do "Teheranu".
http://rorate-caeli.blogspot.com/2013/02/where-theres-smoke.html (http://rorate-caeli.blogspot.com/2013/02/where-theres-smoke.html)
Niech nie straszą wypędzaniem Genueńczyków z otoczenia papieża: abp Thevenin był sekretarzem kardynała Bertone, abp Balestrero "prawą ręką"... a ks. Guido Marini?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Michał W. w Lutego 23, 2013, 15:46:20 pm
a jutro polska sobota? ;)
Chyba jednak nie ;)
Spoko, jeszcze przyjdzie dla księdza nominacja ;)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lutego 23, 2013, 16:46:38 pm
a jutro polska sobota? ;)
Chyba jednak nie ;)
Spoko, jeszcze przyjdzie dla księdza nominacja ;)
Namietnie w kazda sobote czytam tylko i wylacznie swiety biuletyn i miedzy wierszami szukam swoje nazwisko :D
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jp7 w Lutego 25, 2013, 11:36:55 am
Spoko, jeszcze przyjdzie dla księdza nominacja ;)
Namietnie w kazda sobote czytam tylko i wylacznie swiety biuletyn i miedzy wierszami szukam swoje nazwisko :D
Raczej na wynik konklawe ;)))))
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 25, 2013, 13:09:41 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30555.php?index=30555&lang=it (http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30555.php?index=30555&lang=it)
Została przyjęta rezygnacja kardynała O'Briena z Edynburga, na razie nie ma następcy (oczywiście kardynałem-elektorem jest dalej).
Została też przyjęta rezygnacja bpa Władysława Blina z Witebska i mianowano administratora - dotychczasowego wikariusza generalnego.
http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x64030/rezygnacje-przyjete/ (http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x64030/rezygnacje-przyjete/)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Lutego 25, 2013, 16:45:00 pm
Bardzo młody wiek, w chwili rezygnacji, jak na biskupa. Ktoś coś więcej wie na temat przyczyn odejścia bp. Blina?
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: pauluss w Lutego 25, 2013, 18:52:21 pm
Bardzo młody wiek, w chwili rezygnacji, jak na biskupa. Ktoś coś więcej wie na temat przyczyn odejścia bp. Blina?
Czasem mam wrazenie, ze w niektorych sytuacjach lepiej nie wiedziec...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 26, 2013, 12:18:13 pm
http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x64055/wierni-zegnaja-swojego-bp-blina/ (http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x64055/wierni-zegnaja-swojego-bp-blina/)
KAI mówi o problemach zdrowotnych biskupa Blina.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Lutego 27, 2013, 13:21:12 pm
Dzisiaj papież jeszcze przyjął rezygnację arcybiskupa Liverpoolu oraz pomocniczego biskupa Armaghu. W każdym razie w Anglii zostają 3 nieobsadzone diecezje.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Lutego 27, 2013, 13:21:28 pm
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30574.php?index=30574&lang=en

Obydwaj nie ukończyli jeszcze 75 lat. Coś sporo w tych ostatnich dniach rezygnacji przed czasem...
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Lutego 28, 2013, 15:56:38 pm
W ostatnim dniu swego urzędowania – 28 lutego – Benedykt XVI mianował dwóch biskupów: Samuela Jofré w Argentynie i Josepha Dinh Duc Dao w Wietnamie. Są to ostatnie nominacje papieża, który dzisiaj o godz. 20 przestanie pełnić swój urząd.
http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x64158/ostatnie-nominacje-benedykta-xvi/
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Lutego 28, 2013, 20:35:41 pm
Ojciec Święty mianował dziś dwóch ostatnich biskupów ale zdążył też jeszcze wysłać telegram kondolencyjny po śmierci w dniu dzisiejszym kard. Jeana Marcela Honore:

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30583.php?index=30583&lang=en
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 01, 2013, 20:03:14 pm
Przytoczony tutaj artykuł o ostatnich nominacjach z KAI podaje:
W ciągu swego pontyfikatu (2005-13) Benedykt XVI mianował 1353 biskupów, w tym 24 dla Kościoła w Polsce i również 24 polskiego pochodzenia lub o polskich korzeniach w innych krajach.

Nie doczekaliśmy się Wrocławia chociaż została już przyjęta rezygnacja. Ostatnią nominacją dla Polski była nominacja ks. Sawczuka na pomocniczego biskupa Diecezji Siedleckiej (chociaż jeszcze później były nominacje Polaków poza krajem - o. Krótkiego OMI i ks. Adamczyka).
Nie zmienił też papież niektórych biskupów w niemieckich diecezjach, w których przekroczyli już wiek emerytalny: chodzi mi tutaj o kard. Meissnera i kard. Lehmanna.

