Forum Krzyż

Novus Ordo => Kościół posoborowy => Wątek zaczęty przez: ocalony w Maja 01, 2022, 18:09:35 pm

Tytuł: Odpusty - wątpliwości
Wiadomość wysłana przez: ocalony w Maja 01, 2022, 18:09:35 pm
Mam pytanie o odpust zupełny na godzinę śmierci, może ktoś coś wie. Wzmiankę o nim znalazłem tu: https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedja_Kościelna/Absolucja_generalna  (https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedja_Kościelna/Absolucja_generalna)(XIX wieczny zapis, ktoś go podrzucił na to forum, inaczej bym go nie znalazł). W starym, pochodzącym z 1917 roku Kodeksie Prawa Kanonicznego był opisany w kanonie 468 par. 2. Ten kanon 468 par. 2 po łacinie brzmi tak: „Paroeho aliive sacerdoti qui infirmis assistat, facultas est eis concedendi benedictionem apostolicam cum indulgentia plenaria in articulo mortis, secundum formam a probatis liturgicis libris traditam, quam benedictionem impertiri ne omittat.”[http://www.jgray.org/codes/cic17lat.html (http://www.jgray.org/codes/cic17lat.html)]. Co maszyna przetłumaczyła tak: „Proboszcz lub inny kapłan asystujący chorym ma możliwość udzielenia im w chwili śmierci błogosławieństwa apostolskiego z odpustem zupełnym w formie podanej w zatwierdzonych księgach liturgicznych, którego nie omieszkałby udzielić przy udzielaniu błogosławieństwa.”. W nowym Kodeksie nie występuje (o ile mi wiadomo), ale jest opisany  w Enchiridion indulgentiarum, przynajmniej  tym najnowszym z roku 1999 r., ten dokument w Internecie jest po łacinie [https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html (https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html)] Wersja Polska jest wydana przez Księgarnie św. Jacka (Wykaz Odpustów. Normy i nadania. Wydanie wzorcowe według łacińskiego wydania 4 bis z 2004 r., Księgarnia św. Jacka, Katowice). W tej właśnie polskiej wersji na stronie 59 czytamy: „Kapłan, który wiernemu udziela sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci, niech nie opuszcza udzielenia mu błogosławieństwa apostolskiego połączonego z odpustem zupełnym.” Pytanie jest takie, czy do trzymania tego odpustu potrzebne jest wyzbycie się przywiązania do wszystkich grzechów? Z jednej strony stawianie warunków tego typu w obliczu śmierci wydaje się nie mieć sensu, i po drugie w tych starych zapisach (wikizródla i CIC 1917) nic nie ma o warunkach takich jak wyzbycia się przywiązania do wszystkich grzechów. Z drugiej strony, jeżeli tak się zdarzy, że nie ma księdza, to można dostać podobny odpust, pod warunkiem, że w życiu miało się zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Jest również zaznaczone, że w tym przypadku (tzn. gdy nie ma księdza, jeżeli dobrze to rozumiem) Kościół nie wymaga trzech warunków do otrzymania odpustu. Ogólnie do otrzymania odpustu zupełnego potrzebujemy spełnienia kilku warunków: Intencja zyskania odpustu , wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, wykonania dzieła obdarzonego odpustem  oraz sakramentalna spowiedź (łaska uświęcającą), Komunia św. i modlitwa według intencji papieża. W przypadku odpustu na wypadek śmierci nie ma żadnego dzieła obdarzonego odpustem, a intencja otrzymania odpustu jest łatwa do wzbudzenia (jeżeli w tym przypadku jest w ogóle potrzebna), pozostają 4 warunki, jeżeli z tych 4 warunków ujmiemy 3 to pozostaje jeden: brak przywiązania do jakichkolwiek grzechów (nawet powszednich). I tak pisze O. Bonifacy Knapik, że do otrzymania tego odpustu potrzeba mieć odpowiednią dyspozycję: „Taką odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.”  Taki dokument jest w Internecie [https://docplayer.pl/18852895-Odpust-zupelny-i-odpusty-czastkowe.html (https://docplayer.pl/18852895-Odpust-zupelny-i-odpusty-czastkowe.html), str. 13, ma Aprobatę Kurii Katowickiej z 2009 r.]. Przy czym ta uwaga o tym, że nie wymaga się 3 warunków, zdaje się że dotyczy, tylko tej wersji rezerwowej (gdy nie ma księdza i nie może udzielić tego odpustu w wersji podstawowej). Ktoś ma jakiś pomysł?
Tytuł: Odp: Odpusty - wątpliwości
Wiadomość wysłana przez: ratio w Listopada 04, 2022, 02:38:50 am
Mam wątpliwości odnośnie odpustu zupełnego w dniach OKTAWY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Jednym z warunków jest: nawiedzić cmentarz.
Tak się składa, że cmentarz w znajomym miasteczku jest 2 km za miastem, a są starsi mieszkańcy, którzy mieszkają kilka kilometrów z drugiej strony miasteczka. W miasteczku są 2 stare kościoły z kryptami z zachowanymi trumnami ze szczątkami zmarłych. Łatwiej tym osobom dojść do kościołów.
Ale duszpasterze uparcie ogłaszają: nawiedzić cmentarz.
Pochowani zmarli w kryptach według nich nie wypełniają warunków: nawiedzić cmentarz. Może to chodzi o te liczne nagrobki, znicze i kwiatowe dekoracje 🙃
Tytuł: Odp: Odpusty - wątpliwości
Wiadomość wysłana przez: Michal260189_T w Listopada 04, 2022, 12:29:40 pm
Mam wątpliwości odnośnie odpustu zupełnego w dniach OKTAWY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Jednym z warunków jest: nawiedzić cmentarz.
Tak się składa, że cmentarz w znajomym miasteczku jest 2 km za miastem, a są starsi mieszkańcy, którzy mieszkają kilka kilometrów z drugiej strony miasteczka. W miasteczku są 2 stare kościoły z kryptami z zachowanymi trumnami ze szczątkami zmarłych. Łatwiej tym osobom dojść do kościołów.
Ale duszpasterze uparcie ogłaszają: nawiedzić cmentarz.
Pochowani zmarli w kryptach według nich nie wypełniają warunków: nawiedzić cmentarz. Może to chodzi o te liczne nagrobki, znicze i kwiatowe dekoracje 🙃

