Forum Krzyż

Novus Ordo => Kościół posoborowy => Wątek zaczęty przez: KAES w Maja 16, 2010, 21:41:39 pm

Tytuł: Biskup Materski: Nie ujawniać donosiciela bez rozmowy z nim
Wiadomość wysłana przez: KAES w Maja 16, 2010, 21:41:39 pm
Biskup (Senior) Materski: Nie ujawniać donosiciela bez rozmowy z nim 
Ks. bp Edward Materski, Radio Plus, Katecheza o Kościele, 13 lutego 2005.

"Zdarzają się teraz wypadki, że rozgłasza się czyjeś niewłaściwe postępowanie, uznaje się kogoś za donosiciela, ogłasza się, że był tajnym współpracownikiem, umieszcza się jego imię i nazwisko w internecie - bez rozmowy z tym człowiekiem, a czasem bez dokładnego sprawdzenia, czy to jest prawda. (...) Jak powinien w takich sytuacjach postępować chrześcijanin? (...) Co robić, gdy jesteśmy pewni, że ktoś na nas donosił? (...)

•  Jeżeli wyrządził nam szkodę - mamy prawo domagać się wynagrodzenia na drodze rozmowy z winowajcą lub na drodze sądowej. Nie mamy prawa jego złego postępowania ogłosić publicznie.

•  Jeżeli nie wyrządził nam szkody, a dziś jest np. szanowanym nauczycielem - również nie mamy prawa ogłaszać, że kiedyś był tajnym współpracownikiem. W sercu trzeba przebaczyć. Ani to, że ktoś z własnej woli wszedł na tę drogę, ani to, że został „złamany” (a takich było zdecydowanie więcej), nie upoważnia, abyśmy dziś „łamali” mu życie przez publiczne ogłoszenie jego postępowania. Trzeba szukać bardziej właściwych dróg postępowania, jeśli ono w ogóle jest dziś z jakichś bardzo poważnych racji konieczne.

•  Jeżeli czujemy potrzebę zemsty, na pewno nie możemy tej pokusie ulegać; nie możemy więc popełnionego zła publicznie rozgłaszać. Nie wolno w imię wolności słowa kierować się zasadą oko za oko, bo jest to droga prowadząca do wzrastającej spirali zła niszczącego społeczeństwo.

Co więc powinienem zrobić, gdy się dowiem, że ktoś na mnie donosił?

Odpowiedzią niech będą słowa Jana Pawła II rozpoczynające Orędzie ogłoszone na 1 stycznia 2005 r: »Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj « (Rz 12,21). Zła nie zwycięża się złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym.

Kulturę wolności słowa buduje się miłością do prawdy i do każdego człowieka.

(Za portalem www.radom.opoka.org.pl)
http://wyborcza.pl/1,76842,2579797.html
 (http://wyborcza.pl/1,76842,2579797.html)