Jak później będę miał czas to może porobię jakieś zestawienia (bo np. w Polsce można odróżnić tych, których mianował w ogóle i tych, którym przydzielił inną funkcję).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Fons Blaudi w Marca 01, 2013, 22:51:12 pm
Benedykt XVI mianował 1353 biskupów

Czyli ponad cwierc swiatowego episkopatu! Pomyslec jakby wszystko poszlo do przodu gdyby wszystkie te nominacje byly "ratzingerianskie"... Zmarnowana szansa.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Krusejder w Marca 02, 2013, 13:07:46 pm
Polecam swoj skromny tekst na ów temat http://przedsoborowy.blogspot.com/2011/12/polityka-personalna-benedykta-xvi-w.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Marca 02, 2013, 18:13:18 pm
Dziś sobota - i żadnej polskiej nominacji nie było :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: ryszard1966 w Marca 02, 2013, 19:01:27 pm
przecież caly czas jest papież  ;D ;D ;D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_XVIII
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eochaid w Marca 07, 2013, 09:29:11 am
Hej, hej, hej!

Przecież wątek zamknięto 28 lutego o 20:00!  ;)

Niestety Benedykt XVI nie zdążył już mianować kardynałami pewnych 3 biskupów - do pełnej liczby 120 elektorów - (a szkoda, do ostatniej chwili miałem nadzieję, że zrobi wszystkim takie a-kuku  ;D) i drzwi już się zamknęły.

Pytanie co dalej z wątkiem - do archiwum, czy kontynuujemy komentowanie --> skutków polityki personalnej B16 dla nadchodzących czasów?

Co do Grzegorza XVIII

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_XVIII

W Wikipedii właśnie został zdetronizowany  ;D ;D ;D
Ciekawe czy to po w/w komentarzu p. Ryszarda?!  ;D jakiś redaktor młot-na-sedeków! (malleus sedecorum);D pospieszył z cenzurą... Oczywiście pod płaszczykiem braków formalnych. Coś tak jak w przypadku czasopisma "W sieci".

Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Tato w Marca 09, 2013, 07:08:48 am
Niestety Benedykt XVI nie zdążył już mianować kardynałami pewnych 3 biskupów - do pełnej liczby 120 elektorów - (a szkoda, do ostatniej chwili miałem nadzieję, że zrobi wszystkim takie a-kuku  ;D) i drzwi już się zamknęły.

Cóż za osobliwa i wyjątkowo niespotykana naiwność ....:)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: porys w Marca 09, 2013, 12:54:35 pm
Dziś sobota - i żadnej polskiej nominacji nie było :)
i znów to samo :)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Eochaid w Marca 12, 2013, 08:54:59 am
Tu artykuł o znanym incydencie na konklawe w 1903 r.

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/polak-ktory-zablokowal-papieza,1,5436942,wiadomosc.html (http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/polak-ktory-zablokowal-papieza,1,5436942,wiadomosc.html)

Nie zauważyłem jednak wątku masońskiego w przyczynach tego "kontrowersyjnego" kroku, który (w konsekwencji) poprzez wybór Giuseppe Sarto na papieża, odroczył modernistyczną katastrofę o ponad pół wieku.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 14, 2013, 21:40:08 pm
Pozwolę sobie jeszcze porozpracowywać nominacje "niedopełnione" Benedykta XVI:

Nowy papież powiedział, że wybrano go z krańca świata - na "obcasie" Półwyspu Apenińskiego mieści się sanktuarium “Santa Maria de finibus Terrae”, w diecezji Ugento - Santa Maria di Leuca. Tak się składa, że rektor sanktuarium - ks. prał. Gerardo Antonazzo - został jeszcze przez Benedykta XVI mianowany, 22 stycznia, biskupem diecezji Sora - Aquino - Pontecorvo, która należy do rzymskiej metropolii (tzw. "Basso Lazio" - bardzo ładna okolica). Wyświęcony ma zostać 8 kwietnia. "Koniec świata" umieścił nawet w swoim herbie:

(http://www.basilicaleuca.it/wp-content/uploads/Stemma_Mons_A-per-la-stampa-482x640.jpg)

Można by mu zarzucić, że ustawia się d o wiatru gdyby nie to, że to wiatr ustawił się do niego  :) .