I nawiedzenie placu gdzie są ciała zmarłych pochowane - w większości przypadków starych kościołów w kół nich były pochówki.
Tytuł: Odp: Odpusty - wątpliwości
Wiadomość wysłana przez: ratio w Listopada 04, 2022, 17:28:03 pm
Mam wątpliwości odnośnie odpustu zupełnego w dniach OKTAWY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Jednym z warunków jest: nawiedzić cmentarz.
Tak się składa, że cmentarz w znajomym miasteczku jest 2 km za miastem, a są starsi mieszkańcy, którzy mieszkają kilka kilometrów z drugiej strony miasteczka. W miasteczku są 2 stare kościoły z kryptami z zachowanymi trumnami ze szczątkami zmarłych. Łatwiej tym osobom dojść do kościołów.
Ale duszpasterze uparcie ogłaszają: nawiedzić cmentarz.
Pochowani zmarli w kryptach według nich nie wypełniają warunków: nawiedzić cmentarz. Może to chodzi o te liczne nagrobki, znicze i kwiatowe dekoracje 🙃
Są przecież cmentarze lub pozostałości po cmentarzach wyznaniowych, np. żydowskich. Taki jest w w/w miasteczku i do tego usytuowany w dogodnym dla zamieszkałych na peryferiach, katolickich parafian miejscu. Ale informacji o takiej możliwości dusz-pasterze nie podają wiernym.
Czy to jest dbałość o zbawienie dusz tych, które są w wieczności, ale i tych żyjących 🙄