Poprzedni biskup tej diecezji - abp Filippo Iannone O.Carm - został wiceregensem Diecezji Rzymskiej. Podobnie jak żartowano o "desancie" Genueńczyków na północy Włoch tak też można mówić o opanowaniu Rzymu przez Neapolitańczyków - zarówno kardynał Vallini jak i abp Iannone byli wcześniej pomocniczymi biskupami Archidiecezji Neapolitańskiej.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 15, 2013, 15:06:09 pm
W klimacie herbów - podoba mi się telegram arcybiskupa Ozorowskiego umieszczony na stronie archidiecezji białostockiej  :) :

(http://www.archibial.pl/website/img-content/2bc300d438382cb43c1b5e8ea17f8655.jpg)

Abp Ozorowski był chyba pierwszym metropolitą mianowanym przez Benedykta XVI. Właściwie prawie cały pontyfikat Jana Pawła II przeżył jako biskup pomocniczy.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: padre w Marca 15, 2013, 15:15:23 pm
ale co ma w herbie - imię (tak wynika z brzmienia tego zdania)

po za tym papież ma na imię Franciszek a nie Franciszek I
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Marca 15, 2013, 15:21:15 pm
Rzeczywiście zdanie tak ułożone, ale zapewne chodzi o to, że ma w herbie świętego Franciszka obejmującego Ukrzyżowanego Pana Jezusa. Co do "Franciszka I" można przypuszczać, że nie dotarła do arcybiskupa na czas wypowiedź ks. Lombardiego prostująca, że ma być "Franciszek".
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Kwietnia 03, 2013, 12:33:18 pm
Ks. Mirosław Adamczyk ma przyjąć sakrę biskupią 27 kwietnia w gdańskiej archikatedrze. Głównym konsekratorem ma być kard. Nycz. Na ostatnie czasy jest to nowością bo przeważnie nuncjuszy wyświęcali - jeśli nie papież - sekretarz stanu bądź któryś z urzędników (substytut albo ten od relacji z państwami), ewentualnie inny kardynał - urzędnik Kurii Rzymskiej. Choć bywało tak, że głównym konsekratorem był kardynał będący biskupem diecezjalnym święconego (najczęściej chyba w USA). Napisałem, że to nowość na ostatnie czasy ponieważ jak wiadomo niegdyś kard. Kakowski był konsekratorem nuncjusza na miejscu...
Jednym ze współkonsekratorów ma być abp Głódź. Co do drugiego nie znalazłem informacji choć przypuszczam nuncjusza (naszego albo któregoś z dawnych "szefów" ks. Adamczyka).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Kwietnia 05, 2013, 16:07:31 pm
Wracając jeszcze do nominacji Benedykta XVI - jest problem z ogłoszoną 7 grudnia ubiegłego roku nominacją ks. Okpaleke na biskupa diecezji Ahiara. Część wiernych i duchowieństwa buntuje się. Zdaje się, że chodzi o pewne różnice etniczne. W efekcie biskup nadal zostaje biskupem-elektem a diecezja jest administrowana.
W zeszłym roku podobny problem był w diecezji Makeni w Sierra Leone. Tamtejszy biskup - Henry Aruna - przyjął Sakrę dopiero rok po nominacji kiedy sprawą się zajął nowy urzędnik Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów - abp Protase Rugambwa.
Nie wiem jak będzie teraz w Nigerii. Przypuszczam, że podobnie. Dziwne mi się tylko wydaje, że nuncjatury czy Kongregacja ds. Biskupów nie uwzględniły pewnych - widocznie znacznych - różnic narodowościowych (plemiennych), które powodują takie sytuacje.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Maja 08, 2013, 14:45:51 pm
Jak później będę miał czas to może porobię jakieś zestawienia (bo np. w Polsce można odróżnić tych, których mianował w ogóle i tych, którym przydzielił inną funkcję).
Zrobiłem prowizoryczne zestawienie niektórych danych statystycznych za Benedykta XVI (mam nadzieję, że nie ma błędów):

Zarówno w momencie wyboru, jak i rezygnacji Benedykta XVI wszystkie polskie diecezje były obsadzone.
Na początku pontyfikatu Benedykta XVI w Polsce w obrządku łacińskim było 42 ordynariuszy i 58 sufraganów oraz 16 byłych ordynariuszy i 8 byłych sufraganów, a w obrządku greko-katolickim 2 ordynariuszy. W sumie: 126 biskupów.
Pod koniec jego pontyfikatu w Polsce w obrządku łacińskim było 42 ordynariuszy i 49 sufraganów oraz 24 byłych ordynariuszy i 18 byłych sufraganów, a w obrządku greko-katolickim 2 ordynariuszy. W sumie: 135 biskupów.

Benedykt XVI 28 razy mianował ordynariuszy, a 20 razy sufraganów. 17 razy przyjął rezygnację ordynariuszy, 1 raz przeniósł ordynariusza do Kurii Rzymskiej (Z. Zimowski), a 15 razy przyjął rezygnację sufraganów. (W związku ze sprawą abp. S. Wielgusa trzeba liczyć, że kard. Glemp był odwoływany dwukrotnie: pierwszy raz z abp., a drugi raz z adm. apost.).
Za pontyfikatu Benedykta XVI zmarło 19 biskupów: 4 ordynariuszy, 1 sufragan, 9 byłych ordynariuszy i 5 byłych sufraganów.

Z obecnej liczby biskupów polskich Benedykt XVI w ciągu swego pontyfikatu: na 44 ordynariuszy mianował 26 (z tego 22 to translacje); na 49 sufraganów mianował 18 (jedna translacja); na 24 byłych ordynariuszy podjął decyzję o przeniesieniu albo emeryturze 15 z nich; na 18 byłych sufraganów podjął decyzję o emeryturze 14 z nich.

Benedykt XVI kreował kardynałami 3 Polaków: 2006 S. Dziwisza, 2007 S. Ryłkę, a 2010 K. Nycza. W l. 2005-13 zmarli: 2007 A. Kozłowiecki, 2011 K. Świątek, 2011 A. Deskur i 2013 J. Glemp.

Benedykt XVI mianował po raz pierwszy nuncjuszami 3 Polaków (2009 J. Pawłowski w Gabonie i Kongu; 2011/12 M. Solczyński w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie; 2013 M. Adamczyk w Liberii); przeniósł 4 (2008 J. Wesołowski - Dominikana; 2008/11 J. Bolonek - Bułgaria i Macedonia; 2011 J. Janusz - Słowenia i Kosowo; 2012 H. Nowacki - Islandia, Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia), a 1 mianował ordynariuszem (abp J. Kowalczyk, 2010).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Maja 08, 2013, 20:34:35 pm
Na linii Polska-Finlandia było jeszcze przeniesienie z biskupa diecezjalnego na pomocniczego.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Andrzej75 w Maja 08, 2013, 22:20:23 pm
Na linii Polska-Finlandia było jeszcze przeniesienie z biskupa diecezjalnego na pomocniczego.
Dziękuję: poprawiłem (znalazłem przy okazji błędy dotyczące biskupów pomocniczych).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Maja 09, 2013, 09:53:52 am
Wracając jeszcze do nominacji Benedykta XVI - jest problem z ogłoszoną 7 grudnia ubiegłego roku nominacją ks. Okpaleke na biskupa diecezji Ahiara. Część wiernych i duchowieństwa buntuje się. Zdaje się, że chodzi o pewne różnice etniczne. W efekcie biskup nadal zostaje biskupem-elektem a diecezja jest administrowana.
Data sakry bp. Okpaleke jest wyznaczona na 21 maja tylko ciekawe, czy dojdzie do skutku...
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bokpal.html
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: Aqeb w Czerwca 09, 2013, 20:08:47 pm
Dzisiaj chyba miały miejsce święcenia niskupa pomocniczego w diecezji Niamey w Nigrze i to chyba były ostatnie święcenia z nominacji Benedykta XVI.

A wczoraj rozmawiałem z biskupem Zmitrowiczem o częstotliwości nominacji polskich oblatów pod koniec pontyfikatu Benedykta XVI.  :)
(Pozdrawiam wszystkich z Ukrainy, chociaż jutro wracam).
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: conservative revolutionary w Stycznia 06, 2014, 22:08:39 pm
Osobisty sekretarz Benedykta XVI - ks. Georg Gänswein, został prefektem Domu Papieskiego i tytularnym arcybiskupem Urbisaglia (Urbs Salvia).

Być może byłem trochę niedoinformowany, ale nie wiem czy zauważyli Państwo, w jakim seminarium uczył się abp Gänswein :D

http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Gänswein (http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Gänswein)
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: jwk w Stycznia 07, 2014, 09:37:44 am
I bez tego było widać u Niego solidną formację kapłańską. Teraz wiadomo skąd się to wzięło.
Tytuł: Odp: Nominacje i dymisje. Polityka personalna za Benedykta XVI
Wiadomość wysłana przez: katolik86 w Stycznia 10, 2014, 12:14:26 pm
Ciekawa sytuacja w argentyńskiej diecezji Lomas de Zamora. 3 grudnia 2013 Franciszek mianował tam dwóch biskupów pomocniczych, z których jeden nagle zmienił zdanie 10 dni później i złożył rezygnację - o. Carlos Alberto Novoa de Agustini OFMCap. (święceń kapłańskich udzielił mu sam kard. Bergoglio). Informacje na ten temat są dość lakoniczne...
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bnovoa.html
http://www.aica.org/9951-fray-carlos-novoa-agustini-no-asumira-como-obispo-auxiliar-de.html